Arkivere data fra Access

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bidra til å holde dataene dine ordnet etter arkivere gamle eller inaktiv poster med jevne mellomrom. Tenk deg at du bruker Access til å administrere en lånebibliotek. Du kan ha en tabell som sporer lån transaksjoner, med et felt som inneholder datoen elementet ble løper opptatt og et felt som inneholder datoen det ble returnert. Oppbevaringspolicy for record er kanskje å arkivere lån transaksjon poster ett år etter elementets ENTER, og til å ødelegge postene etter to år.

Du kan arkivere alle tabeller i en database, bestemte tabeller eller bare bestemte poster, for eksempel postene som er eldre enn en bestemt dato. Dette emnet forklarer hvordan du arkivere data.

I denne artikkelen

Oversikt

Flytte jevnlig poster i en arkivtabell

Erstatte en tabell med jevne mellomrom

Erstatte alle tabeller med jevne mellomrom

Oversikt

Du bør vurdere å arkivere data når du har data som du ikke har tenkt å bruke lenger, og du vil beholde dataene praktiske i tilfelle du trenger den. Du kan ha en policy som leder, for eksempel en policy for dataoppbevaring planene arkiv.

Arkivering brukes ofte til å lagre data basert på en betingelse dato, for eksempel slutten av en måned levert.

Måter å arkivere data

Tabellen nedenfor viser måter å arkivere data, når du skal bruke hver metode og andre faktorer.

Metode

Beskrivelse

Bruk når...

Andre faktorer

Flytte jevnlig poster i en arkivtabell

Regelmessig, kan du kjøre en spørring som velger dataene du vil arkivere, og legger til dataene i et arkivtabellen. Deretter kan du kjøre en spørring som velger de samme dataene (fra den opprinnelige tabellen), og sletter den.

Noen av postene i en tabell oppfyller betingelsen du bruker til å avgjøre om du vil arkivere.

Eksempel: du vil arkivere biblioteket transaksjoner (se alt) Hvis du merket i dato er minst ett år gamle.

 • Må kanskje omgå referanseintegritet, spesielt hvis postene som du vil arkivere er på "én"-siden av en én-til-mange-relasjon.

 • Hvis du trenger å bruke parametere i spørringer, bør du opprette et skjema for å håndtere parameterne. Ellers risikerer du tap av data.

Erstatte en tabell med jevne mellomrom

Med jevne mellomrom, lage en arkivkopi av en bestemt tabell, og deretter erstatte tabellen med en ny, tom kopi.

Alle poster i en tabell oppfyller betingelsen du bruker til å avgjøre om du vil arkivere.

Eksempel: du har en tabell som lagrer daglige temperatur ytterpunktene. Hvert år du arkivere tabellen og start på nytt med en tom liste.

 • Må kanskje omgå referanseintegritet.

Erstatte alle tabeller med jevne mellomrom

Du starter med en delt database (en database som består av: en bakdatabase-fil som inneholder alle tabellene, og en frontdatabasen-fil som inneholder alle de andre databaseobjektene). Med jevne mellomrom, lage en arkivkopi av bakdatabasen, og deretter erstatte bakdatabasen med en ny, tom.

Alle postene i de fleste tabellene i databasen din oppfyller betingelsen du bruker til å avgjøre om du vil arkivere.

Eksempel: databasen består av flere tabeller med ulike typer meteorological data. Hvert år arkivere du alle tabellene.

 • Hvis du har en hvilken som helst oppslagstabeller (tabeller som du bruker til å lagre verdier for å søke etter, for eksempel postnumre eller avdelinger), må du kanskje å importere dataene til den nye bakdatabasen.

 • Du kan ikke bruke en makro for denne metoden. Du må arkivere databasen manuelt.

Arbeid rundt referanseintegritet

Hvis postene som du vil arkivere er relatert til postene i andre tabeller, må du kanskje omgå relasjonen. Hvis postene som du vil arkivere "underordnede" poster (de hører til "mange"-siden av en én-til-mange-relasjon ), kan du sannsynligvis trygt arkivere dem uten å bekymre deg. Hvis poster som du vil arkivere, "parent" poster (de hører til "én"-siden av en én-til-mange-relasjon ), når du arkiverer dem de relaterte "underordnet" postene mai:

 • Hindre deg i å slette postene "parent". Dette kan forårsake problemer hvis du har allerede tilføyd "parent" postene til arkivtabellen.

  - eller -

 • Bli "linjer" – poster som tilhører en "parent" som ikke finnes. Dette kan forårsake problemer med dataintegritet og ulike funksjonalitet i databasen som bruker "Løs linje"-poster.

Hvis du vil ta hensyn til referanseintegritet, gjør du følgende:

 1. Finne ut hvilke "underordnede" poster hører til oppføringene du vil arkivere. Hvis du for eksempel hvis jeg vil arkivere poster anleggsmidler som jeg låne bort på biblioteket, fastslå jeg først om det finnes noen transaksjoner åpen på disse aktiva, det vil si om aktivas er sjekket ut, men ikke returnert.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis de "underordnede" poster kan alltid trygt slettes, må du kontrollere at fremtvinger relasjonen referanseintegritet, med gjennomgripende sletting. Dette sikrer at alle "underordnede" poster slettes.

  • Hvis postene "underordnede" ikke kan alltid trygt slettes, kan du vurdere å arkivere alle tabellene i databasen.

  • Opprette en spørring som velger "parent" poster som ikke har "underordnede" poster. Bruk deretter den første spørringen til å opprette arkiv spørringer (se delen flytte oppføringene til et arkivtabell med jevne mellomrom), i stedet for å bruke "parent"-tabellen.

   Tips!: Du kan bruke spørringsveiviseren til å finne unike poster. For mer informasjon, kan du se artikkelen sammenligne to tabeller og søke etter poster uten treff.

Toppen av siden

Flytte jevnlig poster i en arkivtabell

Først velger du en tom kopi av tabellen som inneholder oppføringene du vil arkivere. Denne ny, tom tabell er arkivtabell. Deretter oppretter du en tilføyingsspørring for å kopiere poster fra den opprinnelige tabellen til arkivtabellen. Deretter oppretter du en slettespørring for å fjerne arkiverte postene fra den opprinnelige tabellen. Til slutt kan du opprette en makro som kjører begge spørringer. Når du vil arkivere poster, kan du kjøre makroen.

Tips!: Du kan knytte en makro til en knapp i et skjema, slik at når knappen klikkes, kjøres makroen.

Trinn 1: Opprette en arkivtabell

Trinn 2: Opprette en spørring som kopierer data til arkivtabellen

Trinn 3: Opprette en slettespørring som fjerner de samme dataene fra den opprinnelige tabellen

Trinn 4: Opprette en makro som kjører begge spørringer

Trinn 1: Opprette en arkivtabell

Hvis du vil holde alle arkiverte postene i én tabell, bare gjør du dette trinnet én gang. Arkivtabellen som du oppretter i dette trinnet skal inneholde alle de arkiverte postene.

Hvis du vil ødelegge gamle arkivtabellen når du oppretter en ny, trenger du ikke utføre dette trinnet. Du kan bruke en lag-tabell-spørring i stedet for en tilføyingsspørring til å kopiere dataene til arkivtabellen. Hvis du vil gjøre dette, gå til trinn 2.

Hvis du vil bruke en ny arkivtabell hver gang du arkiv og du vil beholde de gamle arkiv-tabellene, gi gamle arkivtabellen før du oppretter en ny. Hvis du arkiverer basert på en dato, vurderer naming gamle arkiv tabellene i henhold til datointervallet de representerer.

Obs!: Hvis du oppretter en ny arkivtabell hver gang og behold den gamle, må du gi det gamle arkivet før du kjører spørringer.

 1. Velg tabellen som inneholder postene som skal arkivere, trykker du CTRL + C, og trykk deretter CTRL + V i navigasjonsruten.

 2. I dialogboksen Lim inn tabell som under Alternativer for innliming, velger du Bare struktur.

 3. I boksen Tabellnavn slette ord Kopi av og føye til et understrekingstegn og word "Arkiv" i eksisterende tabellnavnet og klikk deretter OK. Hvis du for eksempel hvis den opprinnelige tabellen heter transaksjoner heter arkivtabellen Transactions_archive.

  Lim inn tabell som

Trinn 2: Opprette en spørring som kopierer data til arkivtabellen

 1. Klikk <ui>Spørringsutforming</ui> i <ui>Annet</ui>-gruppen i kategorien <ui>Opprett</ui>.

 2. Bruk dialogboksen Vis tabell for å legge til tabellen som inneholder oppføringene du vil arkivere. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 3. Dobbeltklikk stjernen (*) i tabellen du nettopp la til i spørringsutformingsvinduet. Tabellnavnet og en stjerne vises i den første kolonnen i utformingsrutenettet for spørringen.

  Obs!: Stjernen angir at spørringen skal inkludere alle feltene fra tabellen i spørringsresultatet. Når du bruker stjernen, hvis feltene legges til eller fjernet fra tabellen, justeres i spørringsresultatet.

 4. Dobbeltklikk feltet du vil bruke til å angi en betingelse som registrerer bør dekke før du arkivere dem i spørringsutformingsvinduet. Hvis transaksjonstabellen har et felt kalt merket i dato, og du vil arkivere alle poster der denne datoen er mer enn ett år gamle, kan du for eksempel dobbeltklikke innstillingen for Checked i dato. Feltet vises i den neste tomme kolonnen i utformingsrutenettet for spørringen.

  Spørringsutformingsrutenettet

  Gjenta dette trinnet hvis du vil bruke vilkår på flere felt.

 5. Bruke vilkår-raden til å angi vilkår for feltene som du nettopp la til. Du kan for eksempel angi at den merket i datoen må være tidligere enn 1st januar 2008 ved hjelp av uttrykket < #1/1/2008 # i vilkår-raden.

  Hvis vilkårene-verdiene endres hver gang du arkiverer, må du kontrollere spørringen be om inndata. Du gjør dette ved bruke en parameter i vilkår-raden, slik at spørringen ber om inndata. Du kan bruke en parameter ved å bruke et uttrykk som du vanligvis ville, men i stedet for en bestemt verdi, kan du bruke et kort spørsmål i hakeparenteser. Du kan for eksempel bruke uttrykket < [arkivere transaksjoner fullført før:], slik som dette:

  Parameteruttrykk

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker parametere, kan du se artikkelen lage en spørring som ber om inndata.

  Du kan også bruke raden eller til å angi alternative vilkår. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker vilkår, kan du se artikkelen eksempler på spørringsvilkår.

  Tips!: Hvis du bruker et datofelt til å angi vilkår, og du vil arkivere alle poster som er eldre enn gjeldende dato, Skriv inn < Date() i vilkår-raden for dato-feltet.

 6. Gjør et av følgende:

  • Hvis du allerede har opprettet arkivtabellen, trenger du en tilføyingsspørring til å legge til angitte poster i denne tabellen.

   1. Klikk kategorien Utforming, velg Vis/skjul-gruppen og klikk Tilføying.

   2. Velg navnet på tabellen i dialogboksen Tilføy, i Tabellnavn-boksen, og klikk deretter OK.

    Tilføy til

    I utformingsrutenettet for spørringen vises Tilføy til-raden.

   3. Fjern Tilføy til-raden for eventuelle felt du brukte til å angi vilkår. (Bare stjernen bør ha en verdi for Tilføy til.)

    Tilføy til-raden i spørringsutformingsrutenettet

  • Hvis du ikke har opprettet arkivtabellen, trenger du en lag tabell-spørring for å opprette arkivtabellen ved hjelp av de angitte postene.

   1. Klikk Lag tabell i Spørringstype-gruppen på fanen Utforming.

   2. I dialogboksen Lag tabell-, i Tabellnavn-boksen skriver du inn navnet på tabellen, og klikk deretter OK.

 7. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

Trinn 3: Opprette en slettespørring som fjerner de samme dataene fra den opprinnelige tabellen

 1. Klikk <ui>Spørringsutforming</ui> i <ui>Annet</ui>-gruppen i kategorien <ui>Opprett</ui>.

 2. Bruk dialogboksen Vis tabell for å legge til tabellen som inneholder oppføringene du vil arkivere. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 3. Dobbeltklikk stjernen (*) i tabellen du nettopp la til i spørringsutformingsvinduet. Tabellnavnet og en stjerne vises i den første kolonnen i utformingsrutenettet for spørringen.

 4. Dobbeltklikk de samme feltene som du brukte til å angi en betingelse i tilføyingsspørringen i spørringsutformingsvinduet.

 5. Bruke vilkår-raden til å angi vilkår for feltene som du nettopp la til. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker vilkår, kan du se artikkelen eksempler på spørringsvilkår.

  Viktig!: Hvis Tilføy eller lag tabell-spørringen brukt en parameter, så du bør slettespørringen. I tillegg må du kontrollere at du legger inn den samme verdien for begge spørringer. Hvis du angir ulike parameterverdier, kan du miste data. Hvis du vil unngå tap av data, bør du vurdere å bruke et skjema til å samle inn verdiene og gjøre spørringene spør skjemaet for inndataverdiene. For mer informasjon, kan du se artikkelen lage en spørring som ber om inndata.

 6. Klikk Slett i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Slett-raden vises i utformingsrutenettet for spørringen.

  Slett-raden i spørringsutformingsrutenettet

 7. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

Trinn 4: Opprette en makro som kjører begge spørringer

 1. Klikk <ui>Makro</ui> i <ui>Annet</ui>-gruppen i kategorien <ui>Opprett</ui>. Hvis denne kommandoen er utilgjengelig, klikker du pilen under en av knappene <ui>Modul</ui> eller <ui>Klassemodul</ui>, og deretter klikker du <ui>Makro</ui>.

 2. Velg OpenQuery i den første raden i utformingsrutenettet makroen i handling-kolonnen.

  Makrohandlingen Åpne spørring

 3. Nederst i rutenettet under Handlingsargumenter, i boksen Navn på spørring, velger du (Tilføy eller lag tabell-) spørringen som du opprettet i trinn 2 fra fra rullegardinlisten.

  Åpne spørringsargument i handling i spørringsmakro

 4. Velg OpenQuery i den andre raden i utformingsrutenettet makroen i handling-kolonnen.

 5. Velg slettespørringen fra fra rullegardinlisten nederst i rutenettet under Handlingsargumenter, i boksen Navn på spørringen.

  Makroen skal se omtrent slik ut:

  Makro klar til å lagre

 6. Trykk CTRL + S for å lagre makroen.

  Når du vil arkivere poster, kan du kjøre makroen.

Toppen av siden

Erstatte en tabell med jevne mellomrom

Hvis du alltid vil arkivere alle dataene i en tabell, kan du ikke behøver å bruke spørringer eller makroer. Som et alternativ, kan du erstatte tabellen med jevne mellomrom med en tom kopi.

Viktig!: Hvis tabellen som du arkivere er relatert til andre tabeller, må du kanskje omgå referanseintegritet.

 1. I navigasjonsruten, velger du tabellen du vil arkivere, trykker du CTRL + C, og trykk deretter CTRL + V.

 2. Velg Bare struktur i dialogboksen Lim inn tabell som under Alternativer for innliming, og klikk deretter OK.

  Access navngir kopien kopi av opprinnelige tabellnavn.

 3. Høyreklikk den opprinnelige tabellen i navigasjonsruten, og klikk deretter Gi nytt navn på hurtigmenyen som vises.

  Gi tabellen et navn som angir hva den inneholder, for eksempel "DailyTemperatureExtremes_archive_2007".

 4. I navigasjonsruten, høyreklikk den tomme kopien, og klikk deretter Gi nytt navn på hurtigmenyen som vises.

  Gi tomme kopien opprinnelige tabellnavnet.

Toppen av siden

Erstatte alle tabeller med jevne mellomrom

Hvis du bruker en delt database, kan du erstatte alle tabeller med jevne mellomrom ved å erstatte bakdatabasen med en tom kopi.

Først må klargjøre du tomme kopien. Med mindre databaseutformingen endres, kan du bruke denne kopien hver gang du arkiverer. Deretter, når du vil arkivere, du gi nytt navn til den eksisterende bakdatabasen for å angi at det er et arkiv og lagre deretter tom kopien som den nye bakdatabasen.

Klargjøre en tom kopi av en bakdatabase

Importere Tabelldefinisjonene for alle tabellene i bakdatabasen.

 1. Opprette en ny, tom database. Slette Tabell1.

 2. Klikk på Access i Import-gruppen på Eksterne data-fanen.

 3. Velg Importer tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, makroer og moduler til den gjeldende databasen i dialogboksen Hent eksterne Data, og klikk deretter Bla gjennom.

 4. Velg bakdatabasen, i dialogboksen Åpne fil. Klikk Åpne for å lukke dialogboksen Åpne fil, og klikk deretter OK.

 5. Klikk Alternativer i dialogboksen Importer objekter.

 6. Under Importtabeller, velger du Bare definisjon.

 7. Klikk Merk alttabeller-fanen, klikk OK, og klikk deretter Lukk.

Deretter kan du legge til data i en hvilken som helst oppslagstabeller i den tomme kopien. For hver oppslagstabellen, gjør du følgende trinn:

 1. Kobling til oppslagstabellen i den eksisterende bakdatabasen.

 2. Opprette en tilføyingsspørring som legger til alle postene fra opprinnelige kopien.

Erstatt bakdatabasen med en tom kopi

Først, gi nytt navn til den eksisterende bakdatabasen for å angi at det er nå et arkiv.

Deretter åpner tomme kopien, og lagre den ved hjelp av det opprinnelige navnet bakdatabasen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og velg deretter Lagre som. Lagre som-menyen åpnes.

 2. Under Lagre databasen i et annet format, klikker du Access 2007-Database.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×