Arbeidsflyteksempel: Opprette en oppgave fra et diskusjonselement

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Gruppen bruker Gruppediskusjon-listen til å arbeide med problemer som gruppen må løse. Et problem eller arbeidselement som et gruppemedlem må følge opp, oppstår ofte i løpet av en diskusjon. Det er ønskelig å kunne opprette et oppgaveelement fra et gruppediskusjonselement. Du bestemmer deg for å opprette en arbeidsflyt slik at gruppen ganske enkelt kan klikke en knapp i Gruppediskusjon-listen for å opprette en oppgave i Oppgaver-listen. Den opprettede oppgaven vil automatisk inneholde informasjon fra det relaterte diskusjonselementet, og oppgaven vil automatisk tilordnes til personen som opprettet det opprinnelige diskusjonselementet. Denne prosessen er enklere for gruppen, og det er ingen fare for forveksling om hvem som eier hver oppgave, og hvilket diskusjonselement som denne oppgaven er relatert til.

Et gruppemedlem oppretter for eksempel et diskusjonselement i Gruppediskusjon-listen og skriver inn Opprette en prosjektplan i feltet Emne. I løpet av en lang temadiskusjon, ser du at diskusjonen har avdekket et gjøremål. Du klikker elementet i Gruppediskusjon-listen, klikker kommandoen Arbeidsflyter, og deretter velger du å kjøre arbeidsflyten ved å klikke Start. Arbeidsflyten oppretter en oppgave i Oppgaver-listen som er tilordnet til gruppemedlemmet som opprinnelig opprettet diskusjonselementet, og oppgaven kalles Opprette en prosjektplan.

Selv om dette eksemplet bruker Gruppediskusjon-listen, kan du bruke den samme grunnleggende fremgangsmåten til å opprette en lignende arbeidsflyt for elementer i en hvilken som helst liste eller et bibliotek på området. Bare pass på at du knytter arbeidsflyten til listen eller biblioteket som du vil at arbeidsflyten skal startes fra.

Hvis du vil lære mer om arbeidsflyter, kan du se Innføring i SharePoint-arbeidsflyt.

Viktig!: Når du skal opprette en arbeidsflyt, må området være plassert på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

I denne artikkelen

Før du begynner

Utforme arbeidsflyten

Før du begynner

Før du utformer arbeidsflyten, må du utføre de nødvendige endringene eller tilpasningene med området, listen eller biblioteket, for eksempel:

 • En arbeidsflyt er alltid knyttet til nøyaktig én SharePoint-liste eller ett bibliotek. Området må ha minst én liste eller ett bibliotek før du oppretter en arbeidsflyt. Hvis det ikke finnes lister på området, blir du bedt om å opprette én når du oppretter en arbeidsflyt.

 • Hvis du vil at arbeidsflyten skal bruke tilpassede kolonner eller innstillinger, må du utføre disse endringene før du oppretter arbeidsflyten, slik at disse kolonnene og innstillingene er tilgjengelige for deg i Arbeidsflytutforming.

 • Hvis du vil at arbeidsflyten skal bruke liste- eller bibliotekfunksjoner som ikke aktiveres som standard, for eksempel innholdsgodkjenning, må du aktivere disse funksjonene før du utformer arbeidsflyten.

Obs!: Arbeidsflytfunksjonen er basert på Microsoft Windows Workflow Foundation, en komponent i Microsoft Windows. Den samme versjonen av Workflow Foundation må være installert både på datamaskinen og serveren. Første gang du oppretter en arbeidsflyt, kan det hende at du blir bedt om å installere Workflow Foundation.

I dette eksemplet brukes Gruppediskusjon-listen, og den inkluderes som standard i Gruppeområde-malen.

Til toppen av siden

Utforme arbeidsflyten

Hvis området har en diskusjonstavle, for eksempel Gruppediskusjon-listen på et gruppeområde, er du klar til å bruke Arbeidsflytutforming.

 1. Klikk Åpne områdeFil-menyen.

 2. Bla til og klikk SharePoint-området som du vil opprette arbeidsflyten på, i dialogboksen Åpne område, og klikk deretter Åpne.

 3. Velg NyFil-menyen, og klikk deretter Arbeidsflyt.

  Arbeidsflytutforming åpnes.

 4. I boksen Gi arbeidsflyten et navn skriver du inn Opprette en oppgave.

  Områdegjester vil se dette navnet når de viser arbeidsflytstatusen og arbeidsflytsidene i leseren.

 5. I listen Hvilken SharePoint-liste skal arbeidsflyten knyttes til? klikker du Gruppediskusjon.

  Når gruppemedlemmer viser biblioteket Delte dokumenter, ser de en ny kolonne for denne arbeidsflyten kalt Opprette en oppgave. Denne kolonnen angir statusen for arbeidsflyten for hvert element, for eksempel om arbeidsflyten er startet eller om arbeidsflyten er fullført.

 6. Gjør følgende under Velg startalternativer for arbeidsflyt for elementer i Delte dokumenter:

  • Merk av for Tillat at denne arbeidsflyten startes manuelt fra et element.

  • Fjern merket for Start automatisk denne arbeidsflyten når et nytt element opprettes.

  • Fjern merket for Start automatisk denne arbeidsflyten når et element endres.

   Når du bruker dette alternativet, gjør du en Arbeidsflyter-kommando tilgjengelig for hvert element i listen. Når du skal starte arbeidsflyten Opprette en oppgave for et diskusjonselement, kan du klikke dette elementet, klikke Arbeidsflyter på menyen, dobbeltklikke arbeidsflyten som du vil starte, og deretter klikke Start-knappen.

   Første side i Arbeidsflytutforming

 7. Klikk Neste.

 8. Klikk Handlinger, og klikk deretter Opprett listeelement i listen.

  Hvis denne handlingen ikke vises i listen, klikker du Flere handlinger, klikker den ønskede handlingen, og deretter klikker du Legg til.

 9. I handlingen Opprett element i denne listen klikker du denne listen.

 10. I dialogboksen Opprett nytt listeelement i Liste-boksen, klikker du Oppgaver, ettersom du vil opprette et nytt element der.

  Obs!: Denne handlingen oppretter et oppgaveelement, men i motsetning til handlingen Samle data fra en bruker forårsaker den ikke at arbeidsflyten stanser midlertidig før oppgaven er fullført.

  Under Felt og Verdi kan du legge til, fjerne eller endre felt som vil vises i den nye listelementet som du oppretter. Du vil at tittelen på det nye oppgaveelementet skal inneholde faktisk informasjon fra Gruppediskusjon-elementet, så nå kan du klikke dette feltet og endre det ved å la det slå opp og vise informasjon fra diskusjonselementet.

 11. Under Felt klikker du Tittel (*), og deretter klikker du Endre.

 12. Klikk Vis databinding Knappesymbol i dialogboksen Verditilordning.

  Dialogboksen Verditilordning

 13. I dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag i Kilde-listen klikker du Gjeldende element. Klikk Emne i Felt-listen.

  For tittelfeltet for den nye oppgaven slår arbeidsflyten nå opp og bruker informasjonen i Emne-feltet for det gjeldende diskusjonselementet.

  Dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag

 14. Klikk OK to ganger.

  Nå vil du at arbeidsflyten automatisk skal tilordne den nye oppgaven til personen som opprettet det relaterte diskusjonselementet.

 15. I dialogboksen Opprett nytt listeelement klikker du Legg til, fordi du vil legge til et felt i den nye oppgaven som opprettes av arbeidsflyten.

 16. I dialogboksen Verditilordning i listen Angi dette feltet klikker du Tilordnet til.

  Dialogboksen Verditilordning

 17. Klikk Vis databinding Knappesymbol under til denne verdien.

 18. I dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag i Kilde-listen klikker du Gjeldende element. Klikk Opprettet av i Felt-listen.

  Dialogboksen Definer arbeidsflytoppslag

 19. Klikk OK to ganger.

  Dialogboksen Opprett nytt listeelement

  Arbeidsflyten vil opprette en oppgave hvor tittelen samsvarer med emnet for gruppediskusjonselementet som oppgaven ble opprettet fra, og oppgaven vil bli tilordnet til personen som opprinnelig opprettet gruppediskusjonen som skal følges opp.

 20. I dialogboksen Opprett nytt listeelement klikker du OK.

  Arbeidsflytutforming viser en handling for trinn 1

  Du har nå en regel som oppretter oppgaven fra et element i Gruppediskusjoner-listen.

 21. Når du skal kontrollere arbeidsflyten for feil før du avslutter Arbeidsflytutforming, klikker du Kontroller arbeidsflyt.

  Hvis det finnes en arbeidsflytfeil, endrer hyperkoblingen farge, og stjerner vises før og etter den ugyldige parameteren. Under Arbeidsflyttrinn vises i tillegg et feilsymbol ved siden av hvert trinn som inneholder en feil.

 22. Klikk Fullfør for å lagre arbeidsflyten.

En knapp vil vises på Gruppediskusjoner-listesiden på SharePoint-området. Gruppemedlemmene kan klikke knappen for å starte arbeidsflyten manuelt.

Når du skal teste arbeidsflyten, blar du til Gruppediskusjon-listen og oppretter et nytt element. Legg merke til at Emne-feltet som standard er et obligatorisk felt. Når du har lagret det nye elementet, klikker du diskusjonselementet i listen, og deretter klikker du Arbeidsflyter på menyen. På Arbeidsflyter-siden klikker du arbeidsflyten Opprette en oppgave, og deretter klikker du Start. Nå blar du til Oppgaver-listen. Ettersom du opprettet diskusjonselementet, bør du nå ha en oppgave tilordnet til deg som inneholder informasjonen som du har angitt i Emne-feltet.

Hvis du ville, kunne du legge til et annet trinn i arbeidsflyten der en annen handling utføres når en ny oppgave merkes som fullført. Det er mulig å starte med en arbeidsflyt med ett trinn og deretter legge til trinn slik at arbeidsflyten utvides og til slutt tilordnes til en kompleks forretningsprosess.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×