Arbeide med overgangsfigurer i UML-tilstandsdiagrammer og -aktivitetsdiagrammer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Legge til en overgangsstreng i en overgang i et tilstandsdiagram eller aktivitetsdiagram

 1. I et tilstandsdiagram eller aktivitetsdiagram dobbeltklikker du Overgang- eller Kontrollflyt-figuren du vil legge til overgang i.

 2. I dialogboksen Egenskaper for UML-overgang klikker du Overgang og deretter Hendelse. Klikk Ny, velg ønsket type hendelse, og klikk OK.

 3. Skriv inn et navn på hendelsen og, eller angi andre ønskede egenskapsverdier. Klikk en fane for å legge begrensninger, kodede verdier eller parametere, avhengig av hvilken type hendelse du oppretter. Klikk OK til du kommer tilbake til kategorien overgang.

 4. Velg beskytte for å legge til en beskyttelse mot betingelse. Skriv inn ønsket beskyttelse mot betingelse i tekstboksen.

 5. Velg ønsket språk under Språk.

 6. Velg kategorien Handlinger, og klikk Ny for å opprette et handlingsuttrykk. Velg handling du vil ha, klikk OK og deretter Egenskaper.

 7. Skriv inn et navn for handlingen og angi andre ønskede egenskapsverdier. Velg en kategori for å legge til detaljer, argumenter (hvis tilgjengelig), begrensninger eller kodede verdier. Klikk OK til du har lukket dialogboksen Egenskaper for UML-overgang.

Overgangsstrengen vises på overgangen.

Tips!

I aktivitetsdiagrammer kan du bruke figurene Signalmottak og Signalsending til uttrykkelig å representere hendelses- og handlingsinformasjon som vanligvis angis i en overgangsstreng. Når du skal legge til hendelses- og handlingsinformasjonen i en Signalmottak- eller Signalsending-figur, følger du fremgangsmåten for å legge til en overgangsstreng, som er beskrevet ovenfor.

Angi en overgang mellom tilstander i et tilstandsdiagram

 1. I et tilstandsdiagram drar du en Overgang-figur til tegningssiden.

 2. Fest Overgang figur endepunktet uten pilspiss til en tilkobling velger Bilde av koblingspunkt – blå X på kilden tilstand-figur.

 3. Fest sluttpunktet med pilspiss på Overgang-figuren til et koblingspunkt på Tilstand-figuren som er målet.

 4. Dobbeltklikk Overgang-figuren for å legge til en overgangsstreng, inkludert en hendelse, beskyttelse mot betingelse, handlingsuttrykk og mer.

Tips!

Når kildetilstanden også er måltilstanden i et tilstandsdiagram, bruker du den bueformede Overgang-figuren. Fest de to endepunktene på figuren til to koblingspunkt på samme Tilstand-figur.

Angi en kompleks forgreningsovergang i et tilstandsdiagram eller aktivitetsdiagram

 1. I et tilstandsdiagram eller aktivitetsdiagram drar du en figur av typen Overgang (forgrening) til tegningssiden.

 2. Bruke en Overgang-figur til å koble kilde til linjen Overgang (forgrening). Fest sluttpunktet for Overgang-figuren uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på kilde-tilstand og Overgang figur endepunktet (med pilspiss) til et koblingspunkt på linjen.

 3. Bruk Overgang figurer for å koble linjen Overgang (forgrening) til delstater som mål. Fest Overgang figur endepunktene uten pilspiss til tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X på linjen og endepunktene på Overgang-figuren med pilspisser til koblingspunkt på mål-tilstand.

Angi en kompleks synkroniseringsovergang i et tilstandsdiagram eller aktivitetsdiagram

 1. I et tilstandsdiagram eller aktivitetsdiagram slipper du en figur av typen Overgang (sammenføyning) på tegningssiden.

 2. Bruk Overgang figurer for å koble delstater som er kilden til linjen Overgang (sammenføyning). Fest endepunktene på Overgang-figuren uten pilspisser til tilkoblingen peker Bilde av koblingspunkt – blå X på kilde-tilstander og endepunktene på Overgang-figuren med pilspisser til koblingspunkt på linjen.

 3. Bruk en Overgang-figur til å koble linjen Overgang (sammenføyning) til måltilstanden. Fest sluttpunktet uten pilspiss på Overgang-figuren til et koblingspunkt på linjen, og endepunktet med pilspiss på Overgang-figuren til et koblingspunkt på Tilstand-figuren som er målet.

Angi at et signal har sendt eller mottatt i et aktivitetsdiagram

 1. I et aktivitetsdiagram drar du en Signalsending- eller Signalmottak-figur til tegningssiden.

 2. Fest kontrollen håndtaket Kontrollhåndtak for Signalsending eller Signalmottak figurens overgang til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på kilden Handlingstilstand-figur.

 3. Fest kontrollen håndtaket Kontrollhåndtak for Signalsending eller Signalmottak figurens overgang til et koblingspunkt på Handlingstilstand-figur er målet.

  Tips!: For å få plassert figurene Signalsending og Signalmottak riktig, høyreklikker du figuren, velger Figur og klikker Roter mot venstre eller Roter mot høyre.

 4. Dobbeltklikk Signalsending eller Signalmottak figuren for å legge til et navn, stereotyp, hendelser, handlinger, betingelsen beskyttelse mot og andre egenskaper.

Obs!: Når du bruker en Signalsending- eller Signalmottak-figur i stedet for en vanlig kontrollflytovergang, erstatter symbolet for signalsending eller -mottak etiketten for sending av signal eller hendelse på overgangen.

Angi flyten av kontroll i et aktivitetsdiagram

 1. I et aktivitetsdiagram drar du en Kontrollflyt-figur til tegningssiden.

 2. Fest Kontrollflyt-figur endepunktet uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på kilde- Handlingstilstand eller tilstand-figur.

 3. Fest sluttpunktet med pilspiss på Kontrollflyt-figuren til et koblingspunkt på Handlingstilstand- eller Tilstand-figuren som er målet.

 4. Dobbeltklikk Kontrollflyt-figuren for å legge til en overgangsstreng, inkludert en hendelse, beskyttelse mot betingelse, handlingsuttrykk og mer.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×