Arbeide med meldingsmapper i Outlook på nettet

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil organisere meldingene i Outlook på nettet, kan du opprette nye mapper eller gi nytt navn til, flytte eller slette eksisterende mapper. Du kan også konfigurere regler slik at Outlook på nettet automatisk flytter meldinger i mapper avhengig av vilkårene du angir.

I denne artikkelen

Standardmapper

Hurtigmeny for mapper

Opprette en mappe

Gi nytt navn til en mappe

Flytte en mappe

Slette en mappe

Favoritter

Tilordne oppbevarings- og arkiveringspolicyer

Slettede elementer-mappen

Konfigurere regler for å håndtere meldinger

Standardmapper

Som standard starter kontoen med disse mappene:

Standard e-postmapper under Favoritter
 • Innboks Innkommende meldinger kommer til innboksen, med mindre du har opprettet en innboksregel for å omdirigere dem til en annen mappe, eller de er identifisert som søppelpost.

 • Rotemappe Lar deg filtrere e-postmeldinger basert på hvordan du har håndtert innkommende meldinger tidligere. Når den er aktivert, holder e-postserveren oversikt over meldinger du leser eller ikke leser. Meldinger du ikke leser, flyttes til rotemappen.

 • Sendte elementer En kopi av hver melding du sender, blir som standard lagret i Sendte elementer-mappen.

 • Slettede elementer Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen.

Hvis du velger Mer under Mapper i Outlook på nettet, finner du disse standardmappene ordnet under Favoritter. De samme standardmappene er også oppført under den personlige mappen, og blir en del av en lengre liste over mapper. Mange av disse kan være opprettet av administratoren. Administratoren kan for eksempel ha lagt til følgende mapper:

 • Kladd Hvis du oppretter eller svarer på en melding, men kan ikke fullføre den der og da, vil den automatisk bli lagret i Kladd-mappen. Du kan komme tilbake til meldingen senere hvis du vil fortsette å redigere den, og deretter sende den.

 • Søppelpost Meldinger som ser ut som søppelpost, men som ikke blokkeres av et søppelpostfilter før de kommer til postboksen, vil automatisk bli flyttet til denne mappen. Artikkelen Les om søppelpost og phishing har mer informasjon om Søppelpost-mappen.

 • Notater Dette er en skrivebeskyttet mappe. Du må bruke Outlook til å opprette eller redigere elementer i denne mappen.

 • Samtalelogg En kopi av alle samtaler du har i Skype for Business, legges som standard i mappen Samtalelogg.

Til toppen av siden

Hurtigmenyer for mapper

Det meste du kan gjøre med en mappe, finnes i hurtigmenyen (kontekstmenyen) som vises når du velger en mappe og høyreklikker. Hvilken snarvei som vises, kommer an på om du har valgt en mappe under Favoritter eller under den personlige mappen.

Favoritter-mappen

Favoritter-mappen viser de viktigste e-postmappene. Hurtigmenyen har alternativene som brukes eller trengs oftest når du arbeider med disse mappene.

Kontekst- eller snarveismenyen, som vises når du høyreklikker på e-postinnboksen

 • Flytt oppover i listen eller Flytt nedover i listen Bruk ett av disse alternativene til å flytte mappen høyere eller lavere i mappehierarkiet.

 • Fjern fra Favoritter Fjerner mappen fra Favoritter. Du fjerner ikke mappen fra den personlige mappen når du fjerner den fra Favoritter.

 • Tøm mappe Sletter alt i mappen, inkludert alle undermapper.

 • Marker alle som lest Markerer alle elementer i mappen som lest.

 • Tilordne policy Tilordne en arkiverings- eller oppbevaringspolicy til meldinger i mappen. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig hvis det ikke er aktivert av administratoren.

 • Tillatelser Gi andre brukere tilgang til mapper i postboksen.

Personlig mappe

Den personlige mappen er en samling av alle e-postmappene som er tilgjengelige for deg. Hurtigmenyen (kontekstmenyen) tilknyttet dine personlige mapper, gir flere alternativer enn hurtigmenyen til Favoritter-mappen. Alle alternativene er imidlertid ikke tilgjengelige for alle mapper, og noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelige på grunn av administrative tillatelser.

Kontekst- eller snarveismenyen, som vises når du høyreklikker på en personlig mappe

Hurtigmenyen for den personlige mappen har fire alternativer som hurtigmenyen for Favoritter-mappen mangler:

 • Opprett ny mappe Bruk for å opprette en ny undermappe i mappen du høyreklikket på.

 • Gi nytt navn Gi mappen et annet navn. Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks-mappen.

 • Legg til i Favoritter Legger (lager kobling) til den gjeldende mappen i Favoritter.

 • Flytt Åpner et vindu, slik at du kan flytte den valgte mappen til en ny plassering i mappehierarkiet. Du kan også merke og dra en mappe til en ny plassering.

  Merknad: Neste gang du logger på, ordnes mapper du opprettet i alfabetisk rekkefølge.

Til toppen av siden

Opprette en mappe

Opprett nye mapper for å ordne meldingene slik du vil. Du kan for eksempel opprette en mappe for et bestemt prosjekt, for alle meldinger fra en bestemt person, eller for alle meldinger som sendes til en distribusjonsgruppe som du er medlem av.

Opprette en ny mappe

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Opprett ny mappe-knappen Knappen Opprett ny mappe ved siden av Favoritter eller navnet på den personlige mappen.

  • Høyreklikk på den personlige mappen, og velg deretter Opprett ny mappe.

 3. Skriv inn et mappenavn i den nye mappeboksen, og trykk deretter på ENTER.

Tips: 

 • En nyopprettet mappe vil automatisk vises under standardmappene.

 • En ny mappe som er opprettet i Favoritter-mappen, legges automatisk til i den personlige mappen og kan bare slettes fra den personlige mappen.

 • En ny mappe som er opprettet i den personlige mappen, vil imidlertid bare vises i Favoritter-mappen hvis du høyreklikker på den og velger Legg til i Favoritter.

Opprette en ny undermappe

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Høyreklikk på mappen du vil legge en undermappe til i den personlige mappen, og velg Opprett ny undermappe.

 3. Skriv inn et navn for undermappen i den nye mappeboksen, og trykk på ENTER.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til en mappe

Merknad: Du kan ikke gi nytt navn til standardmapper, for eksempel Innboks, Kladd eller Slettede elementer.

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Høyreklikk på mappen du vil gi nytt navn til i den personlige mappen, og velg Gi nytt navn.

 3. Skriv inn et mappenavn, og trykk på ENTER.

Flytte en mappe

Du kan dra en mappe til et nytt sted mappe, eller du kan bruke alternativet Flytt på hurtigmenyen.

Merknad: Neste gang du logger på, ordnes mapper du opprettet i alfabetisk rekkefølge.

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Høyreklikk på mappen du vil flytte, i den personlige mappen, og velg Flytt.

 3. Velg en ny mappe å flytte mappen til i Flytt mappe-vinduet som åpner seg, og velg Flytt.

Du kan også opprette en ny mappe å flytte mappen til ved å høyreklikke på den overordnede mappen du vil bruke, og velge Opprett ny mappe. Bruk Innboksregler til å flytte innkommende meldinger automatisk til bestemte mapper, basert på kriterier du velger.

Til toppen av siden

Slette en mappe

Merknad: Du kan ikke slette standardmapper som Innboks og Sendte elementer.

 1. Velg Mer under Mapper.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Mer-knappen i navigasjonsruten i Outlook på nettet.

 2. Høyreklikk på mappen eller undermappen du vil slette, og velg Slett.

 3. Velg OK for å bekrefte.

Favoritter

Favoritter-mappen inneholder automatisk følgende mapper i Outlook på nettet: Innboks, Rotemappe, Sendte elementer, Slettede elementer. Du kan legge til mapper i Favoritter for å gjøre det enklere å holde oversikten over mappene som er viktigst for deg. Du flytter ikke mappen når du legger den til i Favoritter, men oppretter i stedet en kobling til den. Mapper du har lagt til i Favoritter, er fremdeles i den personlige mappen.

 • Hvis du vil legge til en mappe i Favoritter, høyreklikker du på mappen under den personlige mappen og velger Legg til i Favoritter.

 • Hvis du vil omorganisere mapper, velger du en mappe og drar den til en ny plassering i mappehierarkiet. Alternativt kan du høyreklikke på en mappe og deretter velge Flytt oppover i listen eller Flytt nedover i listen.

 • Hvis du vil fjerne en mappe, høyreklikker du på mappen du vil fjerne fra Favoritter, og velger Fjern fra Favoritter. Denne handlingen fjerner bare koblingen til mappen. Selve mappen er fremdeles i den personlige mappen.

Avhengig av organisasjonens policyer, kan det hende du kan legge til en offentlig mappe i Favoritter. For informasjon om hvordan du oppretter en fellesmappe i Outlook på nettet og legge den til i Favoritter, kan du se opprette og dele en fellesmappe.

Til toppen av siden

Tilordne oppbevarings- og arkiveringspolicyer

Merknad: Policyer er kontrollert av administratoren i organisasjonen. Det kan hende at policyer ikke er tilgjengelige for din konto.

Arkiverings- og oppbevaringspolicyer lar deg flytte eller slette meldinger automatisk etter at de har vært i postboksen en viss tid. Hvis du vil ha mer informasjon om disse policyene og hvordan du tilordner dem, kan du se Oppbevarings- og arkiveringspolicyer i Outlook på nettet for bedrifter.

Mappen Slettede elementer

Når du sletter en melding, flyttes den til Slettede elementer-mappen. Du kan enten fjerne manuelt meldinger fra mappen, eller du kan angi Outlook på nettet til å tømme Slettede elementer-mappen automatisk når du logger av. Administratoren kan også har konfigurert en policy for tomme elementer fra Slettede elementer-mappen etter at det har blitt for et forhåndsdefinert antall dager.

Tøm Slettede elementer-mappen når du logger av

 1. Klikk på Innstillinger Innstillinger-ikonet øverst på skjermen.

 2. Velg E-post under Appinnstillinger.

 3. Velg Automatisk behandling > Meldingsalternativer > Tøm Slettede elementer-mappen når jeg logger av.

 4. Klikk på Lagre Opprett gruppe-knapp .

Hvis du vil lære hvordan du gjenoppretter slettede meldinger, kan du se gjenopprette slettede e-postmeldinger i Outlook på nettet.

Til toppen av siden

Håndtering av meldinger

Bruke kommandoene på menylinjen i Outlook på nettet eller konfigurere regler for å få Outlook på nettet meldinger automatisk flyttes til mapper som du mottar dem.

Bruk kommandoer for å håndtere meldinger automatisk

Kommandoer som Sweep og flytte til kan du slette eller flytte meldinger fra en bestemt avsender automatisk. Kommandoene vises på menylinjen i Outlook på nettet når du velger en melding i innboksen.

Et skjermbilde av menylinjen.

 • Opprydding lar deg slette uønskede e-postmeldinger i innboksen raskt. Når du merker en melding, kan du automatisk slette all innkommende e-post fra denne avsenderen, bare beholde de siste e-postmeldingene eller slette e-postmeldinger eldre enn 10 dager.

 • Flytt til lar deg flytte en bestemt melding eller automatisk flytte alle meldinger fra denne avsenderen til en annen mappe.

Konfigurere regler for å håndtere meldinger automatisk

Bruk regler til å flytte meldinger til mapper automatisk etter hvert som du mottar dem.

 1. Velg en melding der du vil tilordne en regel, og klikk i innboksen, Flere kommandoer-ikonet. på menylinjen i Outlook på nettet .

  Et skjermbilde av Flere kommandoer-knappen på menylinjen i Outlook.

 2. Klikk på Opprett regel. Dialogboksen (skjemaet) Ny innboksregel åpnes.

  • Navn Viser navnet på avsenderen.

  • Når meldingen mottas, og den oppfyller alle disse betingelsene Tre betingelser angis som standard for den mottatte meldingen. Velg pilene for å velge andre betingelser. Hvis du vil bruke flere betingelser, velger du Legg til betingelse.

  • Gjør alt av følgende Én av tre forhåndsdefinerte handlinger er satt som standard. Velg pilen for å velge andre handlinger. Hvis du vil legge til en handling, velger du Legg til handling.

  • Unntatt hvis den samsvarer med noen av disse betingelsene Ingen unntak er angitt som standard. Velg pilen for å angi et unntak til betingelsene over. Velg Legg til unntak hvis mer enn ett er nødvendig.

  • Stopp behandling av flere regler Avmerkingsboksen er merket av som standard. Når denne er merket av, vil påfølgende regler ignoreres – selv om de gjelder for meldingen.

 3. Klikk på OK for å lagre regelen. Du vil kanskje motta en advarsel om endring av reglene, avhengig av kontoens struktur. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte administratoren.

Merknad: Hvis du trenger å flytte meldinger ut av postboksen, men vil lagre dem, kan du bruke Outlook for å lagre meldingene i en PST-fil. Meldingene vil bare være tilgjengelige når du bruker Outlook og har tilgang til PST-filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innføring i Outlook-datafiler (PST og OST) og Opprette en Outlook-datafil (PST) for å lagre informasjon.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×