Arbeide med klasser og objekter i statiske UML-strukturdiagrammer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Legge til et grensesnitt i en klasse, komponent eller et annet element

 1. I et statisk struktur-, komponent- eller distribusjonsdiagram drar du slikkepinnefiguren Grensesnitt (representert av en linje og en sirkel) bort på tegningssiden.

 2. Fest endepunktet uten sirkel til en tilkobling velger Bilde av koblingspunkt – blå X på klassekomponenten eller et annet element.

 3. Dobbeltklikk Grensesnitt-figuren for å legge til et navn, operasjoner og andre egenskapsverdier.

  Tips!: Du kan også representere et grensesnitt med en rektangulær Grensesnitt-figur som ser ut som en klasse. Bruk denne figuren når du vil vise en liste over grensesnittoperasjonene.

  Tips!: Hvis du vil endre figurtypen som vises for et grensesnitt, høyreklikker du Grensesnitt-figuren og klikker Vis som klasselignende grensesnitt eller Vis som slikkepinnegrensesnitt.

Angi en erkjenner forholdet mellom en klasse og et grensesnitt eller et annet element

 1. I et statisk strukturdiagram høyreklikker du en hvilken som helst klassefigur (Klasse, Parameterklasse, Verktøy eller Metaklasse). Klikk Visningsalternativer for figur, og velg deretter Realiseringskobling under Generelle alternativer.

 2. Fest kontrollen håndtaket Kontrollhåndtak for realiseringskoblingen på en klassefigur til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på grensesnittet, klassen eller et annet element.

Legge til mottak i en klassifiserer

 1. Dobbeltklikk figuren som representerer klassifisereren du vil legge til mottak i, og klikk deretter kategorien Mottak.

 2. Klikk Nytt for å legge til et nytt mottak.

 3. Klikk kategorien Mottak. Skriv inn et navn på mottaket i Mottak-kolonnen. I Signal-kolonnen velger du signalet som klassifisereren, klargjort av mottaket, reagerer på, og deretter velger du de andre egenskapsverdiene du vil ha.

  Obs!: Modellen må ha et signalelement for at den skal være tilgjengelig i Signal-listen.

 4. I kategorien Unntak velger du eventuelle unntak som kan genereres av mottaket.

  Obs!: Modellen må ha et unntakselement for at den skal være tilgjengelig i Signal-listen.

 5. Legg til eventuelle begrensninger eller kodede verdier, og klikk deretter OK til dialogboksen Egenskaper for UML for figuren er lukket.

Legge til malparametere i en klasse

 1. Dobbeltklikk figuren (Parameterklasse, Klasse, Verktøy , Metaklasse eller Bindingselement) som representerer elementet som du vil legge til parametere i, og klikk deretter Malparametere.

 2. Klikk Ny for å legge til en ny parameter.

 3. I listen Malparametere:

  • Hvis du skal redigere en eksisterende parameter, skriver du inn et nytt navn i kolonnen Malparameter.

  • Hvis du skal redigere typen, klikker du et Type-felt, klikker pilen og velger deretter typen fra listen.

  • Hvis du skal legge til dokumentasjon, skriver du det inn i boksen Dokumentasjon.

 4. Klikk OK for å godta endringene og lukke dialogboksen Egenskaper for UML-klasse.

  Tips!: Du kan gjøre en hvilken som helst klasse til en parameterklasse ved å legge til parametere i en klassefigur. Hvis du vil skjule parametere i en klassefigur, høyreklikker du figuren, klikker Figurvisningsalternativer og velger Malparametere under Skjul.

Binde malparametere til en klasse

 1. Dra en Bindingselement-figur fra sjablongen UML – statisk struktur bort på tegningssiden ved Parameterklasse-figuren med parameterne du vil binde.

 2. Dra en Binding-figur til tegningssiden, og Fest endepunktet uten pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på bindingselementet.

 3. Fest Binding-endepunktet med pilspiss til et koblingspunkt på Parameterklasse-figuren.

 4. Dobbeltklikk Binding-figuren, og klikk deretter Bindingsargumenter.

 5. Under Bindingsargumenter velger du en parameter som du vil binde en type til (hvis det ikke er angitt en type for parameteren), eller velger en verdi (hvis det er angitt en type for parameteren). Klikk Egenskaper, velg typen eller skriv inn ønsket verdi, og klikk deretter på OK.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for UML-binding.

Attributter og operasjoner som er knyttet til parameterklassen, blir sendt til bindingselementet. Ubundne parametere (uten angitt type) som du har tilordnet til klassen som attributtyper eller operasjonsreturtyper, blir erstattet av typene du angav i trinn 5 ovenfor, i bindingselementet.

Opprette et objekt som en forekomst av en klasse

 1. I et statisk strukturdiagram drar du en Klasse-figur som skal representere klassen du vil at objektet skal være en forekomst av, til tegningssiden.

 2. Valgfritt  Dobbeltklikk Klassefigur for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-klasse. Klikk Attributter, og klikk deretter Ny for å legge til attributter i klassen. Klikk OK, og klikk deretter OK igjen.

 3. Dra en Objekt-figur til tegningssiden, og dobbeltklikk deretter figuren.

 4. I dialogboksen Egenskaper for UML-objekt klikker du Objekt og skriver inn et navn på objektet. Under Klasse velger du klassen som du vil at objektet skal være en forekomst av.

 5. Klikk Attributtverdier og velg attributtet du vil legge til en forekomstverdi i, og klikk deretter Egenskaper. Skriv inn en verdi for attributtet.

 6. Klikk Attributtkobling, legg til eventuelle andre ønskede egenskapsverdier, og klikk deretter OK.

 7. Gjenta trinn 5 og 6 for alle attributtene der du vil legge til en forekomstverdi, og klikk deretter OK.

Slett malparametere fra en klasse

 1. Dobbeltklikk figuren (Parameterklasse, Klasse, Verktøy, Metaklasse eller Bindingselement) som representerer elementet med parametere du vil slette, og klikk deretter Malparametere.

 2. Merk malparameterne du vil slette, klikk Slett og klikk deretter OK.

Rediger malparametere for en klasse

 1. Dobbeltklikk figuren (Parameterklasse, Klasse, Verktøy, Metaklasse eller Bindingselement) som representerer elementet med parametere du vil redigere, og klikk deretter Malparametere.

 2. I Malparametere-listen klikker du et Type-felt for hver parameter du vil redigere. Deretter klikker du pilen og velger en type fra listen.

  Obs!: Du kan tilordne parametere det ikke er angitt noen type for, til attributter som typer eller til operasjoner som returtyper.

 3. I Malparametere-listen skriver du inn et nytt navn for hver parameter du vil redigere.

 4. I Dokumentasjon-boksen skriver du ønsket dokumentasjon.

 5. Klikk Ny for å legge til en annen parameter (og følg trinn 3 til 5), eller klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for UML-klasse.

Skjule delene attributt og operasjoner i en klasse

 1. Høyreklikk Klasse-figuren, og klikk deretter Figurvisningsalternativer.

 2. I dialogboksen Alternativer for visning av UML-figur velger du Attributter under Skjul for å skjule attributtinndelingen, og deretter velger du Operasjoner for å skjule operasjonsinndelingen.

  Tips!: Hvis du vil vise attributt- og operasjonsinndelingene igjen, høyreklikker du figuren, klikker Figurvisningsalternativer og fjerner merket for Attributter og Operasjoner.

Angi at det kan refereres til klasser i en pakke

 1. Dra en Avhengighet-figur til tegningssiden i et pakkediagram.

 2. Fest Avhengighet-endepunktet uten pilspiss til et koblingspunkt på pakken som skal referere til klassene i en annen pakke.

 3. Fest avhengighet endepunktet med pilspiss til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på pakken som inneholder målet klassene som refererer til.

 4. Dobbeltklikk Avhengighet-figuren for å åpne dialogboksen Egenskaper for UML-avhengighet.

 5. Under Navn skriver du inn et navn på avhengigheten. Under Stereotyp velger du Importer og klikker deretter OK.

Obs!: Hvis du kobler til pakker med en <<importer>>-avhengighet, angir det bare at klassene kan refereres. Du må fremdeles angi riktig synlighet for målklassene.

Vise implementeringen av en type med en implementeringsklasse

 1. I et statisk strukturdiagram drar du en Klasse-figur til tegningssiden. Dobbeltklikk figuren.

 2. I dialogboksen Egenskaper for UML-klasse klikker du Klasse og skriver inn et navn på klassen. Under Stereotyp velger du Type og klikker deretter OK.

 3. Dra en Klasse-figur til til tegningssiden. Dobbeltklikk figuren.

 4. I dialogboksen Egenskaper for UML-klasse klikker du Klasse og skriver inn et navn på klassen. Under Stereotyp velger du Implementeringsklasse og klikker deretter OK.

 5. Høyreklikk implementeringsklassen og klikk Figurvisningsalternativer. I dialogboksen Alternativer for visning av UML-figur velger du Realiseringskobling under Generelle alternativer, og deretter klikker du OK.

 6. Dra kontrollen håndtere Kontrollhåndtak på implementering Klasse-figuren til å opprette en kobling som representerer en erkjenner relasjon.

 7. Fest endepunktet på pilspiss realisering kobling til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå Xklassefigur som representerer typen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×