Arbeide med filterwebdeler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Filterwebdeler kobles til webdeler som inneholder ett eller flere sett med data, for å endre visningen av dataene. Filterwebdelene kan være synlige på siden for å be om brukerinndata som dato eller tekst, eller de kan være usynlige, som er tilfellet med Gjeldende bruker-filteret, som filtrerer data basert på brukeren som er logget på datamaskinen.

I denne artikkelen

Oversikt

Typer filtre

Bruke filtre

Oversikt

Noen filterwebdeler filtrerer data automatisk, og andre filtre gjør det mulig for personer å vise en side for angivelse av verdier eller valg av verdier fra en liste. Filterwebdeler er utformet for å fungere med data fra Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, SharePoint-lister i Microsoft Office SharePoint Server 2007, data som ligger i forretningsdatakatalogen, eller data i en arbeidsbok som er lastet inn i webdelen for webtilgang i Microsoft Office Excel.

Måter å bruke filtre på

Følgende to scenarier illustrerer hvordan Office SharePoint Server 2007-filtre kan være nyttige:

  • Jon Svendsen vil informere om inntekten som genereres av et produkt hver måned. Tidligere har Jon vist en SQL Server 2005 Analysis Services-rapport produsert i salgsprogrammet Contoso, og deretter kopiert og limt inn informasjonen i en e-postmelding for å distribuere den til teamet. Jon legger til samme SQL Server 2005 Analysis Services-rapport på instrumentbordet sitt, sammen med en rapport som viser kundeklager etter produkt hver måned.

    Jon legger til en filterwebdel slik at instrumentbordbrukerne kan velge produktet de er interessert i. Han konfigurerer filteret for visning av en liste med produkter, og kobler filteret til den nye rapporten for kundeklager etter produkt per måned og den eksisterende rapporten for produktinntekt per måned. Når teammedlemmene viser siden, kan se se data i det standard produktsettet Jon har laget for rapportene, men de kan også velge hvilket som helst produkt fra en liste. Valg av et annet produkt endrer alle dataene i hver av de tilknyttede webdelene.

  • Kristin Larsen, distriktssalgssjef, bruker avdelingens instrumentbord til å vurdere månedlige data. Hun legger merke til at den sentrale ytelsesindikatoren for kundetilfredshet er gul, noe som betyr at den er i advarselsmodus. Hun kan klikke indikatoren for å gå til en webside som viser indikatoren, en forklaring på hvorfor den er gul, og tre rapporter som gir ytterligere innsikt.

    Alle elementene på siden er filtrert spesielt for Kristins avdeling. Andre salgssjefer i Kristins firma kan vise samme instrumentbord, men visningen deres er filtrert og dermed tilpasset for deres egen avdeling.

Til toppen av siden

Filtertyper

Hvilke typer filterwebdeler du bruker, og hvordan du bruker dem, avhenger av datakilden, typen samhandling du ønsker fra brukeren, og resultatene du vil oppnå. Det finnes ni filtre i Office SharePoint Server 2007, i tillegg til webdelen Filterhandlinger. Dette er en filtreringsknapp du kan legge til å en side, slik at brukerne kan velge den når de skal oppdatere dataene på siden.

Følgende filter filterwebdeler gjør det mulig for brukere av webdel-side til Angi verdier manuelt:

Webdel

Beskrivelse

Datofilter

Du kan angi en standard eller la verdien stå tom. Brukerne kan velge en dato fra en rullegardinkalender eller skrive inn m/d-åå-verdien i boksen som vises på webdel-siden.

Spørringsstrengfilter (URL-adresse)

Gjør at filtre kan legges til i en URL-adresse når du legger til en kobling til instrumentbordet på en annen side.

Tekstfilter

Du kan be brukerne skrive inn tekst og/eller angi en standard.

Følgende filterwebdeler gjør det mulig for brukere av webdel-sider å velge fra en verdiliste:

Webdel

Beskrivelse

Valgfilter

Med valgfilteret kan du angi verdier i verktøyruten for webdelen. Brukere velger én av verdiene fra en rullegardinliste som vises på webdel-siden.

Katalog for forretningsdata-filter

Med denne webdelen kan du velge én enhet fra forretningsdatakatalogen og deretter angi Verdikolonne. I tillegg kan du legge til Beskrivelseskolonne.

Hvis enheten for eksempel er Produkter, kan AdventureWorks-programVerdikolonne være Navn. Hvis du legger til Beskrivelseskolonne, er sluttresultatet på webdel-siden en velger der brukeren kan søke etter produkter etter Beskrivelse, Nøkkel eller Navn ved hjelp av en rullegardinliste.

SharePoint-listefilter

Når du konfigurerer dette filteret, peker du på en SharePoint-liste og angir verdien for en kolonne, for eksempel tittel, beskrivelse, dato eller dokumenttype. Brukerne kan bla gjennom til listen og deretter velge fra elementtypen du angir.

SQL Server 2005 Analysis Services-filter

Med dette filteret kan du velge en datatilkobling fra en webdel på gjeldende webdel-side eller fra et datatilkoblingsbibliotek i SharePoint eller Office. Deretter angir du en dimensjon og et hierarki (og noe vises på webdel-siden for brukeren).

Disse filterwebdelene filtrerer automatisk webdel-siden:

Webdel

Beskrivelse

Gjeldende bruker-filter

Angir påloggingsnavnet til gjeldende bruker eller en valgt SharePoint-profilegenskap. Angir en valg spørringsstrengparameter.

Spørringsstrengfilter (URL-adresse)

Dette filteret sender en fast verdi eller flere faste verdier som du konfigurerer i verktøyruten.

Sidefeltfilter

Angir verdien for en kolonne i listeraden som gjeldende side er knyttet til.

Til toppen av siden

Bruke filtre

Det er tre trinn i bruken av et filter:

  • Legge det til på webdel-siden

  • Konfigurere filterinnstillingene

  • (Valgfritt) Koble filteret til andre webdeler på siden

Legge til filteret på webdel-siden

Når du legger til en filterwebdel på en webdel-side, minner det om å legge til en hvilken som helst annen webdel på en side. Når du bruker et filter som ber om brukerinndata, må du vurdere plasseringen av webdelen på siden. I tillegg fungerer navnet du angir for filteret i verktøyruten, som beskrivelse på siden for tekstboksen eller menyen.

Konfigurere filterinnstillingene

Du kan konfigurere filteret ved hjelp av verktøyruten for webdelen. Hver verktøyruten har forskjellige alternativer avhengig av typen filteret du definerer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer filterinnstillingene, kan du se følgende artikler:
Koble en filterwebdel til en webdel for listevisning
Koble en filterwebdel til en webdel for datavisning

Koble filteret til andre webdeler på siden

Filterwebdelen du bruker, må kanskje kobles til en annen webdel på siden. Dette kan være tilfellet når du bruker filtre med webdeler for Excel-webtilgang. Du kan koble filterwebdeler som er synlige eller usynlige, til brukeren. En synlig filterwebdel kan be om inndata fra et sidevisningsprogram, for eksempel valg fra en produktliste. En usynlig filterwebdel, for eksempel Gjeldende bruker-filteret, filtrerer automatisk dataene den er koblet til, basert på personen som er logget på datamaskinen.

Når et filter er tilgjengelig for tilkobling til en annen webdel på siden, vises tilkoblingsmenyen Nettdel-meny -menyen. Tilkobling mellom webdel-filter og en annen webdel på siden kan startes fra begge retninger.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×