Arbeide med et rapportsentralområde

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 inneholder en rapportsentralområdet, hvilke organisasjoner kan bruke til å opprette et område for å administrere rapporter og vise og arbeide med forretningsdata for forretningsintelligens. Organisasjoner kan opprette et rapportsentralområde for å konsolidere tilgang til business intelligence data i en sentral plassering. Områder som er opprettet fra rapportsentralområdet har funksjoner som gjør det enkelt å:

  • Ordne og administrere regneark, rapporter og datatilkoblinger.

  • Opprette sentrale ytelsesindikatorer (KPI-er) for å måle fremdrift mot forretningsmål.

  • Vise forretningsdata i dynamiske og tilpassede instrumentbord.

Avhengig av dine forretningsbehov, du kan opprette et rapportsentralområde å presentere informasjon om forretningsintelligens Generelt på tvers av organisasjonen, eller du kan begrense tilgang til et rapportsentralområde til bestemte avdelinger eller grupper som må arbeide med denne business data.

Obs!: Denne artikkelen refererer til et eksempel på SharePoint-nettsted opprettet av Adventure Works, et fiktivt selskap som produserer sykler, sykkel komponenter og bicycling tilbehør.

På Adventure Works bruker salgsavdelingen et rapportsentralområde til å opprette, spore, dele og lagre avdelingen Salg og økonomiske data. Gruppemedlemmer arbeide med Microsoft Office Excel 2007 arbeidsbøker som er publisert på Rapportsenter-området som interaktive rapporter ved hjelp av Excel-tjenester, en Office SharePoint Server 2007-teknologi. De kan også følge opp fremdriften for salg ved å overvåke KPIer og se gjennom salgsinformasjon i personlige instrumentbord. Figuren nedenfor viser hjemmesiden for avdelingen Rapportsenter-området, som er tilpasset til å vise en KPI-webdel som viser informasjon om kvartalsvis salg.

Salgsrapportsentral

Behandle regneark, rapporter og datatilkoblinger

Rapportsenter-området inneholder flere funksjoner som kan hjelpe deg med å organisere ikke bare rapporter, men også tilkoblinger til eksterne datakilder som kan bruke disse rapportene.

Rapportbibliotek

Rapporter-biblioteket på et rapportsentralområde er det sentrale stedet der du kan opprette og lagre både rapporter (Office Excel 2007 arbeidsbøker) og instrumentbordsider. Rapporter og instrumentbordsider er standard innholdstypene som finnes for et rapportbibliotek. Når du publiserer en Excel-arbeidsbok til et rapportbibliotek i rapportsenteret, er det enkeltklikk aktivert for å åpne i webleservisning, som er praktisk for å se arbeidsboken uten å legge den til en webdel-side. Figuren nedenfor viser en rapport i et nettleservindu.

Rapport i et webleservindu

Instrumentbordsider inneholder én eller flere webdeler, for eksempel forretningsdata-webdeler, webdeler for Excel Web Access eller KPI-webdeler, som kan filtreres for å gi en enhetlig og fleksibel visning av dataene og innholdet fra flere ulike kilder. Biblioteket rapporter gjør det enkelt å behandle mange rapporter og instrumentbord. Figuren nedenfor viser visning-menyen for rapporter-biblioteket som du kan bruke til å filtrere visningen for å vise rapporter, instrumentbordsider eller alt innhold som er lagret i biblioteket.

Vise gjeldende rapporter

Datatilkoblingsbibliotek

Et rapportsentralområde inneholder også et datatilkoblingsbibliotek, som er et spesielt SharePoint-dokumentbibliotek som gjør det enkelt å lagre, sikker, dele og behandle filer i Office data connection (ODC). En ODC-fil er en type datatilkoblingsfil som bruker HTML og XML for å lagre tilkoblingsinformasjonen for eksterne datakilder, for eksempel forretningsprogrammer eller databaser. Du kan vise eller redigere innholdet i en ODC-fil i et tekstredigeringsprogram.

Hvis du for eksempel hvis organisasjonen har Excel-arbeidsbøker som kobler til informasjon i én eller flere eksterne datakilder, inneholder for eksempel en database eller en OLAP-kube, og disse dataene tilkoblingene informasjon om hvordan du finner, Logg på, spørring, og få tilgang til eksterne data kilde. Selv om denne tilkoblingsinformasjonen kan lagres i selve arbeidsboken, er det ofte lagret i en ODC-fil, spesielt når dataene deles av mange brukere og tilkoblingsinformasjonen må oppdateres. Ved å lagre disse ODC-filer på datatilkoblingsbibliotek på et rapportsentralområde, kan du sikre at alle datatilkoblingsfiler behovene til organisasjonen for sin rapporter er på ett sentralt sted der de kan enkelt administreres, oppdatert, og brukes på nytt for nye rapporter. Figuren nedenfor viser filer i et datatilkoblingsbibliotek.

Datatilkoblingsbibliotek

Rapportkalender- og referanse-bibliotek

Et rapportsentralområde har også noen flere verktøy for å hjelpe deg med å behandle rapporter og business intelligence data. Du kan bruke rapporten kalenderen til å planlegge rapportopprettingen, eller til å kommunisere informasjon om hyppigheten som rapporter opprettes eller oppdateres. Du kan bruke i referanse-biblioteket til å lagre og dele prosessrelaterte informasjon for personer som bruker nettstedet.

Bruke KPIer til å kommunisere status og mål

En KPI er en enkel å forstå grafisk indikator som formidler fremdrift mot en forhåndsdefinert måling eller mål. KPIer er nyttig verktøy som hjelper grupper, ledere og bedrifter å evaluere fremdriften mot vurderbare mål.

En KPI kan for eksempel bruke trafikk light ikoner for å angi at en bestemt business innsats overskrider, møte eller mislyktes må oppfylle mål. Salg-avdelingen på Adventure Works bruker en KPI-liste til å spore fremdriften mot salgsmålene sine kvartalsvise. Hvis deres salgssummer for et bestemt regnskapskvartal overskrider en forhåndsdefinert mål, vises KPI for dette kvartalet med en grønn trafikk light-ikonet. Hvis salg totalt for et kvartal ikke oppfyller minimumskravene mål, vises KPI for dette kvartalet med en rød trafikk light-ikonet. Ellers vises med en gul trafikk light-ikonet. Figuren nedenfor viser en KPI-webdel som viser kvartalsvis salg KPI-informasjon på hjemmesiden for rapportsentralområde for salg-avdelingen.

KPI for kvartalsvis salg

KPIer øke hastigheten og effektiviteten av evalueringen av fremdrift mot viktige mål. Uten KPIer må ansatte og business ledere trekke ut ytelsesdata omhyggelig vurdere disse dataene mot mål, og deretter bruke tid til å presentere dataene i en egen rapport for business beslutningstakere. Det er vanskelig å se hurtig tilstanden uten mulighet til å evaluere direkte data raskt og automatisk. Med KPIer, kan brukerne vil se gjeldende ytelsen se raskt på en rapport på deres business-nettsted eller ser relevante indikatorer på de personlige nettstedene.

KPIer koble til forretningsdata fra forskjellige kilder, og deretter bruke webdeler som viser denne informasjonen i en liste over KPIer eller i en detaljert visning for en enkelt KPI. Disse webdeler kan legges til instrumentbord i Rapportsenter-området, eller vises i andre lister og områder. Hver KPI mottar en enkelt verdi fra en datakilde, enten fra én enkelt egenskap eller ved å beregne gjennomsnitt på tvers av de merkede dataene, og sammenligner verdien mot en forhåndsvalgte verdi. Fordi verdiene beregnes på tvers av et dataområde, i stedet for visning av data i listeskjema, er KPIer vanligvis mer nyttig når måle ytelsen på tvers av grupper eller prosjekter. Ved å beregne et dataområde for en bestemt person, for eksempel en liste over salg for én enkelt ansatt, kan imidlertid en KPI evaluere individuell ytelse.

Hvis du vil opprette en KPI, vil du først opprette en KPI-liste som du legger til én eller flere KPIer. Du kan opprette nye indikatorer i en KPI-liste ved hjelp av følgende:

  • Data i SharePoint-lister.

  • Data i Excel-arbeidsbøker.

  • Data fra Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Manuelt angitt informasjon.

Opprette dynamiske visuelle instrumentbord

Instrumentbord er spesielt webdel-sider som viser forretningsdata fra en rekke ulike kilder. Instrumentbord kan vise både rapporter og KPIer om forretningsdata og forretningsprosesser i organisasjonen. Dataene som vises i instrumentbord kan filtreres automatisk eller filtrert etter egenskaper valgt av brukere, aktivere sammenlignende dataanalyse hele organisasjonen.

Instrumentbord består av forretningsdata-webdeler og filterwebdeler og filteret webdeler er koblet til forretningsdata-webdeler. Noen filtrere filterwebdeler filtrerer data automatisk, mens andre filterwebdeler det mulig for brukere å angi verdier eller å velge verdier fra en liste, og bruk deretter disse verdiene ved å klikke BrukFilter-knappen på siden. BrukFilter-knappen er implementert som en annen nettdel som er usynlig på instrumentbordet til ett eller flere filtre som har brukerangitt verdier er lagt til på siden. BrukFilter-knappen og brukerangitt filtre vises i en sone for spesielle filter i instrumentbordmalen.

Figuren nedenfor viser et instrumentbord for salg på webområdet Salgsrapportsentral for Adventure Works. Dette instrumentbordet viser informasjonen i en KPI-webdel eller rapport i en Excel Web Access-nettdel.

Salgsinstrumentbord

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×