Arbeide med Hjelp-vinduet

Første gang du bruker Hjelp-funksjonen i Microsoft Office-programmer, åpnes Hjelp-vinduet for tilkoblet innhold med standard størrelse og plassering på skjermen. Du kan endre måten Hjelp-vinduet vises på. Hvis du gjør det, brukes innstillingene du angir, når du åpner Hjelp-vinduet på nytt senere.

Alle Microsoft Office-programmer har et eget Hjelp-vindu. Det betyr at når du åpner Hjelp-vinduet fra ett program, for eksempel Microsoft Office Word, og deretter går til et annet program, for eksempel Microsoft Office Outlook, og åpner Hjelp-vinduet der, vises det to ulike Hjelp-vinduer. Innstillingene for hvert av disse Hjelp-vinduene lagres hver for seg i Microsoft Office. Det lagres for eksempel ulike innstillinger for plassering, størrelse og funksjonen Alltid øverst for Hjelp-vinduet i Word og for Hjelp-vinduet i Outlook.

Merknad: Det er bare én innstilling som gjelder for alle programmene, nemlig Tilkoblingsstatus-knappen. Det betyr at uansett hvilket Hjelp-vindu du arbeider i når du endrer denne innstillingen, påvirker endringen alle Hjelp-vinduer, ikke bare Hjelp-vinduet du arbeider i.

Hva vil du gjøre?

Endre størrelse eller plassering på Hjelp-vinduet

Beholde Hjelp-vinduet øverst

Endre størrelse eller plassering på Hjelp-vinduet

 1. Åpne Hjelp i hovedvinduet i Microsoft Office-programmet.

  Hurtigtast  Trykk F1 for å åpne Hjelp.

  Åpne Hjelp (ved hjelp av musen)

  Gjør følgende i ett av disse 2007 Microsoft Office-system-programmene eller -verktøyene:

  Access, Excel, PowerPoint eller Word

  • Klikk Hjelp for Microsoft Office Access, Hjelp for Microsoft Office Excel, Hjelp for Microsoft Office PowerPoint eller Hjelp for Microsoft Office Word Knappesymbol .

   InfoPath, Outlook, OneNote, Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio eller Clip Organizer

  • Klikk Hjelp for Microsoft Office InfoPath, Hjelp for Microsoft Office OneNote, Hjelp for Microsoft Office Outlook, Hjelp for Microsoft Office Project, Hjelp for Microsoft Office Publisher, Hjelp for Microsoft Office SharePoint Designer, Hjelp for Microsoft Office Visio eller Hjelp for Microsoft Clip OrganizerHjelp-menyen.

 2. Hvis du vil endre størrelsen på Hjelp-vinduet, plasserer du pekeren over et hjørne av Hjelp-vinduet til det vises en tohodet pil, og deretter drar du hjørnet til vinduet har ønsket størrelse.

 3. Hvis du vil flytte Hjelp-vinduet, plasserer du pekeren på tittellinjen, og deretter drar du vinduet til en ny plassering.

Til toppen av siden

Beholde Hjelp-vinduet øverst

Hjelp-vinduet vises som standard over vinduene til andre Microsoft Office-programmer. Hvis denne innstillingen er endret, slik at vinduet ikke vises øverst, eller hvis du ikke vil at det skal vises øverst, kan du endre innstillingen etter behov. Alltid øverst-knappen på verktøylinjen i Hjelp-vinduet er en veksleknapp som du kan klikke for å beholde Hjelp-vinduet øverst, og klikke på nytt for å flytte et programvindu over Hjelp-vinduet. Hvis det er angitt at vinduet skal vises over andre vinduer i Microsoft Office-programmet, ser Alltid øverst-knappen ut som en tegnestift sett ovenfra: Knapp . Hvis det er angitt at vinduet skal vises over andre vinduer, endres Skjermtips-teksten til Ikke øverst, og knappen ser ut som en tegnestift sett fra siden: Knapp .

 1. Åpne Hjelp i hovedvinduet i Microsoft Office-programmet.

  Hurtigtast  Trykk F1 for å åpne Hjelp.

  Åpne Hjelp (ved hjelp av musen)

  Gjør følgende i ett av disse 2007 Microsoft Office-system-programmene eller -verktøyene:

  Access, Excel, PowerPoint eller Word

  • Klikk Hjelp for Microsoft Office Access, Hjelp for Microsoft Office Excel, Hjelp for Microsoft Office PowerPoint eller Hjelp for Microsoft Office Word Knappesymbol .

   InfoPath, Outlook, OneNote, Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio eller Clip Organizer

  • Klikk Hjelp for Microsoft Office InfoPath, Hjelp for Microsoft Office OneNote, Hjelp for Microsoft Office Outlook, Hjelp for Microsoft Office Project, Hjelp for Microsoft Office Publisher, Hjelp for Microsoft Office SharePoint Designer eller Hjelp for Microsoft Office VisioHjelp-menyen.

 2. Klikk Alltid øverst-knappen på verktøylinjen i Hjelp-vinduet.

Merknad: Når Alltid øverst er aktivert, vises Hjelp-vinduet bare over Microsoft Office-programmer. Det påvirker ikke andre programmer som ikke er en del av Microsoft Office. Hvis du for eksempel åpner Microsoft Notisblokk og flytter vinduet over Hjelp-vinduet, beholdes ikke Hjelp-vinduet øverst.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×