Arbeide frakoblet med tabeller som er koblet til SharePoint-lister

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke Access til å arbeide frakoblet med data som er koblet til SharePoint-lister. Dette kan være nyttig, for eksempel hvis du må være borte fra kontoret eller må fortsette å arbeide når en server ikke er tilgjengelig, eller du har mistet tilkoblinger til serveren.

Oversikt

Før du arbeider frakoblet med data fra et SharePoint-område, må du først opprette koblinger mellom Access-tabellene og SharePoint-lister. Deretter kan du dra fra listene til å oppdatere eller analysere dem ved hjelp av Access. Når du kobler deg, kan du synkronisere dataene, slik at databasen og listene er oppdatert. Hvis databasen har spørringer og rapporter, kan du bruke dem til å analysere de koblede dataene.

Hvis du oppdaterer data mens du er frakoblet, kan du synkronisere endringene når Access kobler til serveren på nytt. Hvis dataene er i konflikt oppstår – for eksempel hvis noen oppdaterer en post på serveren mens en annen person oppdaterer den samme posten frakoblet – du kan løse konflikten når du synkroniserer.

Du kan koble Access-tabellene til lister ved hjelp av flere metoder. Du kan for eksempel flytte databasen til et SharePoint-område, som også kobler tabellene i databasen til listene på området. Eller du kan eksportere data fra en liste i dataarkvisning på et SharePoint-område til en Access-tabell. Du kan for eksempel bruke en rapport i Access til å summere dataene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til SharePoint-data fra Access, kan du se importere eller koble til data i en SharePoint-liste.

Arbeide frakoblet med SharePoint-lister i Access

Når du starter i Access 2010, er arbeider frakoblet med koblede SharePoint-lister mer av en automatisk prosess vedlikeholdes av Access. Hvis Access ikke kan koble til SharePoint-området i koblede SharePoint-lister bor, kanskje fordi du har mistet Internett-tilkobling, bytter tilgang til frakoblet modus. Du ser en melding om at alle SharePoint-tabeller er frakobletpå statuslinjen nederst til høyre i Access-vinduet. Hvis du klikker fil > informasjon vises også en lignende melding om at du har koblet fra tabeller. Når du er i frakoblet modus, kan du fortsette å legge til, redigere og slette data i en bufret lokal kopi av SharePoint-listedata.

Access fortsetter å prøve å koble til på nytt med jevne mellomrom med koblede listene på SharePoint-serveren. Når Access etablerer en tilkobling til SharePoint-området, vises et Meldingsfelt under båndet spør om du vil synkronisere frakoblet dataene med serveren.

Klikk Synkroniser for å koble til SharePoint-serveren.

Klikk Synkroniser og Access kobler til den koblede SharePoint-lister og deretter prøver å flette dataene endringene.

Løse motstridende endringer i dataene

En konflikt oppstår når to brukere gjør en endring i den samme delen av en liste over data eller struktur. Brukeren som sender en endring først som lykkes med utfører hans eller hennes endringer, men den andre brukeren vil bli varslet om en konflikt.

Hvis du for eksempel bruker A endres Poststed-kolonnen i den tredje raden fra Dallas til Seattle, og samtidig, endrer du cellen fra Dallas til Houston. Bruker endringer er sendt til serveren først, etterfulgt av endringene. Serveren informerer deg om en konflikt og lar deg med å løse konflikten.

Obs!: En konflikt oppstår når brukere redigerer ulike celler i den samme raden.

Du ikke å foreta endringer i en oppføring som har en konflikt før du løse konflikten.

Hvis det oppdager eventuelle datakonflikter i Access mens du synkroniserer endringer i frakoblet med SharePoint-serveren, vil du se dialogboksen Løs konflikter.

Bruk de tilgjengelige alternativene i dialogboksen Løs konflikter for å løse datakonflikter.

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil løse den viste konflikten eller feilen ved å ignorere endringene du gjorde i oppføringen, klikker du Forkast endringene mine. Endringene vil gå tapt.

 • Hvis du vil løse alle ventende konflikter og feil ved å ignorere alle endringene i listen, klikker du Forkast alle endringene mine.

 • Hvis du vil løse den viste konflikten eller feilen ved å utføre endringene, klikker du Prøv endringene mine. Hvis du og den andre brukeren endrer den samme kolonnen, overskriver endringene i tilfelle konflikt, den andre brukerens endringene. Hvis du redigerer forskjellige kolonner, vil endringene dine flettes med den andre brukerens endringer.

 • Hvis du vil løse alle ventende konflikter og feil ved å utføre endringene, klikker du Prøv alle endringene mine.

 • Hvis du vil vise detaljene for neste konflikt eller feil, klikker du Neste på øvre høyre hjørne av dialogboksen.

 • Hvis du vil vise detaljene for forrige konflikt eller feil, klikker du forrige på øvre høyre hjørne av dialogboksen.

 • Hvis du vil løse konflikter og feil senere, klikker du Lukk på tittellinjen i dialogboksen-boksen.

Notater

 • Detaljrutenettet viser alle kolonnene i gjeldende visning. Hvis kolonnene ikke er synlige, bruke det vannrette rullefeltet til å rulle, eller dra høyre kant av dialogboksen for å øke bredden på detaljrutenettet.

  Hvis du vil zoome innholdet i en kolonne, klikker du kolonnen i detaljrutenettet. Endringene og den andre brukerens endringer vises i dialogboksen Feltdetaljer. Dialogboksen er også nyttig for å vise endringer for rik tekstformatering.

 • Detaljrutenettet viser Slettede raden, i stedet for en rad med data, hvis du eller en annen bruker sletter en rad. Hvis den andre brukeren sletter raden, vises ikke dialogboksen navnet på brukeren eller dato og klokkeslett for slettingen. I tillegg vil du ikke kunne prøve endringene på nytt.

Angi alternativet for hurtigbufring av nettjenesten og SharePoint-tabeller

Standardinnstillingen for nye databaser i Access 2010 og høyere er å bufferen webtjeneste og SharePoint koblede tabeller. Hvis du vil endre denne virkemåten og i stedet bruke virkemåten som finnes i Access 2007, klikker du fil > Alternativer for å åpne dialogboksen Alternativer for Access. Klikk Gjeldende Database for å se innstillingene oppført under hurtigbufring av webtjenesten og SharePoint-tabeller.

 • Bruk hurtigbufferformatet som er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og nyere Velg dette alternativet hvis du vil at Access skal bufre en lokal kopi av koblede data. Denne innstillingen kan forbedre ytelsen når du arbeider med koblede data. Innlasting og visning av koblede data blir raskere når du bruker dette alternativet. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil bruke virkemåten for hurtigbufring du hadde i Access 2007.

 • Tøm hurtigbuffer ved lukking Velg dette alternativet hvis du vil at Access skal fjerne eventuelle lokalt bufrede data fra minnet når du lukker databasen.

 • Aldri bruk hurtigbufring Velg dette alternativet hvis du ikke vil at Access skal bufre en lokal kopi av dataene mens du arbeider med de koblede SharePoint-datakildene.

  Obs!: Alternativene Tøm hurtigbuffer ved lukking og Aldri bruk hurtigbufring er ikke tilgjengelige hvis du fjerner innstillingen Bruk hurtigbufferformatet som er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og nyere.

Kan jeg arbeide frakoblet manuelt i Access 2010 og høyere?

For å sikre at manuell kontroll over arbeide frakoblet med koblede SharePoint-data i Access 2010 og senere, må du fjerne innstillingen Bruk hurtigbufferformatet som er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og senere versjoner for gjeldende database i Access Dialogboksen Alternativer. Se forrige del på hvordan du finner og angi dette alternativet.

Obs!: Du kan bli bedt om å lukke og åpne databasen på nytt når du har endret denne innstillingen.

Når du har fjernet innstillingen Bruk hurtigbufferformatet som er kompatibelt med Microsoft Access 2010 og senere, ser du en Web koblede lister gruppe med kommandoer vises i kategorien Eksterne Data.

I denne gruppen ser du kommandoer som for eksempel Arbeid frakoblet, Synkroniser, Koble lister og andre. Dette er de samme kommandoene som var i Access 2007 på SharePoint-lister-gruppen i kategorien Eksterne Data.

Hvis du vil arbeide frakoblet med SharePoint-listedata i denne modusen, klikker du Arbeid frakoblet.

Hvis du vil synkronisere frakoblet lister med data fra serveren, klikker du Synkroniser.

Hvis du vil koble de koblede tabellene på nytt når du arbeider frakoblet, klikker du Arbeide tilkoblet.

Til toppen av siden

Bruke Access 2007?

Hvis du vil utføre denne prosedyren, må du først koble Access-tabellene til SharePoint-lister.

Obs!: Hvis du har en database som allerede er publisert på et SharePoint-område, må du først lagre en lokal kopi av databasen og deretter koble fra listene.

 1. Åpne databasen som er koblet til SharePoint-lister.

 2. Klikk Arbeid frakoblet i kategorien Eksterne Data i gruppen SharePoint-lister.

Obs!: Hvis Arbeid frakoblet-knappen ikke er tilgjengelig, enten tabeller ikke er koblet til SharePoint-lister, eller du tok allerede listedata frakoblet.

 1. Åpne databasen som er koblet til SharePoint-lister.

 2. Klikk Synkroniser i kategorien Eksterne Data i gruppen SharePoint-lister.

Hvis det oppstår en konflikt med en endring du gjorde frakoblet og en endring som noen har gjort på serveren, vises dialogboksen Løs konflikter.

Dialogboksen viser informasjon om konflikten, for eksempel hvorfor feilen oppstod, og inneholder alternativer du kan prøve å sende dataene på nytt eller forkaste endringene. Hvis det er flere feil, kan du vise detaljene for hver feil ved å klikke knappene forrige og Neste i dialogboksen. Noen feil kan bare løses ved å forkaste endringene.

Detaljrutenettet i dialogboksen Rett feil viser alle kolonner i gjeldende visning. Detaljrutenettet viser endringen du gjorde for den aktuelle raden. Du kan ikke redigere verdiene, men du kan klikke hver kolonne for å vise flere detaljer.

 • Gjør ett av følgende i dialogboksen Rett feil:

  • Hvis du vil beholde endringene som ble gjort på serveren i et merket element, klikker du Forkast endringene mine.

  • Hvis du vil prøve å sende endringene på nytt i et merket element, klikker du Prøv endringene mine.

   Avhengig av situasjonen må du vente til problemet er løst. Hvis du for eksempel hvis du ikke kan synkronisere endringene på grunn av problemer med nettverkstilkobling, bør du vente til du er koblet til igjen.

  • Hvis du vil beholde endringene som ble gjort på serveren til alle elementer, klikker du Forkast alle endringene mine.

  • Hvis du vil prøve å sende endringene på nytt i alle elementer, klikker du Prøv alle endringene mine.

   Avhengig av situasjonen må du vente til problemet er løst. Hvis du for eksempel hvis du ikke kan synkronisere endringene på grunn av problemer med nettverkstilkobling, bør du vente til du er koblet til igjen.

   Obs!: 

   • Hvis feilen kan bare løses ved å forkaste endringene, kanskje knappene for å utføre endringene på nytt ikke er tilgjengelig.

   • Du kan lukke dialogboksen uten å gjøre noe, men du vil ikke kunne forlate eller oppdatere listen eller gjøre endringer i en beregnet kolonne før du løse feilen.

Når du kobler deg de koblede tabellene, synkroniseres eventuelle endringer du gjør data eller objekter.

 1. Åpne databasen som er koblet til SharePoint-lister.

 2. Klikk Arbeid tilkoblet i kategorien Eksterne Data i gruppen SharePoint-lister.

  Obs!: Hvis du vil forkaste endringene du har gjort frakoblet, klikker du Forkast endringer i gruppen SharePoint-lister.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×