Animere SmartArt-grafikken

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Oversikt over animasjon

Legge til en animasjon

Animere individuelle figurer i SmartArt-grafikken

Vise en animasjon i motsatt rekkefølge

Fjerne en animasjon

Oversikt over animasjon

Hvis du vil vektlegge informasjonen ekstra eller vise den i faser, kan du legge til en animasjon i SmartArt-grafikken eller i en enkeltfigur i SmartArt-grafikken. Du kan for eksempel få en figur til å fly raskt inn fra én side av skjermen, eller tone den sakte inn.

Når du skal bestemme hvilken animasjon fungerer best med oppsett for SmartArt-grafikken, vise informasjonen i SmartArt-grafikk Tekstrute siden de fleste animasjonen starter øverst i tekstruten, og går ned. Du kan også spille av en animasjon i omvendt rekkefølge. Hvis tekstruten ikke er synlig, kan du vise den.

Animasjonene som er tilgjengelige, avhenger av oppsettet du velger for SmartArt-grafikken, men du kan alltid animere alle figurene samtidig eller én figur om gangen.

Den beste måten å animere SmartArt-grafikken på er å bruke valgene i Animer-listen. Hvis det er nødvendig, kan du tilpasse en animasjon i ppgaveruteEgendefinert animasjon.

Animerte elementer er merket på lysbildet med nummererte koder som ikke skrives ut. Disse kodene samsvarer med animasjonene i Liste over egendefinerte animasjoner, vises ved siden av SmartArt-grafikken, og vises bare i normalvisning sammen med oppgaveruten Egendefinert animasjon.

Merknad: Bruk animasjon med måte slik at ikke meldingen skjules eller målgruppen føler det blir for mye.

Animasjoner for SmartArt-grafikk

Animasjoner du bruker på SmartArt-grafikk, avviker fra animasjoner som du kan bruke på figurer, tekst eller WordArt, på følgende måter:

 • Forbindelseslinjer mellom figurer knyttes alltid sammen med den andre figuren og animeres ikke enkeltvis.

 • Hvis du bruker en animasjon på figurer i SmartArt-grafikk, animasjonen skal spilles av i rekkefølgen figurene vises. Rekkefølgen kan angres bare i sin helhet. Hvis du for eksempel hvis du har seks figurer og hver inneholder én enkelt bokstav A til F, kan du spille animasjonen fra A til f til A. Du kan ikke spille animasjonen i feil rekkefølge, for eksempel A til C og F til D. Du kan imidlertid opprette flere lysbilder for å spille denne rekkefølgen. I dette eksemplet kan du opprette ett lysbilde som animerer figur A til C og et annet lysbilde som animerer figur F til D.

 • Når du konverterer et diagram som er opprettet i en tidligere versjon av PowerPoint enn Microsoft Office PowerPoint 2007, til en SmartArt-grafikk, kan det hende du mister noen animasjonsinnstillinger, eller at animasjonen ser noe annerledes ut.

Når du bytter til et annet oppsett, overføres eventuelle animasjoner du har lagt til, til det nye oppsettet.

Til toppen av siden

Legge til en animasjon

Viktig: Flere animasjonseffekter, for eksempel effekten Fargeskrivemaskin inngang eller Vend avslutningseffekten er bare tilgjengelige for figurer. Effekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk vises nedtonet. Hvis du vil bruke animasjonseffekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk, konvertere SmartArt-grafikk til enkeltfigurer, og deretter legge til animasjonseffekten.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil animere.

 2. Velg animasjonen du vil bruke fra listen Animer i animasjoner-gruppen i kategorien animasjoner.

  Bilde av kategorien Animasjoner

Når du animerer SmartArt-grafikken, kan du velge mellom følgende alternativer, avhengig av oppsettet du bruker.

Animasjon

Beskrivelse

Som ett objekt

Animasjonen brukes som om hele SmartArt-grafikken er ett stort bilde eller objekt.

Alle på en gang

Alle figurene i SmartArt-grafikken animeres samtidig. Forskjellen mellom denne animasjonen og som ett objekt er mest synlig i animasjoner der figurene roteres eller forstørres. Med samtidig, roteres hver figur, eller vokser enkeltvis. Hele SmartArt-grafikken roteres med som ett objekt eller vokser.

En etter en

Hver figur animeres enkeltvis, etter hverandre.

En etter en etter forgrening

Alle figurene i samme forgrening animeres samtidig. Denne animasjonen fungerer bra med forgreninger i et organisasjonskart eller et oppsett, og ligner på én om gangen.

Samtidig etter nivå

Alle figurer på samme nivå animeres samtidig. Hvis du for eksempel hvis du har et oppsett med tre figurer som inneholder tekst på nivå 1 og tre figurer som inneholder tekst på nivå 2, tre figurene som inneholder tekst på nivå 1 er animert sammen først, og deretter de tre figurene som inneholder tekst animeres sammen-nivå 2.

Bilde av tekstruten med tekst på nivå 1 og nivå 2

En etter en etter nivå

Figurene i SmartArt-grafikken animeres først etter nivå og deretter enkeltvis innenfor dette nivået. Hvis du for eksempel har et oppsett med fire figurer som inneholder tekst på nivå 1, og tre figurer som inneholder tekst på nivå 2, animeres hver av de fire figurene som har tekst på nivå 1, først enkeltvis, og deretter animeres hver av de tre figurene som har tekst på nivå 2, enkeltvis.

Kommentarer: 

 • Når du bruker samtidig, noen animasjoner oppfører seg annerledes enn de gjør når du bruker som ett objekt. Hvis du for eksempel med samtidig alternativet tillagt Fly inn animasjonen, figurer som har kommet til fly, fly med raskere hastighet slik at alle figurene ankommer til bestemmelsesstedet samtidig. Alle deler av SmartArt-grafikken animeres med som ett objekt brukt på samme måte (når det gjelder Fly inn eksemplet med samme hastighet).

 • Hvis du bruker en annen animasjon enn Som ett objekt på SmartArt-grafikken, kan ikke noen andre animasjoner du bruker på samme SmartArt-grafikk, være Som ett objekt. Hvis du bruker flere animasjoner på SmartArt-grafikk, må alle være Som ett objekt eller ingen være Som ett objekt.

 • Hvis du bruker en animasjon (unntatt som ett objekt ) på SmartArt-grafikk, er bakgrunnen for SmartArt-grafikken alltid synlig på lysbildet. Det er ikke mulig å animere bakgrunnen, selv om bakgrunnen ikke kanskje er synlig for deg hvis det ikke er et fyll eller linjer som er brukt på den.

 • Hvis du bruker en animasjon, for eksempel Fly inn, i SmartArt-grafikken og deretter sletter animasjonen for en bestemt figur, starter figuren som du slettet fra animasjonen vises på lysbildet.

 • Hvis du kopierer en SmartArt-grafikk det er brukt en animasjon på, til et annet lysbilde, kopieres også animasjonen.

Til toppen av siden

Animere individuelle figurer i SmartArt-grafikken

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil animere.

 2. Velg en etter en etter forgrening eller etter nivå enkeltvis i animasjoner-gruppen i kategorien animasjoner.

  Bilde av kategorien Animasjoner

 3. Animasjoner-fanen, i Animasjoner-gruppen, klikker du Egendefinert animasjon.

  Bilde av animasjonsgruppe

 4. Klikk Utvid vinkeltegn Utvidelsesvinkel for å vise alle figurene i SmartArt-grafikken i Liste over egendefinerte animasjoner.

 5. Velg alle figurene du vil animere, ved å holde nede CTRL-tasten og klikke hver figur i sin tur i listen Egendefinert animasjon.

 6. Klikk Fjern. Dette fjerner animasjonseffekten fra figuren. IT fjerner ikke selve figuren fra SmartArt-grafikken.

 7. Velg animasjonsalternativene du ønsker for hver gjenværende figur, ved å velge figuren fra listen Egendefinert animasjon og deretter enten høyreklikke figuren eller klikke Endre.

 8. Når du er ferdig med å velge animasjonsalternativer du vil bruke, Lukk oppgaveruten Egendefinert animasjon.

Merknad: Effekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk vises nedtonet. Hvis du vil bruke animasjonseffekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk, konvertere SmartArt-grafikk til enkeltfigurer og deretter legge til animasjonseffekten.

Til toppen av siden

Vise en animasjon i motsatt rekkefølge

 1. Klikk SmartArt-grafikken som har animasjonen du vil vise i motsatt rekkefølge.

 2. I kategorien Animasjoner i gruppen Animasjoner klikker du Egendefinert animasjon.

  Bilde av animasjonsgruppe

 3. Høyreklikk den egendefinerte animasjonen i Liste over egendefinerte animasjoner, og klikk deretter Alternativer for effekt.

 4. Klikk SmartArt-animasjon-fanen, og merk deretter avmerkingsboksen motsatt rekkefølge.

Til toppen av siden

Fjerne en animasjon

 1. Klikk SmartArt-grafikken som har animasjonen du vil fjerne.

 2. Klikk Uten animasjonanimasjoner-fanen i animasjoner-gruppen i Animer-listen.

  Bilde av animasjonsgruppe

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×