Animere SmartArt-grafikken

I denne artikkelen

Oversikt over animasjon

Legge til en animasjon

Vise en animasjon i motsatt rekkefølge

Fjerne en animasjon

Oversikt over animasjon

Hvis du vil vektlegge informasjonen ekstra eller vise den i faser, kan du legge til en animasjon i SmartArt-grafikken eller i en enkeltfigur i SmartArt-grafikken. Du kan for eksempel få en figur til å fly raskt inn fra én side av skjermen, eller tone den sakte inn.

Du kan finne ut hvilken animasjon som fungerer best med oppsettet for SmartArt-grafikken, ved å vise informasjonen i tekstruten i SmartArt-grafikken, siden de fleste animasjoner starter øverst i tekstruten og flytter nedover. Du kan eventuelt spille av en animasjon i motsatt rekkefølge. Hvis tekstruten ikke er synlig, kan du vise den.

Animasjonene som er tilgjengelige, avhenger av oppsettet du velger for SmartArt-grafikken, men du kan alltid animere alle figurene samtidig eller én figur om gangen.

Den beste måten å animere SmartArt-grafikken på er å bruke valgene i Animer-listen. Hvis det er nødvendig, kan du tilpasse en animasjon i ppgaveruteEgendefinert animasjon.

Animerte elementer er merket på lysbildet med nummererte koder som ikke skrives ut. Disse kodene samsvarer med animasjonene i Liste over egendefinerte animasjoner, vises ved siden av SmartArt-grafikken, og vises bare i normalvisning sammen med oppgaveruten Egendefinert animasjon.

Merknad: Bruk animasjon med måte slik at ikke meldingen skjules eller målgruppen føler det blir for mye.

Animasjoner for SmartArt-grafikk

Animasjoner du bruker på SmartArt-grafikk, avviker fra animasjoner som du kan bruke på figurer, tekst eller WordArt, på følgende måter:

 • Forbindelseslinjer mellom figurer knyttes alltid sammen med den andre figuren og animeres ikke enkeltvis.

 • Hvis du bruker en animasjon på figurer i en SmartArt-grafikk, spilles animasjonen av i rekkefølgen figurene vises i. Rekkefølgen kan bare reverseres i sin helhet. Hvis du for eksempel har seks figurer som hver inneholder enkeltbokstavene A til F, kan du spille av animasjonen fra A til F eller F til A. Du kan ikke spille av animasjonen i andre rekkefølger, for eksempel A til C og deretter F til D. Du kan imidlertid opprette flere lysbilder for å spille av i denne rekkefølgen. I dette eksemplet kan du opprette ett lysbilde som animerer figur A til C, og et annet lysbilde som animerer figur F til D.

 • Når du konverterer et diagram som er opprettet i en tidligere versjon av PowerPoint enn Microsoft Office PowerPoint 2007, til en SmartArt-grafikk, kan det hende du mister noen animasjonsinnstillinger, eller at animasjonen ser noe annerledes ut.

Når du bytter til et annet oppsett, overføres eventuelle animasjoner du har lagt til, til det nye oppsettet.

Til toppen av siden

Legge til en animasjon

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil animere.

 2. I kategorien Animasjoner i gruppen Animasjoner velger du den ønskede animasjonen fra Animer-listen.

  Bilde av kategorien Animasjoner

Når du animerer SmartArt-grafikken, kan du velge mellom følgende alternativer, avhengig av oppsettet du bruker.

Animasjon

Beskrivelse

Som ett objekt

Animasjonen brukes som om hele SmartArt-grafikken er ett stort bilde eller objekt.

Alle på en gang

Alle figurene i SmartArt-grafikken animeres samtidig. Forskjellen mellom denne animasjonen og Som ett objekt er mest synlig i animasjoner der figurene roteres eller forstørres. Med Alle på en gang roteres eller forstørres hver figur enkeltvis. Med Som ett objekt roteres eller forstørres hele SmartArt-grafikken.

En etter en

Hver figur animeres enkeltvis, etter hverandre.

En etter en etter forgrening

Alle figurene i samme forgrening animeres samtidig. Denne animasjonen fungerer bra med forgreninger i et organisasjonskart eller et hierarkioppsett, og ligner på En etter en.

Samtidig etter nivå

Alle figurer på samme nivå animeres samtidig. Hvis du for eksempel har et oppsett med tre figurer som inneholder tekst på nivå 1, og tre figurer som inneholder tekst på nivå 2, animeres de tre figurene som har tekst på nivå 1, først, og deretter animeres de tre figurene som har tekst på nivå 2, samtidig.

Bilde av tekstruten med tekst på nivå 1 og nivå 2

En etter en etter nivå

Figurene i SmartArt-grafikken animeres først etter nivå og deretter enkeltvis innenfor dette nivået. Hvis du for eksempel har et oppsett med fire figurer som inneholder tekst på nivå 1, og tre figurer som inneholder tekst på nivå 2, animeres hver av de fire figurene som har tekst på nivå 1, først enkeltvis, og deretter animeres hver av de tre figurene som har tekst på nivå 2, enkeltvis.

Kommentarer: 

 • Når du bruker Alle på en gang, virker noen animasjoner annerledes enn når du bruker Som ett objekt. Når alternativet Alle på en gang for eksempel brukes i animasjonen Fly inn, vil figurer som har en lengre avstand å fly, fly med raskere hastighet, slik at alle figurene ankommer til bestemmelsesstedet samtidig. Når alternativet Som ett objekt brukes, animeres alle deler av SmartArt-grafikken på samme måte (med samme hastighet i eksempletFly inn).

 • Hvis du bruker en annen animasjon enn Som ett objekt på SmartArt-grafikken, kan ikke noen andre animasjoner du bruker på samme SmartArt-grafikk, være Som ett objekt. Hvis du bruker flere animasjoner på SmartArt-grafikk, må alle være Som ett objekt eller ingen være Som ett objekt.

 • Hvis du bruker en animasjon (unntatt Som ett objekt) på en SmartArt-grafikk, er bakgrunnen for SmartArt-grafikken alltid synlig på lysbildet. Det er ikke mulig å animere bakgrunnen, selv om bakgrunnen kanskje ikke er synlig hvis det ikke er brukt fyll eller linjer på den.

 • Hvis du bruker en animasjon, for eksempel Fly inn, på SmartArt-grafikken, og deretter sletter animasjonen for en bestemt figur, vil figuren du slettet animasjonen fra, være synlig på lysbildet fra starten.

 • Hvis du kopierer en SmartArt-grafikk det er brukt en animasjon på, til et annet lysbilde, kopieres også animasjonen.

 • Flere animasjonseffekter, for eksempel inngangseffekten Fargeskrivemaskin eller avslutningseffekten Vend er tilgjengelige for figurer. Effekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk, er nedtonet.

Til toppen av siden

Vise en animasjon i motsatt rekkefølge

 1. Klikk SmartArt-grafikken som har animasjonen du vil vise i motsatt rekkefølge.

 2. I kategorien Animasjoner i gruppen Animasjoner klikker du Egendefinert animasjon.

  Bilde av animasjonsgruppe

 3. Høyreklikk den egendefinerte animasjonen i Liste over egendefinerte animasjoner, og klikk deretter Alternativer for effekt på hurtigmenyen.

 4. Klikk kategorien SmartArt-animasjon, og merk deretter av for Motsatt rekkefølge.

Til toppen av siden

Fjerne en animasjon

 1. Klikk SmartArt-grafikken som har animasjonen du vil fjerne.

 2. I kategorien Animasjoner i gruppen Animasjoner i Animer-listen klikker du Ingen animasjon.

  Bilde av animasjonsgruppe

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×