Animere SmartArt-grafikken

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil gi ytterligere eller vise informasjon i faser, du kan legge til en animasjon i SmartArt-grafikken eller en enkelt figur i SmartArt-grafikken. Du kan for eksempel gjøre en figur fly inn raskt fra én side av skjermen eller langsomt Ton inn.

Legge til en animasjon

Hvis du vil animere SmartArt-grafikk, kan du gå til SmartArt-grafikken du vil animere, klikk animasjoner, og klikk typen animasjonen du vil bruke i gruppen animasjon. Klikk mer Knappesymbol for å se flere alternativer. (Hvis du vil fjerne animasjonen, bare klikker du Ingen.)

Mer-knappen i kategorien Animasjon

Når du har lagt til animasjonen, kan du animere individuelle figurer.

 1. Klikk Alternativer for effekt i animasjoner-gruppen i kategorien animasjoner, og klikk deretter Én etter én.

  Knappen Alternativer for effekt i Animasjoner-gruppen

 2. Klikk Animasjonsrute i Avansert animasjon-gruppen.

  Animasjonsrute

 3. Klikk Utvid vinkeltegn Utvidelsesvinkel for å vise alle figurene i SmartArt-grafikken i Animasjonsrute-listen.

 4. Merk alle figurene du ikke vil animere, (holder du nede CTRL og klikk hver enkelt figur i sin tur), og klikk deretter Ingen i gruppen animasjon. (Dette fjerner animasjonseffekten fra figuren. IT fjerner ikke figuren fra SmartArt-grafikken.)

  Alternativ for ingen animasjon (Ingen) i Animasjoner-gruppen

 5. Høyreklikk hver gjenstående figur i animasjonsruten, og velg deretter animasjonsalternativene du vil bruke.

Tips!: Bruk Kopier animering (i kategorien animasjoner i gruppen Avansert animasjon ) til hurtig å kopiere animasjoner fra én SmartArt-grafikk til en annen.

 1. Gå til SmartArt-grafikken med animasjonen du vil reversere.

 2. Klikk dialogboksen boksen startprogrammet Knapp for dialogboksvelger på båndet i animasjon-gruppen i kategorien animasjoner.

  Dialogboksvelger i kategorien Animasjoner

 3. Klikk kategorien SmartArt-animasjon, og merk deretter av for Motsatt rekkefølge.

  Del av kategorien SmartArt-animasjon, der avmerkingsboksen Motsatt rekkefølge vises

Du kan finjustere animasjonen ved hjelp av effektalternativer.

Viktig: Enkelte animasjonseffekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk, er tilgjengelige for figurer. Hvis du vil bruke disse effektene på SmartArt-grafikk, høyreklikker du den og klikker deretter Konverter til figurer.

 1. Gå til SmartArt-grafikken med animasjonen du vil justere.

 2. Klikk Animasjonsrute i Avansert animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner.

  Animasjonsrute

 3. Klikk pilen til høyre for animasjonen du vil endre, i Animasjonsrute-listen, og klikk deretter Effektalternativer.

  Rullegardinmeny som viser effektalternativer

 4. Velg ett av følgende alternativer i Grupper grafikk-listen i kategorien SmartArt-animasjon i dialogboksen:

  Alternativ

  Beskrivelse

  Som ett objekt

  Animerer hele SmartArt-grafikken som ett stort bilde eller objekt.

  Alle på en gang

  Animerer hver figur enkeltvis samtidig. Forskjellen mellom denne animasjonen og Som ett objekt er mest synlig i animasjoner der figurene roteres eller forstørres. Med Alle på en gang roteres eller forstørres hver figur enkeltvis. Med Som ett objekt roteres eller forstørres hele SmartArt-grafikken.

  En etter en

  Animerer hver figur enkeltvis etter hverandre.

  Samtidig etter nivå

  Animerer alle figurer på samme nivå samtidig. Hvis du for eksempel har tre figurer med tekst på nivå 1 og tre figurer med tekst på nivå 2, animeres først de tre figurene på nivå 1, og deretter animeres figurene på nivå 2 samtidig.

  En etter en etter nivå

  Animerer hver figur på hvert nivå en etter en før figurene på neste nivå animeres. Hvis du for eksempel har fire figurer med tekst på nivå 1 og tre figurer med tekst på nivå 2, animeres først hver av figurene på nivå 1 en etter en, og deretter animeres hver av figurene på nivå 2 en etter en.

Kommentarer: 

 • Animasjonen Alle på en gang virker forskjellig fra Som ett objekt. Hvis du for eksempel velger Alle på en gang og animasjonen Fly inn, vil figurer som har en lengre avstand å fly, fly med raskere hastighet, slik at alle figurene ankommer bestemmelsesstedet samtidig. Hvis du velger den samme animasjonen og alternativet Som ett objekt, vil alle figurene fly med samme hastighet.

 • Hvis du velger en hvilken som helst annen animasjon enn Som ett objekt, vil bakgrunnen for SmartArt-grafikken vises på lysbildet. Du kan ikke animere bakgrunnen, så hvis den gjør lysbildet uoversiktlig, kan du prøve å angi Ingen for fyll og streker i SmartArt-grafikken.

 1. Gå til SmartArt-grafikken med animasjonen du vil fjerne.

 2. Klikk Animasjonsrute i Avansert animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner.

  Animasjonsrute

 3. I Animasjonsrute-listen, klikker du pilen til høyre for animasjonen du vil endre, og klikk deretter Fjern.

Når du skal bestemme hvilken animasjon som fungerer best, kan du se på informasjonen i SmartArt-grafikk Tekstrute fordi de fleste animasjonen starter med den øverste punkttegn i tekstruten, og går ned derfra. Alternativt kan du spille en animasjon i motsatt rekkefølge (se delen "I omvendt rekkefølge på en animasjon" ovenfor). Hvis du ikke kan se tekst-ruten, klikker du Tekst-ruten i Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt.

Animasjonene som er tilgjengelige, avhenger av oppsettet for SmartArt-grafikken, men du kan alltid animere alle figurene samtidig eller én figur om gangen.

Animasjoner du bruker på SmartArt-grafikk, avviker fra animasjoner som du kan bruke på figurer, tekst eller WordArt, på følgende måter:

 • Forbindelseslinjer mellom figurer knyttes alltid sammen med den andre figuren og animeres ikke enkeltvis.

 • Hvis du bruker en animasjon på figurer i en SmartArt-grafikk, spilles animasjonen av i rekkefølgen figurene vises i. Rekkefølgen kan bare reverseres i sin helhet.

  Eksempel:     Hvis du har seks figurer som hver inneholder enkeltbokstavene A til F, kan du spille av animasjonen fra A til F eller F til A. Du kan ikke spille av animasjonen i andre rekkefølger, for eksempel A til C og deretter F til D. Du kan imidlertid opprette flere lysbilder for å imitere denne rekkefølgen. I dette eksemplet kan du opprette ett lysbilde som animerer figur A til C, og et annet lysbilde som animerer figur F til D.

 • Når du bytter SmartArt-grafikkoppsett, overføres eventuelle animasjoner du har lagt til, til det nye oppsettet.

Legge til en animasjon

Viktig: Flere animasjonseffekter, for eksempel effekten Fargeskrivemaskin inngang eller Vend avslutningseffekten er bare tilgjengelige for figurer. Effekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk vises nedtonet. Hvis du vil bruke animasjonseffekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk, konvertere SmartArt-grafikk til enkeltfigurer, og deretter legge til animasjonseffekten.

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil animere.

 2. I kategorien Animasjoner i gruppen Animasjoner velger du den ønskede animasjonen fra Animer-listen.

  Bilde av kategorien Animasjoner

 1. Klikk SmartArt-grafikken du vil animere.

 2. Velg en etter en etter forgrening eller etter nivå enkeltvis i animasjoner-gruppen i kategorien animasjoner.

  Bilde av kategorien Animasjoner

 3. Animasjoner-fanen, i Animasjoner-gruppen, klikker du Egendefinert animasjon.

  Bilde av animasjonsgruppe

 4. Klikk Utvid vinkeltegn Utvidelsesvinkel for å vise alle figurene i SmartArt-grafikken i Liste over egendefinerte animasjoner.

 5. Velg alle figurene du vil animere, ved å holde nede CTRL-tasten og klikke hver figur i sin tur i listen Egendefinert animasjon.

 6. Klikk Fjern. Dette fjerner animasjonseffekten fra figuren. IT fjerner ikke selve figuren fra SmartArt-grafikken.

 7. Velg animasjonsalternativene du ønsker for hver gjenværende figur, ved å velge figuren fra listen Egendefinert animasjon og deretter enten høyreklikke figuren eller klikke Endre.

 8. Når du er ferdig med å velge animasjonsalternativer du vil bruke, Lukk oppgaveruten Egendefinert animasjon.

Merknad: Effekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk vises nedtonet. Hvis du vil bruke animasjonseffekter som ikke er tilgjengelige for SmartArt-grafikk, konvertere SmartArt-grafikk til enkeltfigurer og deretter legge til animasjonseffekten.

 1. Klikk SmartArt-grafikken som har animasjonen du vil vise i motsatt rekkefølge.

 2. I kategorien Animasjoner i gruppen Animasjoner klikker du Egendefinert animasjon.

  Bilde av animasjonsgruppe

 3. Høyreklikk egendefinert animasjon i listen Egendefinert animasjon, og klikk deretter Alternativer for effekt.

 4. Klikk kategorien SmartArt-animasjon, og merk deretter av for Motsatt rekkefølge.

Når du Animere SmartArt-grafikken, avhengig av oppsettet du bruker, kan du finjustere animasjonen ved hjelp av følgende alternativer.

Animasjon

Beskrivelse

Som ett objekt

Animasjonen brukes som om hele SmartArt-grafikken er ett stort bilde eller objekt.

Alle på en gang

Alle figurene i SmartArt-grafikken animeres samtidig. Forskjellen mellom denne animasjonen og Som ett objekt er mest synlig i animasjoner der figurene roteres eller forstørres. Med Alle på en gang roteres eller forstørres hver figur enkeltvis. Med Som ett objekt roteres eller forstørres hele SmartArt-grafikken.

En etter en

Hver figur animeres enkeltvis, etter hverandre.

En etter en etter forgrening

Alle figurene i samme forgrening animeres samtidig. Denne animasjonen fungerer bra med forgreninger i et organisasjonskart eller et hierarkioppsett, og ligner på En etter en.

Samtidig etter nivå

Alle figurer på samme nivå animeres samtidig. Hvis du for eksempel har et oppsett med tre figurer som inneholder tekst på nivå 1, og tre figurer som inneholder tekst på nivå 2, animeres de tre figurene som har tekst på nivå 1, først, og deretter animeres de tre figurene som har tekst på nivå 2, samtidig.

Bilde av tekstruten med tekst på nivå 1 og nivå 2

En etter en etter nivå

Figurene i SmartArt-grafikken animeres først etter nivå og deretter enkeltvis innenfor dette nivået. Hvis du for eksempel har et oppsett med fire figurer som inneholder tekst på nivå 1, og tre figurer som inneholder tekst på nivå 2, animeres hver av de fire figurene som har tekst på nivå 1, først enkeltvis, og deretter animeres hver av de tre figurene som har tekst på nivå 2, enkeltvis.

Kommentarer: 

 • Når du bruker Alle på en gang, virker noen animasjoner annerledes enn når du bruker Som ett objekt. Når alternativet Alle på en gang for eksempel brukes i animasjonen Fly inn, vil figurer som har en lengre avstand å fly, fly med raskere hastighet, slik at alle figurene ankommer til bestemmelsesstedet samtidig. Når alternativet Som ett objekt brukes, animeres alle deler av SmartArt-grafikken på samme måte (med samme hastighet i eksempletFly inn).

 • Hvis du bruker en annen animasjon enn Som ett objekt på SmartArt-grafikken, kan ikke noen andre animasjoner du bruker på samme SmartArt-grafikk, være Som ett objekt. Hvis du bruker flere animasjoner på SmartArt-grafikk, må alle være Som ett objekt eller ingen være Som ett objekt.

 • Hvis du bruker en animasjon (unntatt Som ett objekt) på en SmartArt-grafikk, er bakgrunnen for SmartArt-grafikken alltid synlig på lysbildet. Det er ikke mulig å animere bakgrunnen, selv om bakgrunnen kanskje ikke er synlig hvis det ikke er brukt fyll eller linjer på den.

 • Hvis du bruker en animasjon, for eksempel Fly inn, på SmartArt-grafikken, og deretter sletter animasjonen for en bestemt figur, vil figuren du slettet animasjonen fra, være synlig på lysbildet fra starten.

 • Hvis du kopierer en SmartArt-grafikk det er brukt en animasjon på, til et annet lysbilde, kopieres også animasjonen.

 1. Klikk SmartArt-grafikken som har animasjonen du vil fjerne.

 2. I kategorien Animasjoner i gruppen Animasjoner i Animer-listen klikker du Ingen animasjon.

  Bilde av animasjonsgruppe

Når du skal bestemme hvilken animasjon fungerer best med oppsett for SmartArt-grafikken, vise informasjonen i SmartArt-grafikk Tekstrute siden de fleste animasjonen starter øverst i tekstruten, og går ned. Alternativt kan du spille en animasjon i motsatt rekkefølge (se delen "I omvendt rekkefølge på en animasjon" ovenfor). Hvis tekstruten ikke er synlig, kan du vise den.

Animasjonene som er tilgjengelige, avhenger av oppsettet du velger for SmartArt-grafikken, men du kan alltid animere alle figurene samtidig eller én figur om gangen.

Den beste måten å animere SmartArt-grafikken på er å bruke valgene i Animer-listen. Hvis det er nødvendig, kan du tilpasse en animasjon i ppgaveruteEgendefinert animasjon.

Animerte elementer er merket på lysbildet ved nummererte koder som ikke skrives ut. Disse kodene samsvarer med animasjonene i listen Egendefinert animasjon, vises siden av SmartArt-grafikken, og vises bare i Normal visning med oppgaveruten Egendefinert animasjon vises.

Animasjoner du bruker på SmartArt-grafikk, avviker fra animasjoner som du kan bruke på figurer, tekst eller WordArt, på følgende måter:

 • Forbindelseslinjer mellom figurer knyttes alltid sammen med den andre figuren og animeres ikke enkeltvis.

 • Hvis du bruker en animasjon på figurer i en SmartArt-grafikk, spilles animasjonen av i rekkefølgen figurene vises i. Rekkefølgen kan bare reverseres i sin helhet. Hvis du for eksempel har seks figurer som hver inneholder enkeltbokstavene A til F, kan du spille av animasjonen fra A til F eller F til A. Du kan ikke spille av animasjonen i andre rekkefølger, for eksempel A til C og deretter F til D. Du kan imidlertid opprette flere lysbilder for å spille av i denne rekkefølgen. I dette eksemplet kan du opprette ett lysbilde som animerer figur A til C, og et annet lysbilde som animerer figur F til D.

 • Når du bytter til et annet oppsett, eventuelle animasjoner du har lagt til overføres til det nye oppsettet.

Merknad: Bruk animasjon med måte slik at ikke meldingen skjules eller målgruppen føler det blir for mye.

Se også

Opprette SmartArt-grafikk

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×