Angi vanlige arbeidsdager og klokkeslett for et prosjekt

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke prosjektkalender til å gjenspeile Generelt arbeidsdagene og -timene i prosjektet, i tillegg til vanlig fritid (for eksempel helger og kvelder) og spesielle dager av (for eksempel ferier).

Merknad: Hvis du bruker Project Professional 2010 med Project Web App, kan du bare endre prosjekt- og ressurskalendere med bestemte tillatelser som er gitt til deg av en administrator.

I denne artikkelen

Legge til en feriedag for en ressurs

Legge til en helligdag i prosjektkalenderen

Angi arbeidstidene for ressurser eller aktiviteter i prosjektet

Endre ressurstilgjengeligheten uten å bruke en kalender

Oversikt over prosjektkalendere

Til toppen av siden

Legge til en feriedag for en ressurs

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

  Bilde av Endre arbeidstid

 2. Klikk ressursen du vil endre kalenderen for, i For kalender-listen i dialogboksen Endre arbeidstid.

 3. Klikk kategorien Unntak.

 4. Skriv inn et beskrivende navn for unntaket, for eksempel Fridag, og start- og sluttidspunkt for tidsrommet der unntaket finner sted.

 5. Klikk Detaljer hvis unntaket vil bli gjentatt gjennom en del av tidsplanen.

 6. Velg hyppigheten fra Daglig til Årlig under Mønster for regelmessighet, og velg deretter flere detaljer om mønsteret for regelmessighet.

  Merknad: Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

 7. Under Område for regelmessighet velger du starttidspunktet for unntaket ved hjelp av Start-boksen, og deretter velger du enten Slutt etter eller Slutt innen.

 8. Skriv inn eller velg den aktuelle informasjonen basert på hva du velger som sluttidspunkt.

  • Hvis du valgte Slutt etter, skriver du inn eller velger antallet forekomster for aktiviteten.

  • Hvis du valgte Slutt innen, skriver du inn eller velger datoen når du vil at den regelmessige aktiviteten skal slutte.

Eventuelle aktiviteter denne ressursen er tilordnet, vil nå bli planlagt rundt fridagen, vanligvis ved å øke antallet dager som kreves for å fullføre aktiviteten.

Til toppen av siden

Legge til en helligdag i prosjektkalenderen

Merknad: Project har ikke en forhåndsinnstilt feriekalender. Hvis du vil legge til organisasjonens feriedager i et prosjekt, må du angi dem individuelt på prosjektkalenderen. Hvis du har tenkt å bruke denne ferieplanen til flere prosjekter, bør du vurdere å gjøre prosjektet til en mal eller legge til kalenderen i den globale filen. Hvis du bruker Project Professional, bør du vurdere å be serveradministratoren om å legge til kalenderen i den globale foretaksmalen.

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

  Bilde av Endre arbeidstid

 2. Klikk kalenderen du vil endre, i For kalender-listen. Prosjektkalenderen for det gjeldende prosjektet etterfølges av (prosjektkalender). Standarden er Standard (prosjektkalender). Du kan også velge 24 timer eller Nattskift.

 3. I dialogboksen Endre arbeidstid klikker du kategorien Unntak.

 4. Skriv inn et beskrivende navn for unntaket, for eksempel Firmaferie, og start- og sluttidspunkt for tidsrommet der unntaket finner sted.

 5. Klikk Detaljer hvis unntaket vil bli gjentatt i gjennom en del av tidsplanen.

 6. Velg hyppigheten fra Daglig til Årlig under Mønster for regelmessighet, og velg deretter flere detaljer om mønsteret for regelmessighet. Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

  Merknad: Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

 7. Under Område for regelmessighet velger du starttidspunktet for unntaket ved hjelp av Start-boksen, og deretter velger du enten Slutt etter eller Slutt innen.

 8. Skriv inn eller velg den aktuelle informasjonen basert på hva du velger som sluttidspunkt.

  • Hvis du valgte Slutt etter, skriver du inn eller velger antallet forekomster for aktiviteten.

  • Hvis du valgte Slutt innen, skriver du inn eller velger datoen når du vil at den regelmessige aktiviteten skal slutte.

Aktiviteter som er planlagt rundt ferien, blir automatisk planlagt på nytt for å ta ferietiden med i beregningen.

Til toppen av siden

Angi arbeidstidene for ressurser eller aktiviteter i prosjektet

Prosedyren nedenfor brukes til å endre alle kalendere i prosjektet, inkludert standardprosjektet, en bestemt ressurskalender eller en aktivitetskalender.

Merknad: Project inneholder ikke en kalender med forhåndsangitte fridager. Hvis du vil legge til organisasjonens fridager i et prosjekt, må du angi én om gangen i prosjektkalenderen. Hvis du har tenkt å bruke denne fridagsplanen i flere prosjekter, kan du vurdere å bruke prosjektet som en mal eller legge til kalenderen i den globale filen. Hvis du bruker Project Professional, kan du be serveradministratoren om å legge dem til i den globale virksomhetsmalen.

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

  Bilde av Endre arbeidstid

 2. Klikk kalenderen du vil endre, i For kalender-listen. Prosjektkalenderen for det gjeldende prosjektet etterfølges av (Prosjektkalender). Standard er Standard (Prosjektkalender). Du kan også velge 24 timer eller Nattskift.

  Merknad: Hvis du vil lage en ny kalender i stedet for å endre standardkalenderen, klikker du Lag ny kalender og skriver inn et navn på kalenderen. Deretter velger du om du vil lage en ny basiskalender eller en kalender som er basert på en kopi av en annen kalender.

  Du kan bruke denne funksjonen til å tilpasse prosjektkalenderen i forhold til organisasjonens behov (for eksempel ved å opprette en arbeidsuke som inkluderer helgedager).

 3. Hvis du vil endre standard arbeidsuke for enten prosjektkalenderen, ressurskalenderen eller en ny kalender du oppretter, klikker du kategorien Arbeidsuker.

 4. I kategorien Arbeidsuker kan du velge eller opprette enda en arbeidsukeplan for andre dager enn standard arbeidsdag, for eksempel sommerplan for veiarbeid eller en arbeidsuke som inkluderer helgedager. Skriv inn et beskrivende navn i kolonnen Navn for den nye arbeidsukeplanen i Arbeidstider-tabellen, for eksempel Veiarbeid, og skriv deretter inn start- og sluttidspunktene for tiden ekstraplanen vil være i bruk.

 5. Klikk Detaljer.

 6. Velg etter tur hver dag du vil endre fra arbeidsdag til ikke-arbeidsdag, eller omvendt, i dialogboksen Detaljer for, og velg deretter ett av følgende:

  • Bruke Standard arbeidstid for disse dagene      Velg dagene som skal bruke standard arbeidstid, som er 08.00 til 12.00 og 13.00 til 17.00, mandag til fredag, og fritid i helger.

  • Angi dager som fritid      Velg dager noe arbeid kan planlegges. Hvis ingen i organisasjonen fungerer på en fredag, velg fredag, og velg deretter Angi dager som fritid.

  • Angi dager til disse bestemte arbeidstidene      Hvis du vil angi arbeidstidene for de merkede dagene i hele planen, Skriv inn tidspunktene du vil at arbeidet skal starte i fra-boksene og tidspunktene du vil at arbeidet skal slutte, i til-boksene. Hvis andre personer i organisasjonen arbeider på lørdager, velg lørdag, og velg deretter Angi dag(er) som disse bestemte arbeidstidene.

Merknad: 

 • Hvis du bruker Project Professional for å gjøre endringer i tidsplan informasjon for en virksomhetsressurs, må du først sjekke ut ressursen. Du kan også oppdatere endringene i ressurskalenderne ved å bruke Project Server.

 • Kalendere for arbeidstid kan ikke brukes på materialressurser.

 • Aktivitets- og ressurskalendere overstyrer prosjektkalenderen. Derfor kan du velge ferietid for forskjellige ressurser med kalendere som er basert på den samme prosjektkalenderen. Hvis du trenger å gjøre samme endring i alles kalender samtidig, for eksempel en fridag, kan du bruke prosjektkalenderen i stedet for å gjøre endringer i hver ressurskalender.

 • Du kan bruke arbeidstiden i prosjektkalenderen til å tilpasse arbeid på ikke-prosjektaktiviteter. Hvis gruppemedlemmer realistisk sett bare kan bruke seks timer hver dag på prosjektaktiviteter, mens de to andre timene brukes på møter og administrative aktiviteter, kan du vise dette ved å angi ressurstilgjengelighet på seks timer per dag i prosjektkalenderen.

Til toppen av siden

Endre ressurstilgjengeligheten uten å bruke en kalender

Hvis du arbeider med automatisk planlagte aktiviteter, kan du endre ressursens tilgjengelighet uten å endre ressursens kalender. Bortsett fra virkningene av prosjektkalenderen gjenspeiles tilgjengelighet gjennom en ressurs arbeidstid, start- og sluttdatoer for tilgjengelighet og eventuell varierende enhetstilgjengelighet i forskjellige tidsperioder også. Project bruker denne informasjonen til å avgjøre om en ressurs er overallokert. Dette er nyttig hvis du vet at en ressurs vil være tilgjengelig for arbeid for en viss tid på en bestemt aktivitet, men du ikke vil endre ressursens tilgjengelighet for andre aktiviteter i prosjektet.

Hvis du bruker Project Professional til å endre tidsplaninformasjon for en virksomhetsressurs, må du først sjekke ut ressursen. Du kan også oppdatere endringene i ressurskalenderne ved å bruke Project Server.

 1. Klikk Ressursark i Ressursvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Bilde av ressursvisninger

 2. Høyreklikk ressursnavnet, og klikk deretter Ressursinformasjon.

 3. Velg kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon.

 4. Skriv inn ressursens startdato i prosjektet i Tilgjengelig fra-feltet.

 5. Skriv inn ressursens sluttdato i prosjektet i Tilgjengelig til-feltet.

 6. Skriv inn det maksimalt antall enheter denne ressursen har tilgjengelig i denne tidsperioden, i Enheter-feltet.

  Du kan angi maksimalt antall som en prosentsats (for eksempel 50 %, 100 % eller 300 %), eller som et desimaltall (for eksempel 0,5, 1 eller 3).

  • Hvis du vil justere tildelingen for en enkelt ressurs til fulltidsinnsats, velger du eller skriver inn 100 % i Enheter-felt for den aktuelle ressursen.

  • Når du vil justere tildelingen av en enkeltressurs til deltidsinnsats, skriver du inn eller velger en prosent mindre enn 100 for å gjenspeile deltidsinnsatsen som denne ressursen vil arbeide. Hvis for eksempel ressursen vil arbeide deltid på denne aktiviteten, skriver du inn 50 %.

  • Når du vil justere enhetstildelingen for en gruppe eller flere ressurser, skriver du inn en prosent som representerer innsatsnivået for denne ressursgruppen. Hvis for eksempel ressursgruppen er operatører, det er tre ressurser i denne gruppen, og du vil tildele dem alle til heltid, skriver du inn 300 %.

Merknad: 

 • Selv om Ressurstilgjengelighet-tabellen i dialogboksen Ressursinformasjon endrer en ressurs' maksimale antall enheter for prosjektets levetid, endrer den ikke ressurssatsene over tid. Du kan endre forskjellige satser for en ressurs i en kostnadssatstabell.

 • Ressurstilgjengelighet-tabellen justerer tilgjengeligheten av maksimalt antall enheter gjennom et prosjekt, og arbeidskonturer justerer de varierende arbeidsnivåene gjennom en bestemt tildeling.

 • Du kan skrive inn en dato i Tilgjengelig til-feltet uten å skrive inn en dato i Tilgjengelig fra-feltet.

Til toppen av siden

Oversikt over prosjektkalendere

Project bruker flere kalendere for å bestemme ressurs tilgjengelighet og måten aktiviteter planlegges.

 • Prosjektkalender     Denne kalenderen brukes til å angi standard arbeidstidsplan for alle aktivitetene i et prosjekt.

 • Ressurskalender     For hver ressurs du skriver inn, opprettes individuelle ressurskalendere basert på innstillingene i standardkalenderen. Du kan endre disse kalenderne ved å klikke Endre arbeidstid i kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon. Du kan også opprette og tildele ressurskalendere for individuelle ressurser eller ressursgrupper for å angi bestemt arbeidstid. Du kan for eksempel tildele en ressurs til kveldsskiftet eller nattskiftet. Du kan redigere ressursens kalendere for å angi fritid, for eksempel ferier og permisjoner.

  Merknad: Hvis du bruker Project Professional, må du først sjekke ut ressursen.

 • Aktivitetskalender    Aktiviteter planlegges basert på arbeidstiden i prosjektkalenderen. Du kan imidlertid tilpasse arbeidstidene fra prosjektkalenderen i en aktivitetskalender hvis du har aktiviteter som må fullføres på forskjellige tider, spesielt aktiviteter som er uavhengige av ressurser. En aktivitetskalender er spesielt nyttig for utstyr som kjører og fullfører aktiviteter om natten eller i helger, som er angitt som fritid i prosjektkalenderen.

 • Basiskalender    En basiskalender brukes som en mal som prosjektkalenderen, ressurskalenderen og aktivitetskalenderen er basert på. Project omfatter tre basiskalendere:

  • Standard (08:00 til 17:00 på ukedager, med en times lunsjpause)

  • 24 timer

  • Nattskift

   Merknad: Hvis du bruker Project Professional med Project Server, du kan ikke redigere prosjektkalenderen direkte, og heller ikke angi fritid, for eksempel ferie. I dette tilfellet er prosjektkalenderen definert av global virksomhetsmal. Bare personer med administrative rettigheter (for eksempel serveradministratoren) kan sjekke ut og endre elementer i den globale virksomhetsmalen.

   Husk at arbeidstidskalendere og ressurstilgjengelighet ikke gjelder materialressurser.

   Tips!: Hvis du setter opp samme kalender hver gang du oppretter et nytt prosjekt, kan du vurdere å lagre et avsluttet prosjekt som en mal eller legge til kalenderen i global fil.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×