Angi telefonalternativer

I dette emnet

Mine telefonnumre

Kontrollere tilgang til telefonnumre

Om Active Directory og hvorfor du ikke kan endre eller oppheve publisering av enkelte telefonnumre

Telefonintegrering

Mine telefonnumre

Bruk alternativene for Mine telefonnumre til å registrere og publisere, eller oppheve publisering av, telefonnumre. Telefonnumrene er en del av tilstedeværelsesinformasjonen din og brukes av andre Communicator-brukere til å kontakte deg. Når du publiserer telefonnumre, kan og bør du kontrollere tilgangen til numrene ved å angi tilgangsnivåer. Ved å tilordne tilgangsnivåer til kontaktene dine kan du gjøre mobil- eller privatnummeret ditt tilgjengelig for eksempel for de nærmeste kollegene dine, men ikke for alle andre i bedriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere tilgang til telefonnumre senere i dette emnet.

 • Telefon, arbeid     Viser telefonnummeret ditt på arbeid. Hvis dette nummeret er hentet fra Microsoft Active Directory, kan du ikke redigere det, og Telefon, arbeid-knappen er da deaktivert. Telefonnummeret er tilgjengelig for alle Communicator-brukere i bedriften. Hvis du vil publisere nummeret som en del av tilstedeværelsesprofilen din, merker du av for Publiser dette telefonnummeret ved siden av nummeret.

 • Mobiltelefon     Du legger til eller endrer et privatnummer ved å klikke Telefon, privat. Hvis du vil publisere nummeret som en del av tilstedeværelsesprofilen din, merker du av for Publiser dette telefonnummeret ved siden av nummeret. Privatnummeret vises for alle kontakter du har gitt tilgangsnivået Personlig.

 • Telefon, privat     Du legger til eller endrer et mobilnummer ved å klikke Mobiltelefon. Hvis du vil publisere nummeret som en del av tilstedeværelsesprofilen din, merker du av for Publiser dette telefonnummeret ved siden av nummeret. Mobilnummeret vises for alle kontakter du har gitt tilgangsnivået Gruppe eller Personlig.

 • Annet telefonnummer     Du legger til eller endrer et annet telefonnummer ved å klikke Annet telefonnummer. Dette kan for eksempel være et midlertidig telefonnummer eller et alternativt mobilnummer. Hvis du vil publisere nummeret som en del av tilstedeværelsesprofilen din, merker du av for Publiser dette telefonnummeret ved siden av nummeret. Telefonnummeret vises for alle kontakter du har gitt tilgangsnivået Personlig.

Til toppen av siden

Kontrollere tilgang til telefonnumre

Når du har publisert et telefonnummer, spesielt et privat- eller mobilnummer, bør du angi tilgangsnivåer for å

 • gjøre nummeret tilgjengelig for de kontaktene du vil skal ha tilgang til nummeret

 • gjøre nummeret utilgjengelig for de kontaktene du ikke vil gi tilgang til nummeret

Tabellen nedenfor viser tilgangsnivåene som en kontakt må tilordnes for å ha tilgang til det tilknyttede telefonnummeret. Kontakter får som standard tilgangsnivået Firma når du legger dem til i kontaktlisten. Dette betyr at de i utgangspunktet bare har tilgang til jobbnummeret.

Telefonnummer

Blokker

Offentlig

Firma

Gruppe

Personlig

Telefon, arbeid *

X

X

X

Mobiltelefon *

X

X

Telefon, privat *

X

Annet telefonnummer *

X

Obs!: * Telefonnumre som er definert i Active Directory, er synlige for alle kontakter med tilgangsnivået Firma, Gruppe eller Personlig i bedriften. Numrene er ikke synlige for brukere med tilgangsnivået Blokker eller Offentlig. Telefonnumre som er definert i Active Directory, kan ikke redigeres i kategorien Telefoner.

Slik tilordner du et tilgangsnivå til en kontakt

Gjør ett av følgende:

 • Høyreklikk kontakten i kontaktlisten, pek på Endre tilgangsnivå, og velg deretter tilgangsnivå. Hvis du for eksempel vil at en kontakt skal ha tilgang til mobilnummeret ditt, gir du kontakten tilgangsnivået Gruppe eller Personlig.

 • Klikk knappen Endre måten du viser kontaktene på i Communicator-vinduet, velg Tilgangsnivåer, og dra kontaktene til ønsket tilgangsnivå.

 • Når du mottar et varsel i Communicator om at en kontakt har lagt til navnet ditt i sin kontaktliste, velger du tilgangsnivået fra listen Tilgangsnivået til denne personen.

Til toppen av siden

Om Active Directory og hvorfor du ikke kan endre eller oppheve publisering av enkelte telefonnumre

Telefonnumre som blir hentet til Communicator fra Microsoft Active Directory, vises som inaktive felt i kategorien Telefoner og kan ikke redigeres. Publiseringen av dem kan heller ikke oppheves. Selv om du fjerner merket i avmerkingsboksen Publiser for numre som er hentet fra Active Directory, oppheves ikke publiseringen av numrene.

Til toppen av siden

Telefonintegrering

 • Aktiver integrasjon med telefonsystemet     Merk av for dette alternativet for å integrere Communicator med skrivebordstelefonen. Når telefonintegrering er aktivert, kan du bruke Communicator til å kontrollere skrivebordstelefonen. Du kan for eksempel ringe ved å klikke telefonknappen i kontaktlisten, eller du kan godta et anrop ved å klikke i telefonvarselvinduet som vises på skjermen. Telefonintegrering angis vanligvis av systemansvarlig. Kontakt derfor systemansvarlig for å finne ut om telefonintegrering er tilgjengelig i din bedrift.

 • Avansert     Velg Avansert for å åpne dialogboksen Konfigurasjon av avansert telefonintegrasjon, der du kan konfigurere URI (Uniform Resource Identifier) for styring av eksterne kall og telefon-URI manuelt. Denne konfigurasjonen håndteres vanligvis av systemansvarlig.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×