Angi tabulatorer i et dokument i Word for Mac

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan angi tabulatorer i et Word-dokument på flere måter.

Legge til tabulatorstopp

Du kan sette inn tabulatorstopp i dokumentet ved å klikke linjalen der du vil sette dem inn.

Eksempel på bruk av faner for å opprette kolonner

 1. Hvis linjalen ikke vises øverst i dokumentet, klikker du Vis > Linjal.

  Velg Linjal på Visning-menyen

 2. Klikk linjalen der du vil ha en tabulatorstopp. Klikk for eksempel 1, 2, 3, 4 og 5.

  Tabulatorstopp er synlig som små piler på linjalen

Når du trykker TAB nå, kommer teksten på linje med tabulatorstoppene du har angitt.

Obs!: Dra et tabulatorstopp mot høyre eller venstre langs linjalen for å justere posisjonen.

Legge til et hengende innrykk.

Med et hengende innrykk er den andre linjen og alle etterfølgende linjer i et avsnitt rykket inn mer enn den første.

Eksempel på et hengende avsnitt

 1. Hvis linjalen ikke vises øverst i dokumentet, klikker du Vis > Linjal.

  Velg Linjal på Visning-menyen

 2. Merk teksten der du vil legge til et hengende innrykk.

 3. Dra den øvre, trekantede delen av den nedre markøren på linjalen til stedet du vil at innrykket skal starte, for eksempel til 1-merket.

  Velg den øverste delen av pilen, og dra den til du har innrykket du ønsker

Legge til prikkete linje

Mellomrommet mellom tabulatorstopp kan vise punkter, streker eller andre fylltegn for å justere informasjonen.

Eksempel på bruk av et fylltegn

 1. Hvis linjalen ikke vises øverst i dokumentet, klikker du Vis > Linjal.

  Velg Linjal på Visning-menyen

 2. Klikk nederst på kanten av linjalen der du vil angi tabulatoren.

 3. Velg Kategorier for å åpne et vindu med tabulatoralternativer på Format-menyen.

 4. Velg tabulatoren.

  Dialogboksen Tabulator, angitt med høyrejustert tabulator med prikker

 5. Velg Høyre under Justering.

 6. Velg alternativet med prikkede linjer under Fylltegn, og klikk deretter OK.

Nå kan du legge til oppføringer, og når du trykker TAB, vises en prikket linje på tvers av siden, til 6-merket. Formateringen legges til hver ny linje til du endrer fylltegnet. Hvis du vil endre formateringen slik at det ikke vises noen fylltegn, følger du trinn 3–5 og velger ingen under Fylltegn.

Du kan angi følgende typer tabulatorstopp:

tabulatorstopp

Beskrivelse

Venstre fane

Et venstre tabulatorstopp angir startposisjonen for teksten som plasseres mot høyre når du skriver.

Senterfane

Et midtstilt tabulatorstopp angir posisjonen midt i teksten. Teksten midtstilles på denne posisjonen når du skriver.

Høyre fane

Et høyre tabulatorstopp angir høyre ende av teksten. Teksten plasseres mot venstre når du skriver.

Desimaler-fane

Et desimaltabulatorstopp justerer tall rundt et desimaltegn. Desimaltegnet blir stående på samme sted uavhengig av antall sifre. (Du kan justere tall bare rundt desimaltegn. Du kan ikke bruke desimaltabulatoren til å justere tall rundt andre tegn, for eksempel bindestrek eller &-tegn.)

Linefane

Et linjetabulatorstopp plasserer ikke tekst. En loddrett strek settes inn i tabulatorposisjonen.

Angi inn et tabulatorstopp ved hjelp av linjalen

 1. Klikk UtskriftoppsettVis-menyen.

 2. Merk teksten der du vil angi et tabulatorstopp.

  Tips!: Hvis du vil angi en fane for et helt dokument, merker du hele teksten. Hurtigtasten er KOMMANDO + A.

 3. Kontroller at det er merket av ved siden av linjalenVis-menyen.

 4. Klikk tabulatorvelgeren til venstre på linjalen, og klikk deretter den typen tabulator du vil bruke.

 5. Klikk nederst på linjalen der du vil angi tabulatorstoppet.

Angi et tabulatorstopp ved hjelp av dialogboksen

Hvis du ønsker mer nøyaktige plasseringer av tabulatorstoppene enn du kan få ved å klikke linjalen, eller du vil sette inn et innledende tegn før tabulatoren, kan du bruke dialogboksen Tabulatorer.

 1. Klikk UtskriftoppsettVis-menyen.

 2. Kontroller at det er merket av ved siden av linjalenVis-menyen.

 3. Klikk Tabulatorstopp-knappen , og klikk deretter Tabulatorer helt til venstre på den vannrette linjalen.

 4. Skriv inn plasseringen der du vil angi tabulatorstoppet, under Tabulatorposisjon.

 5. Klikk den typen tabulatorstopp du vil bruke under Justering.

 6. Hvis du vil legge til stiplede fylltegn for tabulatorstoppet, eller hvis du vil legge til andre typer fylltegn, klikker du ønsket fylltegn under Fylltegn.

 7. Klikk Angi.

Fjern et tabulatorstopp

 1. Klikk UtskriftoppsettVis-menyen.

 2. Merk teksten du vil fjerne et tabulatorstopp fra.

 3. Kontroller at det er merket av ved siden av linjalenVis-menyen.

 4. Dra tabulatormarkøren av linjalen.

Se også

At.kassen en innholdsfortegnelse

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×