Angi, slette eller fjerne tabulatorstopp

Angi, slette eller fjerne tabulatorstopp

Du kan bruke tabulatorstopp til å opprette dokumenter som er enkle å formatere. Ved hjelp av oppsettalternativer for dokumenter i Word, kan du opprette for eksempel en innholdsfortegnelse eller en indeks uten å angi tabulatorstopper.

Word gir også forhåndsutformet tabell, topptekst og bunntekst, forside og andre alternativer for sideoppsett. Disse alternativene gjør det unødvendig å legge til tabulatorstopp.

Tips!: Fordi det er mange ulike versjoner av Word, henviser mange fremgangsmåter til «på Hjem-fanen». Du kan også bruke Oppsett-fanen i Word 2016. Du kan også bruke Sideoppsett-fanen i Word 2013, Word 2010, og Word 2007.

Uavhengig av hvilken versjon av Word du bruker, er fremgangsmåten for å stille (legge til) tabulatorstopp på den vannrette linjalen den samme. Som standard finnes det ingen tabulatorer på linjalen når du åpner et nytt, tomt dokument. Det er imidlertid standardavstand på en halv tomme mellom tabulatorene.

Før du begynner å stille (legge til) tabulatorstopp, bør du bli kjent med tabulatorvelgeren og de tilgjengelige tabulatorstoppene.

Du kan velge én av sju tabulatorer i tabulatorvelgeren – venstre, midtstilt, høyre, desimal, stolpe, innrykk i første linje, hengende innrykk – som kan angis på linjalen.

Tabulatorvelgeren er den lille boksen til venstre for linjalen. Du kan klikke gjennom tabulatorvelgeren å se hver fane som er beskrevet nedenfor.

Tabulatorsymbol

Venstre tabulator

Teksten er justert til høyre for tabulatorstoppen.

Knappen Midtstillingstabulator

Midtstilt tabulator

Teksten midtstilles mens du skriver.

Tabulatorsymbol

Høyre tabulator

Teksten er høyrejustert og går mot venstre.

Tabulatorsymbol

Desimaltabulator

Tall justeres til venstre for desimaltegnet. Du kan ikke bruke desimaltabulatoren til å justere tall rundt andre tegn, for eksempel en bindestrek eller &-tegn.

Knappen Linjetabulator

Linjetabulator

Tekst plasseres ikke med Linjetabulator. I stedet settes en loddrett strek inn i tabulatorposisjonen.

Knapp

Innrykk i første linje

Innrykk i første linje er plassert øverst på linjalen, og lar deg rykke inn teksten i den første linjen i et avsnitt.

Knapp

Hengende innrykk

Hengende innrykk er plassert nederst på linjalen, og lar deg rykke inn teksten i den andre linjen i avsnittet og alle linjene etter.

En rask måte å angi en tabulatorstopp i dokumentet på, er å velge en tabulatorstopp og klikke på plasseringen på linjalen der du vil at tabulatoren skal vises.

Linjalen i et Word-dokument vises med faner.

 • Klikk på ønsket tabulatorstopp i tabulatorvelgeren, på den venstre kanten av linjalen, og klikk deretter på plasseringen på linjalen der du vil angi tabulatoren.

  Obs!: Linjalen øverst i dokumentet vises ikke? Klikk på Visning > Linjal. Og hvis du vil se tabulatorstopptegnene i dokumentet, går du til Hjem-fanen og velger Vis/Skjul Ikon for avsnitt spørsmålstegn .

Tips

 • Hvis du vil flytte en tabulator du har angitt, drar du den til en ny plassering på linjalen.

 • Hvis du vil identifisere den nøyaktige plasseringen av en tabulatorstopp, dobbeltklikker du på tabulatoren. Dialogboksen Tabulatorer åpnes og viser den nøyaktige plasseringen i plasseringsboksen for tabulatorstopper.

 • Trykk på TAB for å bekrefte justeringen for tekst som du opprettet med tabulatorstoppene.

 • Når flere avsnitt er merket, vises bare tabulatorene fra det første avsnittet på linjalen.

Du kan raskt fjerne tabulatorstopp på den vannrette linjalen.

Obs!: Hvis linjalen ikke vises øverst i dokumentet, klikker du på Visning > Linjal. Hvis du ikke ser tabulatorstoppetegn i dokumentet, går du til Hjem-fanen i gruppen Avsnitt, og klikker på Vis/Skjul Ikon for avsnitt spørsmålstegn .

 • Dra en tabulatorstopp fra linjalen for å fjerne den.

  En fane er uthevet på linjalen.

  Obs!: Når du slipper museknappen, forsvinner tabulatorstoppen, og teksten flyttes til neste tabulatorposisjon eller en standard tabulatorposisjon. Det er et mellomrom på en halv tomme mellom standardtabulatorene.

Bildet nedenfor viser et eksempel på tekst som er justert etter tabulatorstopp som er lagt til i dokumentet: en høyrejustert tabulatorstopp på 0,75 tommer og en venstrejustert tabulatorstopp på 1,25 tommer.

Et eksempel viser tekst som er justert etter tabulatorstopp på linjalen.

Når tabulatorstoppene fjernes, flyttes teksten til standard tabulatorposisjoner på hver halve tomme, som vist i neste bilde.

Et eksempel som viser at tekst etter tabulatorstopp er fjernet. .

Du kan angi tabulatorer ved hjelp av dialogboksen Tabulatorer. Ved hjelp av dialogboksen Tabulatorer får du mer presise tabulatorstillinger, og du kan også sette inn et innledende tegn (fylltegn) før tabulatoren.

 1. Klikk på dialogboksvelgeren Avsnitt i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen. Klikk deretter på Tabulatorer.

  Dialogboksvelger for avsnitt

 2. I boksen Tabulatorposisjon skriver du inn plasseringen (mål) på linjalen der du vil angi tabulatorstoppen.

  Dialogboksen Tabulatorer

 3. Under Justering velger du Venstre, Midtstilt, Høyre, Desimal eller Linje.

 4. Under Fylltegn velger du 1 Ingen, 2 prikker, 3 streker eller 4 understreking. Når det gjelder alternativene 2, 3 og 4 setter du en rekke tegn som kobler sammen for eksempel deltittel med et sidetall.

  Eksempel på bruk av et fylltegn

 5. Klikk på Still inn > OK.

Du kan fjerne alle tabulatorstoppene du angir, eller du kan fjerne bare én eller flere.

 1. Klikk på dialogboksvelgeren Avsnitt i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen. Klikk deretter på Tabulatorer.

 2. Gjør ett av følgende:

  • For å fjerne en enkel tabulatorstopp, går du til listen Tabulatorposisjon, velger en tabulatorposisjon, klikker på Fjern og deretter på OK.

   Alternativene i dialogboksen Faner vises.

  • Hvis du vil fjerne alle tabulatorstoppene, klikker du på Fjern alle > OK.

Du kan også bruke Søk og Erstatt for å fjerne tabulatorer. Se Fjerne standard tabulatoravstand for mer informasjon.

Du kan legge til et innrykk i første linje eller et hengende innrykk. Ved bruk av innrykk i første linje, kan du angi den første linjen med tekst i et avsnitt og la alle linjene som følger venstrejusteres. Med et hengende innrykk er den andre linjen med tekst i et avsnitt og alle etterfølgende linjer rykket inn mer enn den første linjen.

Eksempel på et hengende avsnitt

 • Gjør et av følgende:

  • Dra Innrykk i første linje Knapp øverst på linjalen til stedet der du vil at den første linjen i avsnittet skal begynne.

  • Dra Hengende innrykk Knapp som er plassert nederst på linjalen, til stedet der du vil at den andre linjen i avsnittet og alle linjene deretter skal begynne.

  Obs!: Hvis linjalen ikke vises øverst i dokumentet, klikker du på Vis > Linjal.

Når du arbeider med tall, kan du angi en desimaltabulator, slik at tall, for eksempel valutabeløp, justeres riktig i en kolonne.

 1. Hvis linjalen ikke vises øverst i dokumentet, klikker du på Visning, og deretter merker du av i Linjal-boksen.

 2. Klikk på tabulatorvelgeren helt til venstre på linjalen noen ganger til desimaltabulatoren vises: Tabulatorsymbol .

  Linjal med desimaltabulator

 3. Klikk der du vil at desimaltegnet skal stå, på linjalen. Du kan flytte det senere ved å klikke på og dra det.

  Tips!: Hvis du dobbeltklikker på desimaltabulatoren på linjalen, vises Tabulatorer-boksen, med flere alternativer. Du kan legge til flere tabulatorer ved hjelp av denne boksen eller ved å klikke på linjalen.

 4. Klikk der du vil skrive inn et tall i dokumentet, og trykk TAB-tasten. Når du skriver inn tallet, justeres desimaltegnet etter tabulatoren. Hvis du gjør det samme på neste linje, midtstilles tallene i forhold til desimaltegnet.

  Tall som er justert etter en desimaltabulator

Hvis du vil bruke et annet skilletegn enn et desimaltegn, kan du velge et skilletegn ved hjelp av Kontrollpanel i Windows.

Obs!: Hvis du endrer denne innstillingen, påvirker det alle tallformat, ikke bare formatene som brukes i Word.

 1. Klikk på Start-knappen > Kontrollpanel > Klokke, språk og område.

 2. I dialogboksen Område velger du Formater-fanen og deretter Tilleggsinnstillinger.

 3. I dialogboksen Tilpasse format velger du Tall-fanen. Deretter velger du skilletegnet du vil bruke, i rullegardinlisten Desimaltegn og klikker på OK.

Fylltegn er spesialtegn – punktum, bindestreker, understreking, som oppretter en visuell kobling mellom tabulatorstopper. Fylltegn brukes oftest i en innholdsfortegnelse eller en indeks.

Obs!: Hvis du vil bruke tabulatorstopper og linjeavstand til å formatere en innholdsfortegnelse, kan du vurdere å bruke Word til å opprette en innholdsfortegnelse automatisk.

 1. Skriv inn teksten som du vil at skal vises før fylltegnet.

 2. Angi tabulatorstoppen du vil bruke på den vannrette linjalen, og dobbeltklikk på den.

 3. Gå til dialogboksen Tabulatorer, og under Fylltegn velger du 1 Ingen, 2 prikker, 3 streker eller 4 understreking. Når det gjelder alternativene 2, 3 og 4 setter du en rekke tegn som kobler sammen tabulatorstopper.

  Eksempel på bruk av et fylltegn

 4. Klikk på OK, og trykk deretter på TAB.

Tips!: Når du trykker på ENTER for å starte en ny linje, foreligger den formaterte tabulatorstoppen.

Hvis du angir manuelle tabulatorstopp, er standard tabulatorstopp avbrutt av de manuelle tabulatorstoppene du angir. Manuell tabulatorstopp som er satt på linjalen overstyrer innstillingene for standard tabulatorstopp. Husk at standard tabulatorstopp er satt på en halv tomme mellom standardtabulatorene.

 1. Klikk på dialogboksvelgeren Avsnitt i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

 2. Klikk Tabulatorer i dialogboksen Avsnitt.

 3. I dialogboksen tabulator i boksen for standard tabulatorstopp.

  • Angi hvor stort mellomrom (en måleenhet) du vil ha mellom tabulatorstopp.

  • Klikk PIL OPP eller PIL NED, og velg en standard måleenhet (for eksempel 4").

 4. Klikk OK.

Du kan fjerne standard tabulatoravstand og slette tegnene for tabulatorstopp i dokumentet ved å merke og slette dem manuelt. Eller du kan bruke Søk og Erstatt for å fjerne flere eller alle tabulatorstopper.

 1. Klikk på ErstattHjem-fanen.

 2. Skriv inn ^t i Søk etter-boksen, og la Erstatt med-boksen stå tom.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil slette én tabulator om gangen, klikker du på Søk etter neste og deretter på Erstatt for å gå gjennom dokumentet.

  • Hvis du vil slette alle tabulatorene samtidig, klikker du på Erstatt alle.

Hvis du vil fjerne en tabulatorstopp du har lagt til i et dokument, drar du symbolet for tabulatorstoppet bort fra linjalen.

En fane er uthevet på linjalen.

Når du slipper museknappen, forsvinner tabulatorstoppen, og teksten flyttes til neste tabulatorposisjon eller en standard tabulatorposisjon. Det er et mellomrom på en halv tomme mellom standardtabulatorene.

Bildet nedenfor viser et eksempel på tekst som er justert etter tabulatorstopp som er lagt til i dokumentet: en høyrejustert tabulatorstopp på 0,75 tommer og en venstrejustert tabulatorstopp på 1,25 tommer.

Et eksempel som viser tekst som er justert etter tabulatorstopp på linjalen.

Når tabulatorstoppene fjernes, flyttes teksten til standard tabulatorposisjoner. Det er et mellomrom på en halv tomme mellom standardtabulatorene.

Et eksempel som viser at tekst etter tabulatorstopp er fjernet. .

Obs!: Hvis linjalen ikke vises øverst i dokumentet, klikker du Vis > Linjal. Hvis du ikke ser tegnet for tabulatorstopp i dokumentet, klikker du Hjem og deretter Vis/skjul.

Fjern standard tabulatoravstand

Hvis du vil fjerne standard tabulatoravstand, sletter du symbolene for tabulatorstopp i dokumentet. Du kan slette dem manuelt ved å merke dem og slette dem. Hvis du vil fjerne flere eller alle tabulatorstopp, kan du bruke funksjonen for søk og erstatt.

 1. Skriv inn ^t i søkeboksen Skriv inn tekst for å søke i dokumentet øverst i høyre hjørne.

 2. Klikk forstørrelsesglasset, og klikk deretter Erstatt.

  Alternativet Erstatt er uthevet i søkeboksen

 3. La Erstatt med-boksen stå tom.

 4. Klikk Søk, og klikk deretter Erstatt for å gå gjennom dokumentet og slette én tabulator om gangen.

 5. Klikk Erstatt Alle for å slette alle tabulatorene samtidig.

Fjern alle eller flere tabulatorposisjoner

Hvis du vil fjerne flere tabulatorstopp raskt, kan du bruke dialogboksen for Tabulatorer.

 1. Klikk teksten som har tabulatorstoppene du vil fjerne.

 2. Klikk TabulatorerFormat-menyen.

 3. Klikk hver tabulatorposisjon du vil fjerne, i listen under Tabulatorstopp, og klikk deretter minustegnet (-). Hvis du vil fjerne alle tabulatorposisjoner, klikker du Fjern alle.

  Dialogboksen Tabulatorer

 4. Klikk OK når du er ferdig.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×