Angi sidemarger før du skriver ut et regneark

Du kan endre forhåndsdefinerte marger, angi egendefinerte marger eller midtstille Microsoft Excel-regnearket vannrett eller loddrett på siden.

Sidemarger er de tomme områdene mellom dataene i regnearket og kantene på det utskrevne arket. Topp- og bunnmargene på siden kan brukes til enkelte elementer som topptekster, bunntekster og sidetall.

 1. Merk regnearket eller regnearkene du vil skrive ut.

  Slik merker du regneark

  Hvis du vil merke

  Gjør du dette

  Ett ark

  Klikk arkfanen.

  Arkfaner

  Hvis du ikke ser fanen du vil bruke, klikker du rulleknappene for faner for å vise fanen. Deretter klikker du fanen.

  Rulleknapper for ark

  To eller flere tilstøtende ark

  Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede SKIFT mens du klikker fanen for det siste arket du vil merke.

  To eller flere ark som ikke er tilstøtende

  Klikk fanen for det første arket. Hold deretter nede CTRL mens du klikker fanene for de andre arkene du vil merke.

  Alle arkene i en arbeidsbok

  Høyreklikk en arkfane, og klikk deretter Merk alle arkene på hurtigmeny.

  Tips!    Når flere regneark er merket, vises [Gruppe] i tittellinjen øverst i regnearket. Du kan fjerne merkingen av flere regneark i en arbeidsbok ved å klikke et hvilket som helst umerket regneark. Hvis ingen umerkede regneark vises, høyreklikker du arkfanen for et merket regneark og klikker Del opp arkgruppe.

 2. Klikk Marger i Utskriftsformat-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Utskriftsformat-gruppen på fanen Sideoppsett

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke forhåndsdefinerte marger, klikker du Normal, Bred eller Smal.

   Tips!  Hvis du tidligere har brukt en egendefinert marginnstilling, er den innstillingen tilgjengelig som det forhåndsdefinerte margalternativet Siste egendefinerte innstilling.

  • Hvis du vil angi egendefinerte sidemarger, klikker du Egendefinerte marger. Deretter oppgir du margstørrelsene du vil ha, i boksene Topp, Bunn, Venstre og Høyre.

  • Du angir topp- og bunntekstmarger ved å klikke Egendefinerte marger og deretter oppgi en ny margstørrelse i Topptekst- eller Bunntekst-boksen. Når du angir margene for topp- og bunntekst, endres avstanden fra toppen av arket til toppteksten eller fra bunnen av arket til bunnteksten.

   Merknad  Topp- og bunntekstinnstillingene må være mindre enn topp- og bunnmarginnstillingene, og større enn eller lik de minste skrivermargene.

  • Hvis du vil midtstille siden vannrett eller loddrett, klikker du Egendefinerte marger. Deretter merker du av for Vannrett eller Loddrett under Midtstill på siden.

Tips!  Hvis du vil se hvordan de nye margene påvirker det utskrevne regnearket, klikker du Forhåndsvisning i kategorien Marger i dialogboksen Utskriftsformat. Hvis du vil justere margene i Forhåndsvisning, merker du av for Vis marger nederst til høyre i forhåndsvisningsvinduet og drar de svarte marghåndtakene på sidene eller øverst eller nederst på siden.

Obs!    Sidemargene som du definerer i et gitt regneark, lagres med det regnearket når du lagrer arbeidsboken. Du kan ikke endre standard sidemarger for nye arbeidsbøker.

Gjelder for: Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016 Preview, Excel Starter, Excel 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk