Office
Logg på

Angi scenealternativer for Power Map

Bruk tidsalternativer for å styre hvor lenge en scene i en tur skal vare, og for å angi tidsintervallet mellom scenene. Bruk effekter til å utheve en scene med sirkulære bevegelser, rotasjoner, panoreringer eller zoominger.

Endre hvor lang tid det tar å bytte mellom scener

En overgang er endringen fra én scene til neste, så en overgang trenger minst to scener i en tur.

 1. Velg scenen det skal byttes til i turen. Hvis du for eksempel vil angi tiden mellom første og andre scene, velger du den andre scenen.

 2. Klikk Settings (Innstillinger) > Scene Options (Scenealternativer) i Layer (Lag)-ruten.

Scenealternativer i Lag-ruten

 1. Angi hvor mange sekunder det skal være mellom hver scene, under Effects (Effekter) i boksen Transition duration (sec) (Overgangsvarighet (sek.)).

Obs!: 

 • Den første scenen i en tur har ingen overgang, den starter med en gang.

 • Som standard er en overgang mellom scener 3 sekunder.

 • En overgang på 0 sekunder skaper en skarp overgang der den innkommende scenen starter umiddelbart.

 • En overgang går alltid hele veien mellom to scener.

  Når for eksempel en scene går fra en visning av Øst-Asia til en visning av Europa, roterer globusen under overgangen. Globusen kan dreie oppover eller nedover, avhengig av hvor de enkelte scenene er sentrert i forhold til ekvator.

 • Under en overgang beholdes tekstbokser, merknader og den siste datastatusen, helt til den neste scenen starter.

 • Overganger er utformet for å rotere så lite som mulig mellom scener.

Angi hvor lenge en scene skal vare

En scenes varighet styrer hvor lenge en scene varer, og hvor raskt de geografiske dataene plottes og oppdateres på kartet over tid.

 1. Velg den scenen du vil arbeide med.

 2. Klikk Settings (Innstillinger) > Scene Options (Scenealternativer) i Layer (Lag)-ruten.

Scenealternativer i Lag-ruten

 1. Angi ønsket antall sekunder i boksen Scene duration (sec) (Scenens varighet (sek.)).

 2. Du kan også gi scenen et navn i Scene Name (Scenenavn)-feltet.

Angi effekten du vil bruke

Bruk effekter til å utheve en scene med sirkulære bevegelser, rotasjoner, panoreringer eller zoominger.

 1. Velg den scenen du vil arbeide med.

 2. Klikk Settings (Innstillinger) > Scene Options (Scenealternativer) i Layer (Lag)-ruten.

Scenealternativer i Lag-ruten

 1. Velg effekten du vil bruke, i Effect (Effekt)-boksen.

 2. Bruk glidebryteren for Effect Speed (Effekthastighet) til å styre hastigheten på effekten.

  Obs!: 

 3. Effektene Circle (Sirkel) og Figure 8 (Figur 8) beveger seg i en gjentagende sirkulær bevegelse.

 4. Effektene Dolly og Rotate Globe (Roterende globus) beveger seg med klokken i en rett linje.

 5. Push in (Skyv inn)-effekten «zoomer inn» på scenen, mens den kontinuerlig øker størrelsen på globusen og sikter seg inn på scenens midtpunkt så lenge scenen varer.

 6. Fly Over (Fly over)-effekten beveger globusen, avhengig av hvor i verden scenen er sentrert, enten nedover (nordlige halvkule) eller oppover (sørlige halvkule).

 7. Alle effektene varer så lenge en scene varer.

 8. Du kan bruke glidebryteren for Effect Speed (Effekthastighet) til å styre hvor raskt globusen skal dreie eller hvor mange sirkulære bevegelser som skal fullføres i scenen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×