Angi satsbaserte kostnader for personer og materialer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I de fleste prosjekter utgjør ressurskostnader for personer (kalt arbeidsressurser) fleste kostnader. Hvis du planlegger å holde oversikt over slike kostnader i prosjektet, starter du vanligvis ved å angi betalingssatser for personer som er involvert. Når du deretter tilordne disse personene som skal arbeide på aktiviteter, Microsoft Project bruker disse kursene til å beregne kostnader for tildelingene.

Slik angir du betalingssatser for personer:

 1. Klikk Visning > Ressursliste.

  Ressursliste i kategorien Visning

 2. Hvis du ikke kan se oppføringstabellen, klikker du Visning > Tabeller > Oppføring.

  Tabeller-knappen i kategorien Visning

 3. Skriv inn navnet på personen i Ressursnavn-feltet, eller velg navnet hvis personen allerede finnes i ressurslisten.

 4. Sørg for at Arbeid vises i Type-feltet.

  Type-felt der arbeid vises

 5. Skriv inn standard betalingssats for personen i feltet Standard timepris. Dette kan for eksempel være 250 per time eller 2000 per dag.

  Trykk TAB for å gå til dette feltet hvis du ikke kan se det.

 6. Hvis du har tenkt å spore overtid i prosjektet, og den aktuelle personen kan arbeide overtid, skriver du inn overtidssatsen i Timepris for overtid.

 7. I Avsett-feltet er kostnadsbelastningen Fordelt som standard, men du kan velge Start eller Slutt for å fordele satsbaserte ressurskostnader ved starten eller slutten av prosjektet.

Obs!:  Innstillingen for kostnadsbelastning avgjør når Microsoft Project beregner totale kostnader for satsbaserte ressurser som er tilordnet til aktiviteter.

 1. Tilordne ressursen til en aktivitet. Microsoft Project beregner automatisk ressurskostnadene for tildelingen.

  Tips!: Hvis du vil angi flere satser per ressurs, kan du se angi variable satser for personer eller materiale ressurser på slutten av denne artikkelen.

Angi enhetssatser for materialer

Hvis du vil spore kostnader for materialer du trenger til å fullføre prosjektet (kalt materialressurser), kan du beregne dem basert på enhetssatsene du angir. Du kan for eksempel angi en enhetssats for sementen eller den armerte betongen du skal bruke i et byggeprosjekt.

 1. Klikk Visning > Ressursliste.

  Ressursliste i kategorien Visning

 2. Gå til Ressursnavn-felt, og skriv inn navnet på en materialressurs, eller velg en materialressurs hvis du allerede har angitt materialressurser.

 3. For en ny materialressurs klikker du pilen i Type-feltet og velger Materiale.

  Type-felt der arbeid vises

 4. Skriv inn navnet på enheten i materiell-feltet. Skriv for eksempel lit (for liter), cu.m (for kubikkmeter) eller ea (for hvert)

 5. Skriv inn enhetssatsen for materialressursen i feltet Standard timepris.

Trykk TAB for å gå til dette feltet hvis du ikke kan se det.

 1. I Avsett-feltet er kostnadsbelastningen Fordelt som standard, men du kan velge Start eller Slutt for å fordele satsbaserte ressurskostnader ved starten eller slutten av prosjektet.

  Belastningsfelt som viser Fordelt

 2. Tilordne ressursen til en aktivitet. Microsoft Project beregner automatisk ressurskostnadene for tildelingen.

Angi variable satser for person- eller materialressurser

Hvis det ikke er nok med ett enkelt sett med standard timepriser og timepriser for overtid for en person, eller hvis du har flere satser for en materialressurs, kan du bruke kostnadssatstabeller til å angi variable satser (kalt blandede satser).

Du kan for eksempel angi variable satser for typen arbeid en ressurs skal utføre, arbeidsstedet, kompetansenivået for å arbeide med spesifikke aktiviteter, eller til å oppføre satser for forskjellige materialegraderinger eller ta hensyn til endringer i materialsatser.

 1. Klikk Visning > Ressursliste.

  Ressursliste i kategorien Visning

 2. Høyreklikk arbeids- eller materialressursen, og velg Informasjon.

  Hurtigmeny for ressurser

 3. Klikk kategorien Kostnader i dialogboksen Ressursinformasjon.

Kostnader-fanen i dialogboksen Ressursinformasjon

 1. Klikk kategorien A (Standard) under Kostnadssatstabeller.

 2. Gjør følgende for en arbeidsressurs:

  1. Angi en sats i kolonnen Standard timepris.

  2. Angi en sats i kolonnen Timepris for overtid (valgfritt).

  3. Angi så mange nye standard timepriser og timepriser for overtid som det er behov for, i de neste radene.

 3. Gjør følgende for en materialressurs:

  1. Angi en sats i kolonnen Standard timepris.

  2. Angi en sats eller en prosentvis endring i kolonnen Standard timepris i den neste raden. Skriv for eksempel inn +10 % for å øke den forrige satsen med 10 %.

  3. Angi så mange nye satser eller satsendringer som det er behov for, i de neste radene.

 4. Angi datoene de nye satsendringene du angir, trer i kraft i kolonnen Gyldig fra dato.

 5. Hvis du vil angi flere sett med satser for en person- eller materialressurs, skriver du inn satser og gyldighetsdatoer i andre kategorier (B, C, D eller E).

Obs!: 

 • Du kan også angi kostnader per bruk for arbeids- eller materialressurser i kostnadssatstabellene. Disse kostnadene er vanligvis engangskostnader som ikke er basert på satser. Dette kan for eksempel være en leveringsavgift for materialer. Angi et kostnadsbeløp i kolonnen Kostnader per bruk for arbeids- eller materialressursen.

 • Når du har angitt flere satser for en arbeids- eller materialressurs, kan du endre ressurssatser for enhver tilordning ved å bruke en annen kostnadssatstabell i Aktivitetsbelegg-visningen (høyreklikk den tilordnede ressursen > Informasjon > kategorien Kostnader).

 • Du kan legge til kolonnen Kostnadssatstabell i Aktivitetsbelegg-visningen hvis du bruker kostnadssatstabeller regelmessig. I Aktivitetsbelegg-visningen klikker du pilen ved siden av overskriften Legg til ny kolonne og velger Kostnadssatstabell.

 • Hvis du endrer standardsatsen for en ressurs i kostnadssatstabellen som er standard (i kategorien A (standard)), virker dette inn på kostnaden for fullførte aktiviteter som har samme ressurs tilordnet til seg. Du kan unngå dette problemet ved å endre standardsatsene i andre kostnadssatstabeller (B, C, D eller E) som ikke brukes som standard.

Mer om kostnader

Angi utstyrskostnader og andre kostnadsressurser

Angi faste kostnader for aktiviteter

Angi faktiske kostnader manuelt

Vis totalsummer for prosjektkostnader

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×