Angi regionale innstillinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 gir en sømløs, kultur-spesifikke opplevelse som mulig for områdeeiere å opprette områder i et bestemt språk og konfigurere de regionale innstillingene som passer for disse områdene. Språket som brukes av et område må angis under områdeoppretting og kan ikke endres på et senere tidspunkt. Hvis en serveradministrator har installert én eller flere språkpakker på serveren, vil områdeeier eller administrator for områdesamling kan velge hvilke språk som skal brukes for det nye området, basert på språkpakker som er installert.

I denne artikkelen

Regionale innstillingene som er tilgjengelig for Office SharePoint Server 2007-områder

Endre regionale innstillinger for et område

Endre personlige regionale innstillinger

Regionale innstillinger som er tilgjengelige for Office SharePoint Server 2007 områder

De regionale innstillingene for området på øverste nivå i en områdesamling blir fastsatt automatisk basert på standardspråket for områdesamlingen. Når et underområde blir opprettet, blir de regionale innstillingene som blir fastsatt for det overordnede området, overført til underområdet. Administratorer for områdesamling kan velge å endre de regionale innstillingene for området på øverste nivå. Som områdeeier kan du velge å bruke de regionale innstillingene som blir arvet fra det overordnede området, eller angi ulike regionale innstillinger for ethvert underområde.

Obs!: 

 • Regionale innstillinger som blir endret på et bestemt overordnet område, blir ikke overført til eksisterende underområder. Dette er slik fordi underområder får de regionale innstillingene som blir konfigurert på det overordnede området bare når underområdet blir opprettet.

 • Regionale innstillinger for sekundære områder som er opprettet i en annen bruker brukergrensesnittspråk enn det overordnede området ikke bruker Regionale innstillinger for det overordnede området. I stedet, brukes de regionale innstillingene for standard for brukergrensesnittspråk som ble valgt når det sekundære området ble opprettet.

Individuelle brukere kan enten bruke standard regionale innstillinger som er fastsatt for et bestemt område, eller fastsette sine egne regionale innstillinger. Denne muligheten gjør det enklere for brukere som er i ulike land eller regioner å samarbeide om dokumenter på samme SharePoint-område, uansett hvilken region brukeren arbeider fra. Tabellen nedenfor beskriver de regionale innstillingene som er tilgjengelige for alle områder og viser hvilke innstillinger som kan konfigureres av områdeeiere, og hvilke som kan konfigureres av individuelle brukere.

Innstilling

Beskrivelse

Områdenivå

Personnivå

Følg webinnstillinger

Benytter alltid standard regionale innstillinger som er fastsatt av områdeeier.

Nei

Ja

Nasjonal innstilling

Kontrollerer hvordan nasjonal-spesifikk informasjon som tall, datoer, tid og kalenderinnstilinger blir vist på området. Standardverdiene for alle de andre regionale innstillingene (vist nedenfor) er basert på den nasjonale innstillingen du velger. Når du endrer den nasjonale innstillingen for et område, blir alle andre regionale innstillinger satt til standardinnstillingene for den nye nasjonale innstillingen. Etter å ha valgt den nasjonale innstillingen du ønsker, kan du så endre disse andre innstillingene som du vil.

Ja

Ja

Sorteringsrekkefølge

Kontrollerer sorteringsrekkefølgen for lister og biblioteker.

Yes

No

Tidssone

Kontrollerer tidssonen for webområdet.

Obs!: Serveradministratorer og administratorer for områdesamling kan også spesifisere en standardtidssone for alle områder i et webprogram. Denne innstillingen på områdenivå overstyrer innstillingen på webprogramnivå.

Ja

Ja

Angi kalenderen

Angir hvilken type kalender du ønsker som din hovedkalender. Du kan også velge om om du vil vise ukenummer, der 1 representerer den første uken i året og 52 den siste uken i året.

Ja

Ja

Aktiver en alternativ kalender

Gjør det mulig å legge til innstillinger for en alternativ kalender som du setter opp for SharePoint-området.

Ja

Ja

Definer arbeidsuken

Angir hvilke dager i uken som utgjør arbeidsuken din, den første dagen i hver arbeidsuke og den første uken i året. Du kan også angi start- og sluttklokkeslett for arbeidsdager.

Obs!: Denne informasjonen brukes av Microsoft Office Outlook 2007 for å vise arbeidsdagene i kalenderen i en annen farge fra arbeidsdager.

Ja

Ja

Klokkeslettformat

Angir om tid skal vises i 12-timers- eller 24-timersformat.

Obs!: Avhengig av hvilken nasjonal innstilling du valgte, kan det hende du kan velge bare 24-timersformatet.

Ja

Ja

Obs!: Som vist i tabellen ovenfor, kan brukere angi egne preferanser for alle regionale innstillinger bortsett fra sorteringsrekkefølge.

Når brukeren ber om en side, prøver Office SharePoint Server 2007 først å laste inn de regionale innstillingene som ble angitt av brukeren. Hvis de regionale innstillingene er tilgjengelige, brukes innstillingene på områdenivå som ble angitt av områdeeieren. Disse regionale innstillingene som deretter brukes til å formatere nasjonal innstilling-sensitive data på siden.

Endre regionale innstillinger for et område

Alle SharePoint-område (både webområder på øverste nivå og sekundære områder) kan tilpasses for å bruke bestemte regionale innstillinger som brukes som standard regionale innstillinger for alle brukere av nettstedet. Enkeltbrukere kan velge å bruke standard innstillinger ved områdeeieren eller angi egne personlige innstillinger.

Du må være administrator for en områdesamling eller områdeeier for å kunne endre de regionale innstillingene for et område.

Gjør følgende på hvert SharePoint-område der du vil endre standard regionale innstillinger:

 1. Åpne området du vil endre standard regionale innstillinger for.

 2. Klikk OmrådeinnstillingerOmrådehandlinger-menyen, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 3. På siden for områdeinnstillinger, under Områdeadministrasjon, klikker du Regionale innstillinger.

 4. På siden for regionale innstillinger velger du innstillingene du ønsker for dette området, og klikker deretter OK.

Endre personlige regionale innstillinger

Enkeltbrukere kan enten bruke standard regionale innstillinger som er på et bestemt område eller angi egne regionale innstillinger. Denne funksjonen gjør det enklere for brukere som er i forskjellige land eller regioner til å samarbeide på dokumenter som er i samme SharePoint-området, uansett hvilken region brukeren arbeider fra. Tabellen tidligere i denne artikkelen beskriver de regionale innstillingene som er tilgjengelige for alle områder, og viser hvilke innstillinger du kan konfigurere av områdeeiere og hvilke kan konfigureres av enkeltbrukere.

Gjør følgende på hvert SharePoint-område du vil konfigurere personlige regionale innstillinger for:

 1. Åpne området du vil konfigurere personlige regionale innstillinger for.

 2. På den øverste koblingslinjen, klikker du pilen ved siden av Velkommen domenebruker\brukernavn, og klikk deretter Innstillinger for Mitt.

 3. Klikk Mine regionale innstillinger på siden Brukerinformasjon.

 4. På siden Regionale innstillinger i Følg webinnstillinger-delen fjerner du merkingen i avmerkingsboksen Følg alltid webinnstillinger.

 5. Velg innstillingene du vil bruke for dette området, og klikk deretter OK.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×