Angi personlige alternativer

I dette emnet

Min konto

Status

PIM-program

Min konto

 • Påloggingsnavn     Skriv inn navnet på brukerkontoen, for eksempel noen@example.com.

 • Avansert     Klikk Avansert-knappen for å konfigurere tilkoblingen til Microsoft Office Communications Server. Konfigurasjonsinnstillinger angis vanligvis automatisk, eller systemansvarlig angir dem for deg.

 • Start Communicator automatisk når jeg logger på Windows     Velg dette alternativet for å effektivisere oppstarten og automatisk logge på og starte Communicator hver gang du logger på Windows.

 • Åpne automatisk kontaktlisten når Communicator startes     Velg dette alternativet hvis du vil at kontaktlisten i Communicator skal åpnes hver gang du starter Communicator. Hvis du ikke velger dette alternativet, vises Communicator-ikonet i meldingsområdet (systemstatusfeltet) i Windows når Communicator startes.

Til toppen av siden

Status

 • Vis meg som Inaktiv når datamaskinen har vært inaktiv i denne tidsperioden     Velg hvor mange minutter datamaskinen skal være inaktiv før tilstedeværelsesstatusen din settes til Inaktiv. Inaktiv tid logges når datamaskinen ikke mottar brukerinndata – via tastatur, mus eller stemmekommandoer. Maksimumsintervallet er 60 minutter. Hvis du vil ha mer informasjon om tilstedeværelsesstatus, kan du se Veiledning for tilstedeværelse.

 • Vis meg som Borte når statusen min har vært Inaktiv i denne tidsperioden     Velg hvor mange minutter datamaskinen skal være inaktiv før tilstedeværelsesstatusen settes til Borte. Inaktiv tid logges når datamaskinen ikke mottar brukerinndata – via tastatur, mus eller stemmekommandoer. Hvis du vil ha mer informasjon om tilstedeværelsesstatus, kan du se Veiledning for tilstedeværelse.

Til toppen av siden

PIM-program

 • Microsoft Office Outlook     Når du velger dette alternativet, bruker Communicators søkefunksjon Office Outlook-kontaktlisten som kontaktkilde, i tillegg til den globale adresselisten. Når du velger Microsoft Office Outlook som PIM-program, blir dessuten alle alternativene i PIM-rammen, som beskrevet senere i dette emnet, tilgjengelige for deg.

  • Vis mine fraværsinnstillinger i Outlook til kontaktene på tilgangsnivåene Personlig, Gruppe og Firma     Velg dette alternativet hvis du vil vise Outlooks fraværsmelding i boksen for personlig melding i Communicator og gjøre fraværsmeldingen tilgjengelig for andre. Du kan definere fraværsmeldingen ved å åpne Outlook, klikke Verktøy og deretter klikke Fraværsassistent. Når dette alternativet er valgt og du har definert en fraværsmelding, vises meldingen for kontakter med tilgangsnivået Personal, Gruppe eller Firma. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangsnivåer, kan du se Veiledning for tilstedeværelse.

  • Oppdater min tilgjengelighet basert på kalenderinformasjonen i Outlook    Velg dette alternativet for å oppdatere tilstedeværelsesstatusen din basert på planene i Outlook. Når dette alternativet er valgt, vises for eksempel tilstedeværelsesstatusen automatisk som Opptatt under planlagte møtetider. Når den planlagte møtetiden har gått, oppdateres tilstedeværelsesstatusen automatisk til den nye statusen.

   • Vis emne og sted for møtet til kontaktene på mitt gruppetilgangsnivå     Velg dette alternativet hvis du vil at kontakter (som du har gitt tilgangsnivået Gruppe) skal kunne se emne og sted for Outlook-møter. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangsnivåer, kan du se Veiledning for tilstedeværelse.

  • Lagre mine direktemeldingssamtaler i Outlook-mappen for samtalelogg     Velg dette alternativet hvis du vil at direktemeldingssamtaler skal vises i mappen for samtalelogg i Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon om Outlook-mappen for samtalelogg, kan du se Bruke Communicator med Office Outlook 2007 og Office OneNote 2007.

  • Lagre mine samtalelogger i Outlook-mappen for samtalelogg     Velg dette alternativet hvis du vil at innkommende og utgående anrop skal registreres i mappen for samtalelogg i Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon om Outlook-mappen for samtalelogg, kan du se Bruke Communicator med Office Outlook 2007 og Office OneNote 2007.

  • Hva er en samtale eller et anrop, og hva er vilkårene for at de skal vises i Outlook-mappen for samtalelogg?

   Hva er en samtale?

   Ethvert forsøk på å opprette en direktemeldingssamtale anses som en samtale og fører til at en oppføring lagres i Outlook-mappen for samtalelogg. Hvis du for eksempel sender en direktemelding til en person som ikke svarer, registreres samtaleoppføringen likevel i mappen for samtalelogg.

   Hva er et anrop?

   Et anrop er en økt som omfatter alle typer lyd. Ethvert forsøk på å foreta et anrop, det være seg et lydanrop eller videoanrop, eller ethvert forsøk på opptrapping til lydøkt under en direktemeldingsøkt, anses som et anrop, selv om anropet ikke blir besvart.

   Når starter en samtale eller et anrop?

   En samtale eller et anrop starter når du gjør ett av følgende:

   • Sender en direktemeldingsinvitasjon til en annen bruker

   • Godtar en direktemeldingsinvitasjon fra en annen bruker

   • Mottar et lyd- eller videoanrop (uten hensyn til om du godtar anropet eller ikke)

   • Foretar et lyd- eller videoanrop

    Når avsluttes en samtale eller et anrop?

    En samtale eller et anrop avsluttes når ett av følgende inntreffer:

   • Du lukker samtalevinduet (med Fil/Lukk eller Lukk-knappen).

   • Samtalen tidsavbrytes etter 10 minutter.

   • Et lyd- eller videoanrop avsluttes eller viderekobles.

   • Du logger av Communicator eller mister tilkoblingen til serveren.

 • Windows-adressebok     Velg dette alternativet hvis du vil bruke Windows-adresseboken som kilde når du søker etter kontakter ved hjelp av søkefunksjonen i Communicator. Hvis du velger Windows-adresseboken i stedet for Microsoft Office Outlook som PIM-program, bruker søkefunksjonen i Communicator Windows-adresseboken i stedet for kontaktlisten i Microsoft Office som alternativ kontaktkilde. Den globale adresselisten i Communicator brukes fortsatt som hovedkontaktkilde selv om du velger Windows-adresseboken.

 • Ingen     Velg dette alternativet hvis du vil at søkefunksjonen i Communicator bare skal returnere kontakter fra den globale adresselisten. Når dette alternativet er valgt, bruker søkefunksjonen i Communicator Windows-adresseboken eller Outlook-kontaktlisten som alternativ kilde for søkefunksjonen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×