Angi og redigere datatyper i diagrammer for databasemodell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan se på datatyper som regler som begrenser informasjonstypen som kan skrives inn i kolonnene i en tabell i en database. Hvis du for eksempel vil sikre at ingen skriver inn et navn i et felt som er ment å bare skulle inneholde datoer, angir du datatypen for det aktuelle feltet til en datatype for dato. Datatyper angis for hver kolonne i vinduet Egenskaper for database når du oppretter en tabell.

Hva vil du gjøre?

Angi datatyper for kolonnene i en tabell for databasemodell

Velg mellom bærbare og fysiske datatyper

Endre hvilke sett med fysiske datatyper er tilgjengelig

Opprette en brukerdefinert datatype

Angi en samlingstype for en kolonne

Opprette en sammensatt datatype med Type-figur

Tilordne en sammensatt datatype til en kolonne

Opprette en tabell

Angi datatyper for kolonnene i en tabell for databasemodell

 1. Dobbeltklikk figuren for tabellen som inneholder kolonnene du vil angi datatyper for.

 2. Klikk Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk cellen i Datatype-kolonnen som du vil endre.

 4. Klikk pil ned ved siden av gjeldende datatype og velg en annen datatype fra listen.

Til toppen av siden

Velge mellom eksporterbare og fysiske datatyper

Eksporterbare datatyper er generisk definerte typer som tilordnes til lignende, kompatible fysiske datatyper i ulike databasesystemer. Fysiske datatyper er datatypene som måldatabasen støtter. Hvis du for eksempel har driveren angitt som Access, er alle datatyper som er tilgjengelige i Microsoft Office Access, tilgjengelige som fysiske datatyper i modellen.

 1. Dobbeltklikk figuren for tabellen som inneholder kolonnene du vil angi datatyper for.

 2. Klikk Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk Eksporterbar datatype eller Fysisk datatype under kolonnelisten.

  • Eksporterbare datatyper er generisk definerte typer som tilordnes til lignende, kompatible fysiske datatyper i ulike databasesystemer.

  • Fysiske datatyper dikteres av databasedriveren som er angitt for modellen. Hvis du vil vite mer om datatypene for driveren din, se dokumentasjonen for driverens måldatabasestyringssystem.

Til toppen av siden

Endre hvilke sett med fysiske datatyper som er tilgjengelige

Ulike databasestyringssystemer støtter ulike fysiske datatyper. Hvis du for eksempel har driveren angitt som Access, er alle datatyper som er tilgjengelige i Access, tilgjengelige som fysiske datatyper i modellen. Hvis du ikke ser datatypene du forventer å se, må du kanskje endre driveren du har angitt i dialogboksen Database-drivere.

Du kan bruke settet med datatyper for databasestyringssystemet i modellen din ved å angi driverne til det aktuelle systemet i dialogboksen Database-drivere.

 1. Finn ut hvilken databasedriver som er angitt for diagrammet.

  • Dobbeltklikk en tabell og klikk Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

  • Se under kolonnelisten ved siden av valgene for eksporterbare og fysiske datatyper.

  • Merk deg måldatabasestyringssystemet som vises i parentes.

 2. Endre driveren for måldatabasen.

  • Velg AlternativerDatabase-menyen, og klikk Drivere.

  • Merk Visio-driveren for måldatabasestyringssystemet, i kategorien Drivere.

  • Klikk Oppsett og merk av for riktig ODBC-driver.

Til toppen av siden

Opprette en brukerdefinert datatype

Brukerdefinerte datatyper er egendefinerte datatyper som du kan opprette og bruke på nytt i databasemodellen de er opprettet i. Dette kan for eksempel skje hvis tabellen har en kolonne med en talldatatype for aktivasporing, men du vet at du kanskje kommer til å endre fra et tallbasert til et tegnbasert aktivasporingssystem. Hvis du bruker en brukerdefinert datatype, kan du endre egenskapene fra tall til tegn når som helst. Dette endrer alle berørte kolonner med den aktuelle typen, men ingen andre kolonner som har en talldatatype, endres.

 1. Klikk Brukerdefinerte typerDatabase-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Brukerdefinerte typer.

 3. Skriv inn et navn i dialogboksen Legg til ny brukerdefinert type.

 4. Du kan basere den nye datatypen på en eksisterende datatype ved å merke av for Kopier fra og merke navnet på en eksisterende brukerdefinert datatype.

 5. Klikk OK. Angi egenskaper for eksporterbar datatype for datatypen.

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Angi en samlingstype for en kolonne

Med samlingstyper er det mulig å lagre flere verdier i et felt. Hvis du for eksempel har en tabell med informasjon om musikk, kan du bruke en samlingstype for sjanger med Klassisk, Popmusikk og Folkemusikk. Når du bruker samlingstyper, optimaliseres ytelsen til databasen ved at data lagres i én enhet i stedet for at sekundærnøkler og -tabeller brukes.

 1. Dobbeltklikk tabellen med kolonnen du vil angi som en samlingstype.

 2. Klikk Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk kolonnen du vil angi som en samlingstype, og klikk deretter Rediger.

 4. Klikk kategorien Samling i dialogboksen Egenskaper for kolonne, og velg deretter én av følgende samlingstyper:

  • Verdigruppe som ikke er sortert eller blir gjentatt (mengde) Gjør det mulig å bruke flere verdier i et felt i en kolonne, men hver verdi må være unik. Verdiene har ingen tilknyttede sorteringsvilkår. De er derfor ikke sortert.

  • Sorterte verdigrupper (vis liste) Oppretter en sortert samling av elementer som tillater dupliserte elementer. Hvert element i samlingen har en ordenstallsplassering. En ordenstallsplassering er en plassering du får tilgang til en verdi fra. Ettersom to verdier kan være like, skilles de av ordenstallsplasseringene.

  • Usortert verdigruppe som blir gjentatt (multimengde) Oppretter en samling av elementer som kan ha dupliserte verdier. Elementene har ikke ordenstallsplasseringer.

 5. Klikk OK hvis du vil lukke dialogboksen Egenskaper for kolonne.

Til toppen av siden

Opprette en sammensatt datatype med typefiguren

Malen Diagram for databasemodell støtter både relasjons- og objektrelasjonsdatabasemodeller, og dermed kan du arbeide både med enkle og sammensatte datatyper. Enkle datatyper, som brukes av både relasjons- og objektrelasjonsdatabaser, støtter én dataverdi per kolonne. Objektrelasjonsdatabaser støtter også sammensatte datatyper, der en kolonne kan inneholde flere verdier eller felt. Hvert felt kan ha en ulik datatype. Du kan for eksempel definere en adresse som en sammensatt datatype som inneholder kolonner for gateadresse, postnummer og poststed.

 1. Dra en typefigur fra sjablongen Objektrelasjon inn i diagrammet for databasemodell.

 2. Dobbeltklikk typefiguren for å åpne vinduet Egenskaper for database, og klikk deretter Felt under Kategorier.

 3. Klikk i en tom linje og begynn på skrive et nytt fysisk navn for å legge til et felt.

 4. Angi en datatype ved å skrive eller merke én fra listen for det aktuelle feltet.

 5. Du kan unngå nullverdier ved å merke av for Nødv.

 6. Du kan definere typen som Navngitt type, Distinkt type eller Domene ved å klikke Definisjon under Kategorier.

 7. Merk alternativene du vil bruke:

  • Navngitt radtype Merk dette alternativet for å angi at typen ikke er et alias for en annen type.

  • Distinkt type Merk dette alternativet for å angi at typen er basert på en annen type og har den samme representasjonen som typen den er basert på, men den er en helt distinkt type på egenhånd.

   Hvis du merker dette alternativet, vil du ikke kunne merke alternativer i kategorien Felt.

  • Domene Merk dette alternativet for å angi at typen er et alias for en annen type. Den er en indirekte representasjon av den samme typen.

   Hvis du merker dette alternativet, blir alternativet Aliassamlingstype tilgjengelig, og du vil ikke kunne merke alternativer i kategorien Felt.

  • Aliassamlingstype (bare synlig hvis det er merket av for Domene) Merk et alternativ for å angi om verdien for et attributt skal være en samling av én verdi, et sett, en liste eller en multimengde. I relasjonsdatabaser er alle samlingstyper for attributt enkle verdier. Med objektrelasjonsdatabaser kan du angi de andre samlingstypene.

Til toppen av siden

Tilordne en sammensatt datatype til en kolonne

Hvis du oppretter en sammensatt type med typefiguren, kan du tilordne den til en kolonne, og på den måten definere at kolonnen har alle kolonnene for den aktuelle typen. Du kan for eksempel ha en tabell med kolonnene ID, Navn og Adresse, der Adresse er en type som består av kolonnene Gateadresse, Postnummer og Poststed.

 1. Dobbeltklikk tabellen du vil bruke den sammensatte datatypen i.

 2. Klikk Kolonner under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk pil ned ved siden av gjeldende datatype og velg en annen fra listen.

Til toppen av siden

Opprette en typeangitt tabell

Hvis du oppretter en sammensatt type med typefiguren, kan du tilordne den til en tabell, og på den måten definere alle kolonnene i tabellen basert på typen. Hvis du for eksempel har en type med kolonnene En, To og Tre, kan du tilordne den aktuelle typen til tabellen, og tabellen vil automatisk inneholde de aktuelle kolonnene.

Obs!: Dette kan bare gjøres med en tom tabell.

 1. Dra en enhetsfigur bort på modelldiagrammet.

 2. Dobbeltklikk tabellen og klikk Definisjon under Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

 3. Klikk pil ned ved siden av gjeldende datatype og velg en annen fra listen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×