Angi hvordan stavekontroll og grammatikk fungerer i Word 2016 for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Stave-og grammatikkfeil kan ta oppmerksomheten bort leserne fra arbeidet som du plasserer i dokumenter, slik at du vil fjerne slike feil. Likevel, har du sannsynligvis dine egne innstillinger for hvordan du bruker Word 2016 for Mac for å hjelpe deg med å gjøre dette. Foretrekker du kanskje å stavekontrollere alt samtidig når du er ferdig med et dokument, eller du vil kontrollere stavemåte og grammatikk mens du arbeider.

Denne artikkelen forklarer måter du kan justere korrekturverktøyene for å passe måten du arbeider.

Obs!: Lær mer om hvordan du kan kontrollere staving og grammatikk på et annet språk.

Mange av fremgangsmåtene i denne artikkelen krever at du først viser korrekturalternativene.

 1. Word-menyen, og klikk Innstillinger.

 2. Klikk Stavekontroll og grammatikk.

  Klikk Stavekontroll og grammatikk for å endre innstillinger for å kontrollere staving og grammatikk.

  Word viser dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

  Endrer innstillinger som påvirker kontroll av stavemåte og grammatikk i dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene for Autokorrektur, kan du se rette stavefeil og sette inn tekst og symboler og automatisk stavekontroll med ord fra hovedordlisten.

Hvis du vil vise og endre alternativer for retting av stavefeil, må du først åpne Stavekontroll og grammatikk, er beskrevet i vise korrekturalternativene. Når du gjør dette, kan du vise og endre innstillingene som er beskrevet i avsnittene nedenfor.

Obs!: Innstillingene for retting av stavefeil i Word påvirker også alle Office programmer.

Velg innstillinger for stavekontrollen

Noen av alternativene som vises på Stavekontroll og grammatikk gjelder for alle Microsoft Office-programmer. Uansett hvilket program du bruker for å endre dette alternativet, gjelder innstillingen du velger alle programmene.

Hvis du vil velge følgende alternativer, kan du åpne Stavekontroll og grammatikk, som beskrevet tidligere i vise korrekturalternativene.

Velg dette alternativet

Ha Word gjør du følgende:

Foreslå alltid rettinger

Foreslå alternative stavemåter for feilstavet ord stavekontrollen.

Kontrollere stavemåten mens du skriver

Merke ord mens du skriver den Word ikke finnes i ordlistene. Hvis du vil ha mer informasjon om dette alternativet, kan du se delen Endre hvordan stavekontrollen fungerer i bakgrunnen.

Marker gjentatte ord

Varsler deg om gjentatte ord. Hvis du for eksempel hvis du velger dette alternativet, blir stavekontrollen flagget Lydsignal lydsignal som en feil.

Ignorer Internett- og banen filadresser

Ignorere ord som er Internett- og filadresser. Noen eksempler på ord som stavekontrollen ignorerer når dette alternativet er valgt:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Ignorer ord med STORE BOKSTAVER

Ignorere ord med bare store bokstaver. Hvis du velger dette alternativet, flagges for eksempel ikke ABC som en feilstavelse.

Ignorer ord med tall

Ignorere ord som inneholder tall. Hvis du velger dette alternativet, flagges for eksempel ikke a1b2c3 som en feilstavelse.

Bare foreslå fra hovedordlisten

Foreslå ord bare fra hovedordlisten som er innebygd i stavekontrollen. Hvis du velger dette alternativet, blir ikke ord fra den egendefinerte ordlisten din tatt med i listen over ordforslag når du stavekontrollerer et dokument.

Velge en fransk modus

Et annet alternativ som påvirker alle Microsoft Office-programmer er innstillingen du velger for Franske modi. Denne innstillingen, og modi for andre språk, er tilgjengelige ved å klikke Avanserte Språkinnstillinger.

 1. Word-menyen, og klikk Innstillinger.

 2. Klikk Stavekontroll og grammatikk.

 3. I Stavekontroll og grammatikk, klikker du Avanserte Språkinnstillinger.

  Word viser avanserte språkinnstillinger.

  Velg regler for å kontrollere stavemåten på fransk på listen Franske modi.
 4. Velg ett av alternativene beskriver fra listen Franske modi i tabellen nedenfor.

  Alternativ

  Effekt

  Ny stavemåte

  Velg dette alternativet hvis du vil bruke staveregler som er anbefalt av fransk Academy for språk siden de gamle stavereglene av 1990. Hvis du velger dette alternativet, behandles ord som ikke er stavet i henhold til disse reglene som feil. Stavekontrollen foreslår også bare ord fra den nye ordlisten, som inneholder ordene påvirkes ikke av de gamle stavereglene, for feilstavede ord.

  Tradisjonell stavemåte

  Velg dette alternativet hvis du vil bruke staveregler fra før de gamle stavereglene av 1990. Under denne innstillingen behandles ord som ikke er stavet i henhold til disse reglene som feil. Stavekontrollen foreslår også bare ord fra ordlisten med tradisjonelle stavemåter, som inneholder ordene påvirkes ikke av de gamle stavereglene, for feilstavede ord.

  Tradisjonelle og nye stavemåter

  Hvis du velger dette alternativet, godtar stavekontrollen ord som riktig stavet uansett om de er stavet i henhold til nye eller tradisjonelle stavemåten. Dessuten foreslås ord fra begge de nye og tradisjonelle ordlistene for feilstavede ord.

Hvis du for eksempel klikker alternativet Tradisjonell stavemåte og redigerer et dokument med det franske ordet bruler, blir ordet behandlet som en feil av stavekontrollen fordi det har den nye stavemåten. Hvis du imidlertid klikker Ny stavemåte eller Tradisjonelle og nye stavemåter, blir ikke ordet flagget som feil.

Mens du arbeider i et dokument, kan stavekontrollen fungere i bakgrunnen og søke etter feil. Dermed vil stavekontrollen gå raskere når du er ferdig med kladden du arbeider på. Dette kan spare mye tid, spesielt i store dokumenter.

Hvis du vil vise og endre disse alternativene, må du vise korrekturalternativene. Når du gjør dette, kan du vise og endre innstillingene som er beskrevet i avsnittene nedenfor.

Merk av for eller fjern merket for Fortløpende stavekontroll mens du skriver

I de fleste tilfeller må du la Fortløpende stavekontroll valgt. Noen årsaker bør du fjerne merket omfatter følgende:

 • Du vil skjule stavefeilene (de bølgede, røde linjene) i elementer du redigerer.

 • Du bruker en datamaskin som kjører langsomt på grunn av begrensninger for ressurs (for eksempel på grunn av lite minne eller CPU-hastighet).

Aktivere eller deaktivere automatisk stavekontroll

 1. Word-menyen, og klikk Innstillinger.

 2. Klikk Stavekontroll og grammatikk.

 3. Merk av eller fjern Fortløpende stavekontroll.

Word gir deg mulighet til å kontrollere grammatikken, i tillegg til stavekontroll. Hvis du vil vise og endre alternativene for grammatikkontroll, må du vise korrekturalternativene.

Aktivere eller deaktivere automatisk grammatikkontroll

Du kan velge å har Word flagg grammatikkfeil automatisk mens du skriver.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk grammatikkontroll for det gjeldende åpnede dokumentet:

 1. Word-menyen, og klikk Innstillinger.

 2. Klikk Stavekontroll og grammatikk.

 3. Merk av eller fjern kontrollere grammatikken mens du skriver.

Aktivere grammatikkontroll av alt samtidig

 • Velg Kontroller grammatikk i stavekontrollen Hvis du vil ta med grammatikkfeil når du stavekontrollerer alt på én gang.

Vise statistikk for lesbarhet

 • Velg Vis lesbarhetsstatistikk Hvis du vil vise statistikk for lesbarhet når du er ferdig med å stavekontrollere alt samtidig.

Du kan velge blant følgende alternativer fra menyen skrivestil: Bare grammatikk eller grammatikk og stil. Hvis du vil vise eller endre hvilke typer grammatiske og stilistiske reglene grammatikkontrollen bruker når den kontrollerer skrivingen, klikker du Innstillinger. For mer informasjon, kan du se velge grammatikk og skrivestil.

Obs!: Alle endringer du utfører i disse innstillingene, gjelder for alle elementer du redigerer, ikke bare dem du arbeider med for øyeblikket.

Hvis du har tilbakemelding eller forslag til stavemåte og grammatikk funksjoner, kan du publisere dem her.

Se også

Velg grammatikk og skrivestil i Word 2016 for Mac

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×