Angi hvordan stave- og grammatikkontroll skal fungere

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Siden stave- og grammatikkfeil kan distrahere lesere i forhold til arbeidet du legger ned i dokumentene, vil du gjerne eliminere slike feil. Samtidig har du kanskje egne preferanser for hvordan du vil gjøre dette i Microsoft Office-programmet. Kanskje foretrekker du å stavekontrollere hele dokument med en gang det er ferdig, eller du vil kanskje bruke stave- eller grammatikkontrollen (bølgede røde, blå og grønne linjer) til å redusere antallet feil mens du arbeider.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan tilpasse korrekturverktøyene på flere forskjellige måter for å få den ønskede opplevelsen i Office-programmet.

Hva vil du gjøre?

Vise korrekturalternativene

Velge alternativene for Autokorrektur

Velge stavekontrollalternativer som påvirker alle Microsoft Office-programmer

Endre hvordan stavekontrollen fungerer i bakgrunnen

Forbedre resultatene av stavekontrollen ved å bruke kontekstavhengig stavekontroll

Endre alternativene for grammatikkontroll i Outlook og Word

Merknad  Lær mer om hvordan du kontroller staving og grammatikk på et annet språk.

Vise korrekturalternativene

Mange av prosedyrene i denne artikkelen krever at du først viser korrekturalternativene.

 1. Klikk kategorien Fil og deretter Alternativer.
  Hvis du bruker Outlook, klikker du E-post og deretter Stavekontroll og autokorrektur.

 2. Klikk Korrektur.

Til toppen av siden

Velge alternativene for Autokorrektur

For mer informasjon, se korrigere store/små bokstaver automatiskStavekontroll for Autokorrektur, og sette inn tekst og symbolerog automatisk stavekontroll med ord fra hovedordlisten.

Til toppen av siden

Velge stavekontrollalternativer som påvirker alle Microsoft Office-programmer

Hvis du skal vise og endre disse alternativene, må du først vise korrekturalternativene. Deretter kan du vise og endre innstillingene som er beskrevet i delene nedenfor.

Velge globale innstillinger for Office-stavekontroll

Noen av alternativene som vises i vinduet, gjelder for alle Microsoft Office-programmer. Uansett hvilket program du bruker til å endre alternativet, gjelder den valgte innstillingen for alle programmene.

Det følgende er en liste over alternativene du kan merke av for, og hva de gjør.

Merk av for dette alternativet:

Hvis du vil gjøre dette:

Ignorer ord med STORE BOKSTAVER

Ignorere ord med bare store bokstaver. Hvis du velger dette alternativet, vil stavekontrollen for eksempel ikke flagge ABC som en feilstavelse.

Ignorer ord som inneholder tall

Ignorere ord som inneholder tall. Hvis du velger dette alternativet, vil stavekontrollen for eksempel ikke flagge a1b2c3 som en feilstavelse.

Ignorer Internett- og filadresser

Ignorere ord som er Internett- og filadresser. Noen eksempler på ord som stavekontrollen ignorerer når dette alternativet er valgt:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Marker gjentatte ord

Få en advarsel om gjentatte ord. Hvis du velger dette alternativet, flagges for eksempel tut tut som en feil.

Tillat store bokstaver med aksenter på fransk

Varsles om franske ord med store bokstaver som mangler et aksenttegn.

Når du bruker dialekten Fransk (kanadisk), er dette alternativet aktivert som standard fordi ordlisten for dette språket inkluderer ordformene med aksentuerte store bokstaver. Dette betyr at alternativet velges som standard hver gang du gjør følgende:

Bare foreslå fra hovedordlisten

Foreslå ord bare fra hovedordlisten som er innebygd i stavekontrollen. Hvis du velger dette alternativet, blir ikke ord fra den egendefinerte ordlisten din tatt med i listen over foreslåtte ord når du stavekontrollerer et dokument.

Velge en fransk modus

Det andre alternativet som påvirker alle Microsoft Office-programmer, er Franske modi-menyen. Dette alternativet påvirker bare tekst som er på fransk.

Forklaringer for alternativene på denne menyen

Alternativ

Effekt

Ny stavemåte

Klikk dette alternativet for å bruke stavereglene som anbefales av det franske språkakademiet etter rettskrivingsreformen av 1990. Hvis du velger dette alternativet, vil ord som ikke skrives i tråd med disse reglene, behandles som feil. Dessuten vil stavekontrollen bare foreslå ord fra den nye ordlisten som inkluderer ord som ikke påvirkes av rettskrivingsreformen, for feilstavede ord.

Tradisjonell stavemåte

Klikk dette alternativet hvis du vil bruke rettskrivingsreglene som gjaldt før rettskrivingsreformen av 1990. Hvis du velger dette alternativet, vil ord som ikke skrives i tråd med disse reglene, behandles som feil. Dessuten vil stavekontrollen bare foreslå ord fra den tradisjonelle ordlisten som inkluderer ord som ikke påvirkes av rettskrivingsreformen, for feilstavede ord.

Tradisjonelle og nye stavemåter

Hvis du velger dette alternativet, godtar stavekontrollen at ord er riktig stavet enten de er stavet i henhold til den nye eller tradisjonelle rettskrivingen. Dessuten blir ord fra både de nye og tradisjonelle ordlistene, foreslått for feilstavede ord.

Hvis du for eksempel velger alternativet Tradisjonell stavemåte og redigerer et dokument med det franske ordet bruler, blir ordet behandlet som en feil av stavekontrollen fordi det har den nye stavemåten. Hvis du imidlertid velger et av alternativene Ny stavemåte eller Tradisjonelle og nye stavemåter, blir ikke ordet flagget som feil.

Til toppen av siden

Endre hvordan stavekontrollen fungerer i bakgrunnen

Mens du arbeider i et dokument, kan stavekontrollen fungere i bakgrunnen og søke etter feil. Dermed vil stavekontrollen gå raskere når du er ferdig med kladden du arbeider på. Dette kan spare mye tid, spesielt i store dokumenter.

Merknad  Disse alternativene finnes ikke i Microsoft Access, Microsoft Excel og Microsoft Project. Stavekontrollen fungerer ikke i bakgrunnen i disse programmene.

Hvis du skal vise og endre disse alternativene, må du først vise korrekturalternativene. Deretter kan du vise og endre innstillingene som beskrives i delene nedenfor.

Merke av for eller fjerne merket for Fortløpende stavekontroll

I de fleste tilfellene bør du merke av for Fortløpende stavekontroll. Det følgende er mulige grunner til å la være å velge alternativet:

 • Du vil skjule stavefeilene (de bølgete røde linjene) i Microsoft Office Outlook-elementer du redigerer.

 • Du bruker en datamaskin som kjører sakte på grunn av maskinvarebegrensninger (for eksempel på grunn av lite minne eller lav CPU-hastighet) eller programvarebegrensninger (for eksempel fordi du kjører mange store programmer samtidig).

Merke av for eller fjerne merket for Skjul feil (bølgede, røde linjer)

Fjern merket for Skjul stavefeil hvis du vil at stavefeil skal flagges automatisk mens du skriver. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, kan du trygt rette opp stavefeil mens du skriver ferdig dokumentet. Feilstavede ord flagges for deg i Microsoft Office mens du arbeider, som i eksempelet nedenfor, slik at du lett kan se dem.

Feilstavede ord vises med en bølget, rød linje under dem.

Aktivere eller deaktivere automatisk stavekontroll

 1. Klikk kategorien Fil og deretter Alternativer.
  Hvis du bruker Outlook, klikker du E-post og deretter Stavekontroll og autokorrektur.

 2. Klikk Korrektur.

 3. Merk av for eller fjern merket for Fortløpende stavekontroll.

Hvis du bruker Word, kan du slå av automatisk stavekontroll for alle dokumenter du lager fra nå av, ved å gjøre følgende:

 1. Følg trinn 1 til og med 3 ovenfor.

 2. Klikk Alle nye dokumenter under Unntak for.

 3. Merk av for eller fjern merket ved Skjul stavefeil bare i dette dokumentet.

Merknad  Hvis du slår av automatisk stavekontroll for en fil du deler med andre, bør du kanskje varsle dem om at du gjorde denne endringen.

Til toppen av siden

Forbedre resultatene av stavekontrollen ved å bruke kontekstavhengig stavekontroll

Hvis du vil vise og endre dette alternativet, må du først vise alternativene for stavekontroll.

Har du noen gang skrevet en feil i likhet med følgende? La oss møtesd er. I Outlook, PowerPoint og Word kan du merke av for Bruk kontekstavhengig stavekontroll for å finne og rette opp denne typen feil.

Hvis du for eksempel merker av for Bruk kontekstavhengig stavekontroll og Fortløpende stavekontroll og fjerner merket for Skjul stavefeil, flagges feilen under stavekontrollen, og du får forslag til endringer når du høyreklikker det flaggede ordet, som i følgende illustrasjon.

Høyreklikk en kontekstavhengig stavefeil funnet av Office-programmet.

Kommentarer  

 • Når du har installert Microsoft Office, fjernes som standard merket for Bruk kontekstavhengig stavekontroll hvis systemet har mindre enn 1 gigabyte (GB) RAM.

 • Hvis du merker av for Bruk kontekstavhengig stavekontroll på et system med lite minne, kan du få dårlig ytelse. Hvis du opplever slike problemer mens dette alternativet er angitt, kan du prøve å fjerne merket for Bruk kontekstavhengig stavekontroll for å løse problemet.

Til toppen av siden

Endre alternativene for grammatikkontroll i Outlook og Word

I Outlook og Word kan du både kontrollere grammatikk og stavemåte. Før du kan vise og endre alternativene for grammatikkontroll, må du først vise korrekturalternativene.

Hva vil du gjøre?

Aktivere eller deaktivere automatisk stavekontroll

Aktivere grammatikkontroll av alt samtidig

Vise statistikk for lesbarhet

Kontrollere reglene grammatikkontrollen bruker på skrivingen

Aktivere eller deaktivere automatisk stavekontroll

Du kan velge å la Outlook og Word flagge grammatikkfeil automatisk, som vist i følgende illustrasjon

Høyreklikke grammatikkfeil

Outlook

 • Merk av for eller fjern merket for Fortløpende grammatikkontroll.

Merknad  Grammatikkontrollen er tilgjengelig for alle elementer unntatt notater.

Word

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk grammatikkontroll for det gjeldende åpnede dokumentet:

 1. Klikk navn på gjeldende åpne fil under Unntak for.

 2. Merk av for eller fjern merket for Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk grammatikkontroll for alle dokumenter du oppretter fra nå av:

 1. Klikk Alle nye dokumenter under Unntak for.

 2. Merk av for eller fjern merket for Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

Viktig  Hvis du slår av automatisk grammatikkontroll for en fil du deler med andre, bør du kanskje varsle dem om at du gjorde denne endringen.

Til toppen av siden

Aktivere grammatikkontroll av alt samtidig

Merk av for Kontroller grammatikk i stavekontrollen hvis du vil ta med grammatikkfeil når du stavekontrollerer alt samtidig (når du for eksempel trykker F7).

Vise statistikk for lesbarhet

Merk av for Vis lesbarhetsstatistikk Hvis du vil vise lesbarhetsstatistikk når du er ferdig med å stavekontrollere alt samtidig (for eksempel når du trykker F7). Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du se Test dokumentets lesbarhet.

Kontrollere reglene grammatikkontrollen bruker på skrivingen

Du kan velge ett av to alternativer på skrivestil-menyen: Bare grammatikk eller grammatikk og stil. Hvis du vil endre typen grammatiske og stilistiske reglene som brukes i grammatikkontrollen når kontroll av håndskriften, klikker du Innstillinger. Du kan bruke dialogboksen Grammatikkinnstillinger til å vise innstillingene og foreta eventuelle endringer du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se velge for grammatikk og skrivestil.

Hvorfor ikke knappene skrivestil og Innstillinger i Outlook?

Det er et kjent problem som gjør denne menyen og knappene utilgjengelige i Microsoft Outlook. Du kan omgå dette problemet ved å vise korrekturalternativene fra et åpent element.

Merknad  Alle endringer du utfører i disse innstillingene, gjelder for alle elementer du redigerer, ikke bare dem du arbeider med for øyeblikket.

Til toppen av siden

Velge korrekturalternativene i Outlook

 • Klikk Alternativer i kategorien Fil, og klikk deretter E-post.

  • Hvis du vil at stavekontrollen skal kjøres umiddelbart når du klikker OK, merker du av for Kontroller stavemåten i alle elementer før de sendes.

  • Hvis du vil angi at den opprinnelige teksten i en melding ikke skal stavekontrolleres når du svarer på eller videresender meldingen, merker du av for Ignorer tekst i originalmeldingen ved svar eller videresending.

Til toppen av siden

Aktivere eller deaktivere felt for stavekontrollen i Project

Det kan hende at du har noen felt i Microsoft Project som du ikke vil stavekontrollere.

 1. Klikk kategorien Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Korrektur.

 2. Fjern merket for alle felt du ikke vil stavekontrollere, under Ved retting av stavefeil.

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Access 2016, Project Standard 2010, PowerPoint 2016, Excel 2016, Project Standard 2013, Access 2010, Visio Professional 2013, Excel 2010, OneNote 2016, Excel 2013, Outlook 2010, Outlook 2016, OneNote 2013, Publisher 2010, Word 2010, Access 2013, Project 2010, Project Professional 2013, Visio 2010, Office 2010, Visio 2013, OneNote 2010, Publisher 2013, Visio Standard 2010, Outlook 2013, PowerPoint 2010, Word 2016, PowerPoint 2013, Word 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk