Angi hvem som kan vise kladder

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan kontrollere hvilke grupper av personer kan lese kladder av listeelementer og filer. Kladder er enten underordnede versjoner av filer eller elementer eller filer som ikke er godkjent ennå. En kladd kan være et nytt element eller et element som er endret.

En kladd opprettes i to situasjoner:

 • Når en underordnet versjon av en fil opprettes eller oppdateres i et bibliotek som sporer overordnede og underordnede versjoner

 • Når et listeelement eller en fil opprettes eller oppdateres, men ikke godkjennes i en liste eller et bibliotek, som krever godkjenning av innhold

Du kan angi hvilke grupper av personer som kan vise kladder av filer. Denne innstillingen kan være forskjellig fra innstillingen for gruppen av personer som kan vise resten av elementene i listen eller biblioteket, for eksempel hovedversjonene av filer eller filer eller listeelementer som er godkjent.

Når du sporer overordnede og underordnede versjoner, kan du angi om personer må ha tillatelse til å redigere filer før de kan vise og lese en underordnet versjon. Når denne innstillingen er i bruk, kan personer som har tillatelse til å redigere filen, arbeide med den, men personer som har tillatelse bare til å lese filen, kan ikke se den underordnede versjonen. Du vil for eksempel ikke at alle som har tilgang til biblioteket, skal kunne se merknader eller revisjoner mens filen redigeres. Hvis overordnede og underordnede versjoner spores og ingen har publisert en hovedversjon ennå, kan ikke personer som ikke har tillatelse til å se kladdelementer, åpne filen.

Når innholdsgodkjenning kreves, kan du angi om filene som venter på godkjenning, kan vises av personer med tillatelse til å lese, tillatelse til å redigere, eller bare forfatteren og personer med tillatelse til å godkjenne elementer. Hvis både overordnede og underordnede versjoner spores, må forfatteren publisere en hovedversjon før filen kan sendes til godkjenning. Når innholdsgodkjenning kreves, ser personer som har tillatelse til å lese innhold, men ikke til å se kladdelementer, den siste godkjente versjonen eller hovedversjonen av filen.

Du vil kanskje begrense antall brukere som ikke er en del av godkjenningsprosessen, som kan se dokumenter som inneholder spekulativ informasjon før en hovedkunngjøring, eller organisasjonen krever kanskje at bestemte filer er konfidensielle. I slike tilfeller bør du godta standardbegrensningene. Men på den annen side vil du kanskje bruke innholdsgodkjenning til å angi statusen for et listeelement eller en fil, men ikke nødvendigvis kontrollere tilgangen til filen mens den revideres. Du vil for eksempel at personer som leser en fil, skal vite at det er en kladd som kan endres, fordi den ennå ikke er godkjent, men du vil ikke hindre at personer som besøker området ditt, ikke skal kunne lese filen. I slike tilfeller kan du gi alle personer som har tillatelse til å lese elementer i listen eller biblioteket, muligheten til å vise kladder.

Når du skal angi hvem som kan vise kladder, må du ha tillatelsen til å utforme en liste eller et bibliotek.

Fremgangsmåten nedenfor gjelder bare for biblioteker som sporer både overordnede og underordnede versjoner og lister eller biblioteker som krever innholdsgodkjenning.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

   Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

 3. Klikk gruppen av brukere du vil skal kunne vise kladder, i delen Sikkerhet for kladdeelement under Hvem skal se kladdeelementer i denne listen eller under Hvem skal se kladdeelementer i dette dokumentbiblioteket.

  Alternativer for brukere som kan godkjenne elementer, er tilgjengelige bare hvis biblioteket krever innholdsgodkjenning.

 4. Klikk OK.

Obs!: Når innholdsgodkjenning kreves, ser personer som har tillatelse til å lese innhold, men ikke til å se kladdeelementer, den siste godkjente versjonen eller den siste hovedversjonen av filen. Hvis overordnede og underordnede versjoner spores og ingen har publisert en hovedversjon ennå, kan ikke personer som ikke har tillatelse til å se kladdelementer, åpne filen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×