Angi et passord for et dokument

Du kan bidra til å hindre uautoriserte brukere i å åpne et dokument eller å endre et dokument selv om de har tillatelse til å åpne det.

Forsiktig!: Når du oppretter et passord for et dokument, bør du skrive ned passordet og oppbevare det på et trygt sted. Hvis du mister passordet, kan du ikke åpne eller få tilgang til det passordbeskyttede dokumentet. Passord i Excel for Mac og Word for Mac har en grense på 15-tegn. Du kan ikke åpne en arbeidsbok eller et dokument som har blitt passordbeskyttet i den Windows-baserte versjonen av Excel eller Word hvis passordet er lengre enn 15 tegn. Hvis du vil åpne filen i Office for Mac, må du be den Windows-baserte forfatteren endre passordlengden.

Word krypterer ikke data som er skjult i et dokument. Med tilstrekkelig tid og kunnskaper kan en bruker endre data i et hvilket som helst dokument som brukeren har tilgang til. For å hindre at dataene blir endret, og for å beskytte konfidensiell informasjon, bør du begrense tilgangen til Word-dokumenter som inneholder slik informasjon ved å lagre dokumentene et sted som bare er tilgjengelig for autoriserte brukere.

Gjør ett av følgende:

Kreve passord for å åpne eller endre et dokument

 1. Åpne dokumentet du vil beskytte.

 2. Klikk InnstillingerWord-menyen.

 3. Klikk Sikkerhet Sikkerhetsinnstillinger-knappen under Personlige innstillinger.

 4. Skriv inn et passord i boksen Passord for åpning, og klikk deretter OK.

 5. Skriv inn passordet på nytt i boksen Bekreft passord, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Lagre  Lagre-knappen .

  Tips!: Hvis du vil fjerne et passord, velger du alt innholdet i boksen Passord for åpning. Trykk deretter DEL.

Kreve at andre angir et passord for å endre et dokument

Du kan legge til et passord slik at bare autoriserte brukere kan gjøre endringer i et dokument. Brukere som ikke er autorisert til å endre et dokument, kan fremdeles åpne dokumentet og deretter lagre det ved å bruke et annet filnavn.

 1. Åpne dokumentet du vil beskytte.

 2. Klikk InnstillingerWord-menyen.

 3. Klikk Sikkerhet Sikkerhetsinnstillinger-knappen under Personlige innstillinger.

 4. Skriv inn et passord i boksen Passord for endring. Klikk deretter OK.

 5. Skriv inn passordet på nytt i boksen Bekreft passord, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Lagre  Lagre-knappen .

  Tips!: Hvis du vil fjerne et passord, velger du alt innholdet i boksen Passord for endring, og trykker deretter SLETT.

Beskytte et dokument under gjennomgang

Når et dokument skal klargjøres for gjennomgang, kan du angi at andre bare kan endre dokumentet ved å sette inn kommentarer, eller ved å sette inn merknader og bruke sporing av endringer med korrekturmerker. Som en ekstra sikkerhet kan du tilordne et passord for å sikre at brukerne ikke fjerne beskyttelsen.

 1. Åpne dokumentet du vil beskytte.

 2. Klikk Dokument under Beskyttelse på fanen Se gjennom.

  Se gjennom-fanen i Word, Beskyttelse-gruppen

 3. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Pass på at alle endringer blir sporet slik at du kan se gjennom dem. Brukere kan ikke godta eller forkaste endringer, eller slå av endringssporing.

Klikk Sporede endringer

La brukere kommentere

Klikk Kommentarer

Begrense endringer i skjemaer slik at brukerne kan fylle ut feltene uten å gjøre utilsiktede endringer i selve skjemaet

Klikk Skjemaer

Hindre brukere i å gjøre endringer

Klikk Skrivebeskyttet

Endre passordet for et dokument

 1. Åpne dokumentet du vil endre passordet til.

 2. Klikk InnstillingerWord-menyen.

 3. Klikk Sikkerhet Sikkerhetsinnstillinger-knappen under Personlige innstillinger.

 4. Velg alt innholdet i boksen Passord for åpning eller Passord for endring.

 5. Skriv inn det nye passordet, og klikk deretter OK.

 6. Skriv inn passordet på nytt i boksen Bekreft passord, og klikk deretter OK.

 7. Klikk Lagre  Lagre-knappen .

  Tips!: Hvis du vil fjerne et passord, velger du alt innholdet i boksen Passord for åpning eller Passord for endring. Trykk deretter DEL.

Se også

Beskytte privatlivet ditt

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×