Angi en filmal for et dokument- eller skjemabibliotek

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du oppretter et dokument- eller skjemabibliotek, kan du angi en standardfilmal for dette biblioteket. Når noen oppretter en ny fil i biblioteket, åpnes standardmalen i det aktuelle programmet. Du kan for eksempel angi en Microsoft Office Word 2010-mal i et dokumentbibliotek. Når noen oppretter en ny fil i dette dokumentbiblioteket, åpnes malen i Word.

Hvis du vil angi flere innstillinger eller standardinnhold som vises i alle nye filer, for eksempel en foretrukket disposisjon for et forslag til en markedsføringskampanje eller en offisiell ansvarsfraskrivelse i en bunntekst, kan du også legge til denne informasjonen i malen.

Hva vil du gjøre?

Lære om filmaler i et dokument- eller skjemabibliotek

Filtypene du kan eller ikke kan lagre i et SharePoint-bibliotek

De to bibliotektypene der filmaler brukes

Hvor filmalene lagres i biblioteket

Opprette en filmal for et skjemabibliotek

Bruke innholdstyper til å konfigurere dokument- eller skjemabiblioteker bibliotekmaler

Konfigurere en standardfilmal når du oppretter et dokument- eller skjemabibliotek

Endre standardfilmalen for et dokument- eller skjemabibliotek

Redigere standardfilmalen

Angi en egendefinert filmal

Lære om filmaler i et dokument- eller skjemabibliotek

Når du oppretter et dokument- eller skjemabibliotek, kan du angi en standardfilmal for dette biblioteket. Når noen oppretter en ny fil i biblioteket, åpnes standardmalen i det aktuelle programmet. Du kan for eksempel angi en Microsoft Office Word 2010-mal i et dokumentbibliotek. Når noen oppretter en ny fil i dette dokumentbiblioteket, åpnes malen i Word.

Hvis du vil angi flere innstillinger eller standardinnhold som vises i alle nye filer, for eksempel en foretrukket disposisjon for et forslag til en markedsføringskampanje eller en offisiell ansvarsfraskrivelse i en bunntekst, kan du også legge til denne informasjonen i malen.

Til toppen av siden

Filtypene du kan eller ikke kan lagre i et SharePoint-bibliotek

Avhengig av filen du har i biblioteket, kan følgende situasjoner oppstå:

Filer som er kompatible med SharePoint-teknologier    For brukere å opprette en fil ved å bruke kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, må filmalen opprettes fra et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, for eksempel Microsoft Office Word 2010. Når du oppretter en ny fil i et skjemabibliotek, kan standardprogram være enten et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint 2010, for eksempel Microsoft InfoPath 2010.

Andre programfiler    De fleste andre programmer, kan du fortsatt lagre og behandle filen i biblioteket. Men i stedet for å opprette filen direkte fra dokumentbiblioteket, kan du opprette filen i programmet og deretter legge det til i biblioteket senere.

Blokkerte programfiler    Av sikkerhetsårsaker blokkeres enkelte programfiltyper, for eksempel .exe, blir lagret i et bibliotek.

Du finner mer informasjon om blokkerte filtyper under Se også.

Til toppen av siden

De to bibliotektypene der filmaler brukes

De to bibliotektypene der filmaler brukes, er dokument- og skjemabiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du kan bruke et dokumentbibliotek til å lagre og håndtere mange forskjellige filtyper, inkludert dokumenter, regneark, presentasjoner, tekstfiler og andre typer filer. Et dokumentbibliotek, er ofte de vanligste plasseringen på et område der du kan opprette, samle, oppdatere, og behandle filer med gruppemedlemmer og dele med andre kolleger over hele bedriften. Du kan bruke et dokumentbibliotek som en vanlig fil repositorium. Eller du kan bruke et dokumentbibliotek for et bestemt formål, for eksempel en markedsføringsaktivitet gruppe kan ha egne dokumentbibliotek for planlegging av materiale, pressemeldinger og publikasjoner.

Skjemabiblioteker    Et skjemabibliotek er enkelt for deg å dele og spore XML-baserte skjemaer som brukes til å samle inn informasjon. Du kan for eksempel opprette et skjemabibliotek for din avdeling utgifter rapporten skjemaer. Skjema for utgiftsrapportmalen lagres som standardfilmalen i skjemabiblioteket. Hver gang noen oppretter en reiseregning åpne de malen som et tomt skjema som inneholder oppsettet, felt og beregninger av utgiftsoppgaven. Når noen fyller ut skjemaet, lagres utgiftsrapportdata (og bare dataene) som en XML-fil i skjemabiblioteket. Ved å skille dataene fra skjemaet, er det mye enklere å behandle hver reiseregning uavhengig av andre systemer, flette dataene eller eksportere den for videre behandling og analyse.

Til toppen av siden

Hvor filmalene lagres i biblioteket

Når et dokument- eller skjemabibliotek har en standardfilmal, er den lagret i Skjemaer-mappen i biblioteket.

Åpne biblioteket i Windows Utforsker for å se skjemaer-mappen som inneholder filmalen for biblioteket.

Innholdet i Skjemaer-mappen i et dokumentbibliotek

Et dokumentbibliotek har som standard en filmal, kalt template.dotx, men du kan endre denne filen hvis det er nødvendig. Hvis du vil angi en annen mal, må du først opprette den i et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, for eksempel Office Word 2010, og deretter lagre den i Skjemaer-mappen i et bibliotek. Deretter angir du adressen for den egendefinerte malen fra biblioteket.

Et skjemabibliotek kommer som standard med en plassholderfil, kalt template.xml, som du må erstatte med en skjemamal som du oppretter.

Til toppen av siden

Opprette en filmal for et skjemabibliotek

Hvis du vil opprette eller tilpasse en mal i et skjemabibliotek, kan du bruke et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint 2010, for eksempel Microsoft Office InfoPath 2010. Det kan være andre fordeler ved å bruke et skjemautformingsprogram. Du kan for eksempel gjøre følgende når du bruker Office InfoPath 2010:

 • Opprette skjemabiblioteket og -malen direkte i InfoPath.

 • Enkelt redigere skjemamalen og publisere den på nytt til skjemabiblioteket.

 • Slå sammen de individuelle XML-datafilene som er opprettet på basis av ulike skjemamaler, for å behandle dem videre.

 • Heve nivået for felt med XML-data til bibliotekkolonner i skjemabiblioteket.

Når en bruker oppretter et skjema, åpnes det som standard i skjemaredigeringsprogrammet som er kompatibelt med SharePoint 2010, på brukerens klientdatamaskin. Hvis ingen kompatible programmer er installert, kan skjemaet åpnes i webleseren hvis det er utformet for å åpnes der. Hvis du vil, kan du angi at et skjema som er utformet for å åpnes i en webleser, alltid åpnes i en webleser. Du kan endre standard virkemåte i innstillingen Åpne dokumenter i webleseren under de avanserte innstillingene i biblioteket.

Til toppen av siden

Bruke innholdstyper til å konfigurere maler for dokument- eller skjemabiblioteker

Hvis flere innholdstyper er aktivert og maler er angitt for disse innholdstypene, bruker biblioteket de malene som er angitt av innholdstypene, ikke standardfilmalen. Hvis du i dette tilfellet vil tilpasse malene for biblioteket, må du endre innholdstypene.

Til toppen av siden

Konfigurere en standardfilmal når du oppretter et dokument- eller skjemabibliotek

Merknad: Du må ha tillatelsen Full kontroll for å kunne konfigurere en mal for et dokument- eller skjemabibliotek.

 1. Gå til området der du vil opprette biblioteket.

 2. Klikk Områdehandlinger, klikk Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter Opprett.

  Merknad: Nettsteder kan i stor grad endres med hensyn til utseende og navigering. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kontakter du administratoren.

 3. Klikk Dokumentbibliotek eller Skjemabibliotek under Biblioteker.

 4. Skriv inn et navn for biblioteket i feltet Navn. Biblioteknavnet er obligatorisk.

  Navnet vises øverst på biblioteksiden, blir en del av adressen for biblioteksiden og vises i navigasjonselementer som hjelper brukere med å finne og åpne biblioteket.

 5. Skriv inn en beskrivelse av hensikten med biblioteket i Beskrivelse-boksen. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på biblioteksiden under navnet på biblioteket. Hvis du har tenkt å aktivere biblioteket for mottak av innhold via e-post, kan du legge til e-postadressen for biblioteket i beskrivelsen, slik at brukere enkelt kan finne den.

 6. Hvis du vil legge til en kobling til dette biblioteket på hurtigstartlinjen, kontrollerer du at Ja er valgt i Navigasjon-delen.

 7. I delen Dokumentversjonslogg klikker du Ja hvis du vil at en versjon eller en sikkerhetskopi av filen skal opprettes hver gang en fil sjekkes inn i biblioteket.

 8. Gjør ett av følgende under Dokumentmal:

  Dokumentbibliotek    Angi hvilken type fil som skal brukes som en mal for nye filer i dokumentbiblioteket. Følgende filtyper er tilgjengelige som standard:

  • Ingen

  • Microsoft Word 97-2003-dokument

  • Microsoft Excel 97-2003-regneark

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-presentasjon

  • Microsoft Word-dokument

  • Microsoft Excel-regneark

  • Microsoft PowerPoint-presentasjon

  • Microsoft OneNote 2010-notatblokk

  • Microsoft SharePoint Designer-webside

  • Grunnleggende side

  • Webdel-side

   Skjemabibliotek    Velg skjemamalen du vil angi som skjematype for alle skjemaer i biblioteket.

 9. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Endre standardfilmalen for et dokument- eller skjemabibliotek

Du kan endre standardmalen på to ulike måter:

 • Hvis dokument- eller skjemabiblioteket har en standardfilmal for et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, kan du redigere standardmalen.

 • Når det gjelder andre programmer, kan du ikke redigere standardmalen direkte, men du kan kopiere en ny malfil til Skjemaer-mappen i biblioteket hvis du vil angi en egendefinert mal.

Til toppen av siden

Redigere standardfilmalen

 1. Naviger til området som inneholder biblioteket som du vil redigere standardmalen for.

 2. Klikk navnet på biblioteket på hurtigstartlinjen, eller klikk Områdehandlinger, Vis alt områdeinnhold og deretter navnet på biblioteket under den aktuelle bibliotekdelen.

  Merknad: Nettsteder kan i stor grad endres med hensyn til utseende og navigering. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kontakter du administratoren.

 3. Klikk Bibliotek-fanen under Bibliotekverktøy på båndet, og klikk deretter Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

 4. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 5. Klikk Rediger mal under URL-adresse til mal i Dokumentmal-delen. Ett av følgende skjer:

  Dokumentbibliotek    Malen åpnes i et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, og som er knyttet til filtypen for den gjeldende malen. Office Word 2010, for eksempel åpnes hvis standardmalen er en Word-mal, eller Office Excel 2010, åpnes hvis standardmalen er et Excel-regneark.

  Skjemabibliotek    Malen åpnes i et program som er kompatibelt med SharePoint 2010, enten et XML-basert skjemautformingsprogram, for eksempel Microsoft Office InfoPath 2010 eller et XML-redigeringsprogram.

  Merknad: Hvis brukere av området allerede har fylt ut skjemaer basert på den opprinnelige malen, må du ta hensyn til hvordan endringer i malen vil påvirke disse skjemaene. Hvis du for eksempel legger til et felt brukeren må fylle ut, kan det forårsake feil i de opprinnelige skjemaene som ble fylt ut før feltene ble lagt til.

 6. Gjør de endringene du ønsker, og lagre deretter malen. Lukk programmet hvis du ikke lenger trenger å ha det åpent, eller bytt til området.

 7. Det kan hende at du må publisere malen på nytt til biblioteket på området fra programmet, avhengig av skjemautformingsprogrammet.

 8. Klikk OK nederst på siden for avanserte innstillinger for dokument- eller skjemabibliotek på området.

Til toppen av siden

Angi en egendefinert filmal

 1. Opprett og lagre din egendefinerte mal i et program som er kompatibelt med SharePoint 2010. Noter plasseringen, og bytt deretter til SharePoint 2010.

 2. Naviger til området som inneholder biblioteket som du vil angi en egendefinert mal for.

 3. Klikk navnet på biblioteket på hurtigstartlinjen, eller klikk Nettstedshandlinger, Vis alt nettstedsinnhold, og klikk deretter navnet på biblioteket under den aktuelle bibliotekdelen.

  Merknad: Nettsteder kan i stor grad endres med hensyn til utseende og navigering. Hvis du ikke finner et alternativ, for eksempel en kommando, knapp eller kobling, kontakter du administratoren.

 4. Klikk kategorien Bibliotek på båndet, og klikk deretter Åpne med Explorer i gruppen Koble til og eksporter.

 5. Bla gjennom til du finner den egendefinerte malen du opprettet, i Windows Utforsker.

 6. Høyreklikk filen, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen.

 7. Klikk Tilbake-knappen til du kommer tilbake til biblioteket, og klikk deretter Skjemaer-mappen for å åpne den.

 8. Høyreklikk et tomt område i mappevinduet, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 9. Lukk Windows Utforsker, og gå tilbake til biblioteket på området.

 10. Klikk BibliotekinnstillingerInnstillinger-menyen.

 11. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 12. Gjør ett av følgende under Dokumentmal:

  Dokumentbibliotek    Skriv inn adressen til den egendefinerte malen i boksen URL-Adresse. Plasseringen er webadressen til malen på området, i forhold til navnet på området. Hvis du for eksempel hvis malen heter vannmerke.dotx, og du legge den til mappen skjemaer i Delte dokumenter, dokumentbibliotek, skriver du følgende:

  Delte dokumenter/Skjemaer/Vannmerke.dotx

  Skjemabibliotek    Skriv inn adressen til den egendefinerte malen du vil bruke i boksen URL-Adresse. Plasseringen er webadressen til malen på området, i forhold til navnet på området. Hvis du for eksempel hvis malen heter ordrer.XML, og du legge den til mappen skjemaer i skjemabiblioteket Kjøp, skriver du følgende:

  Kjøp/Skjemaer/Ordrer.xsn

  Merknad: Hvis innstillingene ikke er tilgjengelige i Dokumentmal-boksen, kan det hende at en administrator har konfigurert flere innholdstyper. Du kan se om flere innholdstyper er aktivert, ved å kontrollere at Ja er valgt under Vil du tillate behandling av innholdstyper? i Innholdstyper-delen like over Dokumentmaler-delen. Hvis Ja er valgt, må du redigere malen for innholdstypen.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×