Angi en egendefinert mal for et SharePoint-bibliotek

Angi en egendefinert mal for et SharePoint-bibliotek

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du oppretter et SharePoint dokumentbibliotek, kan du angi en standard filtype skal åpnes når en ny fil opprettes (for eksempel at du kan angi en PowerPoint-fil som standardfiltypen du vil åpne). Du kan også tilpasse standardfilmalen for biblioteket. Du kan for eksempel opprette en Microsoft Word-mal med tilpassede topptekster og bunntekster eller andre egendefinerte funksjoner og gjøre det standardmalen for biblioteket. Når du eller andre brukere oppretter en ny fil, åpner den deretter i det riktige programmet med dine tilpassede funksjoner.

Merknad: Du må ha Full kontroll-tillatelse for biblioteket du kan sette opp en mal.

Konfigurere en standard filtype når du oppretter et bibliotek

Følg denne fremgangsmåten for å angi en filtypen du vil åpne en tom fil i det riktige programmet.

 1. Naviger til området der du vil opprette biblioteket.

 2. Klikk Innstillinger for Tannhjul formet Innstillinger-knappen og klikk deretter Legg til en App

 3. Velg dokumentbiblioteket.

 4. Klikk Avanserte alternativer.

 5. Legge til et navn, valgfri beskrivelse, versjonskontroll, og eventuelt skal biblioteket som skal motta e-post.

 6. Velg standard filformat for programmet og versjonen fra rullegardinlisten Dokumentmal.

  Velg en mal

 7. Klikk Opprett.

Tilpasse standardmalen for et dokumentbibliotek

Bruk denne fremgangsmåten til å tilpasse standardmalen. Det er to måter du kan endre standardmalen:

 • Hvis dokument- eller skjemabibliotek har en standardfilmal for et program som er kompatible med SharePoint, kan du redigere standardmalen.

 • Når det gjelder andre programmer, kan du ikke redigere standardmalen direkte, men du kan kopiere en ny malfil til Skjemaer-mappen i biblioteket hvis du vil angi en egendefinert mal.

Redigere standardfilmalen

 1. Naviger til området der biblioteket.

 2. SharePoint Server, på båndet, klikk kategorien bibliotek, og deretter klikker du Bibliotekinnstillinger.

  Klikk Innstillinger for Tannhjul formet Innstillinger-knappen for SharePoint Online, og klikk deretter bibliotekinnstillinger.

 3. Under Generelle innstillinger klikker du Avanserte innstillinger.

  Klikk Avanserte innstillinger fra Innstillinger-vinduet
 4. Klikk Rediger mal under feltet URL-adresse til mal i Dokumentmal-delen. Ett av følgende skjer:

  Hvis nettstedet er en del av et Office 365-abonnement, kan det hende du bli bedt om å oppgi brukernavnet og passordet for Office 365-abonnementet.

  • Dokumentbibliotek    Malen åpnes i et program som er kompatible med SharePoint, og som er knyttet til filtypen til den gjeldende malen. Hvis du for eksempel åpner Word hvis standardmalen er en Word.mal eller Excel åpnes hvis standardmalen er et Excel-regneark.

  • Skjemabibliotek    Malen åpnes i et program som er kompatibelt med SharePoint, et XML-basert skjemautformingsprogram, for eksempel InfoPath, eller et XML-redigeringsprogram.

   Rediger mal
   Redigere standardbibliotekmalen

  Merknad: Hvis brukere av nettstedet allerede har fylt ut skjemaer som er basert på den opprinnelige malen, må du ta hensyn til hvordan endringer i malen kan påvirke disse skjemaene. Hvis du for eksempel legger til et felt som brukere må fylle ut, kan dette forårsake feil i de opprinnelige skjemaene som ble fylt ut før feltet ble lagt til.

 5. Gjør de endringene du ønsker, og lagre deretter malen. Lukk programmet hvis du ikke lenger trenger å ha det åpent, eller bytt til nettstedet.

 6. Det kan hende at du må publisere malen på nytt til biblioteket på nettstedet fra programmet, avhengig av skjemautformingsprogrammet.

 7. Klikk OK nederst på siden for avanserte innstillinger for dokument- eller skjemabiblioteket på nettstedet.

Angi en egendefinert filmal

 1. Opprett og lagre den egendefinerte malen i et program som er kompatibelt med SharePoint. Noter plasseringen, og bytt deretter til SharePoint.

  Merknad: Hvis dokumentmalen som er standard, heter noe annet enn template.dotx, vises ingen standardmaler i listen eller biblioteket.

 2. Naviger til nettstedet som inneholder biblioteket som du vil angi en egendefinert mal for.

 3. Du må bruke Internet Explorer for dette trinnet. SharePoint Online, klikk Alle dokumenter øverst til høyre, og deretter klikke Vis i Filutforsker.

  Klikk kategorien bibliotek på båndet for SharePoint Server, og klikk deretter Åpne med Explorer i gruppen koble til og Eksporter.

  Viktig: Hvis Filutforsker åpnes ikke eller vises en feilmelding, må du kanskje legge til området som et klarert område i innstillingene i nettleseren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Åpne i Utforsker eller visning med Filutforsker i SharePoint. .

 4. Bla gjennom til du finner den egendefinerte malen du opprettet, i Filutforsker.

 5. Høyreklikk filen, og klikk deretter Kopier på hurtigmenyen.

 6. Klikk Tilbake-knappen til du kommer tilbake til biblioteket, og klikk deretter Skjemaer-mappen for å åpne den.

 7. Høyreklikk et tomt område i mappevinduet, og klikk deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 8. Lukk Filutforsker, og gå tilbake til området.

 9. Klikk Områdeinnhold til venstre.

 10. Finn dokumentbiblioteket under innholdet, holder du pekeren over navnet, klikker du ellipsen (...), og klikk deretter Innstillinger.

  Hvis du ikke ser kommandoene ovenfor, kan du være i klassisk SharePoint. Klikk bibliotek-fanen, deretter Bibliotekinnstillinger i så fall går du til dokumentbibliotek og på båndet.

 11. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 12. Gjør ett av følgende i delen Dokumentmal:

  Dokumentbibliotek    Skriv inn adressen til den egendefinerte malen i boksen URL-adresse til mal. Plasseringen er nettadressen til malen på nettstedet i forhold til navnet på nettstedet. Hvis malen for eksempel kalles Vannmerke.dotx, og du legger den til i Skjemaer-mappen i dokumentbiblioteket Delte dokumenter, skriver du inn følgende:

  Delte dokumenter/Skjemaer/Vannmerke.dotx

  Skjemabibliotek    Skriv inn adressen til den egendefinerte malen du vil bruke, i boksen URL-adresse til mal. Plasseringen er nettadressen til malen på nettstedet i forhold til navnet på nettstedet. Hvis malen for eksempel kalles Ordrer.xml, og du legger den til i Skjemaer-mappen i skjemabiblioteket Kjøp, skriver du inn følgende:

  Kjøp/Skjemaer/Ordrer.xsn

  Merknad: Hvis innstillingene ikke er tilgjengelige i Dokumentmal-boksen, kan det hende at en administrator har konfigurert flere innholdstyper. Du kan se om flere innholdstyper er aktivert, ved å kontrollere at Ja er valgt under Vil du tillate behandling av innholdstyper? i Innholdstyper-delen like over Dokumentmaler-delen. Hvis Ja er valgt, må du redigere malen for innholdstypen.

Hvis du vil ha mer informasjon om filmaler i et dokument- eller skjemabibliotek

Her er noen tips og retningslinjer for å opprette og bruke maler.

Filtypene du kan eller ikke kan lagre i et SharePoint-bibliotek

Avhengig av filen du har i biblioteket, kan følgende situasjoner oppstå:

Filer som er kompatible med SharePoint teknologier    filmalen For en bruker til å opprette en fil ved å bruke kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, må opprettes fra et program som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Microsoft Office Word. Når du oppretter en ny fil i et skjemabibliotek, kan standardprogrammet være et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Microsoft InfoPath.

Andre programfiler    Når det gjelder de fleste andre programmer, kan du fortsatt lagre og behandle filen i biblioteket. Men i stedet for å opprette filen direkte i dokumentbiblioteket, kan du opprette den i programmet og deretter laste den opp til i biblioteket senere.

Blokkerte programfiler    Av sikkerhetsårsaker blokkeres enkelte programfiltyper, for eksempel .exe, blir lagret i et bibliotek. Hvis du vil ha mer informasjon se filtyper som ikke kan legges til en liste eller et bibliotek.

De to bibliotektypene der filmaler brukes

De to bibliotektypene der filmaler brukes, er dokument- og skjemabiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du bruker et dokumentbibliotek til å lagre og behandle mange ulike filtyper, inkludert dokumenter, regneark, presentasjoner, tekstfiler og andre filtyper. Et dokumentbibliotek er ofte den vanligste plasseringen på et nettsted der du kan opprette, samle, oppdatere og behandle filer med gruppemedlemmer og dele dem med andre kolleger i hele firmaet eller virksomheten. Du kan bruke et dokumentbibliotek som et generelt filrepositorium, eller du kan bruke det til et bestemt formål. En markedsføringsgruppe har for eksempel kanskje har et eget dokumentbibliotek for planlegging av materiale, pressemeldinger og publikasjoner.

Skjemabiblioteker    Du kan enkelt bruke et skjemabibliotek til å dele og spore XML-baserte skjemaer som brukes til å samle inn informasjon. Du kan for eksempel opprette et skjemabibliotek for avdelingens utgiftsrapportskjemaer. Malen for utgiftsrapportskjemaet lagres som standardfilmalen i skjemabiblioteket. Hver gang noen oppretter en utgiftsrapport, åpner de malen som et tomt skjema som inneholder oppsettet, feltene og beregningene for utgiftsrapporten. Når noen fyller ut skjemaet, lagres utgiftsrapportdataene (og bare dataene) som en XML-fil i skjemabiblioteket. Når dataene skilles fra skjemaet, er det mye enklere å foreta atskilt behandling av hver utgiftsrapport i andre systemer, slå sammen dataene eller eksportere dem for å behandle eller analysere dem ytterligere.

Hvor filmalene lagres i biblioteket

Når et dokument- eller skjemabibliotek har en standardfilmal, er den lagret i Skjemaer-mappen i biblioteket.

Åpne biblioteket i Filutforsker for å se skjemaer-mappen som inneholder filmalen for biblioteket.

Skjema-mappen for lagring av maler

Et dokumentbibliotek har en filmal, kalt template.dotx, men du kan endre denne filen hvis du må som standard. Hvis du vil angi en annen mal, må du først opprette den i et program som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel Word, og lagre den deretter til mappen skjemaer i et bibliotek. Deretter fra biblioteket angir du adressen til den egendefinerte malen.

Et skjemabibliotek kommer som standard med en plassholderfil, kalt template.xml, som du må erstatte med en skjemamal som du oppretter.

Opprette en filmal for et skjemabibliotek

Hvis du vil opprette eller tilpasse en mal i et skjemabibliotek, kan du bruke et XML-basert skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint, for eksempel InfoPath. Det kan være flere fordeler ved å bruke en skjemautformingsprogrammet. Når du bruker InfoPath, kan du for eksempel gjøre følgende:

 • Opprette skjemabiblioteket og -malen direkte i InfoPath.

 • Enkelt redigere skjemamalen og publisere den på nytt til skjemabiblioteket.

 • Slå sammen de individuelle XML-datafilene som er opprettet på basis av ulike skjemamaler, for å behandle dem videre.

 • Heve nivået for felt med XML-data til bibliotekkolonner i skjemabiblioteket.

Når en bruker oppretter et skjema, åpnes som standard i den skjemautformingsprogram som er kompatibelt med SharePoint på brukerens klientdatamaskin. Hvis ingen kompatible programmer er installert, kan det åpne skjemaet, hvis den er utformet for å åpne i nettleseren i nettleseren. Hvis du vil, kan du angi at et skjema som er utformet for å åpne i en nettleser alltid skal åpnes i nettleseren. Du kan endre standard virkemåte i innstillingen Åpne dokumenter i nettleseren i Avanserte innstillinger i biblioteket.

Gå til innstillinger, innstillinger for dokumentbibliotek
Klikk innstillinger, og deretter bibliotekinnstillinger i SharePoint online,
Listeinnstillinger på båndet
Klikk bibliotekinnstillinger i kategorien bibliotek på båndet i SharePoint server

Klikk Avanserte innstillinger fra Innstillinger-vinduet

Innstillinger for et dokumentbibliotek

Skjermbilde av Avanserte innstillinger-siden for et dokumentbibliotek i SharePoint

Innstilling for å åpne dokumenter i nettleser

Hvis flere innholdstyper er aktivert, og maler er angitt for disse innholdstypene, bruker biblioteket malene som er angitt ved innholdstyper og ikke standardfilmalen. Hvis du vil tilpasse malene for biblioteket, må du i så fall endre innholdstypene. Hvis du vil ha mer informasjon om innholdstyper, kan du se Innføring i innholdstyper og innholdstypepublisering.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×