Angi eller redigere data i en kontroll eller kolonne som støtter rik tekst

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan angi, redigere og formatere data i et notatfelt i en Microsoft Office Access 2007-database. Selv om notatfelt ikke er nytt i Access, kan du nå bruke rik tekstformatering for teksten som de inneholder. Rik tekstformatering har de tre formateringstypene som er tilgjengelige i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer, for eksempel Microsoft Office Word 2007 og Microsoft Office PowerPoint 2007. Du kan for eksempel bruke fet eller understreket skrift, du kan bruke forskjellige skrifter for enkeltord eller enkelttegn, og du kan endre tekstfarger.

Hva vil du gjøre?

Forstå rik tekstformatering

Aktivere rik tekstredigering i en tabell

Legge til tekst i et notatfelt

Bruke rik tekstformatering i notatdata

Aktivere rik tekstformatering for kontroller i skjemaer og rapporter

Aktivere rik tekstformatering manuelt

Forstå rik tekstformatering

I Office Access 2007 kan du angi at et notatfelt skal støtte rik tekstformatering. Du kan deretter bruke rik tekstformatering for notatdata i tabeller og spørringsresultatsett og også for dataene i tekstbokser i skjemaer og rapporter som du binder til notatfeltene i tabellene.

I bakgrunnen bruker Office Access 2007 HTML-formateringskoder (Hypertext Markup Language) på dataene. Access bruker HTML, ettersom det gir en større grad av kompatibilitet med felt med rik tekst i Windows SharePoint Services 3.0-lister.

Båndet i Access

Til toppen av siden

Aktivere rik tekstredigering i tabell

Du kan aktivere rik tekstredigering bare for tabellfelt angitt til datatypen Notat i Office Access 2007-databasetabeller. Når du har lagt til et notatfelt i en tabell, aktiverer du rik tekstformatering ved å angi egenskapen Tekstformat for feltet. De følgende trinnene forklarer hvordan du legger til et notatfelt i en tabell, aktiverer rik tekstformatering for dette feltet og deretter bruker formatering for deler av eller hele posten. Disse trinnene gjelder for databaser opprettet i Office Access 2007-format og også for databaser opprettet i tidligere versjoner av Access (MDB-filer) som du åpner i eller konverterer til Office Access 2007-format. Legg merke til at disse trinnene ikke gjelder for prosjekter (ADP-filer) eller datatilgangssider.

Obs!: Når du prøver å aktivere rik tekstredigering for en eksisterende tabell, kan det hende at tabellen har egenskapen Bare tilføy aktivert. Når du skal aktivere rik tekstformatering for et felt, må du først kontrollere at egenskapen Bare tilføy for tabellen er deaktivert. Hvis ikke, skjuler Access teksten i feltet når du plasserer markøren i dette feltet eller i andre skjemakontroller som er bundet til dette feltet.

Vis meg hvordan du deaktiverer egenskapen bare Tilføy

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil endre, og klikker Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Velg et notatfelt du vil endre, og Bla ned til egenskapen Tilføy barey i den nedre delen av tabellutformingen, i kategorien Generelt.

 3. Klikk feltet ved siden av egenskapen, og velg Nei fra listen.

Legge til et notatfelt i dataarkvisning

 1. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil endre. Dette åpner tabellen i dataarkvisning.

 2. Merk et tomt felt (den fargede cellen med navnet Legg til nytt felt). Den følgende illustrasjonen viser et tomt felt:

  Et nytt felt i et dataark

 3. Dobbeltklikk feltoverskriften, og skriv inn et navn for det nye feltet.

 4. I kategorien Dataark i gruppen Datatype og formatering klikker du Pil ned ved siden av Datatype (listen på toppen av gruppen) og velger Notat.

Legge til et notatfelt i utformingsvisning

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil endre, og klikker Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. I kolonnen Feltnavn skriver du inn et navn for det nye feltet.

 3. I kolonnen Datatype klikker du cellen for denne raden, og deretter velger du Notat fra listen.

 4. Lagre endringene.

Aktivere rik tekstredigering for notatfelt

Obs!: Det er ingen kommandoer tilgjengelig på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent, for å aktivere rik tekstredigering for et notatfelt.

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil endre, og klikker Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. I den nedre delen av tabellutformingsrutenettet klikker du kategorien Generelt under Feltegenskaper.

 3. Klikk listen ved siden av egenskapsboksen Tekstformat, og deretter klikker du Rik tekst.

 4. Lagre tabellen Knappesymbol .

 5. Bytt til dataarket visningen Knappesymbol , og følg trinnene i neste avsnitt for å angi data i feltet.

Til toppen av siden

Legge til tekst i notatfelt

Du legger til tekst i et notatfelt nesten på samme måte som når du legger til tekst i tekstbehandlingsprogrammer – du plasserer en markør i tabellfeltet eller tekstboksen og begynner å skrive inn. Andre tekstoperasjoner, for eksempel kopiering, klipping og liming, bruker vanlige kontroller. Trinnene i dette avsnittet forklarer hvordan du skriver inn tekst og utfører vanlige operasjoner.

Skrive inn tekst i notatfelt i tabell

 1. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som inneholder notatfeltet. Dette åpner tabellen i dataarkvisning.

 2. Klikk notatfeltet, klikk på nytt for å plassere markøren, og skriv deretter inn teksten.

  Hvordan vet jeg om jeg ser på et notatfelt?

  1. Med en tabell åpen i dataarkvisning klikker du kategorien Dataark.

  2. Flytt pekeren fra felt til felt (bruk musen, TAB-tasten eller Pil venstre og Pil høyre), og i gruppen Datatype og formatering noterer du datatypen som vises i listen Datatype øverst i gruppen.

 3. Angi, endre eller formatere teksten etter behov. For informasjon om formatering, kan du se delen bruke rik tekstformatering til notatdata, senere i denne artikkelen.

 4. Når du skal lagre endringene i databasen, plasserer du pekeren i et annet tabellfelt.

  Hurtigtast SKIFT + ENTER.

  –eller–

  Klikk Lagre i kategorien Hjem i gruppen poster.

  Båndet i Access

Skrive inn tekst i skjema

 1. I navigasjonsruten dobbeltklikker du skjemaet som du vil bruke. Skjemaet åpnes i skjemavisning.

 2. Plasser markøren i tekst-kontroll, og skriv deretter inn, endre eller formatere teksten etter behov. For informasjon om formatering, kan du se bruke rik tekstformatering til notatdata, senere i denne artikkelen.

 3. Når du skal lagre endringene i databasen, velger du kategorien Startside i gruppen Poster og klikker Lagre post. Du kan alternativt trykke SKIFT+ENTER.

Kopiere, klippe ut og lime inn tekst i en tabell eller et skjema

 1. Uthev teksten som du vil kopiere eller klippe ut.

 2. Klikk Kopier Knappesymbol eller Klipp ut Knappesymbol i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen. Du kan også trykke CTRL + C for å kopiere eller trykke CTRL + X for å klippe ut.

 3. Lim inn teksten i en logisk plassering, for eksempel et notatfelt i en annen tabell eller skjema, et Word-dokument, et Microsoft Office Excel 2007 regneark, en e-postmelding eller et annet sted i tekstboksen. Klikk Lim inn Knappesymbol . Du kan også trykke CTRL + V for å lime inn.

Til toppen av siden

Bruke rik tekstformatering i notatdata

Hvis du har brukt andre Office-programmer, har du sannsynligvis noe erfaring med å formatere data. Formateringsverktøyene i Access fungerer som verktøyene i andre programmer. Access bruker for eksempel standardknappene for formatering og justering av tekst og formatering av rik tekst. Denne illustrasjonen viser formateringskommandoene:

Båndet i Access

Denne illustrasjonen viser kommandoer for formatering av rik tekst:

Båndet i Access

Du kan bruke disse formateringskommandoene i skjemaer som er åpne i skjemavisning, og du kan bruke et mindre sett av kommandoene i skjemaer som er åpne i oppsettvisning. Når du bruker et format i et notatfelt i oppsettvisning, påvirker imidlertid denne formateringen hele teksten i feltet, fordi du angir et format til kontrollen, ikke teksten. Du kan ikke formatere enkelttegn eller enkeltblokker av tekst når du arbeider i oppsettvisning. Den følgende listen inneholder eksempler på hvordan du kan bruke formatering for noen objekter som er åpne i forskjellige visninger.

 • Skjemaer åpne i skjemavisning    Du kan bruke formatering for deler av eller hele teksten i et notatfelt. Formateringskommandoene vises i gruppen Skrift og gruppen Rik tekst i kategorien Startside, og i en miniverktøylinje som vises når du uthever deler av eller hele teksten i feltet.

 • Skjemaer åpne i oppsettvisning    Du kan bruke et mindre antall av kommandoene, og endringene gjelder for tekstboksen som viser dataene. Tekst som vises i denne kontrollen, bruker deretter det nye formatet. Du kan bruke forskjellige formater i teksten, men du kan ikke angre formatet som du angir til kontrollen. Hvis du for eksempel angir at tekstboksen skal vise tekst i kursiv, kan du angi fet skrift eller endre fargen, men kontrollen viser alltid teksten i kursiv. Hvis du vil fjerne kursiv skrift, kan du gjøre dette mens posten er åpen. Access fjerner imidlertid endringene når du navigerer fra posten. Du kan ikke formatere enkeltbokstaver eller enkeltblokker av tekst når du arbeider i oppsettvisning.

 • Tabeller eller spørringsresultater åpne i dataarkvisning    Formateringskommandoene vises i inndelingene Skrift og Rik tekst i kategorien Startside, og i miniverktøylinjen som vises når du uthever deler av eller hele teksten i feltet.

 • Rapporter åpne i oppsettvisning    Som med skjemaer åpne i oppsettvisning, har Office Access 2007 et mindre antall kommandoer, og endringer du foretar, gjelder for hele notatfeltet. Du kan ikke formatere enkeltbokstaver eller enkeltblokker av tekst når du arbeider med en rapport i oppsettvisning.

Hvis du ikke har erfaring med formatering, viser den følgende tabellen kommandoene i gruppen Skrift og en beskrivelse av hvordan du bruker dem. Husk at kommandoene du ser på de forskjellige gruppene på Office Fluent-båndet, kan variere, avhengig av visningen du bruker.

Formateringskommando

Navn

Bruk

Knappesymbol

Skrift

Velge en skrift. Som standard bruker Office Access 2007 11-punkters Calibri, en skrift som leveres med 2007 Microsoft Office-system.

Knappesymbol

Skriftstørrelse

Velg en størrelse for en skrift.

Knappesymbol

Venstrejuster

Justere data mot venstre side av kontrollen. Når du formaterer en etikett, justerer denne kommandoen teksten mot venstre side av tekstområdet.

Knappesymbol

Midtstill

Midtstille data i kontrollen. Når du formaterer en etikett, midtstiller denne kommandoen teksten i tekstområdet.

Knappesymbol

Høyrejuster

Justere data mot høyre side av kontrollen. Når du formaterer en etikett, justerer denne kommandoen teksten mot høyre side av tekstområdet.

Knappesymbol

Fet

Angi fet skrift i kontroller og etiketter.

Knappesymbol

Kursiv

Angi skrift i kursiv i kontroller og etiketter.

Knappesymbol

Understreking

Understreke tekst i kontroller og etiketter.

Knappesymbol

Skriftfarge

Endre fargen på en skrift.

Knappesymbol

Fyllfarge

Bruke en farge i bakgrunnen for kontrollen og tekstområdet for etiketten som er knyttet til kontrollen.

Knappesymbol

Rutenett

Åpne Rutenett-galleriet. Når du velger en rutenettstil, brukes denne stilen i det åpne dataarket.

Knappesymbol

Alternativ fyll-/bakgrunnsfarge

Angir bakgrunnsfyllfargen for alternative rader i et dataark eller en rapport.

Denne tabellen viser og beskriver formateringskontrollene som er tilgjengelige i gruppen Rik tekst i kategorien Startside. Husk at Access ikke aktiverer disse kontrollene før du aktiverer rik tekstredigering for et notatfelt.

Formateringskommando

Navn

Bruk

Knappesymbol

Øk innrykk

Øke innrykket for dataene i et valgt felt eller en kontroll med 0,25 tommer eller 360 twip. Dette er et standardinnrykk som du ikke kan endre.

Obs!: Denne kommandoen er ikke tilgjengelig i utformingsvisning.

Knappesymbol

Reduser innrykk

Redusere innrykket for dataene i et valgt felt eller en kontroll med 0,25 tommer eller 360 twip. Dette er en standardreduksjon som du ikke kan endre.

Obs!: Denne kommandoen er ikke tilgjengelig i utformingsvisning.

Knappesymbol

Venstre mot høyre eller Høyre mot venstre

Kontrollere om teksten skal fylle ut et felt fra venstre eller høyre side. For språk som går fra venstre mot høyre, fyller Access ut tekstfeltene fra venstre mot høyre og tallfeltene fra høyre mot venstre som standard. For språk som går fra høyre mot venstre, gjør Access det motsatte. Klikk denne kommandoen hvis du vil endre standardvirkemåten for en av språktypene.

Obs!: Denne kommandoen er ikke tilgjengelig i utformingsvisning.

Knappesymbol

Nummerering

Opprette en nummerert liste. Denne kommandoen fungerer bare for tekst i notatfelt. Du kan bruke kommandoen i tabeller som er åpne i dataarkvisning, og i skjemaer som er åpne i skjemavisning.

Knappesymbol

Punktmerking

Opprette en punktliste. Denne kommandoen fungerer bare for tekst i notatfelt. Du kan bruke kommandoen i tabeller som er åpne i dataarkvisning, og i skjemaer som er åpne i skjemavisning.

Knappesymbol

Tekstutheving

Omgir teksten med en uthevingsfarge. Velg noe av eller all teksten i feltet, klikk knappen for å åpne en fargepalett, og velg deretter en farge.

Formatere data

 1. Merk teksten som du vil formatere.

 2. I kategorien Startside i gruppen Skrift eller Rik tekst klikker du en formateringskommando.

  Du kan velge en annen skrift, angi fet skrift, bruke farge med den valgte teksten, endre tekstjusteringen og så videre.

  Hvis du vil lagre endringene, plasserer du markøren i en annen oppføring. Du kan også klikke Lagre post Knappesymbol eller trykk SKIFT + ENTER.

Til toppen av siden

Aktivere rik tekstformatering for kontroller i skjemaer og rapporter

Som en regel trenger du bare å aktivere rik tekstredigering når du legger til en tekstboks i et skjema eller en rapport manuelt. Hvis du bruker kommandoene i kategorien Opprett til å opprette et skjema eller en rapport, og du har aktivert rik tekstredigering for det underliggende notatfeltet, arver den resulterende tekstbokskontrollen egenskapen Tekstformat angitt for notatfeltet.

Disse trinnene forklarer hvordan du oppretter et skjema som automatisk aktiverer rik tekstformatering for en kontroll. For å følge disse trinnene, må du arbeide i en Office Access 2007-database, og du må ha en tabell som inneholder et notatfelt.

Aktivere rik tekstformatering

 1. Åpne tabellen som inneholder notatfeltet. Du kan åpne tabellen i dataarkvisning eller utformingsvisning. Access bruker den åpne tabellen som grunnlag for det nye skjemaet.

 2. I kategorien Opprett i gruppen Skjemaer klikker du Skjema, Delt skjema eller Flere elementer.

  Office Access 2007 oppretter et nytt skjema, plasserer en kontroll i skjemaet for hvert tabellfelt og binder kontrollene til den åpne tabellen. Kontrolltypene som Office Access 2007 plasserer i skjemaet, avhenger av og svarer til datatypene angitt for hvert tabellfelt. Ettersom tabellen inneholder et notatfelt, plasserer Office Access 2007 en tekstboks i skjemaet, og kontrollen bindes til feltet. Ettersom du aktiverte rik tekstformatering for feltet, aktiverer Office Access 2007 denne formateringen automatisk for kontrollen. Hvis du har data i notatfeltet i tabellen, vises disse dataene i tekstkontrollen i skjemaet.

 3. Bytt til skjemavisning, og uthev deler av eller hele teksten i en post.

 4. I kategorien Startside bruker du kommandoene i gruppen Skrift eller gruppen Rik tekst for å formatere teksten.

  Du bruker kommandoene i gruppen Skrift til å angi tekst som fet, kursiv eller understreket, til å endre fargen på teksten og til å justere tekst mot venstre, midten eller høyre side. Du bruker kommandoene i gruppen Rik tekst til å angi punktlister eller nummerert formatering, utheve tekst og legge til innrykk og avsnittsskift.

Til toppen av siden

Aktivere rik tekstformatering manuelt

Som standard aktiveres ikke Office Access 2007 rik tekstformatering når du legger til en kontroll i et skjema manuelt, selv om du binder kontrollen til et notatfelt. Disse trinnene forklarer hvordan du legger til en kontroll i et skjema, binder kontrollen til et notatfelt og deretter aktivere rik tekstredigering. For å fullføre disse trinnene, må du bruke en Office Access 2007 database, og en tabell må inneholde et felt som er angitt til datatypen Notat. For informasjon om hvordan du legger til et notatfelt i en tabell, kan du se aktivere rik tekstredigering i en tabell, tidligere i denne artikkelen.

Legge til kontrollen i skjemaet

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du skjemaet som du vil endre, og klikker Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Klikk Tekstboks i gruppen Kontroller i kategorien Utforming

 3. Klikk og dra musen for å dra kontrollen i et tomt område i skjemaet.

  Som standard oppretter Office Access 2007 en etikett, og denne etiketten knyttes til den nye kontrollen.

 4. Klikk tekstområdet for den nye kontrollen, høyreklikk tekstområdet for kontrollen (ikke etiketten), og klikk deretter Egenskaper.

  Ruten Egenskapsside for kontrollen vises.

Bruk den følgende fremgangsmåten for å binde kontrollen til notatfeltet.

Binde kontrollen til et notatfeltet

 1. På egenskapssiden for den nye kontrollen klikker du kategorien Alle.

 2. Klikk egenskapssiden Kontrollkilde, og velg notatfeltet fra listen.

  Som standard viser listen feltene i tabellen som er bundet til skjemaet. Hvis din notatfelt befinner seg i en annen tabell, kan du bruke denne uttrykkssyntaks du vil binde kontrollen: = [tabellnavn]! [ feltnavn]. Bruk hakeparenteser og utropstegnet nøyaktig som vist. Skriv inn navnet på tabellen i den første delen av uttrykket og navnet på Notat-felt i den andre delen. Hvis du for eksempel hvis du har en tabell kalt notater med et notatfelt kalt vennlig hilsen, du skriver inn denne strengen i egenskapsboksen Kontrollkilde: =[Notes]![Compliments]

Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere rik tekstredigering.

Aktivere rik tekstformatering

 1. På egenskapssiden, fortsatt med kategorien Alle merket, finner og merker du egenskapsboksen Tekstformat, og deretter velger du Rik tekst fra listen.

 2. Lagre ditt arbeid Knappesymbol .

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×