Angi eller endre sidemarger i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan tilpasse forhåndsdefinerte sidemarger i Word for Mac.

Word setter automatisk inn en én tomme Sidemarg rundt hver side. Med noen få klikk kan du velge en annen marg, eller du kan opprette dine egne. Du kan også angi marger for motstående sider, tillate ekstra margplass til å tillate for innbinding dokumentet, og du kan endre hvordan marger måles.

I denne artikkelen

Velge en forhåndsdefinert marginnstilling

Opprette egendefinerte marger

Angi marger for motstående sider

Legge til en innbindingsmarg for innbundne dokumenter

Endre målenhet for marger

Velg en forhåndsdefinert marginnstilling

 1. Klikk Oppsett > Marger.

  Marger-alternativet er uthevet på Oppsett-fanen.

  Marger-galleriet vises, hvor Normal med en marg på 2,5 cm allerede er valgt.

 2. Hvis du vil endre margene, klikker du et av de andre alternativene i Marger-galleriet. Hver av dem viser hvor store margene er.

  Galleriet med marger vises

Obs!: 

 • Hvis dokumentet inneholder flere inndelinger, vil den nye margen bare gjelde for den delen du er i, eller for alle inndelingene du har valgt.

 • Hvis du vil at den nye margen skal brukes som standard hver gang du åpner Word, klikker du Marger > Egendefinerte marger (nederst i Marger-galleriet). Klikk Standard nederst til venstre i Dokument-boksen på Marger-fanen, og klikk deretter Ja.

Opprett egendefinerte marger

Hvis ingen av standardmargene dekker ditt behov, kan du angi dine egne.

 1. Klikk Oppsett > Marger > Egendefinerte marger (nederst i Marger-galleriet).

 2. Skriv inn verdiene du vil bruke, i kategorien Marger.

  Obs!: Hvis du vil at den nye margen skal brukes som standard hver gang du åpner Word, klikker du Standard nederst til venstre i Dokument-boksen på Marger-fanen. Deretter klikker du Ja.

Angi marger for motstående sider

Bruk marger for motstående sider for å angi at sidene skal vende mot hverandre i dobbeltsidige dokumenter, for eksempel bøker og blader, slik at margene på siden til venstre er et speilbilde av margene på siden til høyre.

 1. Klikk Oppsett > Marger.

 2. Klikk Speilvendt.

  Obs!: Hvis du vil endre margbreddene på motstående sider, klikker du Egendefinerte marger nederst i Marger-galleriet. Skriv inn nye verdier i boksene Innvendig og Utvendig.

Legg til en innbindingsmarg for innbundne dokumenter

Når du bruker en innbindingsmarg, utvides sidemargen, toppmargen eller de innvendige margene i et dokument du har tenkt å binde inn. Det er med på å sikre at teksten ikke skjules av innbindingen.

 1. Klikk Oppsett > Marger > Egendefinerte marger.

 2. Skriv inn en bredde for innbindingsmargen i Innbindingsmarg-boksen.

Endre målenhet for marger

Du kan endre måleenhet for marger til det som er mest praktisk for deg å bruke, enten det er tommer, centimeter, millimeter, punkt eller pica.

 1. Klikk InnstillingerWord-menyen, og klikk deretter Generelt under redigerings og korrekturverktøy.

 2. Velg enheten du vil bruke, i boksen Vis mål i.

Mer om marger

 • Hvis du vil endre margene fra et bestemt punkt fremover i et dokument, merker du teksten, klikker du Oppsett > Marger > Egendefinerte marger. Deretter angir du verdiene for margene du vil bruke, og klikk Herfra og fremover i Bruk på, i kategorien Marger.

 • Hvis du bruker marger på merket tekst, settes det automatisk inn inndelingsskift før og etter teksten i Word. Hvis dokumentet allerede er delt inn i inndelinger, kan du klikke i en inndeling, eller merke flere inndelinger og deretter endre marger.

 • De fleste skrivere krever en minste bredden for marginnstillinger, fordi de ikke kan skrive ut helt til kanten av siden. Hvis du prøver å angi marger som er for smale, vises en melding om én eller flere av margene befinner seg utenfor utskriftsområdet på siden. Klikk Løs for å øke margbredden automatisk. Innstillinger for minimumsmarger, avhenger av skriver, skriverdriver og papirstørrelse. Se brukerhåndboken for skriveren for å lære mer om innstillinger for minimumsmarger.

Se også

Sette inn, slette eller endre et inndelingsskift

Endre måleenhet i Word for Mac

Legge til innrykk og avstand i Word

Endre sidemarger for et helt dokument

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk Marger under MargerOppsett-fanen.

  Oppsett-fanen, Marger-gruppen

 3. Velg margene du vil bruke, på hurtigmenyen Marger, eller klikk Egendefinerte marger for å angi egne marginnstillinger.

  Tips!: 

  • Hvis du vil endre margene ved hjelp av vannrett linjal eller loddrett linjal, pek på en marggrense, og deretter drar du marggrense når pekeren endres til Vannrett linjal med markmarkør eller Margpeker (loddrett) .

  • Du kan angi nøyaktige mål for margene ved å holde nede TILVALG mens du drar marggrensen. Linjalen viser målene på margene.

Endre sidemarger for en del av et dokument

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Merk teksten eller delen av dokumentet du vil endre margene for.

 3. Klikk Marger under Marger Oppsett-fanen, og klikk deretter Egendefinerte marger.

  Oppsett-fanen, Marger-gruppen

 4. Angi margene du vil bruke.

 5. Klikk Merket tekst på hurtigmenyen Bruk på.

  Det settes automatisk inn inndelingsskift før og etter teksten de nye marginnstillingene gjelder for.

  Tips!: Hvis dokumentet skal skrives ut på begge sider av hvert ark, merker du av for motstående marger for å justere margene for både venstre og høyre side samtidig.

Rykke inn et svsnitt for å endre margene

Du kan endre margene for ett enkelt avsnitt ved å endre venstre og høyre innrykk.

 1. Merk avsnittet du vil rykke inn.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen.

 3. Angi hvor mye du vil rykke inn avsnittet, i Venstre- og Høyre-boksene under Innrykk på fanen Innrykk og avstand.

Angi standardmarger for alle nye dokumenter

Når du oppretter et nytt dokument, brukes standardinnstillingene for marger som er lagret i en mal (normal.dotm). Hvis du ofte bruker andre marginnstillinger enn standardinnstillingene, kan du angi nye standarder, som brukes når du oppretter et nytt dokument.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk Marger under Marger Oppsett-fanen, og klikk deretter Egendefinerte marger.

  Oppsett-fanen, Marger-gruppen

 3. Angi margene du vil bruke, i Topp-, Bunn-, Venstre- og Høyre-boksene, og klikk deretter Standard.

 4. Klikk Ja når du blir bedt om det for å endre standardinnstillingene for dokumentoppsettet.

Gjøre en marg bredere for å ta hensyn til innbinding

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk Marger under Marger Oppsett-fanen, og klikk deretter Egendefinerte marger.

  Oppsett-fanen, Marger-gruppen

 3. Skriv inn en bredde for innbindingsmargen i Innbindingsmarg-boksen.

  Det legges til ekstra plass i margen på innbindingssiden på hvert ark.

  Tips!: 

  • Hvis du vil angi innbindingsmarger for en del av et dokument, merker du teksten og endrer innbindingsmargene som vist ovenfor. Klikk Merket tekst på hurtigmenyen Bruk på. Det settes automatisk inn inndelingsskift før og etter teksten de nye marginnstillingene gjelder for.

  • Hvis dokumentet skal skrives ut på begge sider av hvert ark, merker du av for motstående marger for å justere margene for både venstre og høyre side samtidig.

Se også

Sette inn, slette eller endre et inndelingsskift

Endre måleenhet

Justere innrykk og avstand i Word

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×