Angi eller endre en hurtigstil for figurer

Du kan angi en utforming med designerkvalitet og -utseende for SmartArt-grafikk eller figurer ved å angi en Hurtigstiler for alle figurene i SmartArt-grafikk, noen av figurene i SmartArt-grafikk eller figurene som du har lagt til i dokumentet.

I denne artikkelen

Oversikt over hurtigstiler

Angi eller endre en hurtigstil for SmartArt-grafikk

Angi eller endre en hurtigstil for en figur

Oversikt over hurtigstiler

Hurtigstiler er kombinasjoner av forskjellige formateringsalternativer og vises i et miniatyrbilde i de ulike hurtigstilgalleriene. Når du plasserer pekeren over et hurtigstilminiatyrbilde, kan du se hvordan hurtigstilen påvirker SmartArt-grafikken eller figuren.

Hurtigstiler for SmartArt-grafikk (SmartArt-stiler) inkluderer kanter, skygger, linjestiler, graderinger og tredimensjonale (3D) perspektiver. Prøv forskjellige kombinasjoner av SmartArt-stiler og farger til du finner en som passer til budskapet som du vil kommunisere. Du kan velge et oppsett, en SmartArt-stil og en fargevariasjon som du vil ha, og deretter endre oppsettet på nytt – SmartArt-stilene og fargene beholdes med SmartArt-grafikken, så du trenger ikke å angi dem på nytt.

SmartArt-stiler tilordner temaeffekter for dokumenttema til figurene i SmartArt-grafikken. Figurer kan for eksempel ha tykke linjer eller kanter, mens piler kan ha angitt en mer subtil stil. Du kan også angi farger fra temafarger for dokumentet på forskjellige måter, for eksempel endre fargen på kantlinjen for figuren. Hvis du oppretter flere SmartArt-grafikkfiler og vil at de skal se like ut, kan du angi de samme fargene og den samme SmartArt-stilen, slik at du oppnår et konsekvent, profesjonelt utseende.

Du kan ha figurer som vises med kanter, dybde og som roterer i 3D. Når du skal gjøre SmartArt-grafikk tredimensjonal, angir du en 3D-hurtigstil for SmartArt-grafikk, eller du angir en 3D-rotasjon manuelt for hver figur. Hvis hele SmartArt-grafikken er tredimensjonal (kalt scenesammenhengende 3D), kan du fortsette å redigere teksten og formateringen for hver enkelt figur, men du kan ikke endre plassering eller størrelse for figurene. Du kan bare endre plassering eller størrelse for figurer i et todimensjonalt bilde. Når du skal veksle mellom 2D og 3D, går du til kategorien Format, gruppen Figurer og klikker Rediger i 2D under under SmartArt-verktøy. Knappen Rediger i 2D låser midlertidig opp SmartArt-grafikken for redigering, slik at du kan flytte og endre størrelse på figurer – men 3D-stilen er fortsatt angitt for SmartArt-grafikken og vises på nytt når du klikker Rediger i 2D på nytt. Når SmartArt-grafikken vises i et 3D-bilde, kan du rotere den som en helhet, og plassere lyskilder og "kameraet", slik at hele SmartArt-grafikken ser ut som den står ut fra skjermen.

SmartArt-stiler påvirker hele SmartArt-grafikken, mens hurtigstiler for figurer (figurstiler) bare påvirker den valgte figuren. Du kan tilpasse en figur manuelt ved å endre fargen, effektene eller kantlinjen eller ved å erstatte den med en annen figur. Det anbefales at du tilpasser SmartArt-grafikken bare når du har bestemt innholdet og oppsettet, ettersom tilpasninger ikke overføres, fordi det kan hende at de ikke ser bra ut i det nye oppsettet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bytter oppsett for SmartArt-grafikk, kan du se Bytte oppsettet eller typen for SmartArt-grafikk.

Til toppen av siden

Angi eller endre en hurtigstil for SmartArt-grafikk

 1. Klikk SmartArt-grafikken som du vil angi en annerledes SmartArt-stil for.

 2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler klikker du den ønskede SmartArt-stilen.

  SmartArt-verktøy, kategorien Utforming

  Hvis du vil se flere SmartArt-stiler, klikker du Mer-knappen Knappesymbol .

Tips!    

 • SmartArt-stilene som er tilgjengelige, avhenger av det underliggende dokumenttema. Hvis du for eksempel limer inn SmartArt-grafikk som ble opprettet i en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentasjon og som har tema "A" angitt, i et Microsoft Office Word 2007-dokument som har tema "B" angitt, vil SmartArt-grafikken bruke tema "B" i stedet for tema "A".

 • Hvis du tilpasser SmartArt-grafikken og deretter velger en SmartArt-stil som inneholder lignende tilpasninger, mister du tilpasningen. Hvis du for eksempel endrer 3D-rotasjonen for SmartArt-grafikken og deretter angir en annerledes 3D-SmartArt-stil, overstyrer SmartArt-stilen endringene som du har utført.

 • Hvis du angir en SmartArt-stil og deretter tilpasser SmartArt-grafikken, kan du angi en annen SmartArt-stil for raskt å gjenopprette det profesjonelle utseendet med designerkvalitet.

 • Hvis du vil bruke den samme hurtigstilen for både SmartArt-grafikk og en figur, gjør du følgende:

  1. Klikk SmartArt-grafikken, og klikk deretter én av de første fem stilene under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen SmartArt-stiler.

  2. Klikk figuren, og klikk den samme stilen som du klikket i trinn 1, i kategorien Format i gruppen Figurstiler.

 • For å hindre at SmartArt-grafikken overdøver budskapet, bør du angi 3D-SmartArt-stiler med måte.

Til toppen av siden

Angi eller endre en hurtigstil for en figur

 1. Klikk figuren som du vil angi en ny eller annerledes figurstil for.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis figuren er en del av SmartArt-grafikk, klikker du den ønskede figurstilen under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurstiler.

   Bilde av kategorien Format under SmartArt-verktøy

   Hvis du vil se flere figurstiler, klikker du Mer-knappen Knappesymbol .

  • Hvis figuren ikke er en del av SmartArt-grafikk, klikker du den ønskede figurstilen under Tegning i kategorien Format i gruppen Figurstiler.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

   Hvis du vil se flere figurstiler, klikker du Mer-knappen Knappesymbol .

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×