Angi eller endre en aktivitetsvarighet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du først oppretter en ny aktivitet, gir Project 2007 aktiviteten en estimerte varighet på én dag. Du kan endre den beregnede varigheten Hvis du vil at den gjenspeiler hvor lang tid som krever at oppgaven. Du kan endre din beregnet ved senere. men er det lurt å finpusse estimat ferdighetene dine slik at de opprinnelige prosjektplanene er realistisk for organisasjonen.

Tips!: Endre varigheten for aktiviteten er én metode som du kan bruke til å oppfylle dine sluttdato, løse eventuelle overallokeringer, redusere kostnader, øke omfang eller øke kvalitet.

Øke nøyaktigheten av overslagene

Du kan øke nøyaktigheten av overslagene for aktivitetsvarighet ved å bruke egen erfaring og erfaringen andre som har gjort noe lignende i tidligere prosjekter, har. Still for eksempel spørsmål som:

 • Hvor lang tid tok aktiviteten?

 • Hvilke utfordringer støtte du på?

 • Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle gjøre det på nytt?

Merk deg forskjellene mellom de nye aktivitetene og lignende aktiviteter gjort tidligere, og ta disse forskjellene i betraktning når du beregner varigheten for aktiviteter.

Vurder følgende når du beregner varigheten for aktiviteter:

 • Varigheten kan være avhengig av erfaringen til ressursen som utfører aktiviteten. En ressurs med lang erfaring kan noen ganger fullføre visse aktiviteter raskere enn en mindre erfaren ressurs.

 • Du bør gå gjennom beregningene på nytt når arbeidet starter. På det tidspunktet vet du mer om aktivitetene.

Du kan også utføre beregninger ved å sammenligne optimistisk, pessimistisk og forventet varighet. Dette kalles noen ganger en PERT-analyse.

Angi eller endre aktivitetsvarighet

 1. Hvis aktiviteten du angir varighet for, ikke vises i prosjektplanen, legger du den til i aktivitetslisten. Hvis du angir eller endrer varighet for en eksisterende aktivitet, hopper du over dette trinnet.

  Hvordan legger jeg til en ny aktivitet?

  1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

  2. Skriv inn et aktivitetsnavn nederst i aktivitetslisten i Aktivitetsnavn-feltet.

   Du kan sette inn en aktivitet mellom eksisterende aktiviteter ved å merke raden under der du vil den nye aktiviteten skal vises. Klikk Ny aktivitetSett inn-menyen, og skriv deretter inn aktivitetsnavnet på raden som ble satt inn. Aktivitets-IDene nummereres automatisk på nytt etter at du har satt inn en aktivitet.

 2. I Varighet-kolonnen for aktiviteten, skriver du inn ønsket varighet.

  Du kan angi varigheten i minutter (m), timer (t), dager (d), uker (u) eller måneder (mnd).

 3. Hvis den nye varigheten er et overslag, skriver du inn et spørsmålstegn etter den.

 4. Trykk ENTER.

Tips!: Fjern merket for nye aktiviteter har beregnet varighet Hvis du vil endre standardverdien én dag, på Verktøy-menyen, klikk Alternativer, og klikk deretter tidsplan.

Tips!: Hvis du vil uttrykke varigheten for nye aktiviteter i enhet enn dager, på Verktøy-menyen, klikk Alternativer, og klikk deretter kategorien tidsplan. Velg en varighetsenhet i varighet i-boksen.

Obs!: 

 • Når du endrer varigheten av en aktivitet for å overholde et bestemt mål, må du sørge for at endringen fortsatt gjenspeiler realistiske tidskrav for aktiviteten. Du må også kontrollere og justere tilsvarende arbeidsmengde som er tildelt, etter behov.

 • Enkelte prosjekter kan ikke bruke beregnede varigheter. Hvis prosjektet ikke bruker beregnede varigheter, og du skriver inn et spørsmålstegn i Varighet-kolonnen for en aktivitet, anses ikke verdien som et overslag. Du tillater overslag på prosjektet ved å klikke AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Tidsplan. Merk av for Vis at aktiviteter har beregnet varighet.

 • Hvis du endrer en varighet, og den nye bruker en annen enhet enn den eksisterende varigheten, må du først foreta en beregning separat, og deretter skrive inn den nye verdien. Det skjer ingen automatisk konvertering. Hvis gjeldende varighet for en aktivitet for eksempel 1 dag, og du vil endre den til å vise timer i stedet for dager, må du først beregne antall arbeidstimer på en dag på egen hånd og deretter skrive inn den nye verdien i timer.

 • Aktivitetssammendrag (kalles også "hammock oppgaver") kan ikke redigeres direkte. Hvis du vil endre et aktivitetssammendrag, kan du endre delaktivitetene som utgjør aktivitetssammendraget.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×