Angi brukeralternativer for en gjeldende database fra en sentral plassering

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil tilpasse flere brukerinnstillinger som hvordan objektvinduer vises, Aktiver hurtigtaster og Aktiver automatisk korrigering alternativer for en Microsoft Access 2010-database som er åpne, bruker du alternativene i kategorien Gjeldende Database. Du kan angi disse alternativene fra Access 2010 i klientmodus.

Hva er og klientmodus for Web?

Klient-modus    Klientmodus er modusen som du bruker til å opprette standard Access-programmer. Alle standardfunksjonene (kontroller, datatyper, makrohandlinger, egenskaper og så videre) er tilgjengelig for bruk i denne modusen. Når du bruker Access 2010 til å åpne et databaseprogram som ble opprettet med en tidligere versjon av Access, åpnes Access 2010 i klientmodus.

Web-modus    Web-modus er modusen som du bruker til å opprette Access webprogrammer. I denne modusen er utforming-miljøer for skjemaer, tabeller, spørringer og så videre konfigurert slik at du kan bare legge til funksjoner som er Internett-kompatible.

Merknad: Databasen være åpen for at disse endringene, og noen av innstillingen for endres brukes først når du lukker og åpner databasen.

Hva vil du gjøre?

Tilpasse alternativer for gjeldende database

Angi innstillinger for hvordan objektvinduer skal vises

Aktivere bruk av hurtigtaster i Access

Angi alternativer for filadministrasjon for gjeldende database

Angi navigasjonsalternativer for gjeldende database

Angi alternativer for å spore og rette feltnavn i gjeldende database

Angi filteralternativer for gjeldende database

Tilpasse alternativer for gjeldende database

Noen funksjoner som du raskt kan tilpasse for det aktuelle programmet eller database inkluderer hvordan programnavnet og logo vises, hvordan objektvinduer vises, og hvordan filer behandles.

  1. Fra en database som er åpen, klikker du kategorien fil.

  2. Klikk Alternativer, og velg innstillinger fra Programalternativer.

    Dialogboksen Alternativer for Access med fokus på alternativene for gjeldende database

Innstilling

Beskrivelse

Programtittel

Skriv inn et egendefinert navn som skal vises på tittellinjen i Windows for den gjeldende databasen.

Programikon

Velg et ikon for gjeldende database. Enten du inn navnet på bildefilen, eller klikk Bla gjennom for å finne en bildefil. Valgt ikon vises på tittellinjen i Windows.

Bruk som ikon for skjema og rapport

Viser programikonet i alle skjema- og rapportkategorier i den gjeldende databasen. Hvis dokumentkategoriene ikke er aktivert, vises ikke ikonet.

Vis skjema

Lar deg angi et skjema som skal vises når den gjeldende databasen åpnes. Behold standardinnstillingen (ingen) hvis du ikke ønsker å vise noe skjema når databasen åpnes.

Webvisningsskjema.

Når valgt, lar brukerne angi, endre eller fjerne skjemaer som vises på nettet.

Vis statuslinje

Når valgt, viser statuslinjen nederst i Access-arbeidsområdet.

  1. Hvis et alternativ som du har endret, må du lukke og åpne databasen på nytt, og klikk kategorien fil.

  2. Klikk Lukk Database.

  3. Klikk Åpne for å åpne, og velg databasen.

Til toppen av siden

Angi innstillinger for hvordan objektvinduer skal vises

Alle objekter som er åpnet i sin egen windows i tidligere versjoner av Access, og arbeide med flere vinduer ment kontinuerlig endring av størrelse. Access 2007, inkludert muligheten til å vise alle åpne objekter i en serie med fanene langs toppen av vinduet for objektet. Med dette alternativet er det enklere å bytte mellom åpne objekter ved å klikke kategorien nødvendige. Du har muligheten til å angi følgende kommandoer fra i området Alternativer for dokumentvindu i kategorien gjeldende Database.

Innstilling

Beskrivelse

Overlappende vinduer

Viser flere åpne objekter som overlapper hverandre.

Hvordan objektvinduer vises i overlappingsvisning

Dokumenter med faner

Viser bare ett objekt om gangen, selv om det finnes flere åpne objekter.

Hvordan de åpne objektene vises når alternativet for dokumenter med faner er valgt

Du kan bruke innstillingen Fanebasert dokument uten dokumentfaner vises. Dette er nyttig når brukere skal arbeide med ett objekt om gangen. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, må du huske å ta med en annen navigasjonsalternativ slik at brukere kan bytte til ulike objekter.

Vis dokumentfaner

Hvis du merker av for alternativet Dokumenter med faner, kan du også velge dette alternativet for å vise faner for alle åpne objekter.

Bruk Windows-temakontroller i skjemaer

Bruker Windows-temaet i kontrollene i skjemaene og rapportene i gjeldende database.

Aktiver oppsettvisning

Når valgt, viser Oppsettvisning-knappen på statuslinjen i Access og i hurtigmenyene som vises når du høyreklikker en objektkategorien. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, vil brukeren ikke kunne åpne skjemaene og rapportene i oppsett-visning.

Merknad: Når du fjerner merket for dette alternativet, er ikke i oppsettvisning tilgjengelig som et alternativ fra visninger-gruppen eller noen av hurtigmenyene.

Aktiver utformingsendringer for tabeller i dataarkvisning

Lar deg endre utformingen for tabeller når du arbeider i dataarkvisning.

Kontroller om det finnes avkortede tallfelt

Access viser tall som "###" når en kolonne er for smal til å vise hele verdien. Hvis det ikke er merket, avrundes verdiene som vises i en kolonne basert på hva får plass i kolonnen.

Lagringsformat for bildeegenskap

Når valgt, vil Access lagrer bilder i det opprinnelige formatet. Velg dette alternativet for å redusere størrelsen på databasen.

Konverter alle bildedata til punktgrafikk (kompatibelt med Access 2003 og tidligere)

Når valgt, opprettes en kopi av den opprinnelige bildefilen i formatet Windows-punktgrafikk eller enhetsuavhengig punktgrafikk. Velg dette alternativet for å vise bilder i databaser som er opprettet i Office Access 2003 og tidligere.

Til toppen av siden

Aktivere bruk av hurtigtaster i Access

Når det er merket av for Bruk spesialtaster for Microsoft Access, kan brukere benytte følgende hurtigtaster i gjeldende database:

Taster

Resultat

F11

Viser og skjuler navigasjonsruten.

CTRL+G

Viser øyeblikksvinduet i Visual Basic-redigering.

ALT+F11

Starter Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

Når du arbeider med en Access-prosjekt, stopper trykker denne tastekombinasjonen Access å hente poster fra serveren.

Til toppen av siden

Angi alternativer for filadministrasjon for gjeldende database

Innstillingene for filadministrasjon gjelder bare e-postmeldingen er åpen når du velger alternativene.

Innstilling

Beskrivelse

Komprimer ved lukking

Når valgt, er databasen komprimeres automatisk når du lukker den.

Fjern personlige opplysninger fra filegenskaper ved lagring

Fjerner automatisk personlige opplysninger fra filegenskapene når du lagrer filen.

Til toppen av siden

Angi navigasjonsalternativer for gjeldende database

Du kan bruke disse alternativene til å tilpasse navigeringen for gjeldende program:

Innstillinger for navigeringsalternativer

Innstilling

Beskrivelse

Vis navigasjonsrute

Hvis du fjerner merket for dette alternativet, vises ikke navigasjonsruten når den gjeldende databasen åpnes.

Alternativer for navigering

Lar deg endre kategorier og grupper som vises i navigasjonsruten, og angi alternativer for hvordan objekter skal åpnes i gjeldende database.

Båndnavn

Velg et navn for en egendefinert båndgruppe.

Hurtigmenylinje

Angi eller endre standardmenylinjen for hurtigmenyer.

Tillat bruk av fullstendige menyer

Hvis du fjerner merket denne avmerkingsboksen, blir bare i kategorien Hjem synlig på båndet. I tillegg, er Lagre og Lagre som-kommandoene ikke tilgjengelig når du klikker kategorien fil.

Tillat bruk av standard hurtigmenyer

Aktiverer eller deaktiverer hurtigmenyene som vises når du høyreklikker et databaseobjekt i navigasjonsruten eller en kontroll i et skjema eller en rapport. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for at det angitte alternativet skal tre i kraft.

Til toppen av siden

Angi alternativer for å spore og rette feltnavn i gjeldende database

Alternativet Autokorrigering av navn ber Access om å spore og rette feltreferanse navn i skjemaer, rapporter og spørringer. Du kan angi følgende alternativer for gjeldende database:

Innstilling

Beskrivelse

Spor informasjon om autokorrigering av navn

Lar Access lagrer informasjonen du trenger å korrigere navngivningsfeil. Du kan bruke funksjonen objektavhengigheter. Access reparerer imidlertid ikke feil før du velger alternativet Utfør autokorrigering av navn.

Utfør autokorrigering av navn

Når valgt, vil Access reparerer navngivningsfeil når de oppstår. Hvis du velger alternativet Spor informasjon om autokorrigering av navn og lar dette alternativet tom, vil Access lagrer feildata før du velger dette alternativet.

Logg endringer i autokorrigering av navn

Access logger endringene som utføres med en database når navngivningsfeil repareres. Access lagrer data i en tabell kalt AutoCorrect.log.

Til toppen av siden

Angi filteralternativer for gjeldende database

Du kan sortere informasjonen som vises i et skjema ved å definere et filter med definisjonen Filtrer etter skjema og velge visningsverdier for vinduet Filtrer etter skjema for gjeldende database.

Alternativene i denne delen kontrollerer flere funksjoner, for eksempel størrelsen på verdilisten som vises for et gitt felt i vinduet Filtrer etter skjema. Du kan velge alternativer for om en bruker kan vise verdier for indekserte eller ikke-indekserte felt og en koblet tabell i en ekstern fil. Du kan også velge alternativer for om verdilisten skal vises i kontrollene i et skjema når du bruker Filtrer etter skjema.

Innstilling

Beskrivelse

Lokale indekserte felt

Viser verdier fra lokale indekserte felt i verdilisten som vises i vinduet Filtrer etter skjema

Lokale ikke-indekserte felt

Inkluderer verdier fra lokale ikke-indekserte felt i verdilisten som vises i vinduet Filtrer etter skjema.

ODBC-felt

Inkluderer verdier fra tabeller som du kobler til ved hjelp av en ODBC-tilkobling (Open Database Connectivity).

Ikke vis lister der flere enn dette antallet rader vises

Angi maksimalt antall poster som du vil at Access skal lese mens den verdilisten for Filtrer etter skjema-operasjoner. En verdiliste vises ikke hvis antall poster som kreves for å fullføre en liste er større enn tallet du angir. Verdilister for alle inneholder bare unike verdier, selv om feltene ikke er indeksert. Standard er 1000.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×