Analysere fremdriften i planen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som prosjektet pågår, kan du se hvordan arbeid med aktivitetene som påvirker den totale project tidsplan.

Hva du vil gjøre?

Analysere avvik i planen

Vise prosjektarbeid over tid

Identifisere aktiviteter som er forsinket

Finne slakk i tidsplanen

Analysere avvik i planen

Når du følger opp fremdriften til prosjektet, kan du se gjennom forskjellene mellom planlagt, planlagt, og faktisk arbeid. Dette hjelper deg med å vurdere om arbeid på prosjektet går som forventet. Du kan sammenligne arbeidsmengdene for aktiviteter i sin helhet eller ressurser og de enkelte tildelingene.

Den enkleste måten å sammenligne arbeidsmengder på med den opprinnelige planen, er å bruke Arbeid-tabellen i en ark, for eksempel visningen Gantt-diagram eller Ressursbelegg. Verdien i Arbeid-feltet representerer gjeldende planlagt arbeidsverdi, og viser totalt faktisk og gjenstående arbeid for påbegynte aktiviteter, og den siste beregnede arbeidsverdien for aktiviteter som ikke er påbegynt.

Hvis du lagret en opprinnelig plan, lagres de opprinnelige planlagte arbeidsmengdene i feltet Planlagt. Du kan sammenligne arbeidsmengdene i den opprinnelige planen til gjeldende planlagte arbeidsmengdene med dette feltet. Avvik-feltet viser den beregnede avvik mellom planlagte og planlagt arbeid, det vil si forskjellen mellom opprinnelig plan og arbeid-feltene.

Du kan også se gjennom faktiske arbeidsmengder i Faktisk-feltene. For fullførte aktiviteter inneholder feltene Arbeid og Faktisk samme verdi.

Sammenligne...

Beskrivelse

Hvordan?

Gjeldende aktivitetsarbeid med den opprinnelige planen

Du kan undersøke om aktivitetene bruker mer eller mindre arbeid enn planlagt ved å bruke Gantt-diagrammet med Arbeid-tabellen.

Klikk Gantt-diagramVis-menyen. Velg TabellVis-menyen, og velg deretter Arbeid. Sammenlign verdiene i feltene Arbeid og Opprinnelig plan.

Hvis du vil se avviket mellom feltene Arbeid og Opprinnelig plan, kan du se gjennom Avvik-feltet. For fullførte aktiviteter representerer dette avviket forskjellen mellom faktisk og planlagt arbeid. For pågående aktiviteter er Arbeid-feltet totalmengden for Faktisk arbeid og Gjenstående arbeid. For aktiviteter som ikke er påbegynt, er Arbeid-feltet den gjeldende planleggingen, og er ofte det samme som Opprinnelig plan.

Avvik-feltet sammenligner bare feltene Arbeid og Opprinnelig plan, ikke andre felt for opprinnelige planer (for eksempel Opprinnelig plan 1, Opprinnelig plan 2 og så videre).

Gjeldende aktivitets- og tildelingsarbeid med den opprinnelige planen

Du kan undersøke om aktiviteter og tildelte ressurser bruker mer eller mindre arbeid enn planlagt ved å bruke Aktivitetsbelegg-visningen med Arbeid-tabellen.

Klikk AktivitetsbeleggVis-menyen. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Arbeid.

Se gjennom totale arbeidsverdier i arkdelen av visningen. I tillegg til Aktivitetsnavn-feltet viser tabellen feltene Arbeid, Opprinnelig plan, Avvik, Faktisk, Gjenstående og % arb. ferd. (prosent fullført arbeid). Sammendragsradene viser totale arbeidsverdier for hver aktivitet, mens de kursiverte oppføringene viser de individuelle arbeidsverdiene for hver tildeling.

Se gjennom tidsinndelte verdier for arbeid for hver aktivitet og tildeling i timeregistreringsdelen av visningen under hver tidsperiode.

Gjeldende ressurs- og tildelingsarbeid med den opprinnelige planen

Du kan undersøke om ressurser og tildelinger bruker mer eller mindre arbeid enn planlagt ved å bruke Ressursbelegg-visningen med Arbeid-tabellen.

Klikk RessursbeleggVis-menyen. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Arbeid.

Se gjennom totale arbeidsverdier i arkdelen av visningen. I tillegg til Ressursnavn-feltet viser tabellen feltene % fullført, Arbeid, Overtid, Opprinnelig plan, Avvik, Faktisk og Gjenstående. Sammendragsradene viser totale arbeidsverdier for hver ressurs, mens de kursiverte oppføringene viser de individuelle arbeidsverdiene for hver tildeling.

Se gjennom tidsinndelte verdier for arbeid for hver ressurs og tildeling i timeregistreringsdelen av visningen under hver tidsperiode.

Obs!: Ressursdata planlegges på prosjektnivå. Dette fører til at planlagte ressursdata kan variere mye, avhengig av flere faktorer. Du kan for eksempel ha et prosjekt med mange aktiviteter, og mange ressurser tildelt til de aktivitetene. Når du lagrer en opprinnelig plan, lagres ressurstildelingsdata på prosjektnivå. Hvis du legger til en aktivitet senere og konfigurerer den nye aktiviteten slik at den fremheves til prosjektnivået, endres ikke den opprinnelige planen for ressurstildeling.

Til toppen av siden

Vise prosjektarbeid over tid

Ved å vise arbeid delt inn etter tidsperiode, kan du se arbeid innenfor perioder fra ett minutt og opptil ett år.

 1. Klikk Aktivitetsbelegg eller RessursbeleggVis-menyen.

 2. Velg TidsskalaFormat-menyen, og klikk deretter kategorien Øverste skalaenhet, Midterste skalaenhet eller Laveste skalaenhet.

 3. Klikk tidsenheten du vil bruke, i Enheter-boksen i kategorien for den viste tidsskalaenheten.

  Hvis du for eksempel vil se arbeid inndelt i uker og deretter dager, velger du Uker i Enheter-boksen i kategorien Øverste skalaenhet, og deretter velger du Dager i Enheter-boksen i kategorien Midterste skalaenhet.

  Obs!: Hvis du vil vise færre enn tre tidsskalaer, merker du tidsskalaene du vil vise i Vis-listen.

 4. Hvis du vil formatere utseendet på tidsskalaen, angir du verdiene du vil bruke, i boksene Etikett, Justering og Intervall. Merk av for Bruk regnskapsår og Merk skillelinjer, og velg deretter OK.

 5. Velg DetaljerFormat-menyen, og velg deretter Arbeid, Faktisk arbeid, Akkumulert arbeid eller Planlagt arbeid i Aktivitetsbelegg-visningen. Du kan også velge Arbeid, Faktisk arbeid, Akkumulert arbeid eller Overallokering i Ressursbelegg-visningen.

Obs!: Du kan også vise arbeidet som er knyttet til en valgt aktivitet, ved hjelp av en kombinasjonsvisning. Hvis du vil opprette en kombinasjonsvisning, merker du visningen du vil skal vises i den øverste rute i visningen, og deretter klikker du DelVindu-menyen. Klikk den nederste ruten, og velg deretter visninger du vil skal vises i den nederste ruten. Visningen i den nederste ruten viser detaljert informasjon om aktivitetene eller ressursene i visningen av den øverste ruten. Når du for eksempel viser en aktivitetsvisning i den øverste ruten og visningen Ressursbelegg i den nederste ruten, viser visningen i den nederste ruten ressursene som er tilordnet til aktivitetene som er valgt i den øverste ruten, sammen med informasjon om disse ressursene. Ressursinformasjonen som vises, gjelder alle tilordnede aktiviteter for hver ressurs, ikke bare de aktivitetene som er valgt i den øverste ruten.

Til toppen av siden

Identifisere aktiviteter som ligger etter planen

Hvis du har angitt en opprinnelig plan for prosjektet, kan du se hvordan aktiviteter pågår over tid, og se om start- og slutt datoer er forsinket. Du kan følge opp fremdriften ved å sammenligne planlagt og planlagte eller faktiske start- og sluttdatoer.

 1. Klikk Oppfølging - GanttVis-menyen.

 2. Velg TabellVis-menyen, og velg deretter Avvik.

  Hvis variansfeltene ikke vises, justerer du visningen eller trykker på TAB-tasten for å flytte gjennom feltene for å vise dem.

Visningen Oppfølging - Gantt viser to aktivitetsstolper, den ene over den andre, for hver aktivitet. Den nederste stolpen viser opprinnelige start- og sluttdatoer, og den øverste stolpen viser planlagte start- og sluttdatoer, slik at du kan se forskjellen mellom planen din og den gjeldende tidsplanen.

Du kan også se om start- og sluttdatoene for aktivitetstildelingene blir forsinket ved hjelp av filteret Forsinkede tildelinger. Dette filteret viser ressurser som er tilordnet til aktiviteter som ikke ennå er fullstendige, og som har blitt forsinket i forhold til sluttdatoen for den opprinnelige planen. Hvis du vil bruke dette filteret, må du ha lagret en opprinnelig plan.

 1. Klikk RessursbeleggVis-menyen.

 2. Velg FilterProsjekt-menyen, og klikk deretter Flere filtre.

 3. Velg Forsinkede tildelinger i listen Filtre.

 4. Hvis du bare vil vise tildelinger som er forsinket, velger du Bruk. Hvis du vil vise alle tildelinger med en farget utheving på de forsinkede tildelingene, velger du Uthev.

Til toppen av siden

Finne slakk i tidsplanen

Hvor mye slakk du har i tidsplanen, forteller deg hvor mye du kan forsinke aktiviteter før det går ut over andre aktiviteter eller sluttdatoen for prosjektet.

 1. Velg Flere visningerVis-menyen.

 2. I listen Visninger velger du Detaljer - Gantt og deretter Bruk.

 3. Velg TabellVis-menyen, og velg deretter Tidsplan.

  I diagramdelen av visningen vises slakk som tynne linjer til høyre for aktiviteter, med slakkverdier som henger sammen med de vanlige Gantt-stolpene.

  Trykk TAB for å flytte til feltene Fri slakk og Totalslakk hvis de ikke er synlige i listedelen av visningen.

Obs!: 

 • Hvis du vet hvor det er slakk i tidsplanen, kan du flytte aktiviteter når enkelte faser i tidsplanen ikke har slakk og andre faser har for mye slakk.

 • Slakkverdier kan også angi inkonsekvens i tidsplanen. For eksempel vises en negativ slakkverdi når en aktivitet har en avhengighet av typen Avslutning-til-start med en etterfølgende aktivitet, men den etterfølgende aktiviteten har en betingelse av typen Må starte den som er tidligere enn sluttdatoen til den første aktiviteten. Negativ slakk kan også oppstå når en aktivitet er planlagt å slutte etter tidsfristen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×