Analysere fremdriften i planen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som prosjektet pågår, kan du se hvordan arbeid med aktivitetene som påvirker den totale project tidsplan.

Hva du vil gjøre?

Analysere avvik i planen

Vise prosjektarbeid over tid

Identifisere aktiviteter som er forsinket

Finne slakk i tidsplanen

Analysere avvik i planen

Når du følger opp fremdriften til prosjektet, kan du se gjennom forskjellene mellom planlagt, planlagt, og faktisk arbeid. Dette hjelper deg med å vurdere om arbeid på prosjektet går som forventet. Du kan sammenligne arbeidsmengdene for aktiviteter i sin helhet eller ressurser og de enkelte tildelingene.

Den enkleste måten å sammenligne arbeidsmengdene med den opprinnelige planen er å bruke arbeid-tabellen til en ark-visning, for eksempel Gantt-diagramvisning eller Ressursbelegg-visningen. Verdien i arbeid-feltet representerer gjeldende planlagt arbeidsverdien, som viser summen av faktiske og gjenstående arbeid for aktiviteter som har startet, og som viser den siste beregnede arbeidsverdien for aktiviteter som ikke har startet ennå.

Hvis du lagret en opprinnelig plan, lagres de opprinnelige planlagte arbeidsmengdene i feltet planlagt. Du kan sammenligne arbeidsmengdene i den opprinnelige planen til gjeldende planlagte arbeidsmengdene med dette feltet. Avvik-feltet viser den beregnede avvik mellom planlagte og planlagt arbeid, det vil si forskjellen mellom feltene planlagte og fungerer.

Du kan også se gjennom faktiske arbeidsmengder i Faktisk-feltene. For fullførte aktiviteter inneholder feltene Arbeid og Faktisk samme verdi.

Sammenligne...

Beskrivelse

Hvordan?

Gjeldende aktivitetsarbeid med den opprinnelige planen

Du kan undersøke om aktivitetene bruker mer eller mindre arbeid enn planlagt ved å bruke Gantt-diagrammet med Arbeid-tabellen.

Klikk Gantt-diagram i kategorien Visning. Klikk pilen ved Tabeller i Data-gruppen, og klikk deretter Arbeid. Sammenlign verdiene i feltene Arbeid og Opprinnelig plan.

Hvis du vil se avviket mellom feltene Arbeid og Opprinnelig plan, kan du se Avvik-feltet. For fullførte aktiviteter representerer dette avviket forskjellen mellom faktisk og planlagt arbeid. For pågående aktiviteter er Arbeid-feltet totalmengden for Faktisk arbeid og Gjenstående arbeid. For aktiviteter som ikke er påbegynt, er Arbeid-feltet den gjeldende planleggingen og ofte det samme som den opprinnelige planen.

Avvik-feltet sammenligner bare feltene Arbeid og Opprinnelig plan, ikke andre felt for opprinnelige planer (for eksempel Opprinnelig plan 1, Opprinnelig plan 2 og så videre).

Gjeldende aktivitets- og tildelingsarbeid med den opprinnelige planen

Du kan undersøke om aktiviteter og tildelte ressurser bruker mer eller mindre arbeid enn planlagt, ved å bruke Aktivitetsbelegg-visningen med Arbeid-tabellen.

Klikk Aktivitetsbelegg i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning. Klikk pilen ved siden av Tabeller i Data-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Arbeid.

Se gjennom totale arbeidsverdier i arkdelen av visningen. I tillegg til Aktivitetsnavn-feltet inneholder tabellen feltene Arbeid, Opprinnelig plan, Avvik, Faktisk,Gjenstående og % arb. ferd. (prosent fullført arbeid). Sammendragsradene viser totale arbeidsverdier for hver aktivitet, mens de kursiverte oppføringene viser de individuelle arbeidsverdiene for hver tildeling.

Se gjennom tidsinndelte verdier for arbeid for hver aktivitet og tildeling i timeregistreringsdelen av visningen under hver tidsperiode.

Gjeldende ressurs- og tildelingsarbeid med den opprinnelige planen

Du kan undersøke om ressurser og tildelinger bruker mer eller mindre arbeid enn planlagt ved å bruke Ressursbelegg-visningen med Arbeid-tabellen.

Klikk Ressursbelegg i kategorien Visning. Klikk pilen ved siden av Tabeller i Data-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Arbeid.

Se gjennom totale arbeidsverdier i arkdelen av visningen. I tillegg til Ressursnavn-feltet inneholder tabellen feltene % fullført, Arbeid, Overtid, Opprinnelig plan, Avvik, Faktisk og Gjenstående. Sammendragsradene viser totale arbeidsverdier for hver ressurs, mens de kursiverte oppføringene viser de individuelle arbeidsverdiene for hver tildeling.

Se gjennom tidsinndelte verdier for arbeid for hver ressurs og tildeling i timeregistreringsdelen av visningen under hver tidsperiode.

Obs!: Ressursdata planlegges på prosjektnivå. Dette fører til at planlagte ressursdata kan variere mye, avhengig av flere faktorer. Du kan for eksempel ha et prosjekt med mange aktiviteter, og mange ressurser tildelt til de aktivitetene. Når du lagrer en opprinnelig plan, lagres ressurstildelingsdata på prosjektnivå. Hvis du legger til en aktivitet senere og konfigurerer den nye aktiviteten slik at den fremheves til prosjektnivået, endres ikke den opprinnelige planen for ressurstildeling.

Til toppen av siden

Vise prosjektarbeid over tid

Ved å vise arbeid som er delt inn etter tidsperiode, kan du se arbeid innenfor perioder fra ett minutt opptil ett år.

 1. Klikk Aktivitetsbelegg i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien visning, eller klikk Ressursbelegg i Ressursvisninger-gruppen.

 2. Klikk pilen under Tidsskala i Zoom-gruppen. Velg Tidsskala fra listen, og klikk deretter kategorien Øverste skalaenhet, Midterste skalaenheteller Laveste skalaenhet.

  Obs!: Du kan klikke ett av alternativene i listen tidsskalaen for å angi laveste tidsskalaenhet.

 3. Klikk tidsenheten du vil bruke, i Enheter-boksen i kategorien for den viste tidsskalaenheten.

  Hvis du for eksempel vil se arbeid inndelt i uker og deretter dager, velger du Uker i Enheter-boksen i kategorien Øverste skalaenhet, og deretter velger du Dager i Enheter-boksen i kategorien Midterste skalaenhet.

  Obs!: Hvis du vil vise færre enn tre tidsskalaer, velger du tidsskalaene du vil vise i Vis-listen, under Alternativer for tidsskala

 4. Hvis du vil formatere utseendet på tidsskalaen, angir du verdiene du vil bruke, i boksene Etikett, Juster og Antall. Merk av for Bruk regnskapsår og Merk skillelinjer, og velg deretter OK.

 5. Velg arbeid, faktiskarbeid, Akkumulert arbeid, overallokering, kostnader, eller Gjenstående tilgjengelighet i Detaljer-gruppen på Format-fanen.

Obs!: Hvis du vil legge til eller Vis flere alternativer, klikker du Legg til detaljer. Dialogboksen Detaljstiler vises. Kategorien Bruksinformasjon i tilgjengelige felt, velger du feltene du vil bruke. Klikk Vis. Derimot Hvis du vil fjerne alternativer, du kan velge felter i Vis feltene, og klikk deretter Skjul for å fjerne alternativer. Bruk pilene Flytt for å endre rekkefølgen som feltene vises. Klikk OK.

Obs!: Du kan også vise arbeidet som er forbundet med en valgt aktivitet ved hjelp av en delt visning, noen ganger kalt en kombinasjonsvisning. Velg visningen du vil skal vises på den øverste rute av visningen for å opprette en delt visning, og i kategorien Vis i gruppen Delt visning Velg Detaljer. Velg visningen du vil bruke, i listen. Den nederste ruten viser detaljert informasjon om aktivitetene eller ressursene i den øverste rute-visningen. Hvis du for eksempel når du viser en aktivitetsvisning i den øverste ruten og Ressursbelegg-visningen i den nederste ruten, viser den nederste ruten ressursene som er tildelt til aktiviteter som er valgt i den øverste ruten med informasjon om ressursene. Ressursinformasjonen som vises, til alle tildelte aktiviteter for hver ressurs, ikke bare aktivitetene som er valgt i den øverste ruten.

Til toppen av siden

Identifisere aktiviteter som ligger etter planen

Hvis du har angitt en opprinnelig plan for prosjektet, kan du se hvordan aktiviteter pågår over tid, og se om start- og slutt datoer er forsinket. Du kan følge opp fremdriften ved å sammenligne planlagt og planlagte eller faktiske start- og sluttdatoer.

 1. Klikk pilen under Gantt-diagram i kategorien Visning, og velg deretter Oppfølging - Gantt.

 2. Klikk pilen ved Tabeller i Data-gruppen, og velg deretter Avvik.

  Hvis avviksfeltene ikke vises, justerer du visningen eller trykker TAB for å flytte gjennom feltene for å vise dem.

I visningen Oppfølging - Gantt vises to aktivitetsstolper, den ene over den andre, for hver aktivitet. Den nederste stolpen viser opprinnelige start- og sluttdatoer, og den øverste stolpen viser planlagte start- og sluttdatoer, slik at du kan se forskjellen mellom planen din og den gjeldende tidsplanen. I tillegg kan du klikke Opprinnelig plan i kategorien Verktøy for Gantt-diagram hvis du vil vise den opprinnelige planen.

Du kan også se om start- og sluttdatoene for aktivitetstildelingene blir forsinket, ved hjelp av filteret Forsinkede tildelinger. Dette filteret viser ressurser som er tilordnet til aktiviteter som ikke ennå er fullstendige, og som har blitt forsinket i forhold til sluttdatoen for den opprinnelige planen. Hvis du vil bruke dette filteret, må du ha lagret en opprinnelig plan.

 1. Klikk Ressursbelegg i kategorien Visning.

 2. Velg Flere filtre fra Filter-listen i Data-gruppen.

 3. Velg Ressurs ved siden av Filtre i dialogboksen Flere filtre. Klikk Forsinkede tildelinger i listen.

 4. Hvis du bare vil vise tildelinger som er forsinket, velger du Bruk. Hvis du vil vise alle tildelinger med en farget utheving på de forsinkede tildelingene, velger du Uthev.

Til toppen av siden

Finne slakk i tidsplanen

Hvor mye slakk du har i tidsplanen, forteller deg hvor mye du kan forsinke aktiviteter før det går ut over andre aktiviteter eller sluttdatoen for prosjektet.

 1. Klikk pilen under Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning, og velg deretter Flere visninger.

 2. Dialogboksen Flere visninger vises. Klikk Detaljer - Gantt i Visninger-listen, og klikk deretter Bruk.

 3. Klikk pilen ved siden av Tabeller i Data-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Tidsplan.

  I diagramdelen av visningen vises slakk som tynne linjer til høyre for aktiviteter, med slakkverdier som henger sammen med de vanlige Gantt-stolpene.

  Trykk TAB for å flytte til feltene Fri slakk og Totalslakk hvis de ikke er synlige i listedelen av visningen.

Obs!: 

 • Hvis du vet hvor det er slakk i tidsplanen, kan du flytte aktiviteter når enkelte faser i tidsplanen ikke har slakk og andre faser har for mye slakk.

 • Slakkverdier kan også angi inkonsekvens i tidsplanen. For eksempel vises en negativ slakkverdi når en aktivitet har en avhengighet av typen Avslutning-til-start med en etterfølgende aktivitet, men den etterfølgende aktiviteten har en betingelse av typen Må starte den som er tidligere enn sluttdatoen til den første aktiviteten. Negativ slakk kan også oppstå når en aktivitet er planlagt å slutte etter tidsfristen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×