Aministrere Office 365-grupper med PowerShell

Sist oppdatert 18. April 2018

Denne artikkelen inneholder fremgangsmåten for vanlige administrasjonsoppgraver for grupper i Microsoft PowerShell. Den inneholder også PowerShell-cmdleter for grupper. Hvis du vil ha informasjon om behandling av SharePoint-områder, kan du se Behandle SharePoint Online-nettsteder ved hjelp av PowerShell.

Vanlige oppgaver for å administrere Office 365-grupper

Koble til dine brukerretningslinjer for Office 365-grupper

Når brukere oppretter eller redigerer en gruppe i Outlook, kan du gi dem en kobling til organisasjonens retningslinjer for bruk hvis du for eksempel krever at et bestemt prefiks eller suffiks skal legges til et gruppenavn.

Bruk Azure Active Directory PowerShell til å peke brukerne til organisasjonens brukerretningslinjer for Office 365-grupper. Se Azure Active Directory-cmdleter for å konfigurere gruppeinnstillinger, og følg trinnene i Opprett innstillinger på katalognivå for å definere hyperkoblingen til retningslinjene for bruk. Når du kjører cmdleten AAD, vil brukerne se en kobling til retningslinjene for bruk når de skal opprette eller redigere en gruppe i Outlook.

Opprette en ny gruppe med koblingen til retningslinjer for bruk

Klikk Retningslinjer for gruppebruk for å vise organisasjonens retningslinjer for Office 365-grupper

Tillate brukere å sende som Office 365-gruppe

Du kan også gjøre dette i administrasjonssenteret for Exchange. Se La medlemmer sende som eller sende på vegne av en Office 365-gruppe.

Hvis du vil aktivere Office 365-grupper til «Send som», kan du bruke cmdletene Add-RecipientPermission og Get-RecipientPermission til å konfigurere dette. Når du aktiverer denne innstillingen, kan Office 365-gruppen bruke Outlook eller Outlook på nettet til å sende og svare på e-post som Office 365-gruppen. Brukere kan gå til gruppen, opprette en ny e-postmelding og endre «Send som»-feltet til gruppene e-postadressen.

Obs!: Du må legge til gruppen e-postadresser i Cc-feltet, når du skriver «Send som»-e-postmelding, slik at meldingene sendes til gruppen og vises i gruppesamtaler.

Akkurat nå er det bare mulig å oppdatere postbokspolicyer gjennom PowerShell.

 • Bruk denne kommandoen til å angi gruppealiaset.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Bruk denne kommandoen til å angi brukeraliaset.

  $userAlias = "User"
 • Bruk denne kommandoen til å sende gruppealiaset til cmdleten Get-Recipient for å få mottakerdetaljene.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Deretter må målmottakerens navn (gruppenavnet) sendes til cmdlet-en Add-RecipientPermission. Brukeraliaset som send som-tillatelsen blir gitt til, vil bli tilordnet trustee-parameteret.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Når cmdleten kjøres, kan brukerne gå til Outlook eller Outlook på nettet for å sende som gruppen, ved å legge til gruppens e-postadresse til Fra-feltet.

Opprette klassifiseringer for Office-grupper i organisasjonen

Du kan opprette klassifiseringer som brukerne i organisasjonen kan angi når de oppretter en Office 365-gruppe. Du kan for eksempel la brukerne angi «Standard», «Hemmelig» og «Topphemmelig» for gruppene de oppretter. Gruppeklassifiseringer er ikke angitt som standard, og du må opprette dem i rekkefølge så brukerne kan angi dem. Bruk Azure Active Directory PowerShell til å peke brukerne til organisasjonens retningslinjer for bruk for Office 365-grupper.

Sjekk ut Azure Active Directory-cmdlet-er for å konfigurere gruppeinnstillinger og følg trinnene i Opprett innstillinger på katalognivå for å definere klassifiseringen for Office 365-grupper.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Hvis du vil knytte en beskrivelse til hver klassifisering, kan du bruke attributtinnstillingen ClassificationDescriptions til å definere dem.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Eksempel:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Når du kjører Azure Active Directory-cmdlet-en ovenfor for å angi din klassifisering, må du kjøre cmdleten Set-UnifiedGroup hvis du vil angi klassifisering for en bestemt gruppe.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Eller opprett en ny gruppe med en klassifisering.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Se Bruk av PowerShell med Exchange Online og Koble til Exchange Online PowerShell for mer informasjon om hvordan du bruker Exchange Online PowerShell.

Når disse innstillingene er aktivert, kan gruppeeier velge en klassifisering fra rullegardinmenyen i Outlook på nettet og Outlook, og lagre den fra Rediger-siden for gruppen.

Velg klassifisering for Office 365-gruppe

Skjule Office 365 Groups fra GAL

Du kan angi om en Office 365-gruppe vises i den globale adresselisten (GAL) og andre lister i organisasjonen. Hvis du for eksempel har en gruppe for juridisk avdeling som du ikke vil vise i adresselisten, kan du hindre at denne gruppen vises i GAL. Kjør commandleten Set-Unified Group for å skjule gruppen fra adresselisten på denne måten:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Tillat bare interne brukere å sende meldingen til Office 365-gruppen

Hvis du ikke vil at brukere fra andre organisasjoner skal sende e-post til en Office 365-gruppe, kan du endre innstillingene for gruppen. Det gjør at bare interne brukere kan sende en e-postmelding til gruppen. Hvis eksterne brukere prøver å sende meldingen til denne gruppen, blir de avvist.

Kjør commandleten Set-UnifiedGroup for å oppdatere denne innstillingen, slik som dette:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Legg til e-posttips i Office 365 Groups

Når en avsender prøver å sende en e-postmelding til en Office 365-gruppe, kan det vises e-posttips til ham.

Kjør commandleten Set-Unified Group for å legge til et e-posttips i gruppen:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Sammen med E-posttips kan du også angi Oversettelser for e-posttips. Disse angir flere språk for e-posttipset. La oss si du vil ha den spanske oversettelsen. Da kjører du denne kommandoen:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Endre visningsnavnet til Office 365-gruppen

Visningsnavnet angir navnet på Office 365-gruppen. Du kan se dette navnet i administrasjonssenteret for Exchange eller på administrasjonsportalen for O365. Du kan redigere navnet på gruppen eller tilordne et visningsnavn til en eksisterende Office 365-gruppe ved å kjøre kommandoen Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Behandle brukerbilder i Office 365-grupper

Navn på cmdlet

Beskrivelse

Get-UserPhoto

Brukes til å vise informasjon om brukerbildet som er knyttet til en konto. Brukerbilder lagres i Active Directory.

Set-UserPhoto

Brukes til å knytte et brukerbilde til en konto. Brukerbilder lagres i Active Directory.

Remove-UserPhoto

Fjerne bildet for en Office 365-gruppe

Endre standardinnstillingen for Office 365 Grupper for Outlook til offentlig eller privat

Som standard opprettes Office 365 Grupper i Outlook som privat. Hvis organisasjonen ønsker at Office 365 Grupper for Outlook skal opprettes som offentlige som standard (eller som privat igjen), kan du bruke denne Windows PowerShell cmdlet-syntaksen:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Slik gjør du gruppen privat:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Slik bekrefter du innstillingen:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Set-OrganizationConfig og Get-OrganizationConfig.

Cdmleter for Office 365 Grupper

Følgende cmdleter ble nylig tilgjengelige for Office 365 Grupper. Hvis du ikke kan bruke disse, er ikke Office 365-abonnementet oppdatert med denne funksjonaliteten ennå. Kontroller meldingssenteret og Office 365-veikartet.

Navn på cmdlet

Beskrivelse

Get-UnifiedGroup

Bruk denne cmdleten til å finne eksisterende Office 365-grupper og til å vise egenskapene for gruppeobjektet.

Set-UnifiedGroup

Oppdatere egenskapene for en bestemt Office 365-gruppe.

New-UnifiedGroup

Opprette en ny Office 365-gruppe. Denne cmdleten gir et minimalt sett med parametre. Du angir verdier for utvidede egenskaper ved å bruke Set-UnifiedGroup etter at du har opprettet den nye gruppen.

Remove-UnifiedGroup

Slette en eksisterende Office 365-gruppe.

Get-UnifiedGroupLinks

Hente medlemskaps- og eierinformasjon for en Office 365-gruppe.

Add-UnifiedGroupLinks

Legge til hundre eller tusenvis av brukere eller nye eiere i en eksisterende Office 365-gruppe.

Remove-UnifiedGroupLinks

Fjerne eiere og medlemmer fra en eksisterende Office 365-gruppe

Hvis du vil ha mer informasjon

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×