Alternativer i Word (lagre)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Alternativer er der du kan legge til og oppdatere innstillingene for Word, dokumenter, personlige opplysninger og dine preferanser. Lagre alternativer du kan endre hva, hvor og hvordan dokumentene er lagret.

Hvis du vil se lagringsalternativer for å arbeide med Word, klikker du fil > Alternativer > Lagre.

Alternativer for Word 2016 lagre

Lagre dokumenter

Lagre filer i dette formatet      Dette alternativet angir standard filformat som brukes når du lagrer dokumenter. Hvis dokumentene brukes i forskjellige versjoner av Microsoft Office Word, som websider, eller i andre programmer, kan du velge filformatet du bruker oftest. Velg filformatet du vil bruke i denne listen.

Informasjon lagre om automatisk gjenoppretting hvert      Word oppretter automatisk autogjenopprettingsfiler på intervallet du angir i minutter-boksen. Intervallet må være et positivt tall fra 1 til 120. Hvis datamaskinen slutter å svare, eller du får strømbrudd uventet, åpnes automatisk gjenoppretting-filen neste gang du starter Word. Automatisk gjenoppretting-filen kan inneholde ulagret informasjon som ellers vil gå tapt fra det opprinnelige dokumentet.

Behold den siste versjonen av AutoRecovered hvis jeg avslutter uten å lagre     Word oppretter autogjenopprettingsfiler og beholde det når du lukker Word. Det vises gjenopprettet fil neste gang du åpner Word.

Viktig!: Automatisk gjenoppretting erstatter ikke kommandoen Lagre. Du må fremdeles lagre dokumentet når du er ferdig å arbeide på den.

Plassering for autogjenopprettingsfiler     Viser standard filplassering for automatisk gjenoppretting. Skriv inn banen du vil bruke som plassering for autogjenopprettingsfiler i tekstboksen.

Ikke Vis Backstage når du åpner eller lagrer filer     Slår av Backstage-visningen der du kan administrere filer og dataene om dem.

Vise flere steder for å lagre, selv om pålogging kan være nødvendig     Som standard når du lagrer, vil du se flere steder, for eksempel OneDrive eller nettverket plasseringer der du kan lagre filene dine.

Lagre på datamaskinen som standard     Filer lagres i standardmappen på din datamaskin i stedet for OneDrive eller nettverket plasseringer.

Standard filplassering     Skriv inn banen du vil at Word skal brukes som filplassering, første gang du bruker kommandoen Åpne, Lagre eller Lagre som når du starter Word, eller klikk Bla gjennom for å finne mappen. Hvis du vil skrive inn en bane til en nettverksplassering for server for standard filplassering, skriver du inn banen ved hjelp av UNC-syntaks: \\servername\foldername. Du må starte Word for å bruke den nye standardfilplasseringen på en nettverksserver.

Obs!: Dette alternativet kontrollerer standard virkemåte første gang du bruker kommandoene Åpne, Lagre eller Lagre som når du starter Word. Når du lagrer et dokument, kan du kan overstyre innstillingene ved å velge en annen plassering eller format i dialogboksen Åpne, Lagre eller Lagre som.

Standardplassering for personlige maler     Skriv inn banen du vil bruke som plassering for å lagre når du oppdaterer eller opprette en mal i Word.

Lagre utsjekkede filer på:     Dette alternativet angir plasseringen der du vil lagre utsjekkede dokumenter.

 • Kladder serverplasseringen på denne datamaskinen     Klikk her for å lagre utsjekkede filer i mappen som er angitt i boksen serverplasseringen kladder.

 • Webserveren     Klikk her for å lagre utsjekkede filer på webserveren.

Serverplasseringen kladder     Viser standard kladder serverplasseringen. I tekstboksen, skriver du inn banen du vil bruke som kladd serverplasseringen, eller klikk Bla gjennom for å finne kladder serverplasseringen.

Bevar gjengivelsen når du deler dokumentet    Velg navnet på et dokument som allerede er åpen, eller klikk Alle nye dokumenter for å gjøre gjengivelse-innstillinger, for eksempel lagring av skrifter med filen, gjelder for alle dokumenter som du oppretter.

Bygge inn skrifter i filen     Velg dette alternativet for å lagre skrifter som er brukt i dokumentet med filen, hvis skriftene kan bygges inn. Når dette alternativet er aktivert, kan du se andre lesere, og kan bruke skriftene i dokumentet, selv om de ikke har skrifter som er installert på datamaskinen. Aktivere dette alternativet, økes filstørrelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om bygge inn skrifter, kan du se Bygge inn TrueType på nedlastingsområdet på nettstedet.

 • Bygge inn bare tegnene som brukes i dokumentet (best for å redusere filstørrelsen)     Velg dette alternativet for å bygge inn bare skriftene du faktisk bruker i et dokument. Hvis du bruker 32 eller færre tegn i en skrift, bygges bare disse tegnene. Dette alternativet er mest nyttig for dokumenter som andre brukere skal vise eller skrive ut bare, fordi skrifttegnene og stiler er ikke tilgjengelig for redigering. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger alternativet Bygg inn skrifter i filen.

 • Ikke Bygg inn vanlige systemskrifter     Velg for å bygge inn skrifter bare hvis de vanligvis ikke er installert på datamaskiner som kjører Windows og Word. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger alternativet Bygg inn skrifter i filen.

Hvis du vil se lagringsalternativer for å arbeide med Word, klikker du fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Lagre.

Alternativer for Word 2010 lagre

Lagre dokumenter

Lagre filer i dette formatet      Dette alternativet angir standard filformat som brukes når du lagrer dokumenter. Hvis dokumentene brukes i forskjellige versjoner av Microsoft Office Word, som websider, eller i andre programmer, kan du velge filformatet du bruker oftest. Velg filformatet du vil bruke i denne listen.

Informasjon lagre om automatisk gjenoppretting hvert      Word oppretter automatisk autogjenopprettingsfiler på intervallet du angir i minutter-boksen. Intervallet må være et positivt tall fra 1 til 120. Hvis datamaskinen slutter å svare, eller du får strømbrudd uventet, åpnes automatisk gjenoppretting-filen neste gang du starter Word. Automatisk gjenoppretting-filen kan inneholde ulagret informasjon som ellers vil gå tapt fra det opprinnelige dokumentet.

Viktig!: Automatisk gjenoppretting erstatter ikke kommandoen Lagre. Du må fremdeles lagre dokumentet når du er ferdig å arbeide på den.

Plassering for autogjenopprettingsfiler     Viser standard filplassering for automatisk gjenoppretting. Skriv inn banen du vil bruke som plassering for autogjenopprettingsfiler i tekstboksen.

Standard filplassering     Skriv inn banen du vil at Word skal brukes som filplassering, første gang du bruker kommandoen Åpne, Lagre eller Lagre som når du starter Word, eller klikk Bla gjennom for å finne mappen. Hvis du vil skrive inn en bane til en nettverksplassering for server for standard filplassering, skriver du inn banen ved hjelp av UNC-syntaks: \\servername\foldername. Du må starte Word for å bruke den nye standardfilplasseringen på en nettverksserver.

Obs!: Dette alternativet kontrollerer standard virkemåte første gang du bruker kommandoene Åpne, Lagre eller Lagre som når du starter Word. Når du lagrer et dokument, kan du kan overstyre innstillingene ved å velge en annen plassering eller format i dialogboksen Åpne, Lagre eller Lagre som.

Frakoblede redigeringsalternativer for serverfiler for databehandling

Lagre utsjekkede filer på:     Dette alternativet angir plasseringen der du vil lagre utsjekkede dokumenter.

 • Kladder serverplasseringen på denne datamaskinen     Klikk her for å lagre utsjekkede filer i mappen som er angitt i boksen serverplasseringen kladder.

 • Office Document Cache     Klikk her for å lagre utsjekkede filer i mappen for hurtigbuffer for Office.

Serverplasseringen kladder     Viser standard kladder serverplasseringen. I tekstboksen, skriver du inn banen du vil bruke som kladd serverplasseringen, eller klikk Bla gjennom for å finne kladder serverplasseringen.

Bevar gjengivelsen når du deler dokumentet    Velg navnet på et dokument som allerede er åpen, eller klikk Alle nye dokumenter for å gjøre gjengivelse-innstillinger, for eksempel lagring av skrifter med filen, gjelder for alle dokumenter som du oppretter.

Bygge inn skrifter i filen     Velg dette alternativet for å lagre skrifter som er brukt i dokumentet med filen, hvis skriftene kan bygges inn. Når dette alternativet er aktivert, kan du se andre lesere, og kan bruke skriftene i dokumentet, selv om de ikke har skrifter som er installert på datamaskinen. Aktivere dette alternativet, økes filstørrelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om bygge inn skrifter, kan du se Bygge inn TrueType på nedlastingsområdet på nettstedet.

 • Bygge inn bare tegnene som brukes i dokumentet (best for å redusere filstørrelsen)     Velg dette alternativet for å bygge inn bare skriftene du faktisk bruker i et dokument. Hvis du bruker 32 eller færre tegn i en skrift, bygges bare disse tegnene. Dette alternativet er mest nyttig for dokumenter som andre brukere skal vise eller skrive ut bare, fordi skrifttegnene og stiler er ikke tilgjengelig for redigering. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger alternativet Bygg inn skrifter i filen.

 • Ikke Bygg inn vanlige systemskrifter     Velg for å bygge inn skrifter bare hvis de vanligvis ikke er installert på datamaskiner som kjører Windows og Word. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger alternativet Bygg inn skrifter i filen.

Hvis du vil se lagringsalternativer for å arbeide med Word, klikker du Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Alternativer for Word, og klikk deretter Lagre.

Lagringsalternativer

Lagre filer i dette formatet      Dette alternativet angir standard filformat som brukes når du lagrer dokumenter. Hvis dokumentene brukes i forskjellige versjoner av Microsoft Office Word, som websider, eller i andre programmer, kan du velge filformatet du bruker oftest. Velg filformatet du vil bruke i denne listen.

Informasjon lagre om automatisk gjenoppretting hvert      Word oppretter automatisk autogjenopprettingsfiler på intervallet du angir i minutter-boksen. Intervallet må være et positivt tall fra 1 til 120. Hvis datamaskinen slutter å svare, eller du får strømbrudd uventet, åpnes automatisk gjenoppretting-filen neste gang du starter Word. Automatisk gjenoppretting-filen kan inneholde ulagret informasjon som ellers vil gå tapt fra det opprinnelige dokumentet.

Viktig!: Automatisk gjenoppretting erstatter ikke kommandoen Lagre. Du må fremdeles lagre dokumentet når du er ferdig å arbeide på den.

Plassering for autogjenopprettingsfiler     Viser standard filplassering for automatisk gjenoppretting. Skriv inn banen du vil bruke som plassering for autogjenopprettingsfiler i tekstboksen.

Standard filplassering     Skriv inn banen du vil at Word skal brukes som filplassering, første gang du bruker kommandoen Åpne, Lagre eller Lagre som når du starter Word, eller klikk Bla gjennom for å finne mappen. Hvis du vil skrive inn en bane til en nettverksplassering for server for standard filplassering, skriver du inn banen ved hjelp av UNC-syntaks: \\servername\foldername. Du må starte Word for å bruke den nye standardfilplasseringen på en nettverksserver.

Obs!: Dette alternativet kontrollerer standard virkemåte første gang du bruker kommandoene Åpne, Lagre eller Lagre som når du starter Word. Når du lagrer et dokument, kan du kan overstyre innstillingene ved å velge en annen plassering eller format i dialogboksen Åpne, Lagre eller Lagre som.

Lagre utsjekkede filer på:     Dette alternativet angir plasseringen der du vil lagre utsjekkede dokumenter.

 • Kladder serverplasseringen på denne datamaskinen     Klikk her for å lagre utsjekkede filer i mappen som er angitt i boksen serverkladder plassering å lagre utsjekkede filer.

 • Webserveren     Klikk her for å lagre utsjekkede filer på webserveren.

Serverplasseringen kladder     Viser standard kladder serverplasseringen. I tekstboksen, skriver du inn banen du vil bruke som kladd serverplasseringen, eller klikk Bla gjennom for å finne kladder serverplasseringen.

Bevar gjengivelsen når du deler dokumentet    Velg navnet på et dokument som allerede er åpen, eller klikk Alle nye dokumenter for å gjøre gjengivelse-innstillinger, for eksempel lagring av skrifter med filen, gjelder for alle dokumenter som du oppretter.

Bygge inn skrifter i filen     Velg dette alternativet for å lagre skrifter som er brukt i dokumentet med filen, hvis skriftene kan bygges inn. Når dette alternativet er aktivert, kan du se andre lesere, og kan bruke skriftene i dokumentet, selv om de ikke har skrifter som er installert på datamaskinen. Aktivere dette alternativet, økes filstørrelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om bygge inn skrifter, kan du se Bygge inn TrueType på nedlastingsområdet på nettstedet.

 • Bygge inn bare tegnene som brukes i dokumentet (best for å redusere filstørrelsen)     Velg dette alternativet for å bygge inn bare skriftene du faktisk bruker i et dokument. Hvis du bruker 32 eller færre tegn i en skrift, bygges bare disse tegnene. Dette alternativet er mest nyttig for dokumenter som andre brukere skal vise eller skrive ut bare, fordi skrifttegnene og stiler er ikke tilgjengelig for redigering. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger alternativet Bygg inn skrifter i filen.

 • Ikke Bygg inn vanlige systemskrifter     Velg for å bygge inn skrifter bare hvis de vanligvis ikke er installert på datamaskiner som kjører Windows og Word. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger alternativet Bygg inn skrifter i filen.

Vi lytter!

Oppdatert 9 mai 2017 Takk til tilbakemeldinger fra kunder.

Var denne artikkelen nyttig? I så fall Fortell oss nederst på denne siden. Hvis det ikke er nyttig, Fortell oss hva var forvirrende eller manglende. Ta med Word og versjonene av operativsystemet du bruker. Vi bruker tilbakemeldingen dobbeltsjekke fakta, legge til informasjon og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×