Alternativer > Meldinger

Denne artikkelen gjelder for Outlook Web App, som brukes av organisasjoner som administrerer e-postservere som kjører Exchange Server 2013 eller 2010. Hvis du bruker Office 365 eller Exchange Server 2016, er e-postprogrammet Outlook på nettet. Hvis du trenger hjelp med Outlook på nettet, kan du se Få hjelp med Outlook på nettet.

Med alternativene for Meldinger kan du konfigurere de enkelte meldingsinnstillingene, for eksempel e-postsignatur eller hvordan du vil at mottakernavn i nye meldinger skal løses.

Du kommer til siden Meldinger fra hovedsiden i Outlook Web App ved å gå til øvre, venstre hjørne og velge Alternativer og deretter Meldinger fra listen i navigasjonsruten.

Når du har endret innstillingene på denne siden, klikker du Lagre for å ta i bruk endringene.

Antall elementer som skal vises per side Angi antall e-postmeldinger eller elementer som skal vises om gangen. Som standard vises 20 elementer om gangen. Du kan angi antall elementer som skal vises, fra 5 til 100.

Etter at et element er flyttet eller slettet  Angi dette alternativet for å velge handlingen du vil at skal utføres etter at du har flyttet eller slettet en melding som er åpen. Når du flytter eller sletter en melding, kan du velge å gå tilbake til visningen, åpne forrige element eller åpne neste element. Som standard er gå tilbake til visningen valgt.

En e-post signatur er tekst som legges til på slutten av en utgående melding automatisk.

Ta med signaturen min automatisk i utgående meldinger Klikk dette alternativet hvis du vil at Outlook Web App skal ta med en signatur i alle utgående meldinger. Signaturen du oppretter i Outlook Web App, deles ikke med Outlook. Du må opprette separate signaturer hvis du bruker både Outlook Web App og Outlook til postboksen.

Hvis du vil endre en eksisterende signatur, klikker du Erstatt min gjeldende signatur med følgende, og legger inn den nye signaturen i tekstboksen..

Du kan bare bruke en signatur, og den vil bli brukt på alle meldinger. Du kan ikke legge bilder i signaturen.

Med alternativer for meldingssporing kan du styre svar på lesebekreftelser. Du har tre alternativer for behandling av e-post som har en lesebekreftelse.

Spør før svar sendes Velg dette alternativet hvis du vi bli spurt før det sendes en lesekvittering til avsenderen. Som standard vises en melding på en informasjonslinje om at avsenderen har bedt om lesebekreftelse.

Send alltid et svar Velg dette alternativet hvis du vil at det alltid skal sendes en lesekvittering til avsendere som ber om det.

Send aldri et svar Velg dette alternativet hvis du aldri vil sende lesekvittering til sendere som ber om det.

Med alternativene for løsing av e-postnavn kan du kontrollere hvordan mottakerne du legger til i en melding løses.

Legg til de siste mottakerne i listen over siste mottakere Merker du av for dette alternativet, legges løste navn til i listen Siste mottakere. Navnene som legges til i denne listen, vises i en valgboks i brukergrensesnittet når du begynner å skrive inn deler av mottakerens fulle navn. Du kan så velge den mottakeren fra listen over mulige treff. Som standard er denne innstillingen valgt.

Tøm listen over siste mottakere Klikk denne koblingen for å tømme listen over siste mottakere. Du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne navnene fra denne listen før navnene fjernes.

Når du skal løse navn, må du først kontrollere Dette alternativer lar deg velge hvor Outlook Web App skal kontrollere først for å løse navn i Til- eller Kopi-linjene i en ny melding. Du kan bruke den globale adresselisten eller kontaktene.

  • Global adresseliste Velg dette alternativet hvis du vil bruke den globale adresselisten først til å løse et mottakernavn. Hvis Outlook Web App ikke kan løse navnet i den globale adresselisten, går det videre til kontaktene. Det alternativet er aktivert som standard.

  • Kontakter Velg dette alternativet hvis du først vil bruke dine personlige kontakter til å løse et mottakernavn. Hvis Outlook Web App ikke kan løse navnet i kontaktene, går det videre til den globale adresselisten.

Når du sletter et element, flyttes det til mappen Slettede elementer før det slettes permanent. Du kan velge å slette alle elementer automatisk i mappen Slettede elementer når du logger av.

Tøm mappen Slettede elementer når jeg logger av Merk av for dette alternativet hvis du vil slette elementer i mappen Slettede elementer når du logger av Outlook Web App. Når du sletter et element fra mappen Slettede elementer, slettes det for godt..

Hvis du vil lære mer om lettversjonen av Outlook Web App, for eksempel hvordan du kommer tilbake til den vanlige versjonen eller hvilke funksjoner og begrensninger som gjelder, kan du se Outlook Web App Light.

Outlook Web App Light > Alternativer

Outlook Web App Light > E-post

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×