Aktivere og konfigurere versjonskontroll for et SharePoint-bibliotek

En av de mange avgjørelsene du må ta når du setter opp et SharePoint-bibliotek, gjelder versjonskontroll. Vil du beholde versjoner av hvert element eller hver fil hver gang de redigeres? Hvis ja, hvor mange versjoner? Vil du bare vil spore hovedversjoner, eller både hovedversjoner og underordnede versjoner? Vil du at alle brukere av området skal se alle kladdeversjoner, eller skal de være synlige bare for opphavspersonen og brukere med tillatelsene Utforming og Full kontroll? Beslutningen du tar i hvert av disse tilfellene, avhenger av typen og betydningen av elementene og filene i bibliotekene, formålet med hvert element eller hver fil, behovene til din brukergruppe og sikkerhetsnivået som kreves.

I denne artikkelen

Hvorfor aktivere versjonskontroll?

Innstillinger for versjonskontroll – hvordan de fungerer

Aktivere versjonskontroll i et SharePoint-bibliotek

Fjerne versjonskontroll fra et SharePoint-bibliotek

Hvorfor aktivere versjonskontroll?

Når versjonskontroll er aktivert i SharePoint-biblioteker, kan du spore og behandle informasjon etter som den endrer seg. Du kan se på tidligere versjoner og gjenopprette dem om nødvendig. Det er veldig praktisk, for eksempel hvis en fil blir skadet eller hvis du oppdager at en tidligere versjon av en fil er mer korrekt enn en nyere versjon. Noen organisasjoner beholder flere versjoner av filene av juridiske årsaker eller for revisjon. Som standard er versjonskontroll slått av. For å kunne slå på versjonskontroll og utføre handlinger i forbindelse med dette, må du ha tillatelsene Full kontroll eller Utforming.

Det kan også være at du ønsker å spore både hovedversjoner og underordnede versjoner av en fil. Dette er nyttig hvis du for eksempel ønsker å se hvordan en juridisk vurdering utvikler seg eller hva som er tankegangen bak et nytt program under utvikling. En hovedversjon kan signalisere at et dokument er klart for gjennomgang av et bredt publikum, mens en underordnet versjon eller kladdeversjon er arbeid som fortsatt redigeres og ennå ikke er klart for publisering.

En hovedversjon er en versjon som har endret seg betydelig siden forrige hovedversjon. Den angis med et helt tall, for eksempel 2.0. Hovedversjoner er vanligvis tilgjengelig for alle som har tilgang til biblioteket. En underordnet versjon er en versjon der det bare er gjort mindre endringer siden forrige hovedversjon. Den angis med et desimaltall, for eksempel 2.1. Vanligvis er underordnede versjoner tilgjengelige bare for dem som gjør endringene og dem som har tillatelsene Full kontroll eller Utforming. Du kan imidlertid sette opp på biblioteket slik at alle brukere av området kan se alle tilgjengelige kladder.

Obs!:  Hovedversjoner og underordnede versjoner er bare tilgjengelige for biblioteker, ikke for lister.

Til toppen av siden

Innstillinger for versjonskontroll – hvordan de fungerer

Dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll inneholder fire hoveddeler, hvorav noen ikke har direkte med versjonskontroll å gjøre. Hver del krever beslutninger når du setter opp et bibliotek. Hvis du har de nødvendige tillatelsene, kan du selvfølgelig endre innstillingene på et senere tidspunkt.

Valg

Innvirkning

Ingen versjonskontroll

Bare den gjeldende versjonen av et element eller en fil er tilgjengelig for brukere av området. Dette er standardinnstillingen.

Opprett hovedversjoner

Versjoner opprettes og beholdes for hver hovedversjon. Underordnede versjoner verken opprettes eller vedlikeholdes.

Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder)

Både hovedversjoner og underordnede versjoner opprettes og spores når filer sjekkes inn. Ved innsjekking må personen som arbeider på filen, angi om den er en hovedversjon eller underordnet versjon.

Behold følgende antall hovedversjoner:

Hvis boksen for denne valgfrie innstillingen er merket av, angir tallet under hvor mange hovedversjoner som beholdes i biblioteket. Hvis for eksempel tallet er 25, slettes den eldste versjonen når versjon 26 opprettes. Deretter er bare versjon 2–26 tilgjengelig. Du kan administrere biblioteket lettere hvis du hindrer at antallet versjoner vokser. Men hvis det er viktig å beholde hver versjon, eller mange versjoner, kan du angi en veldig høy grense eller ingen grense i det hele tatt.

Behold kladder for følgende antall hovedversjoner:

Hvis denne valgfrie innstillingen er valgt, avgjør tallet i boksen hvor mange utkastversjoner eller kladdeversjoner som beholdes. Du kan for eksempel bestemme at du vil beholde 25 hovedversjoner, men bare trenger kladden for de nyeste fem versjonene. Med mindre du har et juridisk eller annet spesielt behov, trenger du sannsynligvis ikke alle kladdene for alle hovedversjoner.

 • Sikkerhet for kladdeelement    Bruk denne delen til å avgjøre hvem som skal se kladdeelementer i biblioteket. Du kan gi visningstilgang til alle brukere som har lesetillatelser til biblioteket, eller du kan begrense visningen til bare de brukerne som kan redigere elementer eller til bare forfatteren av elementet og dem som kan godkjenne elementer. Hvis du velger å begrense visningen, er det bare angitte brukere som kan vise de underordnede versjonene (kladdeversjonene). Andre brukere kan bare vise hovedversjonene.

 • Utsjekking obligatorisk    Bruk denne delen til å angi om brukere må sjekke ut filer før de kan gjøre endringer i dem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kreve utsjekking av filer i et SharePoint-bibliotek.

Til toppen av siden

Aktivere versjonskontroll i et SharePoint-bibliotek

 1. Naviger til biblioteket du planlegger å jobbe i. Hvis biblioteknavnet ikke vises i hurtigstartruten, klikker du Alt områdeinnhold og velger navnet på biblioteket.

 2. Klikk kategorien Bibliotek i Bibliotekverktøy-gruppen på båndet.

 3. Klikk Bibliotekinnstillinger Bibliotekinnstillinger-knappen på båndet i SharePoint Foundation-biblioteket .

 4. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillingerBibliotekinnstillinger-siden. Dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll vises.

 5. Velg ett av følgende alternativer i delen Dokumentversjonslogg:

  • Opprett hovedversjoner – Hvis du velger dette, kan du angi en grense for antallet hovedversjoner.

  • Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder) – Hvis du velger dette, kan du angi en grense for både antall hovedversjoner og antall versjoner du vil beholde kladden for.

 6. Valgfritt: Begrens antall versjoner du vil beholde.

  • Merk av for Behold følgende antall hovedversjoner hvis du ønsker å begrense antallet versjoner som beholdes i biblioteket. I boksen rett under avmerkingsboksen skriver du inn hvor mange versjoner du vil beholde.

  • Merk av for Behold kladder for følgende antall hovedversjoner hvis du ønsker å begrense antallet kladder som beholdes. Dette alternativet er tilgjengelig bare når Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder) er valgt. I boksen rett under avmerkingsboksen skriver du inn hvor mange versjoner du vil beholde kladd for.

 7. Valgfritt: Bestemme hvilke brukere som skal få lov til å se kladdeelementer i dokumentbiblioteket. I delen Sikkerhet for kladdeelement velger ett av følgende.

  • Alle brukere som kan lese elementer. Velg dette for å gi tilgang til alle som har lesetillatelser til området. Dette alternativet er tilgjengelig når Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladd) er valgt i delen Dokumentversjonslogg.

  • Bare brukere som kan redigere elementer. Velg dette for å begrense visning av kladd til dem som har tillatelse til å redigere. Dette alternativet er tilgjengelig når Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladd) er valgt i delen Dokumentversjonslogg.

  • Bare brukere som kan godkjenne elementer (og forfatteren av elementet). Velg dette for å begrense visningen til bare den opprinnelige forfatteren av elementet og dem som har tillatelse til å godkjenne elementer i biblioteket. Dette alternativet er tilgjengelig når Ja er angitt for delen Innholdsgodkjenning.

 8. Valgfritt: Velg om utsjekking skal være obligatorisk i dette biblioteket. Standard er at det ikke er obligatorisk. Hvis du vil endre standarden, velger du Ja i delen Utsjekking obligatorisk. Hvis du vil ha mer informasjon om obligatorisk utsjekking, kan du se Kreve utsjekking av filer i et SharePoint-bibliotek.

 9. Klikk OK for å lukke dialogboksen og gå tilbake til siden Innstillinger for dokumentbibliotek.

Til toppen av siden

Fjerne versjonskontroll fra et SharePoint-bibliotek

Etter en stund kan det hende du finner ut at versjonskontroll egentlig er ikke nødvendig for SharePoint-biblioteket. Hvis du har tillatelsene Full kontroll eller Utforming, kan du fjerne versjonskontrollen fra biblioteket.

 1. Naviger til biblioteket du planlegger å jobbe i. Hvis biblioteknavnet ikke vises i hurtigstartruten, klikker du Alt områdeinnhold og velger navnet på biblioteket.

 2. Klikk kategorien Bibliotek i Bibliotekverktøy-gruppen på båndet.

 3. Klikk Bibliotekinnstillinger Bibliotekinnstillinger-knappen på båndet i SharePoint Foundation-biblioteket .

 4. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillingerBibliotekinnstillinger-siden.

 5. Velg Ingen versjonskontroll i delen Dokumentversjonslogg i dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll. Dette fjerner alle oppføringene du har opprettet tidligere i denne delen.

 6. Klikk OK for å lukke dialogboksen og gå tilbake til siden Innstillinger for dokumentbibliotek.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×