Aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste på et område

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En av de mange beslutningene du må ta når du konfigurerer en liste, gjelder versjonskontroll. Vil du beholde versjoner av et element hver gang det redigeres? Hvor mange versjoner vil du i så fall beholde? Vil du at alle brukere av området skal se alle kladdeversjoner, eller skal de være synlige bare for opphavspersonen og brukere med tillatelsene Utforming og Full kontroll? Beslutningen du tar i hvert av disse tilfellene, avhenger av typen og viktigheten av elementene i listene, formålet med hvert element, behovene til brukergruppen og sikkerhetsnivået som kreves.

I denne artikkelen

Hvorfor aktivere versjonskontroll?

Innstillinger for versjonskontroll – hvordan de fungerer

Aktivere og konfigurere versjonskontroll i en områdeliste

Fjerne versjonskontroll fra en liste

Hvorfor aktivere versjonskontroll?

Når versjonskontroll er aktivert i områdelister, kan du spore og behandle informasjon fortløpende. Du kan se på tidligere versjoner og gjenopprette dem om nødvendig. Dette er svært praktisk når brukere for eksempel oppdager at tidligere versjoner av et element kan være mer nøyaktige enn senere versjoner. Enkelte organisasjoner har flere versjoner av elementer i listene av juridiske årsaker eller for revisjon.

Versjonskontroll er deaktivert som standard. Hvis du vil aktivere den og implementere dine løsninger for versjonskontroll, må du ha tillatelsen Full kontroll eller Utforming.

Innstillinger for versjonskontroll – hvordan de fungerer

Dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll inneholder tre deler for lister. Hver del krever beslutninger når du konfigurerer en liste. Hvis du har de nødvendige tillatelsene, kan du selvsagt endre innstillingene senere.

 • Innholdsgodkjenning-delen   . Bruk denne delen til å avgjøre om du vil kreve innholdsgodkjenning for elementer som er sendt til listen eller ikke.

 • Versjonslogg for element   . Bruk denne delen til å velge de forskjellige alternativene for versjonskontroll som er tilgjengelige for deg. Tabellen nedenfor viser hvert alternativ og virkningen av å velge den.

Valg

Konsekvens

Opprette en versjon hver gang du redigerer et element i denne listen

Nei er standardinnstillingen. Hvis du velger Ja, opprettes en ny versjon av elementet hver gang det redigeres. Et Ja i denne delen har konsekvenser for valget du kan foreta under Behold kladder for følgende antall godkjente versjoner i dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll.

Behold følgende antall versjoner

Hvis det er merket av for denne valgfrie innstillingen, angir tallet under hvor mange versjoner av elementet som beholdes i listen. Hvis tallet for eksempel er 25, slettes den eldste versjonen når versjon 26 opprettes. Deretter er bare versjon 2–26 tilgjengelig.

Behold kladder for følgende antall godkjente versjoner

Dette alternativet gjelder bare når Ja er valgt under Innholdsgodkjenning i dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll. Hvis dette er tilfelle, kan du bestemme hvor mange kladder du vil beholde for hver godkjente versjon. Med mindre du har et juridisk behov eller et annet spesielt behov, trenger du sannsynligvis ikke å beholde alle kladdene for hver godkjente versjon. Du kan for eksempel beholde kladder for bare de fem siste godkjente versjonene.

 • Sikkerhet for kladdeelement-delen   . Bruk denne delen til å bestemme hvem skal kunne vise kladder av elementer som ikke er godkjent ennå.

  Viktig!:  Dette alternativet er bare tilgjengelig når Ja er angitt under Innholdsgodkjenning.

  Du kan tillate alle brukere som har lesetilgang til listen, å vise kladdene, eller du kan begrense visning til bare brukere som kan redigere elementer, eller til bare forfatteren av elementet og brukerne som kan godkjenne elementer.

Til toppen av siden

Aktivere og konfigurere versjonskontroll i en områdeliste

Følg fremgangsmåten nedenfor for å aktivere og konfigurere versjonskontroll i en liste.

 1. Naviger til listen du har tenkt å arbeide i. Hvis navnet på listen ikke vises i hurtigstartruten, klikker du Alt områdeinnhold, og deretter velger du navnet på listen.

 2. Klikk kategorien Liste under Listeverktøy på båndet.

 3. Klikk Listeinnstillinger. Listeinnstillinger-knappen på et SharePoint-bånd Listeinnstillinger-siden åpnes.

 4. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger. Dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll åpnes.

 5. Velg Ja under Vil du kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer? under Innholdsgodkjenning.

 6. Valgfritt: Velg hvor mange versjoner du vil beholde i listen.

 7. Valgfritt: Velg hvor mange godkjente versjoner du vil beholde kladder for. Dette alternativet er tilgjengelig når du velger Ja under Innholdsgodkjenning.

 8. Valgfritt: Bestem hvilke brukere som skal ha tillatelse til å vise kladder av elementer som ikke er godkjent. Dette alternativet er bare tilgjengelig når Ja er angitt for Vil du kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer under Innholdsgodkjenning. Velg ett av følgende under Sikkerhet for kladdeelement.

  • Alle brukere som kan lese elementer. Dette valget gir tilgang for alle som har lesetilgang til området.

  • Bare brukere som kan redigere elementer. Dette valget begrenser visningen av kladder til de som har tillatelse til å redigere.

  • Bare brukere som kan godkjenne elementer (og forfatteren av elementet). Dette valget begrenser visningen til bare den opprinnelige forfatteren av elementet og de som har tillatelse til å godkjenne elementer i listen.

 9. Klikk OK for å lukke dialogboksen og gå tilbake til den Listeinnstillinger-siden.

Til toppen av siden

Fjerne versjonskontroll fra en liste

Etter en stund kan det hende at du finner ut at versjonskontroll egentlig ikke er nødvendig for listen. Hvis du har tillatelsene Full kontroll eller Utforming, kan du fjerne versjonskontroll fra listen.

 1. Naviger til listen du har tenkt å arbeide i. Hvis navnet på listen ikke vises i hurtigstartruten, klikker du Alt områdeinnhold, og deretter velger du navnet på listen.

 2. Klikk kategorien Liste under Listeverktøy på båndet.

 3. Klikk Listeinnstillinger Listeinnstillinger-knappen på et SharePoint-bånd . Listeinnstillinger-siden åpnes.

 4. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger. Dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll åpnes.

 5. Klikk Listeinnstillinger under Generelle innstillingerBibliotekinnstillinger-siden.

 6. Velg Nei under Vil du kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer? under Innholdsgodkjenning.

  Dette fjerner alle oppføringene du har opprettet tidligere i denne delen.

 7. Klikk OK for å lukke dialogboksen og gå tilbake til Listeinnstillinger-siden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×