Aktivere og konfigurere unike dokument-IDer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dokument-IDer kan hjelpe deg med dokumentet eller posten. Aktivere dokument-ID-tjenesten for på et område for å legge til et dokument-ID i hver fil på området.

I denne artikkelen

Oversikt

Flytting av filer med et dokument-ID

Aktivere og konfigurere dokument-ID-er

Aktivere områdesamlingsfunksjonen for dokument-ID-er

Aktivere og konfigurere bruken av dokument-IDer i en områdesamling

Oversikt

Dokument-IDer brukes til å administrere dokumentene dine ved å gi en enkel måte å spore elementer uavhengig av plassering. Hvis du for eksempel hvis en juridisk kontrakt får flyttet fra et dokumentbibliotek på ett område til et dokumentbibliotek på et annet område, er kontrakten enkelt å finne basert på et dokument-ID. Dokument-IDer tilordnes automatisk til opplastede dokumenter og denne IDen skal følge elementet i hele livssyklusen hele. Dokument-IDer kan også tilordnes til dokumentsett.

Spore elementer med dokument-IDer

Når dokument-ID-tjeneste først er aktivert, vil nye dokumenter i områdesamlingen automatisk tilordnet nye IDer. En tidtakerjobben er planlagt for tilordner IDer til dokumenter som allerede finnes i områdesamlingen.

Når tjenesten er aktivert, legges også automatisk en ny kolonne til innholdstyper for dokument og dokumentsett. Dokument-ID-kolonnen viser IDen som er knyttet til et element.

Før du bruker funksjonen for dokument-ID i Innholdsbehandling systemet, må du først aktivere det for hver områdesamling dokumentene er plassert i.

Flytting av filer med et dokument-ID

I SharePoint Online flyttes vanligvis dokument-ID med filen. Når målområdet ikke har dokument-ID-tjeneste som er aktivert, dokumentet, ikke lenger har imidlertid en dokument-ID.

For SharePoint Server er den eneste måten å beholde en dokument-ID i områder å bruke siden områdeinnhold og struktur administrative i Innstillinger for område mens du flytter dokumenter.

Hvis du vil ha mer informasjon om områdeinnhold og struktur, kan du se arbeide med områdeinnhold og struktur.

Kopiere filer med et dokument-ID

Når det opprettes en kopi av filen, opprettes en ny dokument-ID for kopien. En fil som er lastet ned fra ett område og har lastet opp til en annen er for eksempel en kopi. Imidlertid målområdet som ikke har dokument-ID-tjeneste som er aktivert, får kopien ikke en dokument-ID.

Aktivere og konfigurere dokument-ID-er

Hvis du vil bruke dokument-IDer til å spore dokumenter eller poster først må du følge en totrinnsprosess:

Aktivere områdesamlingsfunksjonen for dokument-ID-er

Obs!: Aktivere funksjonen for dokument-ID som du må være administrator for områdesamling.

 1. Gå til områdesamlingen på øverste nivå.

 2. Klikk Områdehandlinger og deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk på Funksjoner i områdesamling under Administrasjon av områdesamling.

 4. Klikk på Aktiver ved siden av dokument-ID-tjenesten. Et aktivt-ikon vises ved siden av elementet, og funksjonen er aktivert for den gjeldende områdesamlingen.

Aktivere og konfigurere bruken av dokument-IDer i en områdesamling

Når du aktiverer funksjonen for dokument-ID for en bestemt områdesamling, tilordnes alle dokumenter i områdesamlingen automatisk en dokument-ID. Husk at denne prosessen avhengig av hvor mange dokumenter som finnes i områdesamlingen, kan ta litt tid.

Obs!: Kunne aktivere og konfigurere dokument-ID-funksjonen som du må være administrator for områdesamling.

 1. Gå til områdesamlingen på øverste nivå.

 2. Klikk Områdehandlinger og deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innstillinger for dokument-ID under Administrasjon av områdesamling.

 4. Kontroller at det er merket i Tilordne dokument-IDer, merket på innstillingssiden for dokument-ID, i delen tilordne dokument-IDer.

Obs!: Når du aktiverer tilordningen av dokument-IDer for først i en områdesamling, vises en melding: konfigurasjon av dokument-ID-funksjonen er planlagt at skal utføres av en automatisk prosess. Dette betyr at en tidtakerjobb er ansvarlig for å fullføre oppgaven for dokument-IDer for alle dokumenter i områdesamlingen. Tiden det tar for denne prosessen, avhenger av hvor mange dokumenter i områdesamlingen.

 1. Hvis du vil angi en egendefinert streng med tegn eller tall som skal legges til automatisk i begynnelsen av hver dokument-ID, skriver du inn strengen under Starte ID-er med…

 2. Merk av for Tilbakestill alle dokument-ID-er… hvis du vil legge til prefikset for alle eksisterende dokument-ID-er automatisk i områdesamlingen.

 3. Velg stedet/stedene som skal brukes som søkeomfang for ID-oppslag i søkeomfang for dokument-ID-oppslag.

 4. Klikk på OK.

  Obs!: Som vist ovenfor, når dokument-ID-tjenesten er aktivert for en bestemt områdesamling, legges en kolonne til innholdstyper for dokument og dokumentsett som områdesamlingsnivå. Dokument-ID-kolonnen brukes til å vise IDen som er knyttet til et element.

til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×