Aktivere og konfigurere dokument-IDer i en områdesamling

Aktivere og konfigurere dokument-IDer i en områdesamling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dokument-IDer hjelper deg å behandle dokumentene via en enkel måte for å spore elementer uavhengig av plassering. Hvis for eksempel en juridisk kontrakt flyttes fra ett dokumentbibliotek til et arkivbibliotek på et annet område, beholder kontrakten dokument-IDen. Du kan bruke dokument-IDen til enkelt å finne den arkiverte kontrakten. Dokument-IDer er tilordnes automatisk til opplastede dokumenter, og denne IDen følger elementet gjennom hele livssyklusen. Dokument-IDer kan også tilordnes til dokumentsett.

Aktivere og konfigurere dokument-IDer

Hvis du vil bruke dokument-IDer til å spore dokumenter eller poster, må du først aktivere funksjonen i områdesamlingen.

Aktivere områdesamlingsfunksjonen for dokument-IDer

Obs!:  Du må være administrator av områdesamlingen for å kunne aktivere dokument-ID-funksjonen.

 1. Gå til det overordnede området eller områdesamlingen.

 2. Klikk Innstillinger for Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Innstillinger for område.

  Klikk Innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , i et SharePoint gruppe-tilkoblede område, og deretter klikk Områdeinnhold, og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Funksjoner i områdesamling under Administrasjon av områdesamling.

 4. Klikk Aktiver ved siden av dokument-ID-tjenesten. Et aktivt-ikon vises ved siden av elementet, og funksjonen er aktivert for den gjeldende områdesamlingen.

Aktivere og konfigurere dokument-IDer i en områdesamling

Når du aktiverer dokument-ID-funksjonen for en gitt områdesamling, tilordnes alle dokumentene i områdesamlingen automatisk til en dokument-ID. Antall dokumenter i områdesamlingen påvirker hvor lang tid det tar å fullføre prosessen.

Obs!:  Du må være administrator av områdesamlingen for å kunne aktivere og konfigurere dokument-ID-funksjonen.

 1. Gå til det overordnede området eller områdesamlingen.

 2. Klikk Innstillinger for Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , og klikk deretter Innstillinger for område.

  Klikk Innstillinger Knappen SharePoint 2016-innstillinger på tittellinjen. , i et SharePoint gruppe-tilkoblede område, og deretter klikk Områdeinnhold, og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Innstillinger for dokument-ID under Administrasjon av områdesamling.

 4. Kontroller at det er merket av for Tilordne dokument-IDer på innstillingssiden for dokument-IDer under Tilordne dokument-IDer.

  Tilordne dokument-IDer i på siden Innstillinger for dokument-ID

  Obs!:  Når du aktiverer dokument-IDer i en områdesamling, vises følgende melding: Det er planlagt at konfigurasjon av dokument-ID-funksjonen skal fullføres av en automatisk prosess. Dette betyr at en tidtakerjobb er ansvarlig for å fullføre tilordningen av dokument-IDene til alle dokumentene i områdesamlingen. Hvor lang tid denne prosessen tar, avhenger av antallet dokumenter i områdesamlingen.

  1. Hvis du vil angi en egendefinert streng med tegn eller tall som skal legges til automatisk i begynnelsen av hver dokument-ID, skriver du inn strengen under Starte IDer med…

  2. Merk av for Tilbakestill alle dokument-IDer… hvis du vil legge til prefikset for alle eksisterende dokument-IDer automatisk i områdesamlingen.

  3. Merk områdene som skal brukes som søkeomfang for ID-oppslag, under søkeomfang for dokument-ID-oppslag.

 5. Klikk OK.

Når du aktiverer dokument-IDer for en områdesamling, blir det lagt til en kolonne i dokumentsettet og innholdstypene for dokumentsett, på områdesamlingsnivå. IDen som er tilordnet til et element, vises i Dokument-ID-kolonnen.

Vi lytter

Oppdaterte mai 17, 2017

Var denne artikkelen nyttig? I så fall Fortell oss nederst på denne siden. Hvis det ikke er nyttig, Fortell oss hva var forvirrende eller manglende. Ta med versjonene dine SharePoint, operativsystem og nettleser du bruker. Vi bruker tilbakemeldingen dobbeltsjekke fakta, legge til informasjon og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×