Aktivere eller deaktivere sporing

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Ved å bruke Spor endringer-funksjonen i Excel for Mac, kan du spore, vedlikeholde og vise informasjon om endringene som er gjort i en delt arbeidsbok.

Merknad: Endringssporing er bare tilgjengelig i delte arbeidsbøker. Når du slår på endringssporing, blir arbeidsboken faktisk til en delt arbeidsbok helt automatisk. Selv om en delt arbeidsbok vanligvis lagres på et sted der andre brukere har tilgang til den, kan du også spore endringer i en lokal kopi av en delt arbeidsbok.

Aktivere eller deaktivere sporing

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

 2. Merk av eller fjern merket for Spor endringer ved redigering.

  Denne avmerkingsboksen deler arbeidsboken og merker endringene du eller andre brukere foretar. Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen, mottar du en melding om at denne handlingen fjerner arbeidsboken fra delt bruk.

Når du merker endringer mens du arbeider, disponerer Excel alle slags revisjoner (endringer, innsettinger og slettinger) med en merkingsfarge.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

 2. Merk av for Spor endringer ved redigering.

  Denne avmerkingsboksen deler arbeidsboken og merker endringene du og andre brukere foretar.

 3. Merk av for Når under Merk endringer, og klikk ønsket alternativ i Når-listen.

 4. Gjør ett eller flere av følgende:

  Angi

  Gjør du dette

  Brukerne du vil merke endringer

  Velg avmerkingsboksen som, og klikk deretter alternativet du vil bruke i som-menyen.

  Ark-området der du vil at endringene skal bli uthevet

  Merk avmerkingsboksen der, og skriv deretter inn cellereferansen i regnearkområdet det i boksen der.

  Tips!: Du kan også klikke Skjul dialogboks-ikonet på høyre side av boksen der, og velg deretter området du vil bruke på arket. Når du er ferdig, klikker du Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

 5. Sørg for at avmerkingsboksen Vis endringer på skjermen er avmerket.

 6. Klikk OK.

  Hvis du blir bedt om å lagre arbeidsboken, klikker du OK.

 7. Gjør endringene du vil bruke på arket.

  Merknad: Noen endringer, for eksempel formatering, blir ikke sporet og er derfor ikke merket med en merkingsfarge.

Når du ikke lenger vil endringene skal merkes, kan du slutte å fremheve dem.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

 2. Fjern merket for Vis endringer på skjermen.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

  Merknad: Hvis Spor endringer ved redigering avmerkingsboksen ikke er valgt, har ikke Excel registrert noen endringshistorikk for arbeidsboken.

 2. Hvis du vil velge endingene du vil se, gjør du ett av følgende:

  Hvis du vil vise

  Gjør du dette

  Alle endringene som er sporet

  Merk av for når, velg alle på hurtigmenyen når, og fjern deretter merket for hvem og hvor.

  Endringene som ble foretatt etter en bestemt dato

  Merk av for når, klikker etter dato i når-listen, og skriv deretter inn den tidligste datoen du vil vise endringene.

  Endringene som ble foretatt av en bestemt bruker

  Velg avmerkingsboksen som, og klikk deretter brukeren med endringene du vil vise i hvem-listen.

  Endringer i et bestemt celleområde

  Merk avmerkingsboksen der, og deretter skriver du inn cellereferansen i regnearkområdet.

 3. Du kan også klikke Skjul dialogboks på høyre side av boksen der, og velg deretter området du vil bruke på arket. Når du er ferdig, klikker du Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

 4. Hvis du vil angi hvordan du vil vise endringene, gjør du ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Vis endringer på arket

  Merk av for Vis endringer på skjermen.

  Det gjør det mulig å vise detaljene om en endring ved å la pekeren hvile over en merket celle.

  Opprette en liste over endringer i et eget ark

  Merk av for Vis endringene i et nytt ark til å vise historikk-arket.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig etter at du ha slått på endringssporing og lagret filen med minst en sporbar endring.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Godta eller Forkast endringer. .

  Hvis du blir bedt om å lagre arbeidsboken, klikker du OK.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Merk endringer for å godta eller forkaste:

  Godta eller avvise

  Gjør du dette

  Endringene som ble foretatt etter en bestemt dato

  Merk av for når, klikker etter dato i når-listen, og skriv deretter inn den tidligste datoen du vil se gjennom endringene hvoretter.

  Endringer som gjøres av en annen bruker

  Velg avmerkingsboksen som, og klikk deretter brukeren med endringene du vil se gjennom i som-listen.

  Endringer som ble foretatt av alle brukere

  Fjern merket for hvem.

  Endringer som gjøres i et bestemt område

  Merk avmerkingsboksen der, og deretter skriver du inn cellereferansen i regnearkområdet.

  Du kan også klikke Skjul dialogboks på høyre side av boksen der, og velg deretter området du vil bruke på arket. Når du er ferdig, klikker du Skjul dialogboks igjen for å vise hele dialogboksen.

  Endringer i hele arbeidsboken

  Fjern merket for hvor.

 3. Klikk OK og vurder informasjonen om hver endring i dialogboksen Godta eller forkast endringer.

  Informasjonen inkluderer andre endringer som blir påvirket av endringene du gjør. Du kan bla for å se all informasjonen etter behov.

 4. Klikk Godta eller Forkast for hver endring.

  Historikk-arket registrerer en forkastet endring med "Angre" eller "Resultat av forkastet handling" i kolonnen Handlingstype.

 5. Hvis du blir bedt om å velge en verdi for en celle, klikker du verdien du vil bruke, og klikk deretter Godta.

  Kommentarer: 

  • Du må godta eller forkaste en endring før du kan gå videre til neste endring.

  • Du kan godta eller forkaste alle gjenværende endringer samtidig ved å klikke Godta alle eller Forkast alle.

  • Du må lagre alle endringer før de kan være oppført på historikk-arket.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

  Merknad: Hvis alternativet Spor endringer ved redigering ikke er avmerket, har ikke Excel registrert noen endringshistorikk for arbeidsboken.

 2. Merk av for når under Merk hvilke endringer, og klikker alle i når hurtigmenyen.

 3. Fjern merket for boksene Hvem og Hvor.

 4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark, og velg OK.

 5. Klikk OK.

  Historikk-ark vises.

 6. Klikk filterpilene ved siden av kolonneetikettene å finne informasjonen du vil bruke i historikk-arket.

  Merknad: Lagre arbeidsboken skjuler historikk-arket. Hvis du vil vise loggarket når du har lagret, må du vise den på nytt ved å merke av for Vis endringene i et nytt ark i dialogboksen Merk endringer.

Fordi endringsloggen blir slettet når du slår av endringssporing, kan du vil lagre en kopi av loggen. Du kan skrive ut loggarket eller kopiere den til en annen arbeidsbok.

 1. Klikk Spor endringer i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Merk endringer.

 2. Merk av for når under Merk hvilke endringer, og klikk deretter alle i når-listen.

 3. Fjern merket for Hvem og Hvor.

 4. Merk av for Vis endringene i et nytt ark.

 5. Klikk OK.

  Tips: 

  • Hvis du vil skrive ut loggarket, klikker du Skriv utfil-menyen, velg utskriftsalternativene du vil bruke, og klikk deretter Skriv ut.

  • Hvis du vil kopiere loggarket til en annen arbeidsbok, gjør du følgende:

  • Hold nede CTRL og klikk kategorien Logg nederst på loggarket, og klikk deretter Flytt eller Kopier.

  • Klikk navnet på arbeidsboken du vil flytte arket til, i til bok-området, eller klikk (ny bok).

  • Merk av for Opprett en kopi, og klikk deretter OK.

  • Lagre arbeidsboken som inneholder arket kopierte loggen.

Du kan bruke endringssporing for å logge detaljer om endringer i arbeidsboken hver gang du lagrer en arbeidsbok. Denne endringsloggen lar deg identifisere eventuelle endringer som ble gjort til dataene i arbeidsboken, og du kan deretter godta eller forkaste endringene.

Endringssporing er spesielt nyttig når flere brukere redigerer en arbeidsbok. Det er også nyttig når du sender en arbeidsbok til flere korrekturlesere og ønsker å flette inndataene du mottar i én kopi av arbeidsboken, implementerer endringer og kommentarer som du vil beholde.

Når det gjøres endringer i den delte arbeidsboken, kan du vise endringsloggen direkte i arket eller i et eget historikk-ark. Begge måter du kan umiddelbart gå gjennom detaljene for hver endring. Du kan for eksempel se hvem som endret det, hvilken type endring som ble gjort, når det ble gjort, hvilke celler som ble påvirket og hvilke data som ble lagt til eller slettet.

Når du bruker endringssporing, bør du vurdere følgende:

 • Endringssporing er forskjellig fra angrer og opprette ikke en sikkerhetskopi   

  Du kan forvente at endringssporing oppretter en sikkerhetskopi av arbeidsboken før endringer gjøres, eller at du kan angre en av disse endringene. Du kan ikke dessverre ikke bruke endringsloggen tilbakestille endringer ved å angre dem eller ved å gjenopprette en tidligere versjon av arbeidsboken. Historikk-arket inneholder imidlertid en oversikt over alle slettede data slik at du kan kopiere at dataene tilbake til de opprinnelige cellene i den delte arbeidsboken.

  Fordi endringssporing ikke er utformet for å hjelpe deg med å gå tilbake til tidligere versjoner av en arbeidsbok, bør du fortsette å sikkerhetskopiere arbeidsbøker som har endringsloggen er aktivert.

 • Noen typer endringer blir ikke sporet   

  Endringer du gjør i celleinnholdet blir sporet, men andre endringer, for eksempel formateringsendringer, spores ikke. Noen Excel-funksjoner er tilgjengelige i delte arbeidsbøker, og derfor spores ikke.

 • Endringsloggen føres bare for et bestemt intervall   

  Som standard når du slår på endringssporing, endringsloggen som skal beholdes i 30 dager til å holde størrelsen på arbeidsboken håndterbare. Du kan imidlertid øke eller redusere antallet dager med endringslogg du vil beholde. Hvis du vil beholde endringsloggen permanent, kan du angi et stort antall dager. Du kan også gjøre periodiske Kopier endringsloggen.

 • Den eldste delen av endringsloggen blir slettet Periodisk   

  Excel bestemmer endringsloggen føres ved å telle tilbake fra gjeldende dato. Hver gang du lukker arbeidsboken, slettes alle deler av en endringslogg som er eldre enn antallet dager som var aktivert sist arbeidsboken ble lagret.

  Hvis du for eksempel hvis du beholder 30 dager med endringslogg, og du åpner en arbeidsbok for første gang i to måneder, vil du kunne vise loggen to månedene. Når du lukker denne arbeidsboken, slettes imidlertid loggen fra de forrige 30 dagene (31 til 60 dager siden).

Viktig: Når du slår av endringssporing eller slutter å dele arbeidsboken, blir hele endringsloggen slettes permanent.

I Excel har du tilgang til og kan bruke en lagret endringslogg på følgende måter.

 • Merke på skjermen   

  Excel kan disponere områder som er endret i en annen farge for hver bruker og vise grunnleggende informasjon som en kommentar når du holder pekeren over hver celle som er endret. Merke på skjermen er nyttig når en arbeidsbok ikke har mange endringer eller når du vil se Oversikt over hva som er endret.

 • Loggsporing   

  Excel kan vise et separat historikk-ark som inneholder en utskrivbar liste over endre detaljer som du kan filtrere for å finne endringene som du er interessert i. Historikk-ark er nyttig når en arbeidsbok har mange endringer eller når du vil undersøke hva som skjedde i en serie med endringer.

 • Endre gjennomgang   

  Excel kan gå gjennom endringene i rekkefølge slik at du kan bestemme om du vil godta eller forkaste hver endring. Denne metoden er nyttig når du evaluerer kommentarer fra andre brukere.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×