Aktivere eller deaktivere digitale signaturer

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du utformer en skjemamal, kan du angi om brukerne skal kunne bruke digitale signaturer når de fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Du kan bruke en digital signatur av mange av de samme grunnene som når du signerer et papirdokument. En digital signatur brukes til å godkjenne digital informasjon, for eksempel skjemamaler, skjemaer, e-postmeldinger og dokumenter, ved hjelp av kryptografi på datamaskinen. Når et skjema er signert, kan ikke hele skjemaet eller den delen av skjemaet som ble signert, endres uten at signaturen blir ugyldig.

Obs!: Hvis en skjemamal ble utformet basert på et XML-skjema, kan du aktivere digitale signaturer for skjemamalen hvis XML-skjemaet har en node som er i XML-World Wide Web Consortium (W3C) digital signatur navneområde.

I denne artikkelen

Vurderinger for kompatibilitet

Aktivere digitale signaturer slik at brukere kan signere et helt skjema

Aktivere digitale signaturer slik at brukere kan signere en del av et skjema

Deaktivere digitale signaturer

Kompatibilitetshensyn

Når du oppretter en skjemamal, kan du aktivere digitale signaturer slik at brukere kan legge dem til hele skjemaet eller bestemte deler av skjemaet. I Microsoft Office InfoPath 2007, kan du også velge å utforme en webleserkompatibel skjemamal. En webleserkompatibel skjemamal er en skjemamal som er utformet i InfoPath ved hjelp av en bestemt kompatibilitetsmodus. En webleserkompatibel skjemamal kan være leseraktivert når det publiseres på en server som kjører InfoPath Forms Services. Du kan bare aktivere digitale signaturer som skal legges til bestemte deler av skjemaer som brukere fyller ut i leseraktiverte skjemamaler. Når du aktiverer digitale signaturer for deler av skjemaet, gjelder signaturer bare dataene i disse bestemte deler av skjemaet.

Til toppen av siden

Aktivere digitale signaturer slik at brukerne kan signere et helt skjema

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk Digitale signaturer under Kategori, og klikk deretter Aktiver digitale signaturer for hele skjemaet.

  Obs!: Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, er alternativet Aktiver digitale signaturer for hele skjemaet utilgjengelig fordi webleserkompatible skjemamaler bare støtter digitale signaturer for bestemte deler av skjemamalen. Hvis du endrer kompatibilitetsalternativene for skjemamalen etter at du har aktivert digitale signaturer, bør du kjøre Utformingskontroll for å kontrollere at alternativene for digital signatur er riktig angitt. Du finner mer informasjon om Utformingskontroll under Se også.

 3. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen for å angi gruppen i datakilden der signaturen skal lagres hvis skjemamalen ble utformet basert på en database, en webtjeneste eller et XML-skjema som inneholder et navneområde for digital signatur. Gruppen må være en del av et navneområde for digital signatur.

  Obs!: Hvis du utformer en skjemamal som ikke er basert på en database, en webtjeneste eller et XML-skjema som inneholder et digitalt navneområde, er dette alternativet utilgjengelig. I så fall går du til trinn 5.

 4. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe klikker du feltet eller gruppen du vil aktivere digitale signaturer for, og deretter klikker du OK.

 5. Hvis du vil at brukerne skal signere skjemaet før de sender det, merker du av for Spør brukeren om å signere skjemaet hvis det sendes uten signatur.

  Obs!: Hvis du ikke har aktivert sending av skjema for skjemamalen ennå, må du gjøre det etter at du merker av for dette alternativet.

Til toppen av siden

Aktivere digitale signaturer slik at brukerne kan signere deler av et skjema

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk Digitale signaturer under Kategori, og klikk deretter Aktiver digitale signaturer for bestemte data i skjemaet.

 3. Klikk Legg til.

 4. I dialogboksen Signerbare datasett skriver du inn et navn for den delen av skjemamalen du vil aktivere digitale signaturer for.

  Tips!: Navnet du bruker kan ikke inneholde mellomrom.

 5. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av boksen feltene og gruppene som skal signeres.

 6. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe klikker du feltet eller gruppen du vil aktivere digitale signaturer for, og deretter klikker du OK.

 7. Under Signaturalternativer i dialogboksen Signerbare datasett gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil tillate bare én signatur for denne delen av skjemamalen, klikker du Tillat bare én signatur.

  • Hvis du vil tillate flere signaturer som er uavhengige av hverandre og som kan legges til eller fjernes uten at det påvirker andre signaturer, klikker du Alle signaturer er uavhengige (fellessignatur).

  • Hvis du vil tillate at flere signaturer signerer foregående signaturer, klikker du Hver signatur signerer de foregående signaturene (medsignatur).

 8. I boksen Bekreftelsesmelding for signatur skriver du inn teksten du vil skal vises når brukeren signerer denne delen av skjemaet, og deretter klikker du OK to ganger.

 9. I skjemamalen knytter du den delen av skjemamalen du vil aktivere digitale signaturer for, til en inndeling.

  Hvordan?

  1. Plasser markøren der du vil settet inn inndelingen.

  2. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

  3. Gjør ett av følgende i oppgaveruten Datakilde:

   • Hvis du vil legge til en kontroll som er bundet til et felt, Høyreklikk feltet, og deretter klikker du kontrollen du vil binde til dette feltet.

   • Hvis du vil legge til en inndeling som er bundet til en gruppe, høyreklikker du gruppen, og klikk deretter inndeling med kontroller.

    Obs!: Hvis feltet eller gruppen du angav, gjentas, må du velge en ikke-gjentatt gruppe som inneholder det feltet eller den gruppen.

 10. I skjemamalen dobbeltklikker du Inndeling-etiketten under inndelingen som inneholder de andre inndelingene eller kontrollene du nettopp satte inn.

 11. Klikk kategorien Digitale signaturer.

 12. Merk av for Tillat brukere å signere skjemaet digitalt.

 13. I boksen Signer følgende data i skjemaet når denne inndelingen er signert klikker du navnet på delen du opprettet en digital signatur for i trinn 4.

 14. Hvis du vil vise signaturer i inndelingen etter hvert som de legges til, merker du av for Vis signaturer i inndelingen.

 15. Hvis du vil gjøre kontrollene i inndelingen skrivebeskyttet etter at de er signerte, merker du av for Gjør kontrollene skrivebeskyttet når signeringen er fullført.

Til toppen av siden

Deaktivere digitale signaturer

 1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

 2. Klikk Digitale signaturer under Kategori, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Ikke aktiver digitale signaturer for å deaktivere digitale signaturer for hele skjemamalen.

  • Klikk Aktiver digitale signaturer for bestemte data i skjemaet for å deaktivere digitale signaturer for en bestemt del av skjemamalen. Klikk deretter delen av skjemamalen du vil deaktivere digitale signaturer for, i listen Data i skjemaet som kan signeres, og klikk deretter Fjern.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×