Aktivere eller deaktivere alternativene Fest til rutenett og Fest til objekter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du tegner, skalerer eller flytter en figur eller et annet objekt i Excel, PowerPoint eller Word, kan du angi at det justeres, eller festes, til nærmeste skjæringspunkt i ruter (selv om rutenettet ikke er synlig) eller festes til andre figurer eller objekter. Du kan imidlertid styre justeringen og Fest til-funksjonen ved å deaktivere den.

Obs!: Denne artikkelen gjelder Windows skrivebordsversjoner av Excel, PowerPoint og Word. Hvis du leter etter Mac informasjon, kan du se beslektede koblinger nederst på siden.

Excel

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk figuren eller andre objekt, og klikk deretter Juster under TegneverktøyFormat-fanen.

  Juster

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil feste figurer eller andre objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, klikker du Fest til rutenett.

   Feste til rutenett eller figur

  • Hvis du vil feste figurer eller andre objekter inntil støttelinjer som går gjennom de loddrette og vannrette kantene på andre figurer eller objekter, klikker du Fest til figur.

   Feste til figur

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk figuren eller andre objekt, og klikk deretter Forhåndsvis i kategorien Format under Tegneverktøy, Juster.

  Juster

 2. Hvis du vil deaktivere disse alternativene, fjerner du merket for Fest til rutenett eller Fest til figur.

Til toppen av siden

PowerPoint

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk dialogboksen boksen startprogrammet Dialogboksvelger i Vis-gruppen i kategorien visning.

  Plassering av dialogboksvelgeren

 2. Hvis du vil feste figurer eller andre objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, under Fest til, merker du av for Fest objekter til rutenett.

  Rutenett og støttelinjer

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk dialogboksen boksen startprogrammet Dialogboksvelger i Vis-gruppen i kategorien visning.

  Plassering av dialogboksvelgeren

 2. Fjern merket for Fest objekter til rutenett.

Til toppen av siden

Word

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk figuren eller andre objekt, og klikk Juster i kategorien Format under Tegneverktøy, og klikk deretter Innstillinger for rutenett.

  Innstillinger for rutenett

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil feste figurer eller andre objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet når rutenettet ikke er synlig, under Vis rutenett, merker du av for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises.

   Vise rutenett

  • Hvis du vil feste figurer eller andre objekter til støttelinjer for andre figurer eller objekter, merker du av for Fest objekter til andre objekter under Objektfesting.

   Feste figurer og objekter til andre objekter

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk figuren eller andre objekt, og klikk Juster i kategorien Format under Tegneverktøy, og klikk deretter Innstillinger for rutenett.

  Innstillinger for rutenett

 2. Fjern merket for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises og Fest objekter til andre objekter.

Fjerne disse alternativene for Fest til

Til toppen av siden

Excel

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk figuren eller objekt i regnearket.

 2. Klikk Juster under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen.

  Format-fanen under Tegneverktøy

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har valgt en figur eller et objekt. Du må kanskje dobbeltklikke figuren eller objektet for å åpne kategorien Format.

 3. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil plassere figurer eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, klikker du Fest til rutenett.

  • Hvis du vil plassere figurer eller objekter til rutenett som går gjennom de loddrette og vannrette kantene på andre figurer eller objekter, klikker du Fest til figur.

Obs!: Hvis du vil overstyre alternativene Fest til midlertidig, holder du nede ALT mens du drar figuren eller objektet.

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk figuren eller objekt i regnearket.

 2. Klikk Juster under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen.

  Format-fanen under Tegneverktøy

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har valgt en figur eller et objekt. Du må kanskje dobbeltklikke figuren eller objektet for å åpne kategorien Format.

 3. Klikk Fest til rutenett eller Fest til figur Hvis du vil deaktivere disse alternativene, avhengig av hvilke alternativer som er valgt.

Til toppen av siden

PowerPoint

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk Ordne i tegning-gruppen i kategorien Hjem, velg Juster, og klikk deretter Innstillinger for rutenett.

  Hjem-fanen i PowerPoint 2010

  Tips!: Du kan også høyreklikke i et tomt område på lysbildet (ikke en plassholder) eller margen rundt lysbildet, og klikk deretter rutenett og støttelinjer.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Merk av for Fest objekter til rutenett for å plassere figurer eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, under Fest til.

  • Hvis du vil plassere figurer eller objekter til rutenett som går gjennom de loddrette og vannrette kantene på andre figurer eller objekter under Fest til, Merk av for Fest objekter til andre objekter.

   Obs!: 

   • Hvis du vil overstyre alternativene Fest til midlertidig, holder du nede ALT mens du drar figuren eller objektet.

   • Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle presentasjoner, i stedet for bare denne ene, klikker du Bruk som standard.

   • Hvis det er merket av for Fest objekter til rutenett, kan du tegne med rette linjer når du tegner en frihåndsfigur Knapp .

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk Ordne i tegning-gruppen i kategorien Hjem, velg Juster, og klikk deretter Innstillinger for rutenett.

  Tips!: Du kan også høyreklikke i et tomt område på lysbildet (ikke en plassholder) eller margen rundt lysbildet, og klikk deretter rutenett og støttelinjer.

 2. Hvis du vil deaktivere Fest objekter til rutenett eller Fest objekter til andre objekter, fjerner du merket for respektive.

  Obs!: Hvis du vil at gjeldende innstillinger i dialogboksen rutenett og støttelinjer skal være standardinnstillinger for alle presentasjoner, i stedet for bare denne ene, klikker du Bruk som standard.

Til toppen av siden

Word

Aktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk figuren eller objekt i dokumentet.

 2. Klikk Juster Juster-knappen under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter Innstillinger for rutenett.

  Fanen Format under Tegneverktøy i Word 2010

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har klikket en figur eller et objekt.

 3. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil plassere figurer eller objekter inntil nærmeste skjæringsområde i rutenettet, selv når rutenettet ikke er synlig, under Vis rutenett, Merk av for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises.

  • Hvis du vil plassere figurer eller objekter til rutenett som går gjennom de loddrette og vannrette kantene på andre figurer eller objekter under Objektfesting, Merk av for Fest objekter til andre objekter.

   Obs!: 

   • Hvis du vil overstyre alternativene Fest til midlertidig, holder du nede ALT mens du drar figuren eller objektet.

   • Hvis du vil at disse innstillingene skal være standardinnstillinger for alle dokumenter, klikker du standard.

   • Som standard festes figurer og andre objekter til nærmeste skjæringsområde i rutenettet bare hvis rutenettet vises, med mindre du Merk av for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises.

Deaktivere alternativene for Fest til

 1. Klikk figuren eller objekt i dokumentet.

 2. Klikk Juster Juster-knappen under Tegneverktøy i kategorien Format i Ordne-gruppen, og klikk deretter Innstillinger for rutenett.

  Fanen Format under Tegneverktøy i Word 2010

  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har klikket en figur eller et objekt. Du må kanskje dobbeltklikker du objektet. Du må kanskje dobbeltklikker du objektet for å åpne fanene.

 3. Hvis du vil deaktivere innstillingene for Fest objekter til rutenett når rutenettet ikke vises eller Fest objekter til andre objekter, fjerner du merket for respektive.

  Obs!: Hvis du vil at disse innstillingene skal være standardinnstillinger for alle dokumenter, klikker du Bruk som standard.

Til toppen av siden

Se også

Aktivere Fest til rutenett på eller av i PowerPoint 2016 for Mac

Aktivere Fest til rutenett på eller av i Word 2016 for Mac

Vise eller skjule rutenett i Word, PowerPoint eller Excel

Tegne eller slette en linje, kobling eller frihåndsfigur

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×