Aktivere ekstern deling på eller av for SharePoint Online

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du arbeider med leverandører, klienter eller kunder utenfor organisasjonen, bør du gi dem tilgang til bestemte områder i området eller til bestemte dokumenter. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du aktiverer deling på eller av deling for SharePoint Online. Du må være administrator SharePoint Online å gjøre dette.

Ekstern deling kontrolleres på både leier nivå (globale innstillinger som påvirker alle SharePoint Online ) og områdesamlingsnivå. Leiernivå innstillingene bestemmer hvilke alternativer er tilgjengelige på områdesamlingsnivå.

Innstillingene for ekstern deling for én områdesamling kan ikke være mindre restriktive enn det er tillatt på leier nivå, men disse innstillingene kan være mer restriktive. Hvis ekstern deling er aktivert på leier nivå, men det er begrenset til slik at bare godkjente brukere, og som blir bare type ekstern deling kan du la i en bestemt områdesamling. Hvis ekstern deling via tillates begge pålogging og anonyme gjestekoblinger på leier nivå, og deretter disse alternativene er også tilgjengelige for hver områdesamling.

Velg en av kategoriene nedenfor for å konfigurere deling i SharePoint Online.

Aktivere ekstern deling på eller av globalt for SharePoint Online

Aktivere ekstern deling på leier nivå, betyr det at områdesamlinger kan aktiveres for deling. I sin tur kan områder og dokumenter i en områdesamling som er aktivert for å dele være aktivert for deling.

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Klikk deling i administrasjonssenteret for SharePoint.

 5. Velg ett av følgende:

  Leier ekstern deling side

Hvilket alternativ du skal velge...

Velg dette alternativet

Hvis du vil

Ikke Tillat deling utenfor organisasjonen

Hindre alle brukere på alle områder i å dele nettsteder eller dele innhold på områder med eksterne brukere. Brukere vil ikke kunne dele områder eller innhold med eksterne brukere, selv om disse brukerne allerede finnes i katalogen.

Tillat deling bare med de eksterne brukerne som allerede finnes i organisasjonens katalog

Tillat deling bare for eksterne brukere som allerede finnes i katalogen. Disse brukerne kan finnes i katalogen fordi de tidligere godtatt Delingsinvitasjoner eller fordi de var manuelt importerte, eksempel gjennom Azure B2B samarbeid. (Du kan se en ekstern bruker fordi de har EXT # i deres brukernavn.)

Tillate brukere å invitere og dele med godkjente eksterne brukere

Krever at eksterne brukere som har mottatt invitasjoner til å vise områder eller innhold, logger seg på med en Microsoft-konto før de får tilgang til innholdet.

 • Områdeeiere med fullstendig kontrolltillatelse kan dele områder med eksterne brukere.

 • Områdeeiere med fullstendig Kontrolltillatelse på et nettsted kan dele dokumenter med eksterne brukere.

 • Alle eksterne brukere må logge seg på før de kan vise innhold.

 • Invitasjoner til å vise innhold kan løses inn bare én gang. Når en invitasjon er godtatt, kan den ikke deles eller brukes av andre til å få tilgang.

Tillat deling til eksterne brukere er godkjent, og bruk av anonym tilgang

(Du kan også angi koblinger til utløper i et bestemt antall dager, og Velg hvordan mottakerne kan bruke koblingene.)

La nettstedsbrukere dele nettsteder med personer som logger seg på som godkjente brukere, men du vil også tillate nettstedsbrukere å dele dokumenter gjennom bruk av anonyme gjestekoblinger, som ikke krever at inviterte mottakere logger seg på.

 • Områdeeiere med fullstendig kontrolltillatelse kan dele områder med eksterne brukere.

 • Alle eksterne brukere må logge seg på før de kan vise innhold på et nettsted som er delt.

 • Når du deler dokumenter, kan områdeeiere med fullstendig Kontrolltillatelse velge å kreve pålogging eller sende en anonym gjestekobling.

 • Når brukere deler et dokument, kan de gi eksterne brukere enten lese- eller redigeringstillatelser til dokumentet.

 • Eksterne brukere som mottar anonyme gjestekoblinger, kan vise eller redigere det innholdet uten å logge seg på.

 • Anonyme gjestekoblinger kan potensielt bli videresendt eller delt med andre personer, som også vil kunne lese eller redigere innholdet uten å logge seg på.

Tilleggsinnstillinger

Angi en standard koblingstype

For å bedre styre typen koblinger som brukere deler, angi standard koblingstype som vises når brukere velge Få en kobling for å dele dokumenter og mapper.

Standard koblingstype-dialogboks

Gir størst tillatelse typer koblinger, er selvfølgelig anonym tilgang koblinger som gir tilgang til alle som har koblingen. Interne koblinger som kan brukes bare av brukere i organisasjonen, og direkte koblinger er tilgjengelig bare for brukere som allerede har tilgang til dokumentet eller mappen. For mer informasjon, kan du se Endre standard koblingstypen når brukere får koblinger for deling.

Tilleggsinnstillinger

Når du velger å tillate brukere å dele utenfor organisasjonen, har du noen flere muligheter til å tillate eller begrense deling.

Flere innstillinger for deling

Begrens ekstern deling ved hjelp av domener: Du kan tillate eller begrense tilgangen til bestemte domener. For mer informasjon, se Begrenset Domene-deling i Office 365 SharePoint Online og OneDrive for Business.

Hindre at eksterne brukere i å dele filer, mapper, og de ikke har områder: eksterne brukere kan ikke dele noe de ikke har med andre.

Eksterne brukere må godta Delingsinvitasjoner med samme konto invitasjonen jeg har mottatt: eksterne brukere kan ikke bruke en annen konto enn den som delingsinvitasjonen ble sendt til å få tilgang.

Varsler

Hvis du vil det OneDrive for Business brukere overvåke og kontrollere hvilke eksterne brukere har tilgang til filene sine, kan du angi at eiere av OneDrive for Business filer og mapper er sendt e-post når:

 • En annen bruker inviterer eksterne brukere til delte filer

 • En ekstern bruker godtar en invitasjon til å aksessere filer

 • Kobling for en anonym tilgang er opprettet eller endret.

Kommentarer: 

 • Hvis du slår av ekstern deling i hele miljøet, og senere slår funksjonen på igjen, vil eksterne brukere som tidligere hadde tilgang til innhold eller dokumenter på områder, få tilgang til dem igjen. Hvis du vet at ekstern deling tidligere var slått på og i bruk for bestemte områdesamlinger, og du ikke ønsker at eksterne brukere skal kunne få tilgang igjen hvis ekstern deling slås på igjen globalt, anbefaler vi at du først slår av ekstern deling for de bestemte områdesamlingene.

 • Hvis du deaktiverer ekstern tilgang eller begrenser ekstern tilgang til en mer begrenset form, vil eksterne brukere vanligvis miste tilgangen i løpet av én time etter endringen.

 • Hvis du deaktiverer ekstern tilgang, blokkeres også tilgang til ressurser til gjestemedlemmer av Office 365-grupper.

Aktivere eller deaktivere ekstern deling for én nettstedssamling

Du må være SharePoint Online-administrator for å konfigurere ekstern deling for individuelle nettstedssamlinger. Administratorer for nettstedssamlinger kan ikke endre konfigurasjonen for ekstern deling.

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Klikk områdesamlinger i Administrasjonssenter for SharePoint.

 5. Merk av ved siden av nettstedssamlingene som du vil slå på eller av delingsinnstillingene for.

 6. Klikk Deling på båndet.

  båndet fra administrasjonssenteret for SharePoint Online med Deling-knappen uthevet

 7. Gjør ett av følgende:

  Alternativer for deling med eksterne brukere

Hvilket alternativ du skal velge...

Velg dette alternativet

Hvis du vil

Ikke tillat deling utenfor organisasjonen

Hindre alle brukere på alle områder i å dele nettsteder eller dele innhold på områder med eksterne brukere. Brukere vil ikke kunne dele områder eller innhold med eksterne brukere, selv om disse brukerne allerede finnes i katalogen.

Tillat deling bare med eksterne brukere som allerede finnes i organisasjonens katalog

Tillat deling bare for eksterne brukere som allerede finnes i katalogen. Disse brukerne kan finnes i katalogen fordi de tidligere godtatt Delingsinvitasjoner eller fordi de ble importert manuelt. (Du kan se en ekstern bruker fordi de har EXT # i deres brukernavn.)

Tillat eksterne brukere som godtar delingsinvitasjoner og logger seg på som godkjente brukere

Krever at eksterne brukere som har mottatt invitasjoner til å vise områder eller innhold, logger seg på med en Microsoft-konto før de får tilgang til innholdet.

 • Områdeeiere med fullstendig kontrolltillatelse kan dele områder med eksterne brukere.

 • Områdeeiere med fullstendig kontrolltillatelse på et område kan dele dokumenter med eksterne brukere ved å kreve pålogging.

 • Alle eksterne brukere må logge seg på før de kan vise innhold.

 • Invitasjoner til å vise innhold kan løses inn bare én gang. Når en invitasjon er godtatt, kan den ikke deles eller brukes av andre til å få tilgang.

Tillate eksterne brukere som godtar å dele invitasjoner, og gjestekoblinger

La nettstedsbrukere dele nettsteder med personer som logger seg på som godkjente brukere, men du vil også tillate nettstedsbrukere å dele dokumenter gjennom bruk av anonyme gjestekoblinger, som ikke krever at inviterte mottakere logger seg på.

 • Områdeeiere med fullstendig kontrolltillatelse kan dele områder med eksterne brukere.

 • Alle eksterne brukere må logge seg på før de kan vise innhold på et nettsted som er delt.

 • Når du deler dokumenter, kan områdeeiere med fullstendig Kontrolltillatelse velge å kreve pålogging eller sende en anonym gjestekobling.

 • Når brukere deler et dokument, kan de gi eksterne brukere enten lese- eller redigeringstillatelser til dokumentet.

 • Eksterne brukere som mottar anonyme gjestekoblinger, kan vise eller redigere det innholdet uten å logge seg på.

 • Anonyme gjestekoblinger kan potensielt bli videresendt eller delt med andre personer, som også vil kunne lese eller redigere innholdet uten å logge seg på.

Kommentarer: 

 • Hvis du endrer innstillingene for ekstern deling for Mitt område-områdesamlingen, gjelder disse endringene også eventuelle eksisterende eller nylig opprettede personlige områder (tidligere kalt Mine områder).

 • Nettstedsinnhold deles kanskje med en Office 365-gruppe som har gjestemedlemmer, og gruppeinnstillingene hindrer gjestemedlemmene tilgang til grupperessurser. I dette tilfellet, selv om ekstern deling er aktivert for nettstedssamlingen, kan det hende at gjester av gruppen ikke får tilgang til sideinnhold. For å aktivere eller deaktivere Office 365 medlemstilgang for gruppegjester, gå til Tillat eksterne personer gjestetilgang til Office 365-grupper.

 • Hvis ekstern deling er slått av globalt i administrasjonssenteret for SharePoint Online, slutter alle delte koblinger å fungere. Hvis du aktiverer funksjonen på nytt senere, fungerer koblingene igjen. Du kan også deaktivere enkeltkoblinger som er delt, hvis du vil oppheve tilgang til et bestemt dokument permanent.

Administrere ekstern deling for områdesamlinger for Office 365

Som standard har alle SharePoint-områdesamlinger som er en del av en Office 365-gruppe innstillingen deling er satt til å Gi eksterne brukere som godtar Delingsinvitasjoner og logger deg på som godkjente brukere. Hvis du vil endre denne innstillingen, kan du bruke cmdleten Set-SPOSiteWindows PowerShell for å oppdatere parameteren SharingCapability.

Eksempel:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability SharingOption

Bruk en av følgende parametere for SharingOption:

Parameter

Beskrivelse

Deaktivert

Ekstern bruker deling (del via e-post) og deling av gjest kobling er begge deaktivert.

ExternalUserSharingOnly

Ekstern bruker deling (del via e-post) er aktivert, men gjest kobling deling er deaktivert.

ExternalUserAndGuestSharing

Begge er ekstern bruker deling (del via e-post) og deling av gjest kobling aktivert. Dette er standardinnstillingen.

ExistingExternalUserSharingOnly

Ekstern bruker deling (del via e-post) er tilgjengelig bare for eksterne brukere som allerede finnes i katalogen.

Hvis du vil vise eksisterende deling innstillingen, kan du bruke cmdleten Get-SPOSite Windows PowerShell.

Eksempel:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Oppdatere innstillingen deling for alle områder i en leier   

Du kan bruke følgende skript for å oppdatere innstillingen deling for alle områdene:

$userCredential = Get-Credential
Connect-SPOService -Url https://TenantName-admin.sharepoint.com -Credential $userCredential
$sites = Get-sposite -template GROUP#0 -includepersonalsite:$false
Foreach($site in $sites)
{
Set-SPOSite -Identity $site.Url -SharingCapability SharingOption
}
Write-Host("External Sharing Capability updated for all sites.")

Variabler:

 • TenantName - navnet på Office 365-leier.

 • SharingOption - delingsalternativ du vil bruke, fra tabellen ovenfor.

Angi SharePoint Online administratorlegitimasjon når du blir spurt.

For detaljert informasjon om disse cmdleter og deres parametere i Windows PowerShell, kan du se Set-SPOSite og Få SPOSite.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×