Logg på

Aktivere bruk av andre språk i Office-programmer

Du kan endre språket for redigering, skjerm, skjermtips og Hjelp for Microsoft Office-programmer slik at de har forskjellige språk. Språkene som er tilgjengelige, er avhengig av språkversjonen av Microsoft Office og eventuell tilleggsspråkpakke, LIP (Language Interface Pack) eller språk for skjermtips som er installert på datamaskinen din. Hvis ønsket språk for korrektur, skjerm eller Hjelp ikke er tilgjengelig, kan det hende at du må skaffe og installere en språkpakke eller LIP. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Trenger jeg en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack)?

Hva du vil gjøre?

Angi standard redigeringsspråk

Angi standard skjermspråk og språk for Hjelp

Velge skjermtipsspråk i Office

Angi standard redigeringsspråk

Redigeringsspråket består av tastaturoppsett og korrekturverktøy for det aktuelle språket. Korrekturverktøyene består av språkspesifikke funksjoner, som ordbøker for stave- og grammatikkontroll eller knapper for avsnittsretning.

 1. Åpne et Microsoft Office-program, som Word.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg ønsket redigeringsspråk i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office under Velg redigeringsspråk, klikk navnet på språket du vil bruke som standardspråk, og klikk deretter Bruk som standard.

 4. Når du har endret standard redigeringsspråk, må du lukke alle Office 2010-programmer og deretter åpne dem på nytt for at endringen skal tre i kraft.

  Kommentarer: 

  • Når du har endret standardspråket, må du lukke alle Office-programmer og deretter åpne dem på nytt for at endringen skal tre i kraft.

  • Hvis datamaskinen ikke er konfigurert riktig for redigeringsspråket du har lagt til, kan det hende at Ikke aktivert eller Ikke installert vises i kolonnene Tastaturoppsett eller Korrektur. Hvis et av disse varslene vises, kan du lese Hva betyr ikke aktivert eller ikke installert?

  • Hvis du vil aktivere språkspesifikke alternativer, for eksempel knappene Hangul Hanja-konvertering og Omslutt tegn, må du aktivere et redigeringsspråk som omfatter disse alternativene.

Er korrekturverktøyene «Ikke installert»?

Hvis språkversjonen av Office ikke inneholder korrekturverktøyene for ønsket språk, kan det hende at du må få tak i en språkpakke eller LIP.

 • Klikk Ikke installert for å gå til Internett og få tak i en språkpakke.

Hvis du vil ha mer informasjon om korrekturverktøymeldingen Ikke aktivert, kan du se Hva betyr Ikke aktivert eller Ikke installert?

Til toppen av siden

Ang standard skjermspråk og språk for Hjelp

Skjermspråk og språk for Hjelp er språkene som brukes i Office til å vise elementer, for eksempel menyelementer, kommandoer og faner, i tillegg til visningsspråket i hjelpefilen.

 1. Åpne et Microsoft Office-program, som Word.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg språket du vil bruke, i Velg skjermspråk og språk for Hjelp i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office.

Angi rekkefølgen til skjermspråk og språk for Hjelp

Rekkefølgen til språkene i listene over skjermspråk og språk for Hjelp er samme rekkefølge som språkene brukes i Microsoft Office. Hvis rekkefølgen for skjermspråk for eksempel er spansk <standard>, tysk og japansk og du fjerner de spanske språktjenestene fra datamaskinen, blir tysk standard skjermspråk.

Du kan ha samme skjerm- og hjelpespråk som språket i operativsystemet, eller du kan ha forskjellige språk for operativsystem, visning og Hjelp.

Hvilket skjermspråk brukes for hvilket Office-program?

Hvis du bruker flere språk og har tilpasset Office slik at det passer måten du jobber på, kan du kontrollere alle Microsoft Office-programmene for å se hvilket språk som er standard skjermspråk i hvert program.

 • Klikk Vis visningsspråkene som er installert for hvert Microsoft Office-program i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office under Velg skjermspråk og språk for Hjelp.

Til toppen av siden

Velge skjermtipsspråk i Office

Skjermtips er små popup-vinduer som gir kort, kontekstavhengig hjelp når du holder pekeren over et visningselement, for eksempel en knapp, fane, dialogboks eller meny. Når du angir skjermtipsspråket i ett Office-program, angis det for alle Office-programmene du har installert.

Merknad: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for følgende Office-programmer: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word. Den er ikke tilgjengelig for programmer i Office 2016.

 1. Åpne et Microsoft Office-program, som Word.

 2. Klikk Fil > Alternativer > Språk.

 3. Velg skjermtipsspråk i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office under Velg språk for skjermtips.

  Kommentarer: 

  • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Office 2016.

  • Hvis ønsket språk ikke er oppført i listen, kan det hende at du må legge til flere språktjenester. Klikk Hvordan henter jeg flere språk for skjermtips fra Office.com?, og følg deretter instruksjonene for nedlasting og installasjon.

  • Når du installerer et nytt skjermtipsspråk, blir det standard skjermtipsspråk.

Hvis du vil ha mer informasjon om skjermtips, kan du se Vise eller skjule skjermtips.

Til toppen av sidenVar denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!