Aktivere automatiske språkalternativer

Det er to automatiske språkfunksjoner som gjør det blir enklere å veksle mellom språk når du skriver og redigerer tekst på flere språk: Identifiser språk automatisk og Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst.

Hva vil du gjøre?

Finne språk automatisk

Identifisere språk i Word eller Outlook

Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst

Finne språk automatisk

Identifiser språk automatisk, tilgjengelig i Microsoft Word og Microsoft Outlook, identifiserer språket du skriver inn, og aktiverer korrekturverktøyene for dette språket. Dette gir samme resultat som når du angir språket manuelt.

Viktig   Før du bruker alternativet Identifiser språk automatisk med et språk du ikke tidligere har brukt i Office, må du aktivere språket i dialogboksen Angi språkinnstillinger for redigering, visning eller Hjelp.

Identifisere språk i Word eller Outlook

 1. Åpne et nytt dokument eller en ny e-postmelding.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom.

 3. Klikk Angi korrekturspråk.

 4. Merk av for Finn språk automatisk i dialogboksen Språk.

 5. Se gjennom språkene som vises over den doble linjen i listen Merk utvalgt tekst som. Bare språkene som er angitt over den doble linjen, kan identifiseres. Hvis språkene du bruker, ikke vises over den doble linjen, må du aktivere redigeringsspråket (slå på de språkspesifikke alternativene), slik at de blir identifisert automatisk.

  Kommentarer  

  • Denne informasjonen gjelder Microsoft Outlook, ikke Microsoft Outlook Express. Hvis du vil ha informasjon om Outlook Express, kan du se Kundestøtte for Outlook Express.

  • Automatisk språkgjenkjenning trenger en tekstsetning for å kunne identifisere det riktige språket. Avhengig av lengden på setningene må du kanskje skrive inn flere setninger før det er nok kontekstinformasjon til at språket kan gjenkjennes automatisk, slik at den riktige ordlisten brukes.

  • Ord som staves på samme måte i en rekke ulike språk, for eksempel "centre" på engelsk (Storbritannia) og fransk (Frankrike) kan føre til at alternativet Identifiser språk automatisk identifiserer språket til teksten på feil måte. Hvis du vil løse dette problemet, skriver du inn flere ord i ønsket språk eller fjerner merket for Identifiser språk automatisk.

Til toppen av siden

Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst

Hvis du bruker latinbaserte språk, kan du bruke alternativet Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst til å endre tastaturspråket slik at det samsvarer med den omkringliggende teksten i en fil.

Alternativet Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst er bare tilgjengelig i OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher og Word.

Når alternativet Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst er aktivert, endrer det tastaturoppsettet til språket som samsvarer med språket til teksten ved siden av markørens posisjon. Hvis du for eksempel har en fil som inneholder avsnitt på både engelsk og spansk, og du flytter markøren fra et engelsk avsnitt til et spansk avsnitt, veksler tastaturoppsettet fra engelsk til spansk. Dette gir samme resultat som å bytte tastaturoppsettet fra engelsk til spansk manuelt ved hjelp av språklinjen.

Viktig   Før du kan bruke alternativet Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst med et språk du ikke tidligere har brukt i Office, må du aktivere språket i dialogboksen Angi språkinnstillinger for redigering, visning eller Hjelp.

Hvilket Microsoft Office-program bruker du?

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

OneNote

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Avansert.

 4. Merk av for Bytt tastatur automatisk til å samsvare med omkringliggende tekst under Redigering.

  Merknad   Avmerkingsboksen Bytt tastatur automatisk til å samsvare med omkringliggende tekst vises bare etter at du har aktivert et tastaturoppsett for et språk. Hvis dette alternativet ikke vises, aktiverer du et tastaturoppsett for språket du vil bruke.

Outlook

 1. Klikk kategorien Fil i Outlook eller i en e-postmelding.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk E-post.

 4. Klikk Alternativer for redigeringsprogram.

 5. Klikk Avansert.

 6. Merk av for Bytt automatisk tastaturspråket til samme språk som omkringliggende tekst under Redigeringsalternativer.

  Merknad   Avmerkingsboksen Bytt automatisk tastaturspråket til samme språk som omkringliggende tekst vises bare etter at du har aktivert et tastaturoppsett for et språk. Hvis dette alternativet ikke vises, aktiverer du et tastaturoppsett for språket du vil bruke.

PowerPoint

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Avansert.

 4. Merk av for Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst under Redigeringsalternativer.

  Merknad   Avmerkingsboksen Endre tastaturet automatisk til å samsvare med språket for omkringliggende tekst vises bare etter at du har aktivert et tastaturoppsett for et språk. Hvis dette alternativet ikke vises, aktiverer du et tastaturoppsett for språket du vil bruke.

Publisher

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Avansert.

 4. Merk av for Bytt tastaturspråk automatisk for samsvar med omkringliggende tekst under Redigeringsalternativer.

  Merknad   Avmerkingsboksen Bytt tastaturspråk automatisk for samsvar med omkringliggende tekst vises bare etter at du har aktivert et tastaturoppsett for et språk. Hvis dette alternativet ikke vises, aktiverer du et tastaturoppsett for språket du vil bruke.

Word

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Avansert.

 4. Merk av for Bytt automatisk tastaturspråket til samme språk som omkringliggende tekst under Redigeringsalternativer.

  Merknad   Avmerkingsboksen Bytt automatisk tastaturspråket til samme språk som omkringliggende tekst vises bare etter at du har aktivert et tastaturoppsett for et språk. Hvis dette alternativet ikke vises, aktiverer du et tastaturoppsett for språket du vil bruke.

Til toppen av siden

Gjelder for: Language Preferences 2007, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project, Project 2013 Standard, Office Shared 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk