Administrere store lister og biblioteker i SharePoint

Administrere store lister og biblioteker i SharePoint

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes mange måter du kan arbeide med eller spørre SharePoint lister eller biblioteker uten å få en advarsel om terskelen for listevisning. Du kan lagre opptil 30 millioner elementer eller dokumenter i SharePoint lister eller biblioteker. Bruker følgende ideer, kan du få informasjonen du trenger, og overholde terskelen for listevisning på 5000 element. For mer informasjon om terskelen for listevisning selve, kan du se Oversikt over lister og biblioteker med mange elementer.

Arbeide med terskelen for listevisning

SharePoint har ressursbegrensninger og grenser som styrer datamengde og gjennomstrømming som kan administreres. Terskelen for listevisning har som standard omtrent 5000 elementer, og er angitt til å la brukere arbeide med store lister, men beholde god ytelse. Det er tre hovedmåter å arbeide med terskel for listevisning på:

 • For alle versjoner av SharePoint behandler du antall elementer som returneres, ved hjelp av indeksering, filtrering, mapper og frakoblede data.

 • For Server-versjoner av SharePoint bruker du et administratorplanlagt daglig tidsvindu, der grensene er hevet.

 • For Server-versjoner av SharePoint kan en nettverksadministrator heve grensen for terskel for listevisning.

For SharePoint Online kan ikke denne grensen endres, og er på plass hele døgnet, syv dager i uken, for å at brukere på delte tenanter alltid skal ha god ytelse på spørringer. For å omgå grensen, har vi fremhevet noen handlinger du kan utføre for å holde spørringer innenfor grensen.

Obs!: Noen ganger kan du se et høyere antall returnerte elementer i systemgenererte visninger.

Terskelen for listevisning på 5000 element er standard også med SharePoint Server-servere (SharePoint 2016, 2013 og 2010). Fordi det er mer kontroll av nettverksadministratorer, et daglige tidsvinduet kan være angi hvor grensene er fjernet effektivt, slik at store spørringer i tillegg som andre krever dataoperasjoner gjøres. Nå er vanligvis på kvelden når de fleste brukere ikke finnes på systemet. Administratoren kan også velge å heve grensen Hvis det er aktuelt.

Det siste valget også er med serverversjoner av SharePoint, å endre grensen. Dette er risikabelt, fordi den inneholder en større grense øker risikoen for påvirke ytelsen for noen av eller alle brukerne.

Hvis du vil kontrollere din versjon av SharePoint, kan du se Hvilken versjon av SharePoint bruker jeg?

Hvis du blokkeres av terskelen for listevisning, med totalantallet elementer er mindre enn 20 000, kan du legge til indekser i kolonner. I alle versjoner av SharePoint kan du opprette en filtrert visning med en kolonneindeks til å hjelpe deg å redusere antall resultater når du arbeider med store lister og biblioteker. Oppretting av en filtrert visning med en indeksert kolonne er en totrinnsprosess: Opprett en indeks for en kolonne og opprett deretter en visning som bruker den indekserte kolonnen til å filtrere visningen.

Hvis du vil ha mer informasjon om indeksering av kolonner, kan du se Legge til en indeks i en SharePoint-kolonne.

Hvis du vil ha informasjon om filtrering av kolonner, kan du se Bruke filtrering til å endre en SharePoint-visning.

Selv om mappene ikke er nødvendige for å bruke store lister og biblioteker, kan du fortsatt bruke dem til å organisere dataene dine og forbedre effektiviteten til datatilgangen. Oppretting av mappe er aktivert som standard i dokumentbiblioteker, men ikke i lister. Hvis du vil ha informasjon, kan du se i Opprette en mappe i en liste eller Opprette en mappe i et dokumentbibliotek.

Obs!: Med SharePoint Online flyttes også metadata, hvis du bruker Flytt til-kommandoen eller dra og slipp.

Når du oppretter en mappe, oppretter du en intern indeks i bakgrunnen. Denne interne indeksen opprettes også for rotmappen eller øverste nivå i et bibliotek eller en liste. Når du åpner elementer i en mappe, bruker du egentlig denne interne indeksen til å få tilgang til dataene. Husk at hvis en mappe inneholder undermapper, regnes hver undermappe som et element (men ikke elementene i undermappen):

Også når det totale antallet elementer i en liste eller bibliotek er svært stort, er en visning av en enkelt mappe minst like raskt som en visning som filtrerer det totale antallet elementer ved å bruke en indeksert kolonne. I noen tilfeller kan det være mulig å distribuere alle elementene i et bibliotek eller en liste til flere mapper slik at ingen mapper har mer enn fem tusen elementer.

Det er viktig å tenke over dette når du bruker mapper til å ordne en stor liste eller et stort bibliotek:

 • En mappe kan inneholde flere elementer enn terskelen for listevisning, men for å unngå at du blokkeres, kan det være at du må bruke en filtrert visning basert på kolonneindekser.

 • Hvis du velger alternativet Vis alle elementer uten mapper under Mapper når du oppretter eller endrer en visning i listen eller biblioteket, må du bruke et filter som er basert på en enkel indeks for å sikre at du ikke når terskelen for listevisning.

 • Det er ofte nyttig å angi at standardvisningen skal vise alle de tilgjengelige mappene uten filtrering, slik at brukere kan velge den riktige mappen når de setter inn nye elementer. Når alle mappene vises, er det også mindre sannsynlighet for at elementer feilaktig legges til utenfor mappene i listen eller biblioteket. I motsetning til biblioteker finnes det ingen automatisk måte å flytte elementer på mellom mappene i en liste.

Obs!: Hvis du flytter elementer inn SharePoint papirkurven, telles det fortsatt elementene når du bestemmer om filteruttrykket overskrider terskelen for listevisning. Hvis du tømmer papirkurven talt de ikke lenger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tømme papirkurven eller gjenopprette filene.

Hvis du vil flytte filer mellom mapper i et bibliotek, kan du se Flytte eller kopiere en mappe, fil eller kobling i et dokumentbibliotek.

For å slette store lister kreves databaseressurser som kan blokkeres av terskelen for listevisning. Prøv å slette store lister i løpet av daglig tidsvindu for å unngå blokkering. Husk at hvis slettingsprosessen tar lengre tid enn det tildelte vinduet, fortsetter prosessen til den er fullført, uavhengig av andre brukere. Tillat nok tid.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sletter en liste, kan du se slette en liste i SharePoint.

Synkronisering i frakoblet modus, eksterne data og Access-databehandling

Det å ta data over i frakoblet modus er ofte mer praktisk og effektiv når du synkroniserer med datamaskinen. Du kan bruke Excel, Access eller Outlook avhengig av listedataene du arbeider med. Du kan også bruke ekstern databehandling uten grenser med Enterprise Resource Planning-systemer (ERP), OData og nettjenester, avhengig av SharePoint-tjenesten.

Du kan gjøre endringer på skrivebordet eller den bærbare datamaskinen, og deretter når du henter dataene tilbake online, synkronisere endringer og løser konflikter på en jevn og effektiv måte. Å arbeide med store lister ved hjelp av frakoblet synkronisering for å redigere», analysere eller rapportere data, hjelper til med å laste databaseaktivitet og minimerer bruk av SharePoint-ressurser.

Du kan ta listedata frakoblet og synkronisere endringer når du kommer tilbake til tilkoblet modus ved hjelp av flere Microsoft Office-produkter. Hvis du vil eksportere til disse, må du ha installert enten Office 365- eller Office skrivebord-appen.

Microsoft Access       Access kan behandle flere rader med data enn SharePoint, og du kan ha mange kraftfulle verktøy for å manipulere dataene. Hvis du arbeider med dataene i Access og synkroniserer med SharePoint, kan du arbeide med større datasett.

Du kan lese og skrive mest opprinnelige lister fra Access ved å koble til dem, og Access fungerer bra med praktisk talt alle SharePoint-datatyper. Kobling, kan du koble til data i en liste over SharePoint, slik at du har opprettet en toveis tilkobling for å vise og redigere de nyeste dataene både i listen SharePoint og Access databasen. Access opprettes en kopi av (eller kopieres) SharePoint listen i en Access-tabell. Når tabellen Access er opprettet, kan du arbeide med listedata i Access opptil Access grensen på to gigabyte (unntatt eventuelle vedlegg som ikke er lagret lokalt). I tillegg Access buffere listedata på klienten: bruker en effektiv i minnet, skrive via bufferen og bare overføringer endret listeelementer. Gjør spørringer og oppdateringer utføre mye raskere. En dialogboks for konfliktløsning bidrar også til å behandle oppdateringer i konflikt på en jevn måte.

Hvis Access Services-funksjonen er aktivert, kan du arbeide med betydelig mer data enn terskelen for listevisning, opp til 50 000 elementer som standard. Access behandler automatisk listedata eller bibliotekdata i små grupper og setter deretter sammen dataene, en teknikk som gjør at du kan arbeide med betydelig mer data enn terskelen for listevisning og uten negativ innvirkning på andre brukere på SharePoint-nettstedet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Access Services-avsnittet nedenfor.

Microsoft Excel      Du kan eksportere SharePoint-lister til en Excel-tabell som oppretter en enveis datatilkobling mellom Excel-tabellen og SharePoint-listen.

SharePoint-eksport til Excel-knappen på båndet som er uthevet
Eksporter til Excel i SharePoint 2016 eller 2013

Med Excel kan du arbeide med store lister uten blokkering. Du kan også synkronisere Excel med både SharePoint og Access for å dra nytte av fordelen med hver plattform.

Når du oppdaterer dataene fra SharePoint-listen og oppdaterer Excel-tabellen, erstatter Microsoft ExcelExcel-dataene med de nyeste SharePoint-listedataene og overskriver eventuelle endringer du gjorde i Excel-tabellen.

SharePoint Online-liste med Eksporter til Excel uthevet
Eksporter til Excel i SharePoint Online

Når dataene er i Excel-tabellen, kan du dra nytte av de mange dataanlysefunksjonene i Microsoft Excel, som for eksempel kraftige og fleksible regneark, pivottabellrapporter, profesjonelle diagrammer og effektlinjer, betinget formatering med ikoner, datastolper, fargeskalaer og avanserte hva-hvis-analyseoperasjoner.

Hvis Access Services-funksjonen er aktivert, kan du deretter arbeide med betydelig mer data enn terskelen for listevisning, opptil 50 000 elementer som standard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke Access Services-avsnittet nedenfor.

Microsoft Outlook        Fra Microsoft Outlook kan du lese og skrive kontakt-, oppgave-, kalender- og diskusjonslister samt synkronisere dokumentbiblioteker. Du kan for eksempel arbeide med både standard oppgavelister og prosjektoppgavelister ved å ta oppgavelistene i frakoblet modus, oppdatere og tilordne nye oppgaver, føre dem tilbake til tilkoblet modus og synkronisere dem uten å forlate Outlook. Du kan også lagre, dele og administrere SharePoint-kontakter mer effektivt i Outlook.

Øverst på siden

I Access kan du opprette en nettdatabase basert på Access Services ved å bygge tabeller basert på koblede lister, sammen med spørringer, skjemaer, rapporter og makroer som du har publisert til et SharePoint-nettsted. Disse nettdatabasene er oppgradert, du kan fortsatt bruke og endre dem og du kan opprette nye fra en mal, men ikke fra Access 2013.

Du kan opprette en Access-App i SharePoint uten å bruke koden. Generelt er SharePoint App en fokusert, punkt-løsning som enkelt distribueres og gjort tilgjengelig i en marketplace. Tenk på en app som en enkel måte å pakke, distribuere, kjøre, overvåke og trekke tilbake en løsning. Hvis du vil ha mer informasjon se opprette en Access-app

I motsetning til Access nettdatabaseprogram som lagrer data i SharePoint-lister, bruker en Access-app en SQL Server-database utenom SharePoint-produkter til å lagre data, og er derfor ikke underlagt SharePoint-terskelen for listevisning. Dette forbedrer skalerbarheten av Access-løsninger betydelig, og gir effektiv håndtering av potensielt millioner av poster. For SharePoint Server-brukere kan SQL Server-databaser konfigureres slik at de fungerer bak organisasjonens brannmur. For nettbaserte brukere er databasen en SQL Server Azure-database som er aktivert med en gratis konto og gratis lagringsplass. Hvis du vil ha mer informasjon om Azure, kan du se Hjemmesiden for Microsoft Azure.

Til slutt kan du fortsatt synkronisere data mellom SharePoint-listen og en Access-tabell og holde begge settene med data oppdatert. Denne synkroniseringen er toveis. Endringer i Access til listedata er lastet opp til SharePoint-listen og endringer gjort i SharePoint-listen er lastet ned til Access på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere fra eller koble data til en SharePoint-liste.

SharePoint-søkeboksen og dokumentsenterløsninger

En annen måte å finne dokumenter eller elementer i et stort bibliotek eller en liste på, er å bruke listen eller bibliotekets Søk-boks for å angi et nøkkelord eller uttrykk. SharePoint-søk har sin egen indekseringsmekanismene, og er ikke underlagt terskelen for listevisning eller andre relaterte begrensninger.

En annen løsning til å håndtere store biblioteker er å opprette og bruke et Dokumentsentralområde. Utformet for dokumentbehandling, har et Dokumentsentralområde funksjoner, for eksempel sjekke inn og ut filer, arbeidsflyter, filtre og visninger.

Det finnes vanligvis to søkebokser på en SharePoint-side, nettsidesøk øverst på siden og en søkeboks for en bestemt liste eller bibliotek. Når du bruker listen eller bibliotekets Søk-boks, kan du gradvis utvide omfanget av søkeoperasjonen:

 • Som standard er søkeomfanget i utgangspunktet basert på alle elementene i gjeldende visning og alle undermapper. Du ser resultatene som kolonner som du kan filtrere og sortere ytterligere. Hvis terskelen for listevisning overskrides, vises ikke alle resultaatene.

 • Hvis du ikke finner det du ser etter, kan du utvide søkeomfanget slik at det omfatter hele listen, inkludert alle undermapper, uavhengig av gjeldende visning eller terskel for listevisning.

 • Til slutt kan du utvide omfanget til hele området. I slike tilfeller ser du alle resultatene på standardsiden for søkestedet. Du kan avgrense resultatene ytterligere ved å bruke begrensningspanelet til å filtrere, for eksempel etter forfatteren av et dokument eller opprettelsesdatoen for et listeelement. Du kan til og med bruke boolsk syntaks og logiske operatorer til å formulere enda mer omfattende spørringer.

Obs!: 

 • Søk-boksen er bare tilgjengelig for lister og biblioteker som vises som gjengitte visninger av klientsiden. Selv om standard virkemåte er å vise Søk-boksen, kan Søk-boksen skjules av egenskapen for listevisning, søkeboksen i Diverse-inndelingen i verktøyruten. Hvis du vil ha mer informasjon om egenskaper om nettdelen, kan du se Bruk listen og andre nettdeler.

 • Listeelementet «Vis søkeboks» under Diverse

Du kan bruke et dokumentsentralområde når du vil opprette, behandle og lagre et stort antall dokumenter. Et dokumentsenter er basert på en nettstedsmal, og er utformet for å fungere som et sentralt oppbevaringssted for å behandle mange dokumenter. Funksjoner, som for eksempel metadata og trevisningsnavigasjonen, innholdstyper og nettdeler hjelper deg med å organisere og hente dokumenter på en effektiv og meningsfull måte for brukerne. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker nettstedsmaler, kan du se Opprette og bruke nettstedsmaler.

Innholdsforvaltere kan raskt konfigurere metadatadrevet navigasjon til å fungere bra for de fleste biblioteker uten å opprette indekser eksplisitt, men også assistere når du oppretter flere indekser for å forbedre ytelsen over et større utvalg av filtre og visninger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke et dokumentsentralområde

Du kan bruke et dokumentsenterområde som redigeringsmiljø eller innholdsarkiv:

 • I et redigeringsmiljø sjekker brukere filer inn og ut og oppretter mappestrukturer for disse filene. Versjonskontroll er aktivert, og det kan eksistere ti eller flere tidligere versjoner av hvert dokument. Brukere sjekker ofte dokumenter inn og ut, og arbeidsflyter kan bidra til å automatisere handlinger på dokumentene.

 • I en innholds- eller kunnskapsbasearkiv skjer det svært lite redigering. Brukere kan bare vise eller laste opp dokumenter. Vanligvis inneholder innholdsarkivene enkle versjoner av dokumenter, og et nettsted kan skalere to millioner filer. I et vanlig scenario, som for eksempel et teknisk støttesenter for en stor organisasjon, kan 10 000 brukere få tilgang til innholdet, hovedsakelig for å lese det. Et delsett av 3000 til 4000 brukere kan laste opp nytt innhold til nettstedet.

Bruke personlige visninger, relasjonslister og RSS-feeder

For mer hjelp til samlet systemytelse og for å unngå at du når terskelen for en ressurs eller grense, kan du vurdere om du vil bruke personlige visninger, relasjonelle lister eller RSS-feeder.

Personlige visninger    Fordi det å opprette visninger som bruker en kolonneindeks korrekt er mer komplisert for store lister og biblioteker, bør du fjerne tillatelsen behandle personlige visninger fra bidragsytere til en stor liste eller et bibliotek. Ved å fjerne denne tillatelsen, kan du hindre brukere fra å opprette en visning som dekker alle elementene, og som kan ha negativ innvirkning på ytelsen til resten av nettstedet. Hvis du vil ha informasjon om tillatelser, kan du se Redigeringstillatelser for en liste eller bibliotek.

Relasjonslister     Når du oppretter listerelasjoner ved hjelp av oppslagskolonner, unike kolonner og fremtvunget relasjonsvirkemåte (også kalt referanseintegritet), kan du nå terskelen for listevisning og du blir kanskje blokkert i følgende situasjoner:

 • Når du gjør en kolonne i en eksisterende liste som har flere elementer enn terskelen for listevisning, unik (vær oppmerksom på at det å legge til ett element i en liste, slik at listen overskrider terskelen for listevisning, er en operasjon som vanligvis ikke blokkeres).

 • Når en liste har flere elementer enn terskelen for listevisning, og du så aktiverer Gjennomgripende sletting eller Begrens sletting for et oppslagsfelt i denne listen.

RSS-feeder     Etter at RSS-støtte er aktivert i Sentraladministrasjon og på områdesamlingsnivå, kan du aktivere og konfigurere RSS-støtte for de ulike typene lister og biblioteker. Når brukere får tilgang til RSS-feeden for en liste eller et bibliotek, hentes data fra listen. Standardvisningen for RSS begrenser antall elementer som returneres, basert på datoen da elementet sist ble endret, ved å bruke et filter på kolonnen Endret. Hvis listen eller biblioteket har mange elementer, og brukere får tilgang til RSS-feeden, kan det være lurt å indeksere kolonnen Endret. Du kan også redusere antallet elementer som hentes, ved å endre antall elementer og antall dager som endringer skal inkluderes for i en RSS-feed.

Finne mer informasjon om behandling av RSS-feeder se Administrere RSS-feeder for en området eller områdesamlingen. Hvis du vil lære hvordan du legger til en RSS-feed, kan du se opprette et varsel eller abonnere på en RSS-feed

Bare for SharePoint Server-administratorer

Disse operasjonene kan bare utføres av SharePoint eller nettverksadministratorer og farmadministratorer på SharePoint Server-versjoner.

Ved å bruke daglig tidsvindu, kan administratorer angi en dedikert tidsperiode for alle brukere slik at de kan utføre ubegrensede operasjoner uten begrensninger, dette er vanligvis planlagt til perioder med liten trafikk.

Selv om visninger primære mulighet til å hente elementer fra en liste eller et bibliotek, finnes det også andre SharePoint kommandoer og operasjoner som utføres bedre under det daglige tidsvinduet.

Legge til og slette en indeks

Legge til og endre en listekolonne

Slette og kopiere mapper

Endre sikkerhetsinnstillinger for en liste eller bibliotek

Lagre en liste med innholdet som en mal

Slette et nettsted

Gjenopprette eller slette elementer fra papirkurven

Disse kommandoene og operasjonene kan mislykkes hvis de overskrider områdetersklene og begrensningene når du henter listedata i normal arbeidstid. Ved å kjøre kommandoer uten begrensninger under daglig tidsvindu kan du unngå systemfeil og påvirke andre brukere.

Konfigurasjon av daglig tidsvindu krever at du angir starttidspunkt og varighet. Når du angir tid og varighet, må du være klar over at hvis noen starter en tidkrevende spørring eller operasjon i løpet av vinduet, vil denne fortsette til den er fullført, uavhengig av hva som er i vinduet.

 1. Logg på Sentraladministrasjon som administrator.

 2. Gå til Programbehandling > Behandle nettprogrammer.

  Sentraladministrasjon med Administrer nettapper valgt
 3. Velg programmet til å angi eller endre innstillingen for daglig tidsvindu.

 4. På båndet klikker du pil ned på Generelle innstillinger for å få tilgang til menyen og klikker deretter Ressursbegrensning.

  Ressursveksling for sentraladministrasjon valgt.
 5. Endre Daglig tidsvindu og angi deretter klokkeslettet og varigheten du vil bruke.

  Innstillingssiden for sentraladministrasjon-appen med Daglig tid uthevet
 6. Klikk OK når du er ferdig.

Hvis du ikke er utvikler eller ikke har enkel tilgang til utviklerressurser for å gjøre disse operasjonene, kan du utsette disse operasjonene for daglig tidsvindu. Ta kontakt med administratoren for å se når daglig tidsvindu er planlagt.

Obs!: SharePoint Online støtter ikke ending av terskelen for listevisning.

Terskelen for listevisning som er på plass for å gi ytelse på tvers av brukere og beskytte serveren fra utilsiktet overbelastning under spørringer. Terskelen for listevisning (LVT) kan bare endres i Server-versjoner av SharePoint av en administrator i sentraladministrasjons-appen, og vi anbefaler at du ikke endrer den for å unngå redusert ytelse. SharePoint Online tillater ikke administratorer å endre terskelen for listevisning for å beskytte brukere på andre tenanter fra ytelsesproblemer når store datasett hentes. Bruk i stedet indekser, filtre og mapper til å behandle spørringer.

Hvis du bare har noen få spørringer som krever at du øker terskelen for listevisning, kan du i stedet vurdere å bruke daglig tidsvindu i perioder med liten trafikk.

Advarsel!: Det anbefales ikke å endre terskelen for listevisning hvis du har andre brukere, da større verdier reduserer ytelsen. Hvis du oppretter for stor verdi kan dette føre til lang ventetid eller mislykkede forsøk for brukere eller i verste fall at serveren kollapser.

Obs!: Sentraladministrasjon er bare tilgjengelig med Server-installasjoner av SharePoint.

Hvis du virkelig vil endre terskelen for listevisning, følger du disse trinnene. Trinnene er standard fra SharePoint 2010 via SharePoint 2016, selv med litt variasjon i brukergrensesnittet. Sentraladministrasjons-appen er atskilt fra ditt SharePoint-nettsted, og det kreves farmadministratorrettigheter for å få tilgang. Du kan bare endre terskelen for listevisning i Server-versjoner av SharePoint.

 1. Logg på Sentraladministrasjon som administrator.

 2. Gå til Programbehandling > Behandle nettprogrammer.

  Sentraladministrasjon med Administrer nettapper valgt
 3. Velg programmet til å endre terskel for listevisning.

 4. På båndet klikker du pil ned på Generelle innstillinger for å få tilgang til menyen og klikker deretter Ressursbegrensning.

  Ressursveksling for sentraladministrasjon valgt.
 5. Endre verdien av terskelen for listevisning (første på listen) til en fornuftig verdi.

 6. Klikk OK.

Det finnes flere innstillinger på ressursbegrensningssiden som du som administrator ønsker å forstå.

 • Terskel for listevisning for revisorer og administratorer:    Dette er som standard en «høyere grense». Spørringer som kjøres av en revisor eller administrator som spesielt (programmatisk) forespør å overstyre LVT vil i stedet være underlagt denne grensen. Som standard er dette 20 000 snarere enn 5000 for terskelen for listevisning. Å øke denne grensen har samme betydning som å heve terskelen for listevisning. Når du endrer denne verdien, finnes det tilknyttede endringer som må gjøres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Programmatisk bruk av overstyring av objektmodell for terskelen for listevisning

 • Objekt overstyring av objektmodell:    Hvis du ofte bruker egendefinert kode på distribusjonen, og du har behov for å overstyre terskelen for listevisning til en høyere grense, deretter være det lurt å tillate overstyringen av objektmodell, og gi revisoren eller administrator tillatelser for programmet som skal utføre spørringer. Denne innstillingen er aktivert som standard, men du kan deaktivere det Hvis du ikke trenger den. Et godt eksempel på når du vil bruke dette er Hvis du har implementert litt kode som skal utføre hurtigbufring av et større sett med resultater som har tilgang til ofte, for eksempel flere minutter. Hvis du ikke planlegger hurtigbufring av innholdet og har tenkt å kjøre disse spørringene ofte, ville jeg anbefaler denne metoden til å navigere terskelen for listevisning som den skal påvirke ytelsen på serveren. Kort: "tread litt".

 • Listen oppslag terskelen for listevisning:    Denne funksjonen begrenser antallet koblinger som kan utføre en spørring. Dette lik antall oppslag, Person/gruppe eller arbeidsflytstatus-felt som er inkludert i spørringen. Hvis du for eksempel bruker en visning som viser 6 oppslagskolonner, og filtre på et annet 3 distinkte oppslagskolonner 9 oppslag. Hvis oppslag terskelen for listevisning er satt til 8, vil dette føre til en feil. Øke tallet til mer enn 8 anbefales ikke.

  Grundig testing av Microsoft har vist at det er en alvorlig ikke gradual Ytelsesreduksjon som vises ovenfor 8 koblinger. Ikke bare gjør server ytelse innfelt betydelig på det tidspunktet, men spørringen ender opp ved hjelp av uproporsjonalt store mengder i SQL Server-ressurser, noe som påvirker alle andre med samme databasen ha negativ. For mer informasjon se oppslagskolonner og listen visninger-delen av ytelse og kapasitet teste resultater og anbefalinger

 • Daglig tidsvindu for store spørringer:    Denne funksjonen lar deg angi et tidspunkt hver dag der brukere kan bruke større spørringer uten å støte på begrensninger. Det finnes et par ting du bør vurdere nøye før du bestemmer hvilket tidspunkt du skal angi:

  • For å påvirke færrest mulig brukere, bør dette angis til minst aktive periode eller et tidspunkt der du forventer minst belastning. Hvis du velger et klokkeslett midt på arbeidsdagen for de fleste brukerne, kan selv de som ikke bruker den store listen påvirkes negativt.

  • Prøv å angi klokkeslettet til et rimelig tidsrom slik at brukerne er i stand til å løse listene sine, i stedet for å kontakte administratoren.

  • Operasjoner som startes i tidsvinduet avbrytes ikke når vinduet er over. Vurder tidsbehovet i tilfelle en bruker prøver å slette en stor liste like før fristen.

  • Ta i betraktning ulike tidssoner. Dette er spesielt viktig hvis organisasjonen eller kunder er spredt over et stort geografisk område og deler en sentral vertsbasert SharePoint-server. Hvis du angir tidspunktet til klokken 18.00, kan det fungere der du bor, men vil for eksempel ikke passe i Sydney, Australia.

 • Unike tillatelser for terskelverdier:    Dette er antall unike tillatelser som er tillatt per liste. Hvis du har en mappe der du bryter tillatelsesarven og angir noen tillatelser for den (og alle elementene i den), teller den som én i forhold til terskelverdi for visning av unike tillatelser. I motsetning til terskel for listevisning og andre innstillinger, blir ikke denne terskelen utløst ved å vise innholdet eller utføre andre handlinger på den, men alltid når du endrer tillatelser.

  Det anbefales å redusere dette tallet hvis du har mulighet til det. Standard er 50 000, som er en mengde unike tillatelser. Det er svært sannsynlig at det oppstår problemer med tillatelser på din liste før den når dette tallet, derfor kan det være en god idé å tilpasse alternativene til den slik at det fungerer best mulig i ditt miljø.

Oversikt over lister og biblioteker med mange elementer

Terskelen for listevisning, LVT (List View Threshold), bidrar til konsekvent ytelse på tvers av alle brukere, med spørringer til databasens serverdel. Her er litt informasjon om begrensningene, hvordan alt fungerer og hvordan du endrer verdien for terskelen for listevisning.

Viktig!: Terskelen for listevisning kan ikke endres i SharePoint Online. Det finnes heller ingen mulighet til å opprette et daglig tidsvindu på SharePoint Online. Disse funksjonene er bare tilgjengelige i SharePoint 2016, SharePoint 2013 og SharePoint 2010.

For å minimere SQL-serverens databasekonflikt, bruker databasens serverdel for SharePoint ofte radnivålåsing som en strategi for å sikre nøyaktige oppdateringer uten negativ innvirkning for andre brukere som har tilgang til andre rader. Hvis en lese- eller skrivedatabaseoperasjon, for eksempel en spørring, medfører mer enn 5000 rader som skal låses samtidig, er det imidlertid mer effektivt for SQL-serveren å låse hele tabellen inntil databaseoperasjonen er fullført.

Obs!: Det faktiske tallet er ikke alltid 5000, og kan variere avhengig av nettstedet, aktivitetsmengden i databasen og konfigurasjonen av nettstedet.

Når hele tabellen er låst, hindres andre brukere i å få tilgang til tabellen. Hvis dette skjer for ofte, vil brukerne oppleve en reduksjon i systemytelsen. Terskler og grenser er derfor viktig for å hjelpe til å minimere virkningen av ressurskrevende databaseoperasjoner og balansere behovene til alle brukere.

Diagrammet nedenfor illustrerer det viktigste som skjer i bakgrunnen når du har tilgang til mange elementer i en liste eller et bibliotek.

Store lister og biblioteker

 1. Liste- eller bibliotekdata i områdesamlingen er lagret i SQL-serverens databasetabell, som bruker spørringer, indekser og låser til å opprettholde totalytelse, deling og nøyaktighet.

 2. Filtrerte visninger med kolonneneindekser (og andre operasjoner) oppretter databasespørringer som identifiserer et delsett av kolonner og rader og returnerer delsettet til datamaskinen.

 3. Terskler og begrensninger hjelper til å dempe operasjoner og balanserer ressurser for mange samtidige brukere.

 4. Privilegerte utviklere kan bruke overstyringer av objektmodeller til midlertidig å øke terskler og begrensninger for egendefinerte programmer med SharePoint Server-versjoner.

 5. Administratorer kan angi dedikerte tidsvinduer slik at alle brukerne kan utføre ubegrensede operasjoner i stille perioder med SharePoint Server-versjoner.

 6. Informasjonsmedarbeidere kan bruke passende visninger, stiler og sidebegrensninger for å øke hastigheten på visningen av data på siden.

Lister og biblioteker har bestemte maksimumsgrenser, som vist i denne tabellen.

Funksjon

Maksimumsgrense

Antall elementer i en liste eller et bibliotek

30 millioner.

Størrelsen på et enkelt filelement eller et elementvedlegg

10 GB

Følgende tabell oppsummerer informasjon om ressursbegrensninger og -grenser som du må være klar over. Begrensninger og grenser er angitt på ressursbegrensningssiden i sentraladministrasjonen med SharePoint Server-versjoner. Kontakt administrator for spesifikke grenser og forespørsler for nettstedet.

Obs!: For å forenkle administrasjon er ikke administratoren underlagt følgende ressursbegrensninger og -grenser.

Obs!: Ikke alle innstillingene er tilgjengelige via brukergrensesnittet, og bare med SharePoint Server-versjoner.

Terskel
eller grense

Standard
verdi

Beskrivelse

Terskel for listevisning

5 000

Angir maksimalt antall liste- eller bibliotekelementer som en databaseoperasjon, for eksempel en spørring, kan behandle om gangen. Operasjoner som overskrider denne grensen, blokkeres.

For å gi deg tid til å opprette alternative planer, kan det hende at du blir varslet på listeinnstillingssiden når listen har flere enn 3000 elementer. Advarselen inneholder en hjelpekobling til dette emnet.

Grense for unike tillatelser

50 000

Angir maksimalt antall unike tillatelser som er tillatt for en liste eller et bibliotek.

Hver gang du avbryter arvingen av tillatelser for et element eller en mappe, telles det som én unik tillatelse mot denne grensen. Hvis du prøver å legge til et element som fører til at grensen overskrides, blir du forhindret i å fullføre operasjonen.

Grense for radstørrelse

6

Angir maksimalt antall interne tabellrader i databasen som brukes for et liste- eller bibliotekelement. Hvert element fordeles på flere interne tabellrader, opptil seks rader og opptil totalt 8 000 byte (uten vedlegg), slik at brede lister med mange kolonner kan brukes.

Hvis du har en liste med mange små kolonner, for eksempel en som inneholder hundrevis av Ja/nei-kolonner, kan du kanskje overskride denne grensen, men da kan du ikke legge til flere Ja-/Nei-kolonner i listen, men du kan fremdeles legge til andre kolonnetyper.

Denne grensen kan bare angis av administratorer via objektmodellen, ikke i brukergrensesnittet.

Terskel for listevisningsoppslag

12

Angir maksimalt antall sammenføyningsoperasjoner, for eksempel de som er basert på kolonner for oppslag, person/gruppe eller arbeidsflytstatus.

Hvis spørringen bruker flere enn åtte kolonner, blokkeres operasjonen. Det er imidlertid programmatisk mulig å velge hvilke kolonner som skal brukes, ved å benytte maksimumsvisninger som angis via objektmodellen.

Størrelse på terskelen for listevisning for revisorer og administratorer

20 000

Angir maksimalt antall liste- eller bibliotekelementer som en databaseoperasjon, for eksempel en spørring, kan behandle om gangen når den utføres av en revisor eller administrator med riktige tillatelser. Denne innstillingen brukes sammen med Tillat overstyring av objektmodell.

Tillat overstyring av objektmodell

Y

Angir om utviklere kan utføre databaseoperasjoner, for eksempel spørringer, som ber om en overstyring av terskel for listevisning til en høyere grense som er angitt av terskel for listevisning for revisorer og administratorer. En administrator må aktivere overstyring av en objektmodell og deretter kan utviklere med riktig tillatelse programmatisk be om at spørringen bruker høyere terskel for listevisning for å dra nytte av den.

Daglig tidsvindu

Ingen

Angir en tidsperiode da ressursterskler og -grenser ignoreres. En administrator kan konfigurere et tidsvindu i perioder med liten trafikk, i trinn på 15 minutter og opptil 24 timer, for eksempel 18:00 til 22:00 eller 01:30 til 05:15.

En databaseoperasjon eller spørring som er startet i det daglige tidsvinduet, fortsetter inntil den er fullført (eller ikke), selv om den ikke blir ferdig i løpet av det angitt tidsvinduet.

Gi oss en tilbakemelding

Var denne artikkelen nyttig? Hvis du synes det, send oss gjerne en tilbakemelding nederst på denne siden. Hvis den ikke var nyttig, vil vi gjerne vite hva som var forvirrende eller mangelfullt. Vi bruker tilbakemeldingen din til å dobbeltsjekke fakta, legge til informasjon og oppdatere artikkelen. Ta med din versjon av SharePoint samt operativsystemet og nettleseren som brukes.

Oppdatert: juli 2017.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×