Administrere søkeskjemaet i SharePoint Online

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Søkeskjemaet Kontroller hva du kan søke etter, hvordan du kan søke og hvordan du kan vise resultatene på nettsteder i søk. Du kan tilpasse søkeopplevelsen i SharePoint Online ved å endre søkeskjemaet.

Om søkeskjemaet

Når brukeren søker etter innhold på områder for SharePoint, finner Søk bare hva er i søkeindeksen, og viser bare resultater som brukeren har tillatelse til å se.

Søk oppdager informasjon ved å kravlesøke elementer på området. Oppdaget innhold og metadata kalles Egenskaper for elementet. Søkeskjemaet inneholder en liste over kravlesøkte egenskaper som bidrar til å bestemme hvilket innhold og metadata til å trekke ut søkemotoren.

Ikke alle kravlesøkt innhold eller metadata er nyttig å ha i søkeindeksen, slik at søkeskjemaet inneholder en liste over nyttige typer innhold og metadata, kalt forvaltede egenskaper. Indeksen inneholder bare innhold og metadata fra de forvaltede egenskapene. Eksempler på nyttig metadata for indeksen er forfatteren og tittelen for et dokument.

Søk leveres med relevante kravlesøkte egenskaper som er tilordnet til forvaltede egenskaper. Hvis du for eksempel kravlesøkte egenskaper som er relatert til Forfatter kartet til en forvaltet egenskap som er relatert til forfatter. Hvis du legger til en forvaltet egenskap, må du tilordne det til en kravlesøkt egenskap til nærmere innhold indeksen. Når kravlesøk området, biblioteket eller listen, kan brukere søke etter innhold og metadata i nye eller endrede forvaltede egenskaper. For mer informasjon, kan du se Innføring i søkeskjemaet for SharePoint .

Hver forvaltet egenskap har innstillinger som bestemmer hvordan brukerne kan søke etter innhold i forvaltede egenskapen, og hvordan innholdet vises i søkeresultatene.

Du kan opprette nye, egendefinerte forvaltede egenskaper, men dette kan bare inneholde tekst eller Ja/Nei. Hvis du trenger andre innholdstyper i dine egendefinerte forvaltet egenskap, og deretter bruke én av de ubrukte, innebygde forvaltede egenskaper som søke leveres med. Disse forvaltede egenskapene kan inneholde informasjon i heltall, desimaltall, dato og klokkeslett, dobbel presisjon flyt eller binært format. Du kan "gi" disse ubrukte behandlede egenskaper ved å bruke innstillingen alias.

Du kan endre sine tilordninger til kravlesøkte egenskaper for de innebygde forvaltede egenskapene, men bare du kan endre innstillingen er aliaset.

Angi hvilket innhold som brukerne kan søke og få resultater for

Hvis du angir en forvaltet egenskap søkbart, legges innholdet i indeksen. Dette betyr at en enkel spørring for "Jensen" returnerer elementer som inneholder ordet "Jensen" og elementer hvor egenskapen "Forfatter" inneholder "Jensen". Hvis du vil at brukere skal kunne "bare søke etter elementer som har denne bestemt forfatter", setter du egenskapen Forfatter skal man kan spørre etter. Hvis du vil søke etter elementer som har en forfatter kalt Jensen, kan brukere deretter spørring for "Forfatter: Jensen".

Hvis du vil hindre at innholdet i en forvaltet egenskap som viser opp som søkeresultater, kan du deaktivere den hentes innstilling for den forvaltede egenskapen.

Hvis du ikke vil anonyme brukere skal se informasjonen i en forvaltet egenskap, for eksempel som skrev et element, kan du deaktivere "Sikre for anonym" innstillingen for den forvaltede egenskapen.

Få bedre søkeresultater når du har flerspråklig innhold og metadata med spesialtegn

Når søk indekserer innhold eller når det behandler spørringer, bryter en strøm av tekst i mindre deler som ord, uttrykk, symboler eller andre meningsfulle elementer. Følgende deler kalles tokener. Når brukere skriver inn en spørring, prøver søket å finne tokener i indeksen som samsvarer med tokenene i spørringen.

For de fleste språk Søk endrer teksten til små, fjerner diakritiske tegn, erstatter spesialtegn, for eksempel tegnsetting, med mellomrom, og deretter SKIFT i mellomrom.

Bryte på mellomrom fungerer bra for et språk som engelsk, men ikke så bra for østasiatiske språk. La oss si at du har et dokumentbibliotek som inneholder produktdataark både i engelsk og kinesisk. Hver dataarket har en produkt-IDen med ikke-alfanumeriske tegn som "11.132-84 115 4". Når søk behandler dataarket, det oppdager språket, og tokenizes alt i den i henhold til dette språket. Dette er tilfelle, er den produkt-IDen i et kinesisk dataark tokenized som om den var kinesisk tekst, og i en engelsk data tokenized ark produkt-IDen som om det var engelsk tekst. Når brukere søker etter en produkt-ID, søk tokenizes deres spørringen i henhold til språkinnstillingen til SharePoint-området de er på. Hvis området er satt til engelsk, og brukeren søker etter en produkt-IDen som ble tokenized som kinesisk tekst, tokenene kanskje ikke samsvarer med, og brukerne får ikke noen resultater.

Her får du vite hvordan du kan gjøre resultatene bedre for brukere: når Søk kravlesøk på dataarket, pakker den produkt-IDen. Tilordne den kravlesøkte egenskapen for produkt-IDen til en ny forvaltet egenskap, "ProduktID". Aktivere språk nøytrale Tokenisering for "ProduktID" forvaltede egenskapen og fortelle brukerne til å søke etter produkt identifikatorer mot "ProduktID" forvaltede egenskapen, slik som dette: ProduktID: "11.132-8". Fordi du har aktivert språket nøytrale Tokenisering for "ProduktID", søk bruker språk nøytrale Tokenisering for spørringen, og finner samsvarende resultater for spørringen.

Få bedre søkeresultater når du har metadata med spesialtegn

For å hjelpe brukere med å få bedre søkeresultater når de søker i forvaltede egenskaper som inneholder metadata med ikke-alfanumeriske tegn, kan du aktivere innstillingen bedre Tokenisering for den forvaltede egenskapen.

La oss se på eksemplet med et produkt dataark bibliotek på nytt.

Brukere som foretrekker å raskt legge inn en spørring, og deretter blar du gjennom resultatene for å finne dataarket de leter etter, angi vanligvis spørringer som ProduktID: "132 884". Fordi søket deler opp innholdet for søkeindeksen i mindre deler enn for spørringer, kan søket ikke finner samsvar for disse spørringene. Når spørringen er tokenized mer presis, er det mer sannsynlig at det er samsvar mellom tokenene i søkeindeksen og i spørringen. Brukere kan også spørre for mellomnavn eller siste delen av produkt-IDen.

Brukere som søker etter et dataark og forventer å få resultater som samsvarer med den fullstendige produkt-IDen bare skrive vanligvis spørringer som ProduktID: "11.132-884-115 4". Bedre spørringen Tokenisering utgjøre ikke en forskjell for slike spørringer.

Finne ut hvilken tittel som skal vises i søkeresultatene

Én enkelt kravlesøkt egenskap kan tilordnes til flere forvaltede egenskaper. Du kan eventuelt flere kravlesøkte egenskaper kan tilordnes til en enkelt forvaltet egenskap, for eksempel både "Forfatter" og "Forfatter" kravlesøkte egenskaper kan tilordnes til "Forfatter" forvaltede egenskapen.

En tittel i filmetadata og innholdet kan ha en tittel som er formatert med stilen "Tittel", for eksempel et dokument i et bibliotek kan ha en tittel for SharePoint. Alle disse er tilordnet "" forvaltede tittelegenskapen. Det er tittelen fra den kravlesøkte egenskapen som er høyeste på listen over tilordning, og som har en verdi som er inkludert i indeksen.

Automatisk genererte forvaltede egenskaper

Enkelte forvaltede egenskaper genereres automatisk. Et eksempel er når du legger til en områdekolonne i en SharePoint-bibliotek eller liste. Når Søk kravlesøk listen genererer det automatisk en kravlesøkte og en forvaltet egenskap for områdekolonnen og en tilordning mellom dem. Et annet eksempel er når kravlesøk finner metadata i et dokument du har lastet opp til SharePoint. Hvis det ikke allerede finnes en tilordning til en forvaltet egenskap for denne metadata, for eksempel tittel, genererer Søk automatisk en forvaltet egenskap. Kravlesøkt egenskap, bestemmer innstillingene for den automatisk genererte forvaltede egenskapen.

Søkeskjemaet viser navnet på automatisk genererte forvaltede egenskaper og deres tilordninger til kravlesøkte egenskaper i grå i søkeskjemaet. Søkeskjemaet hold ikke innstillingene for forvaltede automatisk genererte forvaltede egenskaper. Innstillingene finnes, men de er skjult i søkeskjemaet. Du kan legge til tilordninger i andre forvaltede egenskaper for de kravlesøkte egenskapene, men hvis du endrer andre innstillingen, du overstyre de andre (skjulte) innstillingene og den automatisk genererte forvaltede egenskapen konverteres til en vanlig forvaltet egenskap. Hvis du bestemmer deg for å Endre en automatisk genererte forvaltet egenskap, se gjennom alle innstillingene nøye, på samme måte som når du oppretter en ny egenskap manuelt.

Hvis du vil bruke en forvaltet egenskap som en finjustering på siden med søkeresultater, bruke innstillingen begrenses. Denne innstillingen er bare tilgjengelig på innebygde forvaltede egenskaper. Hvis du må bruke en ny forvaltet egenskap, eller en automatisk genererte forvaltet egenskap, som en finjustering, gi nytt navn til en eksisterende, ubrukte forvaltet egenskap (det vil si begrenses) ved hjelp av et alias. Det finnes helt noen forvaltede egenskaper for dette. De har navn som "RefinableString00" og "RefinableDate19."

For eksempel du oppretter en ny områdekolonne kalt "NewColors", og du vil at brukere skal kunne bruke "NewColors" som et alternativ når de finjustere søkeresultatene. I søkeskjemaet, velg et ubrukt forvaltet egenskap, for eksempel "RefinableString00", og gi nytt navn til egenskapen til "NewColors" ved å bruke innstillingen Alias. Deretter tilordne denne ny forvaltet egenskap til den aktuelle kravlesøkte egenskapen.

Du har vanligvis ikke endre standard søkeskjemaet for leieren, med mindre du vil opprette en mer avansert eller tilpasset søkeopplevelse.

Du kan endre søkeskjemaet for hele leietakeren eller bare for en spesifikk områdesamling. Søkeskjemaet for områdesamlingen er basert på søkeskjemaet for leietakeren, så vanligvis foretar du endringer på leietakernivå først og deretter på områdesamlingsnivå. Endringer du foretar for en områdesamling, gjelder bare for den aktuelle områdesamlingen.

Når du endrer forvaltede egenskaper eller legge til nye, trer endringene i kraft etter at innholdet er kravlesøkte på nytt. I SharePoint Online skjer kravlesøk automatisk basert på definerte kravlesøk tidsplanen.

Når du har lagt til en ny egenskap til en liste eller et bibliotek, eller når du har endret egenskaper som brukes i en liste eller et bibliotek, har søk til å kravlesøke innhold på nytt før endringene gjenspeiles i søkeindeksen. Fordi endringene er gjort i søkeskjemaet, og ikke til det faktiske området, vil søket ikke automatisk kravlesøk listen eller biblioteket på nytt. Hvis du vil forsikre deg om at endringene er kravlesøkte, kan du spesifikt be om en ny indeksering av listen eller biblioteket. Når du gjør dette, blir innholdet listen eller biblioteket på nytt kravlesøkte slik at du kan begynne å bruke de nye forvaltede egenskapene i spørringer, Spørringsregler og visningsmaler.

Til toppen av siden

Delve bruker forvaltede egenskaper å spørre Office graph og vise innholdskortene i Delve. Du kan for eksempel se forvaltede egenskaper som forfatter, filnavn, ModifiedBy og LastModifiedTime på Delve innholdskortene.

Et dokument som en bruker kan vise eller redigere i Office 365, kan også vises i Delve. Delve endre ikke tillatelser og brukere vil bare se dokumenter de allerede har tilgang til. Noen ganger kan imidlertid kanskje du vil hindre at et dokument vises i Delve.

Du kan bruke HideFromDelve forvaltede egenskapen til å skjule et dokument fra Delve. Du kan fortsatt lagre dokumentet i Office 365, og personer kan fortsatt finne det gjennom søk – det vises bare ikke i Delve lenger. Se skjule dokumenter fra Delve.

Hvis du vil ha mer informasjon om Delve, kan du se Office Delve for Office 365-administratorer

Obs!:  Noen av alternativene er ikke tilgjengelige i SharePoint Online.

Når du oppretter en ny forvaltet egenskap i SharePoint Online, har den noen begrensninger. Egenskapen kan for eksempel bare være av typen Tekst eller Ja/nei, og den kan ikke finjusteres eller sorteres.

Hvis du trenger en egenskap for en annen type, eller en som har forskjellige kjennetegn enn det som er tilgjengelig, følger du trinnene under Opprett en forvaltet egenskap ved å gi nytt navn til en eksisterende liste.

 1. Gå til søkeskjemasiden for Leietakeren eller for en områdesamling:

  Gå til søkeskjemasiden for Leietakeren

  1. Logg deg på Office 365.

  2. Klikk Admin og klikk deretter SharePoint. Du befinner deg nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer søkeskjema på søkeadministrasjonssiden.

  Gå til søkeskjemasiden for en områdesamling

  1. Gå til Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på området, og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk søkeskjema under Administrasjon av områdesamling.

 2. Klikk forvaltede egenskaper.

 3. Klikk Ny forvaltet egenskap på siden Forvaltede egenskaper.

 4. Skriv inn navnet på den nye forvaltede egenskapen i boksen egenskapsnavn i delen navn og beskrivelse. Skriv inn en beskrivelse Hvis du vil bruke.

 5. Velg ett av de tilgjengelige alternativene for egenskapen under Type:

  • Ja/nei

  • Tekst

 6. Velg ett eller flere av de tilgjengelige alternativene under Hovedkarakteristikker.

 7. Klikk Legg til en tilordning under Tilordninger til kravlesøkte egenskaper.

 8. Velg en kravlesøkt egenskap som skal tilordnes til en forvaltede egenskapen, i dialogboksen Valg av kravlesøkt egenskap, og klikk deretter OK. Gjenta dette trinnet hvis du vil tilordne flere kravlesøkte egenskaper til den samme forvaltede egenskapen.

 9. Angi om du vil inkludere følgende under Tilordninger til kravlesøkte egenskaper:

  • Alt innhold fra alle kravlesøkte egenskaper tilordnet til denne forvaltede egenskapen

  • Innhold fra den første kravlesøkte egenskapen som inneholder en verdi, og eventuelt i hvilken rekkefølge

 10. Klikk OK.

 1. Gå til søkeskjemasiden:

  For Leieren

  1. Logg deg på Office 365.

  2. Klikk Admin og klikk deretter SharePoint. Du befinner deg nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer søkeskjema på søkeadministrasjonssiden.

  Gå til søkeskjemasiden:

  For en områdesamling

  1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på området, og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk søkeskjema under Administrasjon av områdesamling.

 2. Finn en ubrukt forvaltet egenskap på siden forvaltede egenskaper. Ved ubrukte, vi mener at egenskapen ikke er tilordnet en kravlesøkt egenskap: kolonnen Tilordnet kravlesøkte egenskaper er tom. Se tabellen standard ubrukte behandlede egenskaper for flere detaljer.

  Viktig!: For at du skal kunne bruke egenskapen som en finjustering senere, må du velge en forvaltet egenskap som er merket med Begrens.

 3. Pek på den forvaltede egenskapen, klikk pilen, og klikk deretter Rediger/tilordne egenskap.

 4. Gå til siden Rediger forvaltet egenskap, under Hovedkarakteristikker i Alias-delen, og skriv inn det nye navnet på egenskapen i Alias-boksen.

 5. Klikk Legg til en tilordning under Tilordninger til kravlesøkte egenskaper.

 6. Velg en kravlesøkt egenskap som skal tilordnes til den forvaltede egenskapen, på siden Valg av kravlesøkt egenskap, og klikk deretter OK. Gjenta dette trinnet for å tilordne flere kravlesøkte egenskaper til denne forvaltede egenskapen.

 7. Klikk OK.

  Viktig!: Når du har opprettet en ny forvaltet egenskap på denne måten, biblioteket eller listen som skal bruke presisering må være på nytt kravlesøkte og indeksert på nytt før egenskapen vises som et alternativ i presisering konfigurasjonen. Se Be om ny indeksering av et dokumentbibliotek eller en liste.

 1. Gå til søkeskjemasiden:

  For Leieren

  1. Logg deg på Office 365.

  2. Klikk Admin og klikk deretter SharePoint. Du befinner deg nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer søkeskjema på søkeadministrasjonssiden.

  Gå til søkeskjemasiden:

  For en områdesamling

  1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på området, og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk søkeskjema under Administrasjon av områdesamling.

 2. i kategorien Forvaltede egenskaper ser du alle de forvaltede egenskapene, innstillingene for de forvaltede egenskapene og de kravlesøkte egenskapene de er tilordnet til.

 3. Hvis du vil vise kravlesøkte egenskaper og de forvaltede egenskapene de er tilordnet til, klikker du Kravlesøkte egenskaper.

 4. Hvis du vil vise kategorier for kravlesøkte egenskaper, klikker du Kategorier.

Obs!:  Noen av alternativene er ikke tilgjengelige i SharePoint Online.

Redigere en forvaltet egenskap

 1. Gå til søkeskjemasiden:

  For Leieren

  1. Logg deg på Office 365.

  2. Klikk Admin og klikk deretter SharePoint. Du befinner deg nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer søkeskjema på søkeadministrasjonssiden.

  Gå til søkeskjemasiden:

  For en områdesamling

  1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på området, og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk søkeskjema under Administrasjon av områdesamling.

 2. Finn den forvaltede egenskapen du vil redigere, i Egenskapsnavn-kolonnen i kategorien Forvaltede egenskaper, eller Skriv inn navnet i Filter-boksen.

 3. Pek på den forvaltede egenskapen i listen, klikk pilen, og klikk deretter Rediger/tilordne egenskap.

 4. Redigere innstillingene på siden Rediger forvaltet egenskap, og klikk deretter OK.

 1. Gå til søkeskjemasiden:

  For Leieren

  1. Logg deg på Office 365.

  2. Klikk Admin og klikk deretter SharePoint. Du befinner deg nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer søkeskjema på søkeadministrasjonssiden.

  Gå til søkeskjemasiden:

  For en områdesamling

  1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på området, og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk søkeskjema under Administrasjon av områdesamling.

 2. Finn den forvaltede egenskapen du vil slette, i kategorien Forvaltede egenskaper, eller skriv inn navnet i Filter-boksen.

 3. Pek på den forvaltede egenskapen du vil slette, klikk pilen, og klikk deretter Slett.

 4. Klikk OK.

  Viktig!: Hvis du sletter en forvaltet egenskap:

  • Brukere kan ikke søke på egenskapen.

  • En spørringsregel som bruker egenskapen, vil ikke virke lenger.

  • En egendefinert nettdel som bruker egenskapen, vil ikke virke lenger.

 1. Gå til søkeskjemaet:

  For Leieren

  1. Logg deg på Office 365.

  2. Klikk Admin og klikk deretter SharePoint. Du befinner deg nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer søkeskjema på søkeadministrasjonssiden.

  Gå til søkeskjemaet:

  For en områdesamling

  1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger på området, og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk søkeskjema under Administrasjon av områdesamling.

 2. Velg Kravlesøkte egenskaper.

 3. Finn den kravlesøkte egenskapen du vil tilordne til en forvaltet egenskap, på siden Kravlesøkte egenskaper, eller skriv inn navnet i boksen Kravlesøkte egenskaper under Filtre.

 4. Pek på den kravlesøkte egenskapen du vil tilordne, klikk pilen, og klikk deretter Rediger/tilordne egenskap.

 5. På siden Rediger kravlesøkt egenskap klikker du Legg til en tilordning under Tilordninger til forvaltede egenskaper.

 6. Velg en forvaltet egenskap som skal tilordnes til den kravlesøkte egenskapen, i dialogboksen Valg av forvaltet egenskap, og klikk deretter OK. Gjenta dette trinnet hvis du vil tilordne flere forvaltede egenskaper til denne kravlesøkte egenskapen.

 7. Merk av i boksen hvis du vil inkludere innholdet i denne kravlesøkte egenskapen i fulltekstindeksen, under Inkluder i fulltekstindeks.

 8. Klikk OK.

 1. Gå til søkeskjemaet:

  For Leieren

  1. Logg deg på Office 365.

  2. Klikk Admin og klikk deretter SharePoint. Du befinner deg nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer søkeskjema på søkeadministrasjonssiden.

  Gå til søkeskjemaet:

  For en områdesamling

  1. Klikk Innstillinger på området, og klikk deretter Innstillinger for område.

  2. Klikk søkeskjema under Administrasjon av områdesamling.

 2. Velg Kategorier.

 3. Finn den kravlesøkte egenskapen du vil vise eller redigere, på Kategorier-siden.

 4. Gjør noe av følgende:

  1. Hvis du vil vise hvilke kravlesøkte egenskaper som tilhører en kategori, og hvilke forvaltede egenskaper de er tilordnet til, klikker du kategorien for den kravlesøkte egenskapen på Kategorier-siden.

  2. Hvis du vil redigere en kategori, peker du på kategorien for den kravlesøkte egenskapen du vil redigere, klikker pilen og klikker deretter Rediger kategori.

Hvis du ikke vil at dokumentet skal vises i Delve, kan du opprette en områdekolonne HideFromDelve av typen Ja/Nei. Denne områdekolonne oppretter en ny kravlesøkt egenskap, ows_HideFromDelve, som tilordnes automatisk til HideFromDelve forvaltede egenskapen.

Legge til en nettstedskolonne i biblioteket eller listen der dokumentet er lagret

 1. Logg på som administrator for områdesamling, og gå til området der du vil skjule fra Delve dokumentet er lagret.

 2. Klikk kategorien liste eller et bibliotek på båndet.

 3. Klikk Opprett kolonne i Administrer visninger-gruppen.

 4. Skriv inn HideFromDelve i Kolonnenavn-boksen under navn og Type, og velg deretter Ja/Nei (avmerkingsboks).

  Viktig!: Velg Nei på rullegardinmenyen Standardverdi i delen Flere kolonneinnstillinger. Hvis du velger Ja, skjules alle nye dokumenter fra Delve.

 5. Gjør noe av følgende:

  • Fjern merket for Legg til i alle innholdstyper for område for SharePoint-2016 eller SharePoint Online.

  • Fjern merket for Legg til i standardvisning for SharePoint 2013.

 6. Klikk OK.

Merk dokumentet du vil skjule fra Delve

 1. Gå til området der du vil skjule fra Delve dokumentet er lagret.

 2. Finn dokumentet du vil skjule i biblioteket eller listen, klikk Rediger egenskaper, og velg deretter HideFromDelve.

 3. Klikk OK.

Etter neste planlagte kravlesøk, eller du Be om ny indeksering av et dokumentbibliotek eller en listeskjules dokumentet fra Delve. Hvis du vil at dokumentet skal vises i Delve på nytt, fjerner du kolonnen HideFromDelve for skjulte dokumentet.

 1. Gå til listen eller biblioteket der du har lagt til den nye egenskapen, og klikk tittelen på området ditt. Du bør se kategoriene biblioteket eller listen.

 2. Klikk kategorien Bibliotek eller Liste på båndet.

 3. Klikk bibliotekinnstillinger eller Listeinnstillinger i Innstillinger-delen.

 4. Velg Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger på Innstillinger-siden.

 5. Bla ned til Indekser dokumentbibliotek på nytt eller Indekser liste på nytt, og klikk knappen. Alt innholdet i dokumentbiblioteket eller -listen vil bli indeksert på nytt under det neste planlagte kravlesøket.

  Obs!: Dette kan føre til at en enorm belastning på søkesystemet, så pass på å indekser på nytt etter at du har gjort alle endringene du vil skal være indeksert på nytt.

Beslektede emner

Oversikt over kravlesøkte og forvaltede egenskaper i SharePoint Server 2013
Oversikt over søkeskjemaet i SharePoint Server
manuelt be om kravlesøking og ny indeksering av et område

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×