Administrere resultatkilder

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Resultatkilder avgrenser søk til bestemt innhold eller til et delsett av søkeresultater. Du kan også bruke resultatkilder for å sende spørringer til eksterne leverandører, for eksempel Bing.

SharePoint Online-administrator kan behandle resultatkilder for alle områdesamlinger og områder i forekomsten av SharePoint Online (leier). Administrator for en områdesamling eller områdeeier kan henholdsvis behandle resultatkilder for en områdesamling eller et område.

Du kan opprette egne resultatkilder eller bruke de forhåndsdefinerte resultatkildene. Når du har opprettet en resultatkilde, konfigurerer du søkenettdeler og spørringsregelhandlinger for å bruke den.

Hva vil du gjøre?

Opprette en ny resultatkilde

Angi en resultatkilde som standard

Opprette en ny resultatkilde

 1. Gå til siden Administrer resultatkilder for leieren, for en områdesamling eller for et område:

  For leieren:

  1. Logg på administrasjonssenteret for Office 365.

  2. Velg Administrasjon > SharePoint. Du er nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer resultatkilder på søkeadministrasjonssiden.

  For en områdesamling:

  Gå til Innstillinger i områdesamlingen, klikk Innstillinger for område, og klikk deretter Søk i resultatkilder under Administrasjon av områdesamling.

  For et område:

  Gå til Innstillinger på området, klikk Innstillinger for område, og klikk deretter Resultatkilder under Søk.

 2. Klikk Ny resultatkilde på siden Administrer resultatkilder.

 3. Skriv inn et navn og en beskrivelse for den nye resultatkilden under Generell informasjon.

 4. Velg protokollen du vil bruke til å hente søkeresultater, under Protokoll:

  Velg denne protokollen

  Hente søkeresultater fra

  Lokal SharePoint

  Søkeindeksen for denne leietakeren (søketjeneste).

  Ekstern SharePoint

  Indeksen for en søketjeneste i en annen farm (ekstern kilde).

  Skriv inn adressen til rotområdesamlingen for den eksterne SharePoint-farmen i boksen URL-adresse for ekstern tjeneste.

  OpenSearch 1.0/1.1

  En søkemotor som bruker protokollen OpenSearch 1.0/1.1.

  Exchange

  Microsoft Exchange Server.

  Klikk Bruk Autosøk for å få søkesystemet finne et Exchange Server-endepunkt automatisk, eller Skriv inn URL-adressen til Exchange-nettjenesten for å hente resultater fra, for eksempel https://contoso.com/ews/exchange.asmx.

  Obs!: APIen som er styrt av Exchange-nettjenestene, må være installert på datamaskinen der søketjenesten kjører.

 5. Hvis du velger protokollen Lokal SharePoint eller Ekstern SharePoint, må du også velge en Type:

  • SharePoint-søkeresultater for å søke i hele indeksen.

  • Personsøkresultater for å søke i personprofiler og aktivere spørringsbehandling som er spesifikk for personsøk, for eksempel treff på fonetisk navn eller treff på kallenavn.

 6. Du kan endre innkommende spørringer for å bruke en ny spørringstekst i stedet i Spørringen Transformer-delen. Velg ett av disse alternativene:

  1. La standard spørringstransformasjon (searchTerms) være som den er. Spørringen blir uforandret fra forrige transformering.

  2. Skriv inn en annen spørring-transformering i-boksen. Se lære mer om spørringstransformeringer.

  3. Klikk Start spørreverktøy for å bygge din egen spørring:

   1. I kategorien GRUNNLEGGENDE:

    Velg dette alternativet

    Hvis du vil

    Nøkkelordfilter

    Bruk nøkkelordfiltre til å legge til forhåndsdefinerte spørringsvariabler i spørringstransformeringen. Velg spørringsvariabler fra listen, og legg dem til i spørringen ved å klikke Legg til nøkkelordfilter.

    Egenskapsfilter

    Bruk egenskapsfiltre til å spørre etter innhold i forvaltede egenskaper det er angitt at man kan spørre etter i søkeskjemaet.

    Velg forvaltede egenskaper fra Egenskapsfilter-listen. Klikk Legg til egenskapsfilter for å legge til filteret i spørringen.

    Obs!: Egendefinert forvaltede egenskaper vises ikke i egenskapsfilter-listen. Skriv inn navnet på den egendefinerte forvaltet egenskapen etterfulgt av spørringsbetingelse, for eksempel MyCustomColorProperty:Green for å legge til en egendefinert forvaltet egenskap i spørringen, i tekstboksen spørringen

   2. I kategorien SORTERING:

    Velg dette alternativet

    Hvis du vil

    Sorter resultater

    Definer sortering for resultater. Sorter etter-listen inneholder forvaltede egenskaper som er angitt som sorterbare i søkeskjemaet.

    1. Velg en egenskap det skal sorteres etter, og velg deretter Synkende eller Stigende. Hvis du vil sortere etter relevans, velger du Rangering.

    2. Klikk Legg til sorteringsnivå hvis du vil angi flere sorteringsnivåer.

    Rangeringsmodell

    Hvis du valgte Rangering fra Sorter etter-listen, velger du rangeringsmodellen du vil bruke til sortering.

    Dynamisk sortering

    Klikk Legg til dynamisk sorteringsregel for å angi ytterligere rangering ved å legge til regler som endrer rekkefølgen på resultater i resultatblokken når bestemte vilkår er oppfylt. Du kan legge til vilkår ved å velge fra listene som vises.

   3. I kategorien TEST:

    Velg dette alternativet

    Hvis du vil

    Spørringstekst

    Vise den endelige spørringsteksten, som er basert på den opprinnelige spørringsmalen, de aktuelle spørringsreglene og de variable verdiene.

    Vis mer

    Klikk koblingen for å vise flere alternativer.

    Spørringsmal

    Vis spørringen slik den er definert i kategorien GRUNNLEGGENDE eller i tekstboksen under Spørringstransformasjon på siden Legg til resultatkilde.

    Variabler i spørringsmalen

    Test spørringsmalen ved å angi verdier for variablene i spørringen. Klikk Test spørring for å se resultatene.

   4. Klikk OK når du er ferdig, for å gå tilbake til siden Legg til resultatkilde.

 7. Velg en godkjenningstype for brukere under Informasjon om legitimasjon for å koble til resultatkilden.

 8. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

Angi en resultatkilde som standard

Standard resultatkilde er Lokale SharePoint-resultater, men du kan velge å angi en annen som standard. Ved å gjøre dette blir det enklere å redigere spørringen i nettdelsøk. Når du for eksempel legger til et nettdelsøk etter innhold på en side, bruker nettdelen automatisk standard resultatkilde.

 1. Gå til siden Administrer resultatkilder for leieren, for en områdesamling eller for et område:

  For leieren:

  1. Logg på administrasjonssenteret for Office 365.

  2. Velg Administrasjon > SharePoint. Du er nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

  3. Klikk Søk, og klikk deretter Administrer resultatkilder på søkeadministrasjonssiden.

  For en områdesamling:

  Gå til Innstillinger i områdesamlingen, klikk Innstillinger for område, og klikk deretter Søk i resultatkilder under Administrasjon av områdesamling.

  For et område:

  Gå til Innstillinger på området, klikk Innstillinger for område, og klikk deretter Resultatkilder under Søk.

 2. Pek på resultatkilden du vil angi som standard, på siden Administrer resultatkilder, klikk pilen som vises, og klikk deretter Angi som standard.

Til toppen av siden

Se også:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×